Ingvild Margreta Morken

Professor i sykepleievitenskap med spesialisering i intensivsykepleie

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner