Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Ursin, Marit; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2021)

   Å bli sett bli hørt og få bestemme : barn som rettighetssubjekt i det norske barnevernet. I: Barndomsstudier i norsk kontekst : Tverrfaglige tilnærminger.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205519213.

   s.162-185.

  • Ottesen, Evelyn Sandøy; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Willumsen, Elisabeth

   (2020)

   Social work bachelor students' knowledge awareness during field practice: Students' perspectives.

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.35-59.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15i1.284

  • Sletten, Marina Snipsøyr; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2020)

   When standardization becomes the lens of professional practice in child welfare services.

   Child & Family Social Work

   ISSN 1356-7500.

   Volum 25.

   Hefte 3.

   s.714-722.

   DOI: 10.1111/cfs.12748

  • Nygren, Karina; Walsh, Julia, C.; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Christie, Alastair

   (2020)

   Gender, parenting and practices in child welfare social work? A comparative study from England, Ireland, Norway and Sweden.

   The British Journal of Social Work

   ISSN 0045-3102.

   s.1-18.

   DOI: 10.1093/bjsw/bcaa085

  • Olsen, Gurli; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2019)

   Arbeidsmarkedstiltak som læringsarena: Nav-veiledere og unge arbeidsledige om 'læring i tiltak'. .

   Fontene forskning

   ISSN 1890-9868.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   s.30-42.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Ursin, Marit

   (2019)

   Ivaretakelse av barns rettigheter i sosialt arbeid med familier.

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 37.

   Hefte 3-4.

   s.103-117.

   DOI: 10.5324/barn.v37i3-4.3383

  • Nygren, Karina; Walsh, Julie; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Christie, Alastair

   (2019)

   What about the fathers? The presence and absence of the father in social work practice in England, Ireland, Norway, and Sweden—A comparative study.

   Child & Family Social Work

   ISSN 1356-7500.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.148-155.

   DOI: 10.1111/cfs.12592

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina

   (2019)

   The child, the parents, the family and the state - Chile and Norway compared.

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   s.1-22.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14i1.234

  • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Garcia Quiroga, Manuela

   (2019)

   Children and childhood in Chile: Social worker perspectives.

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.236

  • Jensen, Ida Bruheim; Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2019)

   Child protection social workers' constructions of children and childhood: An integrative review.

   Child & Family Social Work

   ISSN 1356-7500.

   s.1-14.

   DOI: 10.1111/cfs.12720

  • Steenbakkers, Anne; Ellingsen, Ingunn Tollisen; van der Steen, Steffie; Grietens, Hans

   (2018)

   Do foster parents and care workers recognize the needs of youth in family foster care with a history of sexual abuse?.

   Journal of Child Sexual Abuse

   ISSN 1053-8712.

   Volum 27.

   Hefte 7.

   s.811-831.

   DOI: 10.1080/10538712.2018.1520378

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Guzmán, Carolina Muñoz; Espinoza, Sandra E. Mancinas

   (2018)

   Conceptualisations of Family and Social Work Family Practice in Chile, Mexico and Norway.

   Social Policy and Society

   ISSN 1474-7464.

   Volum 17.

   Hefte 4.

   s.637-649.

   DOI: 10.1017/S1474746418000234

  • Nygren, Lennart; White, Sue; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2018)

   Investigating welfare regime typologies: paradoxes, pitfalls and potentialities in comparative social work research.

   Social Policy and Society

   ISSN 1474-7464.

   Volum 17.

   Hefte 4.

   s.665-677.

   DOI: 10.1017/S1474746418000167

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2017)

   Norsk familiepolitikk og sosialarbeideres familieforståelse. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215029818.

   s.21-38.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Willumsen, Elisabeth

   (2017)

   Child welfare services in a Norwegian welfare state context. I: Residential child and youth care in a developing world.

   ISBN 978-1-928212-28-7.

   s.277-293.

   DOI: 10.1111/cfs.12004

  • Musinguzi, Polycarp; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2017)

   The Norwegian Ombudsman for Children on child participation: Perceptions, impacts and dilemmas.

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   s.1-22.

   DOI: 10.31265/jcsw.v12i2.153

  • Steenbakkers, Anne; Ellingsen, Ingunn Tollisen; van der Steen, Steffie; Grietens, Hans

   (2017)

   Psychosocial Needs of Children in Foster Care and the Impact of Sexual Abuse.

   Journal of Child and Family Studies

   ISSN 1062-1024.

   s.1-12.

   DOI: 10.1007/s10826-017-0970-7

  • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T; Good, James M.M.; Ødegård, Atle

   (2016)

   Combining a naturalistic and theoretical Q sample approach : an empirical research illustration.

   Operant Subjectivity

   ISSN 0193-2713.

   Volum 38.

   Hefte 2.

   s.15-32.

   DOI: 10.15133/j.os.2016.005

  • Ellingsen, Ingunn T; Øyre, Ingunn

   (2016)

   Å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd - erfaringer i et retrospektivt lys.

   Tidsskriftet Norges Barnevern

   ISSN 0800-1014.

   Volum 93.

   Hefte 1.

   s.20-35.

   DOI: 10.18261/issn.1891-1838-2016-01-03

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T; Willumsen, Elisabeth

   (2016)

   When the Norwegian child-welfare services get involved: parents making sense of referrals [Når barneverntjenesten involveres i familier: foreldres forståelse av bekymringsmeldingen].

   European Journal of Social Work

   ISSN 1369-1457.

   Volum 19.

   Hefte 6.

   s.946-962.

   DOI: 10.1080/13691457.2015.1081584

  • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T

   (2015)

   Q-metode - et praktisk redskap ved innovasjon i kommunene. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1587-4.

   s.249-266.

  • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene

   (2015)

   Det sosiale i sosialt arbeid. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215019291.

   s.47-64.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T; Wanless, Shannon B.; Megan M., McClelland

   (2015)

   The Influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5-year-Old children in Norway.

   Early Education and Development

   ISSN 1040-9289.

   Volum 26.

   Hefte 5-6.

   s.663-684.

   DOI: 10.1080/10409289.2014.932238

  • Ottesen, Evelyn Sandøy; Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Tilsyn i fosterhjem - tilsynspersonens oppgave og etydning for barnevernsfaglig arbeid. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02352-6.

   s.158-180.

  • Ellingsen, Ingunn T; Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Revealing children's experiences and emotions through Q methodology.

   Child Development Research

   ISSN 2090-3987.

   Volum 2014.

   s.1-9.

   DOI: 10.1155/2014/910529

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Family isn't a word, it's a sentence - familieforståelser i lys av barnevernsfaglige prinsipper. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02352-6.

   s.137-157 .

  • Ellingsen, Ingunn T; Schjelderup, Liv; Omre, Unn Cecilie

   (2014)

   Barn og unges medvirkning i barnevernet. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02352-6.

   s.115-136.

  • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth; Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Parents' perceptions of contact with the Norwegian child welfare services.

   Child & Family Social Work

   ISSN 1356-7500.

   Volum 19.

   Hefte 3.

   s.312-320.

   DOI: 10.1111/cfs.12004

  • Rendalen, Knut; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth

   (2013)

   Døråpner eller portvakt? Å være rekrutteringsagent for barnevernforskning.

   Tidsskriftet Norges Barnevern

   ISSN 0800-1014.

   Volum 90.

   Hefte 1.

   s.18-31.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T; Tvedt, Maren Stabel; Idsøe, Ella Maria C.

   (2013)

   Norsk vokabulartest (NVT) for barn i overgangen mellom barnehage og skole : psykometrisk vurdering av en nettbasert test.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 78.

   Hefte 4.

   s.41-54.

  • Ellingsen, Ingunn T; Stephens, Paul; Størksen, Ingunn

   (2012)

   Congruence and incongruence in the perception of family' among foster parents, birth parents and their adolescent (foster) children.

   Child & Family Social Work

   ISSN 1356-7500.

   Volum 17.

   Hefte 4.

   s.427-437.

   DOI: 10.1111/j.1365-2206.2011.00796.x

  • Shemmings, David; Ellingsen, Ingunn T

   (2012)

   Using Q methodology in Qualitative interviews. I: The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft Second.

   Sage Publications

   ISBN 978-1-4129-8164-4.

   s.415-426.

   DOI: 10.4135/9781452218403.n29

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2011)

   Designing a Q sample in a study among adolescent foster children.

   Operant Subjectivity

   ISSN 0193-2713.

   Volum 34.

   Hefte 3.

   s.125-145.

  • Ellingsen, Ingunn T; Shemmings, David; Størksen, Ingunn

   (2011)

   The concept of family among Norwegian adolescents in long-term foster care.

   Child and Adolescent Social Work Journal

   ISSN 0738-0151.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   DOI: 10.1007/s10560-011-0234-0

  • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn; Stephens, Paul

   (2010)

   Q methodology in social work research.

   International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice

   ISSN 1364-5579.

   Volum 13.

   Hefte 5.

   s.395-409.

   DOI: 10.1080/13645570903368286

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2010)

   Social workers' beliefs about foster childrens perceptions of family.

   Journal of Human Subjectivity

   ISSN 1598-8643.

   Volum 8 .

   Hefte 1.

   s.130-156.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2010)

   Erfaringer fra ungdommers deltakelse i Q-studie : utabeidelse av utsagn og gjennomføring av Q-sortering med ungdom under barnevernets omsorg. I: Q-metodologi: En velegnet måte å utforske subjektivitet.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2527-3.

   s.105-121.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2010)

   Oppfølging etter omsorgsovertakelse - Utfordringer og muligheter. I: Modernisering i barnevernet : ideologi, kontekst og kompetanse.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01174-5.

  • Kyriacou, Chris; Ellingsen, Ingunn T.; Stephens, Paul; Sundaram, Vanita

   (2009)

   Social pedagogy and the teacher: England and Norway compared.

   Pedagogy, Culture & Society

   ISSN 1468-1366.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.75-87.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2007)

   Å miste omsorgen for sitt barn.

   Nordisk sosialt arbeid

   ISSN 0333-1342.

   Hefte nr. 4/2007.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2007)

   Møte med en engel - Om kategorisering og etikk på sosialkontoret. I: Olsen, Ruth H. og Siv Oltedal (red)(2007): Blikk på praksis - sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet, Oslo: Gyldendal Akadmisk.

   Gyldendal Akademisk

   s.150-168.

 • Bøker og kapitler
  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2021)

   Sosionomen i relasjonen - å bruke seg selv i sosialt arbeid. I: Sosionomen i situasjonen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215041476.

   s.46-67.

  • Mæstad, Inge Takle; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Thorsteinsdottir, Lilja Björk; Braut, Geir Sverre; Haaland, Venke Furre; Molland, Birgit; Mujezinovic, Aladdin; Pettersen, Catrine Utne; Angell-Olsen, Mona Lill; Livastøl, Fredrik

   (2021)

   Unge i Stavanger under pandemien: Første delrapport fra kommunens utenforskapskommisjon.

  • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2021)

   Sosionomen i samfunnet - politisk og sosialt påvirkningsarbeid i sosialt arbeid. I: Sosionomen i situasjonen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215041476.

   s.102-123.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Martinsen, Kathrine Haugland

   (2021)

   Sosionomen i refleksjonen - kritisk refleksjon som kjernekompetanse i sosialt arbeid. I: Sosionomen i situasjonen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215041476.

   s.124-138.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Kleppe, Lise Cecilie; Martinsen, Kathrine Haugland; Vindegg, Jorunn

   (2021)

   Sosionomen i situasjonen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215041476.

  • Martinsen Haugland, Kathrine; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2019)

   Sosionom - hvem er vi og hva gjør vi?. I: Sosionom. Relasjoner og muligheter.

   ISBN 978-82-90858-15-0.

   s.9-20.

  • Martinsen Haugland, Kathrine; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Strøm, Elisabeth

   (2019)

   Finnes en sosionomidentitet?. I: Sosionom. Relasjoner og muligheter.

   ISBN 978-82-90858-15-0.

   s.193-200.

  • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Strøm, Elisabeth

   (2019)

   Sosionom. Relasjoner og muligheter.

   ISBN 978-82-90858-15-0.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen

   (2018)

   Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon.

   Hefte 73.

  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit

   (2016)

   Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01929-1.

  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T

   (2015)

   Relasjoner i sosialt arbeid. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215019291.

   s.112-124.

  • Ellingsen, Ingunn T; Kruke, Bjørn Ivar

   (2015)

   Risikohåndtering i sosialt arbeid. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215019291.

   s.210-226.

  • Berg, Berit; Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Kleppe, Lise Cecilie

   (2015)

   Hva er sosialt arbeid?. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215019291.

   s.19-35.

  • Ellingsen, Ingunn T; Skjefstad, Nina Schiøll

   (2015)

   Anerkjennelse, myndiggjøring og brukermedvirkning. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215019291.

   s.97-111.

  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie

   (2015)

   Introduksjon: Sosialt arbeid.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01929-1.

  • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie

   (2015)

   Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215019291.

  • Ellingsen, Ingunn T; Østerhaug, Reidar

   (2014)

   Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02352-6.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2011)

   Adolescents in foster care and their families: A Q methodological study on family perceptions.

   ISBN 978-82-7644-451-3.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2006)

   Mor uten barn - oppfølging etter omsorgsovertakelse.

 • Formidling
  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Skoland, Kathrine

   (2021)

   Nettverk for velferdsforskning- veien videre for boligvelferd; mulig forskningsprosjekter.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2020)

   Når barns fristed stenges.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Solevåg, Anna Rebecca; Størksen, Ingunn

   (2020)

   Er vi oss selv nok? Om nærhet og avstand i koronaens tid.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Glemmestad, Hanne Solfrid; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Grosvold, Kjersti

   (2020)

   Sosialt arbeid utfordres, men puster fortsatt.

   Fontene

   ISSN 0805-5432.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Oltedal, Siv

   (2020)

   Velferd må fram i UIS' strategi.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Etisk refleksjon i barneverntjenesten.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2019)

   Plenumssamtale: Sosialt arbeids muligheter og begrensninger i et demokratisk samfunn preget av mangfold. .

  • Ursin, Marit; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2019)

   FNs barnekonvensjon fyller 30 år - et innblikk i forståelsen av og praksisen rundt barns rettigheter i Norden.

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 37.

   Hefte 3-4.

   s.7-11.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor

   (2018)

   Det gjør livet litt lettere: Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon.

  • Nygren, Lennart; White, Sue; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2018)

   Welfare regime typologies in social work Research: pitfalls, paradoxes and potentialities .

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2018)

   Loosing custody: Follow-up to parents .

  • Sletten, Marina; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2018)

   Standardization - increasing the professionalism among child welfare workers?.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2018)

   Är Norden bättre än andra? Vår välfärd lockar internationella studenter.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2018)

   The understanding of Family among Norwegian social workers.

  • Nygren, Karina; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Chris, Alastair; Walsh, Julie

   (2018)

   What about the fathers? The presence and absence of the father in social work practice in England, Ireland, Norway and Sweden, a comparative study.

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2017)

   Parent’s sense making in child welfare.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2017)

   RETHOS - Nasjonale retningslinjer for sosialarbeiderutdanningene.

  • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn T; Glemmestad, Hanne; Zachariassen, Cecilie; Ytreland, Lena; Kalleberg, Leif Roar; Saugerud, Thore; Harby, Helene

   (2017)

   Sosionomens kunnskap er viktig i barnevernet - ta den i bruk!.

   Fontene

   ISSN 0805-5432.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities.

  • Steenbakkers, Anne; Ellingsen, Ingunn Tollisen; van der Steen, Steffie; Grietens, Hans

   (2017)

   The psychosocial needs of children in foster care witha history of sexual abuse: Are they recognized?.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2017)

   Utdanningen i dag: I et spenningsfelt mellom praksis og forskning?.

  • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Nygren, Karina; Walsh, Julie

   (2017)

   Voices of child welfare workers in eight countries.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina

   (2016)

   Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2016)

   Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway.

  • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn T; Grietens, Hans

   (2016)

   The needs of foster children: A Q sort study on the differences between the psychosocial needs of foster children with and without a history of sexual abuse.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2016)

   Q methodology - grasping children's perspectives.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2016)

   Q methodology - grasping children's perspective.

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2016)

   Foster care in Norway.

  • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Child visibility in families and child protection work across welfare contexts.

  • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Grietens, Hans

   (2016)

   The needs of children in foster care: A Q methodological study.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2015)

   Q methodology - a comparative approach.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn

   (2015)

   Child welfare and foster care in Norway.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2015)

   Fra idè til grunnbok i sosialt arbeid.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Oppfølging og kontakt etter omsorgsovertakelse: Perspektiver fra ungdom.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Q metode workshop.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Barnevernfaglig utdanninger ved Institutt for sosialfag.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Oppfølging etter omsorgsovertakelse: teoretiske perspektiver og empiriske holdepunkter.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Introduksjon - Beslutninger og beslutningsgrunnlag som brennpunkter i barnevernet. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02352-6.

   s.11-16.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Steele, Misty; Montgomery, Diane; Ellingsen, Ingunn T

   (2013)

   Second order analysis to capture cross national differences: A study of teacher expectations for children transitioning to first grade.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T

   (2013)

   Å lykkes i første klasse?.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2013)

   The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5 year old children in Norway.

  • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2013)

   Understanding the link between children’s engagement with adults, peers, and tasks and early learning in a Norwegian context.

  • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2013)

   Bruk av observasjonsverktøyet inCLASS i norske barnehager.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2012)

   Revealing children's experiences and emotions through Q methodology.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Steele, Misty; Montgomery, Diane

   (2012)

   Contextual challenges using Q methodology in comparative research.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2012)

   Q methodology and social work research - a fit like a hand in glove?.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2012)

   Revealing children's experiences and emotions through Q methodology.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2012)

   Orientering om Skoleklar prosjektet og Q-studien i Farsund.

  • Kipperberg, Elise; Ellingsen, Ingunn T

   (2011)

   E-learning potentials in social studies, UIS.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2010)

   Familiebetydning for ungdom i fosterhjem.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2009)

   Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2009)

   Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2009)

   Erfaringer fra ungdommers deltakelse i Q studie Utarbeidelse av utsagn og gjennomføring av Q sortering med ungdom under barnevernets omsorg.

  • Lichtwarck, Willy; Ellingsen, Ingunn T.

   (2007)

   User participation - increasing the distance to the client?.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2006)

   Mor uten barn - Barnevernets oppfølgingsansvar.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway