Ioana Andreea Nes

Overingeniør

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Laboratorium IKBM