Ingvild Margreta Morken

Førsteamanuensis i spesialsykepleie

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner