Ingunn Aase

Ekstern tilknyttet UiS

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA A-240
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Aase, Ingunn

   (2018)

   Pasientsikkerhet- kap.5. I: Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245021103.

   s.61-71.

  • Hasle, Bente; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke; Baerheim, Anders; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Brenna, Sissel Johansson; Kvilhaugsvik, Bente

   (2018)

   Rapport: Videreføring av studieopplegget "Nettbasert TPS i Vest".

   Høgskulen i Volda.

  • Aase, Ingunn

   (2018)

   Opponent for pHd kandidat Anne Døssing ved Aalborg Universitet. Tittel: SYGEPLEJERSKER SOM ”ORGANISATORISK LIM” I SUNDHEDSVÆSNET, INTERORGANISATORISKE, PROFESSIONELLE OG FEMININE PERSPEKTIVER .

   Aalborg Universitetsforlag.

  • Aase, Ingunn

   (2018)

   Rapport fra opposisjonskomite for phd-kandidat Silje Stangeland Lie sin avhandling: An eHealth intervention based on the Guided Self-determination program for adults with type 2 diabetes in general practice.

   Universitetet i Stavanger.

  • Hasle, Bente; Brenna, Sissel Johansson; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Baerheim, Anders; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke

   (2017)

   Sluttrapport Pilot 1 - Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring i UH-nett Vest.

  • Aase, Ingunn

   (2016)

   Interprofessional teamwork training for nursing and medical students in Norway.

   ISBN 978-82-7644-668-5.

   Volum 77.

   Hefte 309.

  • Aase, Ingunn

   (2003)

   Ansvarlig deltagelse.Opplevelse av å ha en søster eller bror med diabetes.

 • Formidling
  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Brandeggen, Tone Knutsen; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for praksisveiledere;

   2023-01-19.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem.

   nsf.no.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Akerjordet, Kristin; Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn

   (2023)

   Co-creating digital educational resources to enhance quality in student nurses' clinical education in nursing homes: Report of a co-creative process.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2023-10-02 - 2023-10-04.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Husebø, Anne Marie Lunde; Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Enhancing mentorship practices in nursing homes using a digital educational resource.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2023-10-04.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2022-01-04.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2022-01-05.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn

   (2022)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2022-01-07.

  • Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn

   (2022)

   Design forskningsprosjektet Kvalitet i praksisstudier i sykehjem.

   Formelt møte;

   2022-01-20.

  • Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Design forskningsprosjekt Kvalitet i praksisstudier i sykehjem.

   Formelt møte;

   2022-01-18.

  • Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Design forskningsprosjektet Kvalitet i praksisstudier i sykehjem for første års sykepleierstudenter.

   Formelt møte;

   2022-01-25.

  • Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn

   (2022)

   Teste ut og evaluere den digitale utdanningsressursen digiQUALinPRAX - en pilot undersøkelse.

   SHARE Fagmøte;

   2022-02-17.

  • Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   Design forskningsprosjekt Kvalitet i praksisstudier i sykehjem.

   Infromasjonsmøte sykehjem;

   2022-01-18.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Andersen, Linda Lundgaard; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Co-creation in Higher Education with registered nurse mentors from nursing homes.

   Mini oral with poster presentation;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Assessment of first year student nurses clinical studies in nursing homes - reporting from an observational study’ .

   8th. International Nurse Education Conference - From Education to Impact: Transforming nursing and midwifery education;

   2022-10-19 - 2022-10-23.

  • Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Improving quality in clinical placement studies in nursing (QUALinCLINstud).

   Søvn og Sikkerhet i Helsetjenesten med fokus på potensielt samarbeid;

   2022-09-23.

  • Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke

   (2022)

   Sykepleierstudenter og sosionomstudenter får undervisning sammen.

   https://sykepleien.no/fag.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2022.90460

  • Aase, Ingunn; Ree, Eline; Wiig, Siri

   (2022)

   Ikke bare forskere forsker.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Aase, Ingunn; Ree, Eline; Wiig, Siri; Johannessen, Terese

   (2022)

   Ikke bare forskere forsker .

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2021-01-19.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   What characterizes the RN mentors’ experiences with engaging in a co-creative process target to develop an e-learning intervention to enhance mentorship practices of nursing students in nursing homes..

   Poster utstilling;

   2021-10-04 - .

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical placement.

   Pedagogisk uke;

   2021-04-20.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethining clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2021-08-23.

  • Johannessen, Terese; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr. 5:Sammenhengen mellom lederguiden og lederforskriften .

   SAFE-LEAD podden - UiS podkast ;

   2021-01-13.

  • Wiig, Siri; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode 1: Presentasjon av SAFE-LEAD forskningsprosjektet.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Ree, Eline; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode 2: Kvalitetsutfordringer og betydning av kontekst.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Wiig, Siri; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr. 3: Intervensjonsutvikling- co-design med feltet.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Ree, Eline; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr.4: Erfaringer med bruk av SAFE-LEAD guiden.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Ullebust, Berit Helen; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr. 6: Hva ønsker ledere å vite om kvalitets- og sikkerhetsforskning?.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Strømme, Torunn; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr.7:Bruk av ABCDE-hva er det? Tracerprosjektet i SAFE-LEAD.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Thomsen, Line Hurup; Ullebust, Berit Helen; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr. 8:USHT sin rolle og støtte i SAFE-LEAD prosjektet.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • van de Bovenkamp, Hester; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr. 9:Erfaringer fra å forske og arbeide med kvalitetsforbedringsarbeid i primærhelsetjenesten i Nederland.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Aase, Ingunn; Wiig, Siri

   (2021)

   Episode nr.10: Bak sceneteppet til forskningsprosjektet.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Thomsen, Line Hurup; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr. 12:SAFE-LEAD Light.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Wiig, Siri; Aase, Ingunn

   (2021)

   Episode nr. 13:Fem år på fem minutt: SAFE-LEAD prosjektet på speed.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Aase, Ingunn; Wiig, Siri

   (2021)

   Episode nr.11: Hvordan er kvalitet forstått blant ledere og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten.

   SAFE-LEAD podden: En podcast om ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten;

   2021-01-20 - .

  • Olaussen, Camilla; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Tvedt, Christine Raaen; Aase, Ingunn; Steindal, Simen Alexander

   (2021)

   Supplementing clinical practice in nursing homes with simulation training: A qualitative study of nursing students´ experiences .

   NSF konferansen;

   2021-12-01 - 2021-12-02.

  • Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit; Gonzalez, Marianne Thorsen; kirsti-Iren, skovdahl; Slettebø, Åshild

   (2020)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies (QUALinCLINstud) .

   8th International Nurse Education Conference;

   2020-04-26 - 2020-04-29.

  • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2020)

   The influence of previous work experience on student's perception of the clinical learning environment in nursing home.

   International Nurse Education Conference ;

   2020-04-26 - 2020-04-29.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2020)

   Kvalitet i praksisstudier i sykehjem .

   Praksisforberedende uke ;

   2020-01-05.

  • Hurup Thomsen, Line; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Wiig, Siri; Aase, Ingunn

   (2020)

   Forbedringsarbeid innen ledelse av pasientsikkerhet og kvalitet i kommunal helse- og omsorgstjeneste: SAFE-LEAD light.

   Ledersamling ;

   2020-10-12 - 2020-10-13.

  • Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2020)

   Assessment of first-year student nurses clinical studies in nursing homes - reporting from an observational study .

   8th International Nurse Education Conference;

   2020-04-26 - 2020-04-29.

  • Aase, Ingunn; Tjoflåt, Ingrid; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2020)

   Previsitt på podcast.

   Programområdemøte;

   2020-12-09.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2019-01-08.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Brekklund, Jannicke; Tran, Son Thanh; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Gonzalez, Marianne Thorsen; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Akerjordet, Kristin

   (2019)

   Gjør sykehjemmene attraktive!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   STUDENT’S EXPERIENCE OF SUCCESSFUL CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT FOR UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS .

   12th International Scientific Conference; Theory, Research and Education in Nursing;

   2019-05-23 - 2019-05-24.

  • Aase, Ingunn; Aase, Karina

   (2019)

   designing for interprofessional team training in nursing and medical education.

   Theory, research and education in nursing, 12.International Scientific Conference;

   2019-05-23 - 2019-05-24.

  • Aase, Ingunn; Hvidsten, Venche

   (2019)

   Exchange ideas about internationalization.

   International week - Erasmus +;

   2019-06-18 - 2019-06-21.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   Utvikle innovative digitale lærings-og vurderingsverktøy .

   Informasjonsmøte;

   2019-09-22.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   Utvikle innovative digitale lærings-og vurderingsverktøy i kliniske studier.

   Informasjonsmøte;

   2019-08-16.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clincal studies (QUALinCLINstud): Status & Progress.

   Advisory Board Meeting ;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjon alvorlig.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Aase, Ingunn

   (2019)

   Læring i tverrfaglege team.

   Utdanningskonferanse;

   2019-11-21 - 2019-11-22.

  • Aase, Ingunn

   (2019)

   Interprofessional teamwork simulation training among healthcare students.

   Visit - cooperation;

   2019-11-09 - 2019-11-16.

  • Aase, Ingunn; Tjoflåt, Ingrid

   (2019)

   Glimt frå Palestina.

   Avdelingsmøte;

   2019-11-19.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2018-10-04.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Fagmøte;

   2018-10-08.

  • Aase, Ingunn

   (2018)

   Simulationbased interprofessional teamtraining in education.

   SKYPE lecture;

   2018-10-29.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2018-11-06.

  • Aase, Ingunn; Bjørshol, Conrad Arnfinn

   (2018)

   Pasientsikkerhet og tverrfaglighet for lege- og sykepleierstudenter.

   fagmøte mellom Norsk legeforening og Stavanger Universitet of Stavanger Sykehus;

   2018-09-03 - 2018-09-04.

  • Aase, Ingunn

   (2018)

   Mastercource: Interprofessional team-training in education.

   Masterdegree cource;

   2018-10-17 - 2018-10-18.

  • Aase, Ingunn; Hvidsten, Venche

   (2018)

   Presentation of Master Programme in midwifery and Bachelor in Paramedic University of Stavanger.

   Cooperation meeting;

   2018-09-19 - 2018-09-20.

  • Aase, Ingunn

   (2017)

   Interprofessional team-training in nursing and medical education.

   Masterclas in simulationbased learning;

   2017-06-01 - 2017-06-02.

  • Aase, Ingunn

   (2017)

   Interprofessional Teamwork Training- nurses-doctors in Norway.

   NIPNET2017 ( Nordisk konferanse om tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring);

   2017-06-08 - 2017-06-09.

  • Aase, Ingunn

   (2017)

   Interprofessionel uddannelse/Tværfaglig teamtræning.

   MUK- medicinsk uddannelseskonferance 2017;

   2017-05-07 - 2017-05-09.

  • Aase, Ingunn

   (2017)

   Tverrprofesjonelt teamtrening for sykepleier- og legestudenter.

   Fagdager ved ortopedisk- kirurgisk avdeling;

   2017-10-26 - 2017-10-27.

  • Aase, Ingunn

   (2017)

   Samspill om pasientens sikkerhet- Studentperspektiv.

   MedSimNorge;

   2017-04-27 - 2017-04-28.

  • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid

   (2017)

   Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE.

   SAFER Julesymposium;

   2017-12-15.

  • Aase, Inngunn

   (2016)

   Simulert tverrfagleg trening i Stavanger.

   TVEPS- EiT nettverksmøte;

   2016-04-03.

  • Andersen, Irene Aasen; Hasle, Bente; Bengtsson, Rutt Venke; Brenna, Sissel Johansson; Baerheim, Anders; Aasen, Unni Margrethe Uren; Aase, Ingunn; Bjørke, Gerd

   (2016)

   «TPS i Vest» - Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved seks utdanningsinstitusjonar på Vestlandet - Ein pilot .

   Nasjonal nettverkskonferanse;

   2016-06-06 - 2016-06-07.

  • Aase, Ingunn

   (2016)

   Tverrprofesjonell teamtrening for sykepleier- og legestudenter i Norge.

   Seminarium om pasientsikkerhet;

   2016-11-03 - 2016-11-04.

  • Aase, Ingunn

   (2016)

   Tverrfaglig simulering.

   Simuleringskonferanse;

   2016-02-03 - 2016-02-04.

  • Aase, Ingunn; Våga, Bodil Bø

   (2016)

   Samhandlingens plass i sykepleierutdanningen.

   Omdømmekonferansen 2016;

   2016-10-20.

  • Qvindesland, Sigrun Anna; Bjørshol, Conrad Arnfinn; Aase, Inngunn; Rossavik, Bente; Kluge, Merete

   (2015)

   Å skape fremtidens tverrprofesjonelle helseteam.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Hefte 23/24.

   s.11-11.

   DOI: 10.4045/tidsskr.15.0899

  • Aase, Ingunn

   (2015)

   Å skape fremtidens tverrprofesjonelle helseteam.

   SAFER Jubileums symposium;

   2015-12-18.

  • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott

   (2014)

   Developing interprofessional simulationbased learning: a Norwegian Perspective.

   All together better Health Conferance- ATBH;

   2014-06-06 - 2014-06-08.

  • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott

   (2014)

   Developing and evaluating an interprofessional simulation based training session in Norway.

   ProPEL ( Professional, Practice, Education and Learning) ;

   2014-06-25 - 2014-06-27.

  • Aase, Ingunn

   (2014)

   Samtrening sykepleier- og legestudenter.

   Oslo Universitets sykehus og Universitetet i Oslo og SAFER- samarbeidsmøte;

   2014-12-17 - 2014-12-27.

  • Aase, Ingunn

   (2014)

   Pasientsikkerhet i utdanning av leger og sykepleiere.

   Helse og omsorgsdepartementet (HOD)- dialog møte;

   2014-08-19.

  • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina

   (2012)

   Connecting professions: Nursing and medical students' perceptions of interprofessional teamwork.

   Nasjonal sykepleierkonferanse;

   2012-09-25 - 2012-09-26.

  • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina

   (2012)

   Students'perceptions regarding their future role as nurse or physician in interprofessional teamwork.

   18th Annual Meeting of SESAM(Society in Europe for Simulation Applied to Medicine);

   2012-06-14 - 2012-06-16.

  • Aase, Ingunn

   (2011)

   The role of non-technical skills in health education.

   Fourth International Clinical Skills Conference;

   2011-05-22 - 2011-05-25.

  • Aase, Ingunn

   (2011)

   Tverrprofesjonelt samarbeid i helseutdanninger- hvor står vi og hvor går vi?.

   Julesymposium;

   2011-12-05.

  • Aase, Ingunn

   (2011)

   Sikkerheten må økes -Pasientsikkerhet må inn i utdanningen av helsepersonell.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Aase, Ingunn

   (2010)

   The Importance of Simulation of Non-Technical Skills for Interdisciplinary Cooperation in Health Care.

   International conference TRENNS Theory, Research and Education in Nursing in Slovak ? Norwegian Context;

   2010-10-20 - 2010-10-21.

  • Aase, Ingunn

   (2010)

   Betydningen av ikke-tekniske ferdigheter for tverrfaglig samarbeid i helsetjenesten.

   Julesymposium; SAFER ( Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research);

   2010-12-21.

  • Aase, Ingunn

   (2009)

   Diabetic Childeren and their siblings, A qualitative assessment based on 13 interviews.

   THEORY, RESEARCH AND EDUCATION IN NURSING AND MIDWIFERY;

   2009-05-20 - 2009-05-21.

  • Aase, Ingunn

   (2009)

   Health Studies- professional preparation of nurses in Norway and Institute of Health in Stavanger.

   MLOS; Martin's summer scool of nursing;

   2009-09-23 - 2009-09-25.

  • Aase, Ingunn

   (2004)

   A Campus Community Partnership Approach to Addressing the Conditions of Families with Diabetic Children.

   Community and Campus: Building Partnership for Better Practice, Research and Education;

   2004-08-04 - 2004-08-07.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Ravik, Monika; Gonzalez, Marianne; Frøiland, Christina Tølbøl; Ingrid, espegren dalsmo; Ekra, Else Mari Ruberg; Akerjordet, Kristin

   (2022)

   DigiPrax.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   DigiViS- Digital veiledningsressurs i sykepleie.

  • Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine

   (2009)

   Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway