Ingvild Åmås Høiby

Førstekonsulent

Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner
AR T-200