Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Kleppe, Lise Cecilie; Levin, Irene; Berg, Berit

   (2023)

   Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Kleppe, Lise Cecilie; Levin, Irene; Berg, Berit

   (2023)

   Forord. I: Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

   s.11-11.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Levin, Irene

   (2023)

   Det sosiale i sosialt arbeid. I: Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

   s.38-56.

  • Berg, Berit; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Levin, Irene; Kleppe, Lise Cecilie

   (2023)

   Hva er sosialt arbeid?. I: Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

   s.19-37.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Kleppe, Lise Cecilie; Harsløf, Ivan

   (2023)

   Bærekraftig sosialt arbeid. I: Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

   s.85-101.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Skjefstad, Nina Schiøll

   (2023)

   Anerkjennelse, myndiggjøring og brukermedvirkning. I: Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

   s.118-136.

  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2023)

   Relasjoner i sosialt arbeid. I: Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

   s.137-151.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2023)

   Sosialt arbeid i møte med risiko, trusler og voldsutøvelse. I: Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

   s.264-282.

  • Mæstad, Inge Takle; Braut, Geir Sverre; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Haaland, Venke Furre; Livastøl, Fredrik; Molland, Birgit; Mujezinovic, Aladdin; Pettersen, Catrine Utne; Kahlbom, Anette; Hoff, Tonje; Sunde, Jone Kristian; Sjursen, Kari

   (2022)

   Utenforskap i Stavanger. Andre delrapport fra kommunens utenforskapskommisjon.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Kleppe, Lise Cecilie; Martinsen, Kathrine Haugland; Vindegg, Jorunn

   (2021)

   Sosionomen i situasjonen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215041476.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2021)

   Sosionomen i relasjonen - å bruke seg selv i sosialt arbeid. I: Sosionomen i situasjonen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215041476.

   s.46-67.

  • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2021)

   Sosionomen i samfunnet - politisk og sosialt påvirkningsarbeid i sosialt arbeid. I: Sosionomen i situasjonen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215041476.

   s.102-123.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Martinsen, Kathrine Haugland

   (2021)

   Sosionomen i refleksjonen - kritisk refleksjon som kjernekompetanse i sosialt arbeid. I: Sosionomen i situasjonen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215041476.

   s.124-138.

  • Mæstad, Inge Takle; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Thorsteinsdottir, Lilja Björk; Braut, Geir Sverre; Haaland, Venke Furre; Molland, Birgit; Mujezinovic, Aladdin; Pettersen, Catrine Utne; Angell-Olsen, Mona Lill; Livastøl, Fredrik; Hoff, Tonje; Lundestad, Øystein; Sjursen, Kari; Sunde, Jone Kristian

   (2021)

   Unge i Stavanger under pandemien: Første delrapport fra kommunens utenforskapskommisjon.

  • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Strøm, Elisabeth

   (2019)

   Sosionom. Relasjoner og muligheter.

   ISBN 978-82-90858-15-0.

  • Martinsen Haugland, Kathrine; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Strøm, Elisabeth

   (2019)

   Finnes en sosionomidentitet?. I: Sosionom. Relasjoner og muligheter.

   ISBN 978-82-90858-15-0.

   s.193-200.

  • Martinsen Haugland, Kathrine; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2019)

   Sosionom - hvem er vi og hva gjør vi?. I: Sosionom. Relasjoner og muligheter.

   ISBN 978-82-90858-15-0.

   s.9-20.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen

   (2018)

   Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon.

   Hefte 73.

  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit

   (2016)

   Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01929-1.

  • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie

   (2015)

   Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215019291.

  • Berg, Berit; Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Kleppe, Lise Cecilie

   (2015)

   Hva er sosialt arbeid?. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215019291.

   s.19-35.

  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T

   (2015)

   Relasjoner i sosialt arbeid. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215019291.

   s.112-124.

  • Ellingsen, Ingunn T; Skjefstad, Nina Schiøll

   (2015)

   Anerkjennelse, myndiggjøring og brukermedvirkning. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215019291.

   s.97-111.

  • Ellingsen, Ingunn T; Kruke, Bjørn Ivar

   (2015)

   Risikohåndtering i sosialt arbeid. I: Sosialt arbeid. En grunnbok.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215019291.

   s.210-226.

  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie

   (2015)

   Introduksjon: Sosialt arbeid.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01929-1.

  • Ellingsen, Ingunn T; Østerhaug, Reidar

   (2014)

   Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02352-6.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2011)

   Adolescents in foster care and their families: A Q methodological study on family perceptions.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-451-3.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2006)

   Mor uten barn - oppfølging etter omsorgsovertakelse.

 • Formidling
  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2024)

   Aldersvennlig frivillighet i et aldersvennlig samfunn.

   Nasjonalforening for folkehelse Stavanger;

   2024-03-18.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2024)

   Aldersvennlig frivillighet i spill.

   Fagseminar om aldersvennlig samfunn;

   2024-03-20.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn

   (2024)

   Unge i fosterhjem om oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse.

   Fagsamling Bufetat, familievern;

   2024-03-11.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2023)

   Academic network building and collaboration.

   Career Development Program;

   2023-02-23.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2023)

   Å søke professoropprykk.

   SV_frokost;

   2023-03-09.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Angell-Olsen, Mona Lill

   (2023)

   Unge i utenforskap.

   Fagdag om fattigdom og uteforskap;

   2023-03-18 - .

  • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll

   (2023)

   The Grand Technological Promise in Norwegian Child Welfare Services: Social Workers’ Experiences and Expectations.

   FORSA/NASSW. Social Work in Changing times: Challenges and New Opportunities;

   2023-06-14 - 2023-06-16.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Kleppe, Lise Cecilie; Levin, Irene; Berg, Berit

   (2023)

   Introduksjon: Sosialt arbeid. I: Sosialt Arbeid - En grunnbok (2. utgave).

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-06727-8.

   s.13-17.

  • Borgen, Turid; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn

   (2023)

   Barnevern og Bollywood - Et barnevern under økt press.

   Arendalsuka;

   2023-08-16.

  • Sletten, Marina Snipsøyr; Bjørkquist, Catharina; Ellingsen, Ingunn Tollisen; López, Monica López

   (2023)

   Muddling through - knowledge perspectives in Child Welfare Services.

   EuSARF Conference 2023;

   2023-09-12 - 2023-09-15.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Bruheim-Escobar, Ida; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2023)

   The grand technological promise and ethical dilemmas in Norwegian child welfare services: social workers’ experiences and expectations’ .

   Is the Smart City losing traction --and what may come next?;

   2023-12-06 - 2023-12-07.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2022)

   Nettverk for velferdsforskning.

   Styreseminar, UiS;

   2022-02-10.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2022)

   Nettverk og knutepunkter - å etablere og bygge nettverk.

   Involvertseminar;

   2022-10-26 - 2022-10-27.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2022)

   Foreldresamarbeid - oppfølging etter omsorgsovertakelse.

   Ekstern forelesning;

   2022-12-09.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Skoland, Kathrine

   (2021)

   Nettverk for velferdsforskning- veien videre for boligvelferd; mulig forskningsprosjekter.

   Workshop Bolig for velferd;

   2021-11-18 - 2021-11-19.

  • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2020)

   Når barns fristed stenges.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Oltedal, Siv

   (2020)

   Velferd må fram i UIS' strategi.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Glemmestad, Hanne Solfrid; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Grosvold, Kjersti

   (2020)

   Sosialt arbeid utfordres, men puster fortsatt.

   Fontene.

   ISSN 0805-5432.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Solevåg, Anna Rebecca; Størksen, Ingunn

   (2020)

   Er vi oss selv nok? Om nærhet og avstand i koronaens tid.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn

   (2019)

   Etisk refleksjon i barneverntjenesten.

   Fagdag for kommunale barneverntjenester i Ryfylke;

   2019-10-04.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2019)

   Plenumssamtale: Sosialt arbeids muligheter og begrensninger i et demokratisk samfunn preget av mangfold. .

   Jubileumsseminar Sosionomutdanningen i Stavanger 50 år;

   2019-08-16.

  • Ursin, Marit; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2019)

   FNs barnekonvensjon fyller 30 år - et innblikk i forståelsen av og praksisen rundt barns rettigheter i Norden.

   Barn – forskning om barn og barndom i Norden.

   ISSN 0800-1669.

   Volum 37.

   Hefte 3-4.

   s.7-11.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2018)

   Är Norden bättre än andra? Vår välfärd lockar internationella studenter.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2018)

   The understanding of Family among Norwegian social workers.

   Social Work, Social education and Development SWSD 2018;

   2018-07-04 - 2018-07-07.

  • Nygren, Karina; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Chris, Alastair; Walsh, Julie

   (2018)

   What about the fathers? The presence and absence of the father in social work practice in England, Ireland, Norway and Sweden, a comparative study.

   Social work, education and social development;

   2018-07-04 - 2018-07-07.

  • Nygren, Lennart; White, Sue; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2018)

   Welfare regime typologies in social work Research: pitfalls, paradoxes and potentialities .

   Social work, education and social development;

   2018-07-04 - 2018-07-07.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor

   (2018)

   Det gjør livet litt lettere: Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon.

   Foreldre på avstand: Konferanse om oppfølging til foreldre med barn i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon;

   2018-11-08.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2018)

   Loosing custody: Follow-up to parents .

   Seminar ;

   2018-11-01.

  • Sletten, Marina; Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2018)

   Standardization - increasing the professionalism among child welfare workers?.

   SWSD 2018 Dublin;

   2018-07-04 - 2018-07-07.

  • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn T; Glemmestad, Hanne; Zachariassen, Cecilie; Ytreland, Lena; Kalleberg, Leif Roar; Saugerud, Thore; Harby, Helene

   (2017)

   Sosionomens kunnskap er viktig i barnevernet - ta den i bruk!.

   Fontene.

   ISSN 0805-5432.

  • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites.

   European conference in social work research (ECSWR);

   2017-04-19 - 2017-04-21.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2017)

   Utdanningen i dag: I et spenningsfelt mellom praksis og forskning?.

   Jubileumsseminar ;

   2017-06-09.

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2017)

   Parent’s sense making in child welfare.

   Summer School ,The Future of Child and Family Welfare Policy: Looking through different lenses,;

   2017-08-21 - 2017-08-25.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen

   (2017)

   RETHOS - Nasjonale retningslinjer for sosialarbeiderutdanningene.

   FO profesjonsråd, felles profesjonsråd for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere;

   2017-11-27 - 2017-11-28.

  • Steenbakkers, Anne; Ellingsen, Ingunn Tollisen; van der Steen, Steffie; Grietens, Hans

   (2017)

   The psychosocial needs of children in foster care witha history of sexual abuse: Are they recognized?.

   ISPCAN European Regional Conference;

   2017-10-01 - 2017-10-04.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Nygren, Karina; Walsh, Julie

   (2017)

   Voices of child welfare workers in eight countries.

   NORFACE WSF;

   2017-08-21 - 2017-08-25.

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn

   (2017)

   Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities.

   ECSWR 2017- European conference for social work research;

   2017-04-19 - 2017-04-21.

  • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Glemmestad, Hanne Solfrid; Zachariassen, Cecilie Marie; Ytreland, Lena; Kalleberg, Leif Roar; Saugerud, Thore; Harby, Helene

   (2017)

   Sosionomens kunnskap er viktig i barnevernet - ta den i bruk!.

   Fontene.

   ISSN 0805-5432.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2016)

   Q methodology - grasping children's perspectives.

   Fagseminar;

   2016-01-26.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2016)

   Q methodology - grasping children's perspective.

   Workshop;

   2016-02-02.

  • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2016)

   Foster care in Norway.

   Directory board meeting;

   2016-01-16.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina

   (2016)

   Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared.

   SWSD 2016 - World conference in Social Work;

   2016-06-27 - 2016-06-30.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim

   (2016)

   Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway.

   EUSARF 2016: Shaping the future ;

   2016-09-13 - 2016-09-16.

  • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn T; Grietens, Hans

   (2016)

   The needs of foster children: A Q sort study on the differences between the psychosocial needs of foster children with and without a history of sexual abuse.

   EUSARF 2016: Shaping the future;

   2016-09-13 - 2016-09-16.

  • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn

   (2016)

   Child visibility in families and child protection work across welfare contexts.

   EUSARF 2016: Shaping the future;

   2016-09-13 - 2016-09-16.

  • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Grietens, Hans

   (2016)

   The needs of children in foster care: A Q methodological study.

   VNOP-ISED-CAS research days;

   2016-11-11 - .

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2015)

   Q methodology - a comparative approach.

   Dagsseminar velferdstjenesteforksning;

   2015-09-21.

  • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn

   (2015)

   Child welfare and foster care in Norway.

   Social work with families in a Latin American perspective –;

   2015-09-22 - 2015-09-23.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2015)

   Fra idè til grunnbok i sosialt arbeid.

   Fagseminar og boklansering;

   2015-10-28.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Oppfølging og kontakt etter omsorgsovertakelse: Perspektiver fra ungdom.

   Barnevernsdagene 2014;

   2014-04-03 - 2014-04-04.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Oppfølging etter omsorgsovertakelse: teoretiske perspektiver og empiriske holdepunkter.

   Familieveiledning i barnevernet;

   2014-04-02.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Barnevernfaglig utdanninger ved Institutt for sosialfag.

   Fellesmøte for KS Rogalands rådmanssutvalg og fylkesstyre. ;

   2014-05-23.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Q metode workshop.

   Kurs/workshop;

   2014-06-16 - 2014-06-17.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2014)

   Introduksjon - Beslutninger og beslutningsgrunnlag som brennpunkter i barnevernet. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02352-6.

   s.11-16.

  • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2013)

   Bruk av observasjonsverktøyet inCLASS i norske barnehager.

   Programseminar UTDANNING2020;

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T

   (2013)

   The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5 year old children in Norway.

   The 2013 SRCD Biennial Meeting. April 18th-20th 2013, Seattle, Washington, USA;

   2013-04-18 - 2013-04-20.

  • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2013)

   Understanding the link between children’s engagement with adults, peers, and tasks and early learning in a Norwegian context.

   The 2013 SRCD Biennial Meeting. April 18th-20th 2013, Seattle, Washington, USA;

   2013-04-18 - 2013-04-20.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Steele, Misty; Montgomery, Diane; Ellingsen, Ingunn T

   (2013)

   Second order analysis to capture cross national differences: A study of teacher expectations for children transitioning to first grade.

   29th Annual Conference of the International Society for the Scientific Study of Subjectivity;

   2013-09-05 - 2013-09-07.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T

   (2013)

   Å lykkes i første klasse?.

   UTDANNING2020 konferanse;

   2013-03-18.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2012)

   Revealing children's experiences and emotions through Q methodology.

   Professional practice and children's participation conference;

   2012-04-19 - 2012-04-20.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2012)

   Revealing children's experiences and emotions through Q methodology.

   The 28th annual Q Conference;

   2012-09-05 - 2012-09-08.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Steele, Misty; Montgomery, Diane

   (2012)

   Contextual challenges using Q methodology in comparative research.

   The 28th annual Q Conference;

   2012-09-05 - 2012-09-08.

  • Ellingsen, Ingunn T

   (2012)

   Q methodology and social work research - a fit like a hand in glove?.

   2nd international conference on Practice Research ;

   2012-05-30 - 2012-05-31.

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn

   (2012)

   Orientering om Skoleklar prosjektet og Q-studien i Farsund.

   Fagseminar;

   2012-11-08.

  • Kipperberg, Elise; Ellingsen, Ingunn T

   (2011)

   E-learning potentials in social studies, UIS.

   Internasjonalt nettverksseminar;

   2011-11-11.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2010)

   Familiebetydning for ungdom i fosterhjem.

   Regionskonferansen;

   2010-10-29.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2009)

   Erfaringer fra ungdommers deltakelse i Q studie Utarbeidelse av utsagn og gjennomføring av Q sortering med ungdom under barnevernets omsorg.

   Nasjonal konferanse i Q metode;

   2009-11-19 - 2009-11-20.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2009)

   Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse.

   utenTitteltekst;

   2009-05-07.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2009)

   Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse.

   utenTitteltekst;

   2009-06-15.

  • Lichtwarck, Willy; Ellingsen, Ingunn T.

   (2007)

   User participation - increasing the distance to the client?.

   Socialwork 2007: Social changes and social professions;

   2007-03-15 - 2007-03-17.

  • Ellingsen, Ingunn T.

   (2006)

   Mor uten barn - Barnevernets oppfølgingsansvar.

   utenTitteltekst;

   2006-12-12.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway