Ingunn Studsrød

Professor i sosialt arbeid

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
KA A-219
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Gjerstad-Sørensen, Ragnhild; Studsrød, Ingunn; Gjerstad, Brita; Buxton, Patrycja; Skoland, Kathrine

   (2022)

   "It's very complex": Professionals`work with domestic violence .

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-128-1.

   Hefte 123.

  • Erdvik, Irina Burchard; Skoland, Kathrine; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Studsrød, Ingunn

   (2022)

   The Norwegian Survey Data.

   NORCE Norwegian Research Centre.

  • Studsrød, Ingunn; Erdvik, Irina Burchard; Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Prevention of domestic violence: Literature and document review concerning the prevention of domestic violence, support of family relations and accessibility of services in Norway.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-027-7.

  • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen

   (2019)

   Barnevernspedagog : en grunnbok.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215032504.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen

   (2018)

   Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon.

   Hefte 73.

  • Studsrød, Ingunn; Tuastad, Svein Erik

   (2017)

   Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215029818.

  • Studsrød, Ingunn

   (2015)

   Ulike Modeller for gjenopprettede ordninger for krenkelser, overgrep og omsorgssvikt under barnevernets omsorg. I: Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger.

   ISBN 978-82-90858-11-2.

   s.262-283.

  • Studsrød, Ingunn; Jensen, Bente; Viste, Monica velde

   (2015)

   Partnervold Under graviditeten var det skikkelig ille. I: Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger.

   ISBN 978-82-90858-11-2.

   s.146-163.

  • Studsrød, Ingunn

   (2014)

   Informasjonsbearbeding belyst ved et case. I: Barnevernets undersøkelse.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02351-9.

   s.188-206.

  • Studsrød, Ingunn

   (2009)

   Perceptions of socialization practices of parents, teachers and peers in reports of school adjustment in upper secondary school.

   ISBN 9788276443837.

  • Studsrød, Ingunn

   (2000)

   "det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-" En kvalitativ studie av barneverninstitusjonernes bruk av aktivitet.

 • Formidling
  • Studsrød, Ingunn; Buxton, Patrycja

   (2023)

   Mothering in a post-separation intimate partner violence (IPV) context: Experiences of mothers from different cultural backgrounds.

   ECSWR 12th European Conference on Social Work Research;

   2023-04-17 - 2023-04-19.

  • Buxton, Patrycja; Studsrød, Ingunn

   (2023)

   Mothering in a post-separation intimate partner violence context: Experiences of mothers from different cultural backgrounds.

   12th European Conference for Social Work Research;

   2023-04-12 - 2023-04-14.

  • Buxton, Patrycja; Studsrød, Ingunn

   (2023)

   Female Body as the Site of Suffering and Recovering from Domestic Violence: Stories from Poland and Norway.

   XX International Sociological Association World Congress of Sociology,;

   2023-06-25 - 2023-07-01.

  • Borgen, Turid; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn

   (2023)

   Barnevern og Bollywood - Et barnevern under økt press.

   Arendalsuka;

   2023-08-16.

  • Studsrød, Ingunn

   (2023)

   Hvordan ruster man studentene til å jobbe i barnevernet? .

   FOs frokostseminar om kompetansebehov i barnevernet ;

   2023-09-19.

  • Studsrød, Ingunn; Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Buxton, Patrycja

   (2022)

   Preventing domestoc violence in Norway- reflecting on examples of applied measures.

   International Scientific conference "How to help victims of domestic violence amd what can be done better?- review of existing solutions and proposition of new activities";

   2022-09-29 - 2022-09-30.

  • Gjerstad, Brita; Studsrød, Ingunn

   (2022)

   International scientific conferense " Integrated domestic violence prevention system ;

   2022-07-07.

  • Studsrød, Ingunn; Buxton, Patrycja; Gjerstad, Brita

   (2022)

   Research Impact: " The integrated system of domestic violence prevention".

   Seminar ved UIS;

   2022-09-28.

  • Bojovic, Tina; Studsrød, Ingunn; Enoksen, Elisabeth

   (2022)

   «Does the hijab mean that you cannot attend the Christmas party?” The role of alcohol for the experience of belonging among young adults with cross-cultural upbringing in Norway. / «Betyr hijaben at du ikke kan være med på julebord?» Alkoholens rolle for opplevelse av tilhørighet blant unge voksne med krysskulturell oppvekst. .

   IMISCOE Conference;

   2022-06-30 - .

  • Buxton, Patrycja; Studsrød, Ingunn; Skoland, Kathrine

   (2022)

   The Gendered Elephant in the room Feminist tensions and negotiations on a domestic and gender-based violence prevention project with 'the other' research partner .

   Social Change in a Feminist Perspective 11the European Feminist Research Conference ;

   2022-06-15 - 2022-06-18.

  • Studsrød, Ingunn; Skoland, Kathrine; Gjerstad, Brita; Buxton, Patrycja; Erdvik, Irina Burchard; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Nødvendig med forskningssamarbeid om voldsforebygging i Polen.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2020)

   UIS må prioritere velferdsforskning i sin nye strategi!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2020)

   Når penger skal erstatte en tapt barndom.

   Forskersonen.no.

  • Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Svikt i offentlig regi-Hva kan vi gjøre for å unngå det?.

   Fagfrokost hos Ressurssenteret for barn og familie;

   2019-04-24.

  • Johansen, Kristina ; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Young unaccompanied refugees, interpersonal relationships and resilience: A qualitative study. .

   International Conference on Children and Youth in Everyday Life and Professional Practices;

   2019-06-19 - 2019-06-21.

  • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Money as compensation for abuse: Redress programs and social exchange theory .

   Society for the History of Children and Youth Conference 2019;

   2019-06-26 - 2019-06-28.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Etisk refleksjon i barneverntjenesten.

   Fagdag for kommunale barneverntjenester i Ryfylke;

   2019-10-04.

  • Studsrød, Ingunn; Enoksen, Elisabeth

   (2019)

   "Men til slutt så bestemte jeg meg likevel for å prøve å søke" En kvalitativ studie av veien inn i oppreisningsordninger.

   FORSA- Konferansen 2019;

   2019-11-14 - .

  • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Mia

   (2019)

   Professor søker kolleger .

  • Studsrød, Ingunn

   (2018)

   Barnas kunnskap i samspill med annen kunnskap på utdanningene .

   Boklansering: Barnas Barnevern;

   2018-09-26.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2018)

   The understanding of Family among Norwegian social workers.

   Social Work, Social education and Development SWSD 2018;

   2018-07-04 - 2018-07-07.

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2017)

   Parent’s sense making in child welfare.

   Summer School ,The Future of Child and Family Welfare Policy: Looking through different lenses,;

   2017-08-21 - 2017-08-25.

  • Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Child welfare challenges in Norway.

   Summer School ,The Future of Child and Family Welfare Policy: Looking through different lenses;

   2017-08-21 - 2017-08-25.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities.

   ECSWR 2017- European conference for social work research;

   2017-04-19 - 2017-04-21.

  • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites.

   European conference in social work research (ECSWR);

   2017-04-19 - 2017-04-21.

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2016)

   Foster care in Norway.

   Directory board meeting;

   2016-01-16.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Barnevernet: Gjør utdanningen 5 årig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Studsrød, Ingunn; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll

   (2016)

   Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Tuastad, Svein Erik; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Politisk barnevern?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.22-22.

  • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche

   (2016)

   Understanding and managing children's views in Court hearings- A qualitative Research study.

   SWSD 2016, Joint World Conference on Social Work, Education and Social development 2016;

   2016-06-27 - 2016-06-30.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina

   (2016)

   Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared.

   SWSD 2016 - World conference in Social Work;

   2016-06-27 - 2016-06-30.

  • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Child visibility in families and child protection work across welfare contexts.

   EUSARF 2016: Shaping the future;

   2016-09-13 - 2016-09-16.

  • Studsrød, Ingunn

   (2016)

   International responses to historic abuse of children in care- faktors motivating redress for Survivors in Norway.

   XIV International Conference EUSARF 2016;

   2016-09-13 - 2016-09-16.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2016)

   Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway.

   EUSARF 2016: Shaping the future ;

   2016-09-13 - 2016-09-16.

  • Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Investigate and verify historical neglect and abuse, or support and acknowledge survivors, or restore social injustice? Case workers experiences of financial redress schemes.

   Compensating the past;

   2016-11-10 - 2016-11-12.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn

   (2015)

   Child welfare and foster care in Norway.

   Social work with families in a Latin American perspective –;

   2015-09-22 - 2015-09-23.

  • Studsrød, Ingunn

   (2015)

   Redress Schemes Addressing Historical Child Abuse: Enhancing Therapeutic Consequences for Survivors?.

   SHCY Society for the History of Children and Youth, Conference 2015, ;

   2015-06-25 - 2015-06-27.

  • Studsrød, Ingunn

   (2014)

   Redressing Historical Child abuse: Understanding of Justice.

   Human Rights and Memory Forth Annual Conference of the Dialogues on Historical Justice and Memory Network;

   2014-12-04 - 2014-12-06.

  • Studsrød, Ingunn

   (2014)

   Improving responces to Men Sexually abused in childhood confronting the Complexity.

   International Men's Health Week Symposium Improving responses to Men Sexually Abused in Childhood: Confronting the Complexity;

   2014-06-12 - 2014-06-13.

  • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth

   (2013)

   Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond.

   3rd ENSACT;

   2013-04-16 - 2013-04-19.

  • Studsrød, Ingunn

   (2013)

   Emotional labour and solving social work problems.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 1.

   s.1-5.

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Vold i familien Hva sier forskningen? Er minoritetsbarn særlig utsatt for vold?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Er minoritetsbarn mer utsatt for fysisk mishandling enn mindreårige med etnisk norske foreldre? Hva kan i så fall gjøres?.

   UIS Debatt;

   2012-09-12.

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   ”Korleis tenkjer barnevernet?”.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Mange vurderer å slutte på videregående skoler.

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Å slutte på skole er smittsomt.

  • Studsrød, Ingunn

   (2012)

   Negativ vennepåvirkning og skoleslutt.

  • Studsrød, Ingunn

   (2010)

   Betaler regninger for fattige familier.

  • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn

   (2010)

   De fleste foreldre er fornøyd med barnevernet.

  • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth

   (2010)

   Gjør barnevernet bedre.

  • Studsrød, Ingunn

   (2009)

   Forskning som involverer sårbare grupper; Etiske refleksjoner.

   Arbeidsseminar på Metochi, FORSA;

   2009-09-24 - 2009-10-01.

  • Studsrød, Ingunn

   (2009)

   Samarbeidsprosjektet og praksisnær forskning?.

   Samarbeidskonferanse mellom barnevern, familievern, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rustjeneste;

   2009-06-18.

  • Lind, Wencke Aamodt; Studsrød, Ingunn

   (2007)

   Sosialarbeiderutdanningen i endring - en universitetsutdanning.

   utenTitteltekst;

   2007-09-29.

  • Studsrød, Ingunn

   (2007)

   En diskursiv analyse av et fotografi og en tekst- et møte med ungdommer på barneverninstitusjon.

   Kunnskap i bevegelse Betydning for forskning og praksis?;

   2007-09-06 - 2007-09-13.

  • Studsrød, Ingunn

   (2002)

   " Det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-,".

   FORSA seminar 21-22 november-02;

   2002-11-21 - 2002-11-22.

  • Studsrød, Ingunn

   (2001)

   Normailtetsforståelser i barnevernet.

   ledere ved barneverninstitusjonene i Rogaland;

   2001-01-20.

  • Studsrød, Ingunn

   (2001)

   Institusjoners bruk av fritidsaktivitet.

   ?.

   Hefte 8.

   s.30-37.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway