Hopp til hovedinnhold

Ingvil Førland Hellstrand

Førsteamanuensis

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-273
Bio

My research interests are storytelling practices and knowledge production, science fiction and the posthuman. My current research revolves around science fiction as method, welfare technologies and caring futures, and posthuman ethics.

In 2020-2024, I am part of the transdisciplinary research project Caring Futures: developing care ethics for technology-mediated care practices, funded by the Norwegian Research Council. I lead a WP exploring the impact of care-robots and other technobodies as care-givers.

I am a founding member of the international collaborative research platform The Monster Network. At UiS, I am also a member of the research area Professional Relations and The Greenhouse - an environmental humanities initiative at UiS

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Branlat, Jennifer; Velasquez, Juan; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2022)

   Tentacular Classrooms: Feminist Transformative Learning for Thinking and Sensing .

   Journal of Transformative Education

   ISSN 1541-3446.

   DOI: 10.1177/15413446211068556

  • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Hellstrand, Ingvil Førland; Gjerstad, Brita; Vagli, Åse Elisabeth

   (2021)

   CARING FUTURES: a study protocol for transdisciplinary qualitative research on technology-mediated care practices and theory development for ethics of care.

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 11.

   Hefte 9.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2021-054458

  • Hellstrand, Ingvil Førland; McCormack, Donna; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa

   (2021)

   Collective voices and the materialisation of ideas : The monster as methods. I: Monstrous ontologies : Politics ethics materiality.

   Vernon Press

   ISBN 9781622738908.

   s.143-167.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Storying the world. Speculative fiction as an ethico-political arena.

   Norsk Medietidsskrift

   ISSN 0804-8452.

   Volum 28.

   Hefte 1.

   s.1-13.

   DOI: 10.18261/ISSN.0805-9535-2021-01-03

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Innovasjon i science fiction : perspektiver på endring og nyskaping. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215034089.

   s.292-307.

  • Berg, Anne-Jorunn; Bolsø, Agnes; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Posthumanistiske muligheter og transhumanistiske blindspor i det antropocene.

   Tidsskrift for kjønnsforskning

   ISSN 0809-6341.

   Volum 44.

   Hefte 4.

   s.285-298.

   DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2020-04-04

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Koistinen, Aino-Kaisa; Orning, Sara Elisabeth Sellevold

   (2019)

   Real Humans? Affective Imaginaries of the Human and its Others in Swedish TV series Äkta Människor.

   Nordic Journal of Migration Research

   ISSN 1799-649X.

   Volum 9.

   Hefte 4.

   s.515-532.

   DOI: 10.2478/njmr-2019-0028

  • Simonhjell, Nora; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   «De skrev henne ned» Livsarket og fortellinger om identitet og omsorg.

   Tidsskrift for omsorgsforskning

   ISSN 2387-5976.

   Volum 5.

   Hefte 2.

   s.1-14.

   DOI: 10.18261/issn.2387-5984-2019-02-03

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Fra Frankensteins monster til framtidas kloner: å passere som menneske i science fiction.

   Kritiker : nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik = nordisk tidsskrift for litterær kritik og essayistik = nordisk tidsskrift for litterær kritikk of essayistikk

   ISSN 1104-196X.

   Volum 102.

   Hefte 53-54.

   s.62-68.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Å fortelle verden: Donna Haraway's tverrvitenskapelige prosjekt.

   Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie

   ISSN 2703-7053.

  • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Froggett, Lynn; Hellstrand, Ingvil Førland; Manley, Julian

   (2018)

   Psychosocial and Symbolic Dimensions of the Breast Explored through a Visual Matrix.

   NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research

   ISSN 0803-8740.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.210-229.

   DOI: 10.1080/08038740.2018.1482958

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Radikal nåtid: kan vi lære noe av science fiction?. I: Kollaps. På randen av fremtiden..

   Dreyer Forlag A/S

   ISBN 9788282654234.

   s.197-209.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   From Metaphor to Metamorph? On Science Fiction and the Ethics of Transformative Encounters .

   NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research

   ISSN 0803-8740.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.19-31.

   DOI: 10.1080/08038740.2017.1309456

  • Björklund, Jenny; Hellstrand, Ingvil Førland; Käll, Lisa Folkmarson

   (2016)

   Marking the Unmarked: Theorizing Intersectionality and Lived Embodiment Through "Mammoth" and "Antichrist". I: Illdisciplined Gender.Engaging Questions of Nature/Culture and Transgressive Encounters.

   Springer

   ISBN 978-3-319-15271-4.

   s.99-113.

   DOI: 10.1007/978-3-319-15272-1_6

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   ‘Almost the same, but not quite’: Ontological politics of recognition in modern science fiction.

   Feminist Theory

   ISSN 1464-7001.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   s.251-267.

   DOI: 10.1177/1464700116666240

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2014)

   Politiske monstre. Å passere som menneskelig i science fiction-TV-seriene Star Trek og Battlestar Galactica.

   Tidsskrift for kjønnsforskning

   ISSN 0809-6341.

   Volum 38.

   Hefte 2.

   s.127-148.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2013)

   Are you alive? Kritisk intimitet i Battlestar Galactica. I: Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår.

   Akademika forlag

   ISBN 9788232102877.

   s.177-202.

  • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin; Pleym, Marit

   (2012)

   Søndagsmiddag. I: Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2854-0.

   s.62-73.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   The shape of things to come? Politics of reproduction in contemporary science fiction TV series "Battlestar Galactica".

   NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research

   ISSN 0803-8740.

   Volum 19.

   Hefte 1.

   s.6-24.

   DOI: 10.1080/08038740.2010.547834

 • Bøker og kapitler
  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Brave new world : Dystopia and social change in contemporary science fiction. I: Anticipation and change : The 11th conference of the Nordic Association for Semiotic Studies (NASS XI) : Abstract book.

   ISBN 9788276448573.

   s.36-37.

   DOI: 10.31265/usps.9

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit; Dockweiler, Maria

   (2017)

   Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse på TN-fakultetet ved Uiniversitetet i Stavanger. En forskningsrapport.

   Universitetet i Stavanger

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Tranberg, Anders; Paulsen, Elisabeth Stornes; Grønli, John Charles; Puttkamer, Norbert

   (2016)

   Balansert Rekruttering. Rapport fra arbeidsgruppa "Rekruttering av kvinner til faste stillinger på TN".

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   Passing as human. Posthuman worlings at stake in contemporary science fiction.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-592-3.

   Hefte 244.

  • Hellstrand, Ingvil; Pleym, Marit; Prøitz, Lin

   (2012)

   Moving Lines and Knots. I: Sammen om det? Forskere og kunstnere undersøker intimitet.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2854-0.

 • Formidling
  • Stensland, Kristine M.; Hellstrand, Ingvil Førland; Müller, Anders Riel

   (2022)

   Podcast: Snakk om framtidsmenneske med Ingvil Hellstrand og Anders Riel Müller.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Myong, Lene

   (2022)

   Kjære lesar.

   Tidsskrift for kjønnsforskning

   ISSN 0809-6341.

   Volum 46.

   Hefte 1.

   s.4-5.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2022)

   Hvor likestilte er vi i Norge i dag?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Johansen Espeland, Anett

   (2022)

   Feminisme i endring.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Dietrichson, Susanne Dorthea

   (2022)

   Litterære heltinner gir nytt blikk på livet i Artktis.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2022)

   Direkte fra den internasjonalekvinnedagen 8. mars.

  • Bugge, Liv; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2022)

   Conversation 2.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Drangsholt, Janne Stigen; Bjørheim, Camilla; Hansen, Milla Sofie; Dickson, Anne; Abakumova, Ksenia; Almedal, Alla

   (2022)

   8. mars feiring i Sandnes.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Müller, Anders Riel; Stensland, Kristine M.

   (2022)

   Snakk om framtidsmennesket.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Ramvi, Ellen; Sneberg, Cathrine

   (2022)

   Forskning og kunst møtes i ny utstilling.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2022)

   Gender, care and robots.

  • Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Hellstrand, Ingvil Førland; McCormack, Donna; Koistinen, Aino-Kaisa

   (2022)

   Feminist Monster Studies.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Myong, Lene

   (2022)

   Kjære lesar - TfK #2/22.

   Tidsskrift for kjønnsforskning

   ISSN 0809-6341.

   Volum 46.

   Hefte 2.

   s.54-55.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2022)

   Caring Futures: the aims and workings of an interdisciplinary research project.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Myong, Lene; Westad Stuen, Eivind August

   (2021)

   Nye redaktører ønsker bred faglig debatt.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Simenrud, Martin

   (2021)

   Etterlyser kvinner: -Før tenkte jeg at finans var aksjer, svarte skjermer og menn i blå dress.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Myong, Lene

   (2021)

   TfK #1/2021: Kjære lesar.

   Tidsskrift for kjønnsforskning

   ISSN 0809-6341.

   Volum 45.

   Hefte 1.

   s.4-5.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Tapio, Hege; Austrått, Kenneth; Cathrine, Knudsen; Koski, Kaisu

   (2021)

   Art, Science and Cocktails: Caring Futures Edition.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   What are we reading? The Care Manifesto.

   Centre for Gender Studies Newsletter

  • deFalco, Amelia; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Caring Futures Webinar: Posthuman Care with Dr. Amelia deFalco.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Myong, Lene

   (2021)

   TfK #2-3/21: Kjære lesar.

   Tidsskrift for kjønnsforskning

   ISSN 0809-6341.

   Volum 45.

   Hefte 2-3.

   s.71-72.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Feminisme.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Game of Thrones tampers with traditional gender roles.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Simenrud, Martin

   (2021)

   Nær dobling av kvinneandelen i førstegangstjenesten.

  • Myong, Lene; Engebretsen, Elisabeth L.; Kroløkke, Charlotte; Nebeling Petersen, Michael; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Publishing Gender, Feminist, and Queer Studies in the Nordic region.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Åtte utnevnt til meritterte undervisere ved UiS.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Kalvig, Siri Margrethe; Skjæveland, Guro; Hodge, Lene Elisabeth; Simenrud, Martin

   (2021)

   Etterlyser flere kvinner i finans.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Science fiction og perspektiver på innovasjon.

  • Gripsrud, Birgitta Haga; Hellstrand, Ingvil Førland; Ramvi, Ellen

   (2021)

   Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy.

   Forskersonen.no

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Faller inn i tradisjonelle kjønnsmønster.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjelsvik, Anne; Dietrichson, Susanne

   (2021)

   Game of Thrones rokker ved tradisjonelle kjønnsroller.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   8. mars.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Seymour, Nicole

   (2021)

   The Whiteness of weather & Worlding: speculative fiction and social change.

  • Friborg, Nico Miskow; hartline, france rose; Diallo, Oda-Kange Midtvåge; Branlat, Jennifer; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Teaching and (un)learning in Gender Studies.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; McCormack, Donna; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa

   (2021)

   Monsters of the Anthropocene Halloween Symposium: Unruly Origins, Strange Futures.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Myong, Lene

   (2021)

   Senter for kjønnsstudier og våre prosjekter.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2021)

   Disse åtte er utnevnt til merittert underviser ved UiS.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; MacCormack, Patricia; Suchet-Pearson, Sandie; Aino-Kaisa, Koistinen

   (2021)

   Collective voices and manifestos in monstrous times .

  • Klitgård, Mathias; Skumsnes, Reinert Vikjord; Stubberud, Elisabeth; Averin, Ro; Skjelsbæk, Inger; Losleben, Katrin; Strid, Sofia; Hellstrand, Ingvil Førland; Sørensen, Siri Øyslebø

   (2021)

   Hvordan fremme et nasjonalt fagfelt? I.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Posthuman ethics? Rethinking relationality and responsibility in a feminist posthumanist perspective. .

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Henriksen, Line; McCormack, Donna

   (2020)

   Spider Conversations I (or: TERRIFYING SCARY CREATURES WILL ATTACK YOU!!!!).

   The Monster Network Blog

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Utopia or dystopia? Reclaiming the either/or.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Pentz, Benedicte

   (2020)

   Vant pris for årets beste tidsskriftartikkel.

  • Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene..

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Simonhjell, Nora; Mesna, Marte

   (2020)

   Hvem eier fortellingen om et liv?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Simonhjell, Nora; Kvaal, Bjørn

   (2020)

   Årets artikkel: hvem eier fortellingen om et liv?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa; McCormack, Donna

   (2020)

   Collective voices.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Drangsholt, Janne Stigen

   (2020)

   Dystopi nå! Digital kiellandsalong.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein

   (2020)

   En verden uten menn?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Status Quo: fortellingens makt og motmakt. Katalogtekst til stykket Status Quo ved Rogaland teater 2020.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold

   (2020)

   Å tenke med monsteret? Gjesteforelesning ved KHiO.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Pentz, Benedicte; Kvalsvik, Live Kolstad

   (2020)

   Vant pris for årets beste tidsskriftsartikkel.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein

   (2020)

   Verdibørsen: Fortjener vi antallet vårt?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Fortellinger som kunnskapsproduksjon.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein

   (2020)

   Et opprør mot individualismen.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Kvalsvik, Live Kolstad

   (2020)

   Tildelt historiens første utdanningstermin ved SV-fakultetet.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Kontrafaktisk historie.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   What are we reading? Bernardine Evaristo's Girl, Woman, Other.

   Centre for Gender Studies Newsletter

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Å møte studenten. Formidling, makt og deltakelse i klasserommet.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein

   (2020)

   Vi vil alle tilbake til hverdagen. Men hva er det hverdagslige?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Sibeko, Guro

   (2020)

   Den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Forfatter Guro Sibeko i samtale med Ingvil Hellstrand fra Senter for kjønnsstudier.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Hult, Kine

   (2020)

   Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Er det selvvalgt?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2020)

   Paroler på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein

   (2020)

   Amasone-krigerne.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Spekulativ fiksjon og verdensgjøring: et feministisk prosjekt?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Drangsholt, Janne Stigen; Gjertsen, Jostein

   (2019)

   Verdibørsens framtidsbibliotek: Gileads døtre.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Drangsholt, Janne Stigen; Lilleslåtten, Mari

   (2019)

   Kjønnsavdelingen 18 – Feministisk sci-fi og kvinnefiendtlige dystopier .

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein

   (2019)

   Hvilke verdier forsvinner med USAs tilbaketrekning.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Science fiction as a method: posthumanist worlding strategies.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Blade Runner - da og nå.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein

   (2019)

   Blade runner - fremtiden er nå.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Posthumanisme og etikk.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Oma, Kristin Armstrong; Gjertsen, Jostein

   (2019)

   Framtidsarkeologi: kvinnekampen.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Ibrahim Ahmed, Mona; Sandvik, Hilde

   (2019)

   Brev til Noreg. Samtale på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Wammer, Mari P.

   (2019)

   Synes du «The Handmaid's Tale» er grusom? Det meste har faktisk allerede skjedd i virkeligheten. 12 skremmende likheter mellom TV-serien og virkeligheten. .

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Fra odyssé til evakuering : romfart i science fiction-sjangeren.

   Årbok - Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

   ISSN 0800-4307.

   s.54-57.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Det personlege er politisk.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Vikingstad, Jonas; Byberg Bø, Julie

   (2019)

   Kvinnelige topp-politikere: – Det er vanskelig å være kvinne i politikken.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Brave new world? Dystopia and social change in contemporary science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Sinisalo, Johanna; Gustafsson, Laura

   (2019)

   Weird ecologies and storytelling practices: a conversation with authors Johanna Sinisalo and Laura Gustafsson.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Feminist Worldings.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Tentacular thikning in the classroom: risks and possibilities.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2019)

   Skivebom av Aftenbladet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Unstable bodies, persistent selves? Reparation and resistance in contemporary science fiction series Orphan Black.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Stavsøien, Ingeborg

   (2019)

   Kvinnedagen 8. mars.

  • Oma, Kristin Armstrong; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Arkeologi møter science fiction.

  • Myong, Lene; Engebretsen, Elisabeth L.; Klitgård, Mathias; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Roundtable: Thinking feminist and gender studies now.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Drangsholt, Janne Stigen; Lilleslåtten, Mari

   (2019)

   Podcast: Feministisk sci-fi og kvinnefiendtlige dystopier.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Kvinnedagen 8. mars.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Vikingstad, Jonas; Byberg Bø, Julie

   (2019)

   Det er vanskelig å være kvinne i politikken.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa; McCormack, Donna

   (2019)

   Collective voices and the materialisation of ideas: monster as methods.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Monsters, myth and media: Nordic stories of belonging and otherness (Network Funding from Nordic Culture Point 2018-2019).

   The Monster Network Blog

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Bing og Bringsværds Blindpassasjer.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Omsorgsframtider: Roboter, velferdsteknologi og etikk.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Berg, Siv Frøydis

   (2019)

   Mennesket, der framme. Samtale mellom forskningsbibliotekar Siv Frøydis Berg (NB) og førsteamanuensis Ingvil Hellstrand (UiS) .

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Storying the world. Worlding practices as a feminist strategy.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Confronting the normal. Boundary figures in a posthuman era.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Å passere som menneske. Fra Frankenstein til framtidas kloner.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Hva skal til for å oppnå god kjønnsbalanse i akademia?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein

   (2018)

   Monstrenes kulturhistorie.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Rossholt, Nina

   (2018)

   Feministisk gjestebud. En samtale om kropp, kjønn og materialitet.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Fredriksson, Anna

   (2018)

   Internationella studenter en guldgruva.

   Socialpolitik

   ISSN 1104-6376.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.19-20.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Hvorfor ser vi dystopiske TV serier?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Drangsholt, Janne Stigen; Vågnes, Øyvind

   (2018)

   Dommedag - den dystopiske tendensen i moderne teveserier.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Henriksen, Line; Berg, Siv Frøydis; Beyer, Christian

   (2018)

   Monster talks: why the monster and why now?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Kappen som sjanger. Sjangerlære og mulighetsrom.

  • Gjertsen, Jostein; Tønnessen, Morten; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Er Mars menneskets siste mulighet?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Talet på kvinnelege professorar aukar godt på UiS.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Drangsholt, Janne Stigen; Vågnes, Øyvind; Aalen, Kristin

   (2018)

   Dystopiske tendenser i TV-serier.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Finurlig forskning på en fredag: science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Tønnessen, Morten; Gjertsen, Jostein

   (2018)

   Muligheten av Mars.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Tentakulær tenkning: å undervise med Donna Haraway.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Ishaq, Bushra

   (2018)

   Den internasjonale kvinnedagen 8. mars: samtale med Bushra Ishaq.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Hykkerud, Erlend

   (2018)

   Forsker om bildebruken ved sykehus: uheldig og ubetenksomt.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Å fortelle verden. Om makt, eventyr og virkeligheter.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Dietrichson, Susanne Dorthea

   (2018)

   Kvinneundertrykkelse er ikke bare science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit

   (2018)

   Kommer kjønnsbalansen av seg selv?.

   Forskerforum

   ISSN 0800-1715.

   s.38-38.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Knowledge as reality? Genealogies of the concept of worldling.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Kritisk kunnskapsproduksjon. Kyborger, kropp og vitenskapsteori.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Koistinen, Aino-Kaisa; Henriksen, Line; McCormack, Donna

   (2018)

   Welcome to the Monster Network.

   Fafnir

   ISSN 2342-2009.

   Volum 4.

   Hefte 3-4.

   s.80-83.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Oma, Kristin Armstrong; Dietrichson, Susanne Dorthea

   (2018)

   Fra fortidsmenneske til sci-fi borger: arkeologi møter science fiction. Panelsamtale. .

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Posthumane framtider? alternative samfunn og kropper i science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Fra odyssé til evakuering: romfart i science fiction sjangeren.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Traveling together: bioships in science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Om å passe inn. Kjønn, identitet og respekt for deg selv og andre.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa; McCormack, Donna; Orning, Sara

   (2018)

   Promises, Monsters and Methodologies: The Ethics, Politics and Poetics of the Monstrous.

   Somatechnics

   ISSN 2044-0138.

   Volum 8.

   Hefte 2.

   s.143-162.

   DOI: 10.3366/soma.2018.0247

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse ved det Teknisk-Naturvitenskapelige Fakultet (TN), Universitetet i Stavanger.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Gjertsen, Jostein

   (2017)

   Styreformer in space.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit

   (2017)

   Kommer kjønnsbalansen av seg selv?.

   Forskerforum.no

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Endsjø, Dag Øistein

   (2017)

   Udødelighetens historie - en samtale mellom Dag Øistein Endsjø og Ingvil Hellstrand.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Kjønnsperspektiver på kunstutstillingen Dark side of the moon.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Paszkiewicz, Zofia

   (2017)

   Skjønnhet og diskriminering.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit

   (2017)

   HVorfor blir kvinnene ikke professorer?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Det fascinerende ved frykt.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Alternative virkeligheter. SF, kunnskapsproduksjon og verdensgjøring.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse på TN-fakultetet, UiS: veien videre.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Myong, Lene; Jacobsen, Christine M.; Berg, Anne-Jorunn; Dietrichson, Susanne

   (2017)

   Flere vil studere kjønn.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Julenissebesøket.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Feministisk og queer science fiction: science fiction som metode.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Utstillingsåpning «Instructions to make use of an already present itch» ved Liv Bugge.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Trør sakte men sikkert inn på facebook.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Koistinen, Aino-Kaisa; McCormack, Donna; Henriksen, Line

   (2017)

   Strange blood? Contemporary Nordic debates on Belonging and Otherness.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit

   (2017)

   Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Berg, Siv Frøydis; Slotnes, Oda Sagebakken; Holm, Kim

   (2017)

   Monstermania.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Radikal kunnskapsproduksjon: kyborger, feministisk vitenskapskritikk og science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Å gjøre kjønnsperspektiv i forskning.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Science fiction som tenkeverktøy.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Kvinner til Topps?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold

   (2017)

   We are the same these days. For the most part." Kjønn, menneskelighet og maskiner i TV-serien Westworld (2016).

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   "Jeg kunne tenkt meg å være litt flere personer". Kjønn, tid og prioriteringer på TN-fakultetet ved Universitetet i Stavanger.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit

   (2017)

   Fem utfordringer for likestilling i akademia.

   Forskerforum

   ISSN 0800-1715.

   s.36-36.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Tar et oppgjør med kjønnsrollemønster.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Nå skal UiS diskutere makten, politikken og sexen i Game of Thrones.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Drangsholt, Janne Stigen; Saleem, Namra

   (2017)

   Forfattersamtale på kvinnedagen 8. mars.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Kvinners banebrytende prevensjon.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse - lansering av rapport.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Landsverk, Johanne

   (2017)

   Foreslår undervisningsfritak etter fødselspermisjon.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Kjønn, sex og makt i Game of Thrones.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit

   (2017)

   Fem utfordringer for likestilling i akademia.

   Forskerforum.no

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Kjønnsforsker om karrierekvinner.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold

   (2016)

   Kjønn og seksualitet i forhandlingen mellom menneske og maskin.

   Føniks

   Hefte 3.

   s.59-63.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Skrekkfilm på fremmarsj.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Koistinen, Aino-Kaisa

   (2016)

   Panel on Äkta Människor.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Monsterkonferanse på UiS.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Trump og kvinner: Nei, alle menn snakker ikke slik i herregarderoben.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Et akademisk kvarter: Hva kan vi lære av science fiction?.

  • Gjertsen, Jostein; Habegger-Conti, Jena; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Ut i kulturen: Monsterkonferansen.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Barrierer og muligheter for kjønnsbalanse ved TN-fakultetet på UiS.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Feministisk vitenskapskritikk og science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Monsterprat før Halloween.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Koistinen, Aino-Kaisa; Henriksen, Line

   (2016)

   Closing panel: the future of monster studies.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Paneldebatt: kjønn og makt i musikkbransjen.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Når man er hverken mann eller kvinne.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   For få kvinnelige professorer.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Selvopptatt - forfattersamtale med Ellisiv Lindkvist.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Skrekksesong.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Tanche-Larsen Knudsen, Håvard

   (2016)

   Nå skal UiS diskuteremakten, politikken og sexen i Game of Thrones.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Balansert rekruttering. Framlegg av rapport.

  • Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Hellstrand, Ingvil Førland; McCormack, Donna; Henriksen, Line; Koistinen, Aino-Kaisa

   (2016)

   Why Monster Studies Now? A Halloween Symposium..

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Feministiske forskningsfronter: moderator for paneldebatt.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Ti oppfinnelser fra Star Trek som er vanlige i dag.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Reinspikka science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Muligheten av en superhelt.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Startet på null, nå er hun på topp.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Holder seg tett på folk fra andre galakser.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Kjønn, olje og arbeidsledighet.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2016)

   Flest kvinner på mulighetsterminalen.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   Hva kan vi lære av science fiction?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   Discuss genealogies of the concept of worlding with a point of departure in how this has been used by e.g. Donna Haraway, Gayatri Spivak and Martin Heidegger, and reflect on its relevance for the analysis of feminist science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   From metaphor to metamorph: on passing as human in science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   Framtidsbilder.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   Kan en robot være en god mor?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   Should androids have the right to have children?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   Dystopia.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Hausken, Liv; Haagensen, Trine; Papenburg, Bettina; Mehrabi, Tara; Radomska, Marietta; Schmitz, Sigrid

   (2015)

   The Processes of Imaging / The Imaging of Processes .

   New Materialism. Network European Scholarship on 'How matter comes to matter'

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   Skal roboter ha rett til å få barn?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2015)

   Bør roboter få barn i fremtiden?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2014)

   "You haven't been yourself lately". On shapeshifters and doppelgangers in the science fiction TV series Fringe.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2014)

   Political monsters. genealogies of passing as human in science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2014)

   "Kjære": Bokprat med forfatter Linnéa Myhre.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2013)

   Populærkultur som etisk-politisk arena.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2013)

   Hva betyr 8. mars i dag?.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2013)

   Are you alive? kritisk intimitet i Battlestar Galactica.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2013)

   markering av stemmerettsjubileum 2013.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2013)

   kurs i filmanalyse.

  • Hellstrand, Ingvil; Simonhjell, Nora

   (2013)

   Det tredje kjønn - vitenskapelig teater.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2013)

   "Almost the same, but not quite": passing and recognition in contemporary science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2012)

   Ping! Glitch! Life!: Om det posthumane og nye materialitetar i science fiction filmen "Prometheus" (Scott 2012).

  • Hellstrand, Ingvil

   (2012)

   "Are you alive?" New materialities and shifting power relations in "Battlestar Galactica".

  • Hellstrand, Ingvil

   (2012)

   kurs i filmanalyse.

  • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise

   (2011)

   Tallenes tale eller tåketale?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   8. mars.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   Passing as human: foundation narratives in Star Trek and contemporary Norwegian media debate.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   Genealogical legacies: Michel Foucault’s notion of genealogy and the analytical framework of the posthuman.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   More human than human: questions of passing.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   Det muliges kunst? Om feminisme og science fiction.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   Reproduction in the posthuman family.

  • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise

   (2011)

   Teller kjønn i kulturlivet?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   More human than human. Ethics of authenticity in "Battlestar Galactica".

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   More human than human: affect as a marker of authenticity in "Battlestar Galactica".

  • Hellstrand, Ingvil

   (2011)

   "More human than human" aestethics/ethics of authenticity in Battlestar Galactica.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Reproduction in the posthuman family: Star Trek and Norwegian debate on biopolitics.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Kjønn og kropp i "Battlestar Galactica".

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Radikale perspektiver på nåtiden.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Vi er vant til å gå motstrøms.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Det kompliserte kjønnet.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Bra debatt for Stavanger.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Glitterfitter.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Kjønn og samfunn.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Den posthumane kroppen.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Reproduction in the posthuman family. Star Trek and Norwegian biopolitics.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2010)

   Stål i ben og armer: om den posthumane kroppen.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2009)

   Replication and reproduction - on normative gender identity in Science Fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2009)

   Normative body identity in Science Fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2009)

   The Body as a Locus for Intersectionality. A Scandinavian perspective on "Battlestar Galactica".

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2009)

   Nytt fra FOKK.

   Tidsskrift for kjønnsforskning

   ISSN 0809-6341.

   Volum 33.

   Hefte 3.

   s.240-241.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2009)

   Jeg vil se kule kvinner på film.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2009)

   Menn som hater kvinner?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2009)

   Kjønn, roboter og Science Fiction.

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2008)

   Normativ kroppsidentitet i Science Fiction.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hellstrand, Ingvil Førland; Turja, Tuuli

   (2022)

   Webinar: The potential of exoskeletons in care work with Dr. Tuuli Turja.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Orning, Sara Elisabeth Sellevold; Henriksen, Line; McCormack, Donna; Koistinen, Aino-Kaisa

   (2019)

   Podcast: Collective voices and the materialisation of ideas: monster as methods.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Sinisalo, Johanna; Gustafsson, Laura

   (2019)

   Podcast: Weird ecologies and storytelling practices.

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Berg, Siv Frøydis; Henriksen, Line; Beyer, Christian

   (2019)

   Podcast: Why the monster and why now? .

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Bugge, Liv

   (2018)

   Fossil conversations.

   Fossil conversations

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2018)

   Premonition. Utstillingsåpning for Marit Victoris Wulff Andreassen.

   Utstillingsåpning

  • Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Kjønnsperspektiver på Dark Side of the moon - intervju.

   Dark side of the Moon

  • Mathiesen, Espen; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2017)

   Auditorium UIS Kjønnsbalanse på univesitetet.

  • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin; Pleym, Marit

   (2011)

   Moving Lines and knots.

   Sammen om det? fellesutstilling i regi av prosjektet Being Together

  • Hellstrand, Ingvil; Prøitz, Lin; Pleym, Marit

   (2011)

   Moving lines and knots. Installasjon i utstilingen "Sammen om det?".

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway