Ingvild Dalen

Førsteamanuensis II i statistikk/kvantitativ forskningsdesign

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner