Isak Lekve

Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Lekve, Isak

   (2020)

   Arbeidskamper i det nye arbeidslivet.

   Norsk sosiologisk tidsskrift.

   ISSN 2535-2512.

   Volum 4.

   Hefte 1.

   s.19-33.

   DOI: 10.18261/issn.2535-2512-2020-01-02

  • Lekve, Isak

   (2015)

   Prekarisering og motstand - Om mulighetene for sosial rettferdighet i et nyliberalt Europa.

   Tidsskrift for velferdsforskning.

   ISSN 0809-2052.

   Hefte 3.

   s.234-240.

  • Lekve, Isak

   (2015)

   En ny klassedebatt: Bidrag til revitalisering - eller enda en gravsang for venstresiden?.

   Røyst.

   ISSN 1894-7069.

   Hefte 3.

   s.52-62.

 • Bøker og kapitler
  • Lekve, Isak

   (2021)

   Kraftintensiv industri.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Karbonfri skipsfart.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Streik - Eller hemmeligheten bak den norske modellen. .

   Forlaget Manifest AS.

   ISBN 978-82-8342-116-3.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Kommunal innleie. Kartlegging av innleie fra bemanningsselskaper i kommunene i Vestland fylkeskommune..

  • Robert Renè, Hansen; Lekve, Isak

   (2021)

   Hvorfor har BusinessEurope mer innflytelse på EUs handelspolitikk sammenlignet med the European Trade Union Confederation?.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Hydrogen og karbonfangst.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Flytende havvind.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Mot en kritisk, helhetlig og historisk-orientert sosiologi..

   Hefte 1.

  • Lekve, Isak

   (2013)

   Hvorfor slutter elektrikerne i faget. Rapport for EL&IT Hordaland og Sogn og Fjordande og NELFO Bergen og Omegn.

   Hefte 1.

  • Lekve, Isak

   (2011)

   Motstand og samfunnsendring. En casestudie av motstanden mot Blikkvalseverkets nedleggelse og dens kritiske potensial..

   Universitetet i Bergen.

 • Formidling
  • Lekve, Isak

   (2021)

   Åtte år med Erna. En sosiologisk oppsummering: Arbeidsliv..

   Åtte år med Erna. En sosiologisk oppsummering. ;

   2021-06-10 - .

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Den norske modellen..

   Kurs for tillitsvalgte i Fellesforbundet;

   2021-06-13 - .

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Forsker: – Tvungen lønnsnemd må endres hvis offentlig ansatte skal få reell streikerett.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   For en offensiv statlig industripolitikk.

   Sosialistisk fremtid.

   ISSN 1503-6537.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Streiken lever i det norske arbeidslivet.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Streik er ikke noe negativt som rammer folk.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Vårens vakreste trussel.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Streik er bra for samfunnet.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Blir lykkelig av å se folk stille krav.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Streik er bra for samfunnet.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Du bør være stolt av å streike.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Du bør være stolt av å streike.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Hemmeligheten bak den norske modellen.

   LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.

   ISSN 0801-2482.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Hvem tjener på streik?.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Sekkingstad-konflikten tre år senere.

   Møte i forbundsledelsen i LO;

   2021-02-19 - .

  • Lekve, Isak

   (2021)

   Hva har åtte år med Erna Solberg hatt å si for norsk arbeidsliv?.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Når tittelen er bedre enn innholdet?.

   Agora.

   ISSN 0800-7136.

   Hefte 1.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Collective Mobilizations in Changing Conditions. Worker Collectivity in a Turbulent Age.

   Norsk sosiologisk tidsskrift.

   ISSN 2535-2512.

   Hefte 3.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Sekkingstad-saken som et eksempel på arbeidskamp i et nytt arbeidsliv.

   Fagpolitisk konferanse for stortingsgruppen til Rødt;

   2020-02-28 - .

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Da personal ble til HR.

   Årsmøte for Politiets Fellesforbund Sør-Øst;

   2020-02-11 - .

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Grønne arbeidsplasser etter krisen.

   Rødt Forum;

   2020-05-28 - .

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Flytende havvind. Potensial og politikkbehov.

   Krisepakker og norsk havvind. Tiltak nå og veien til varig omstilling. ;

   2020-05-25 - .

  • Lekve, Isak

   (2020)

   En kamp for vindmøller.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Det er nytt og farlig at en fagforening som gjør alt etter boken, ender opp uten tariffavtale.

   Agenda Magasin.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Hvordan omgå en tariffavtale.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Student og fagorganisert.

   Student og fagorganisert av LO Studentene;

   2020-01-29 - .

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Flytende havvind: For klimaet og norske arbeidsfolk.

   Gnist- Marxistisk tidsskrift.

   ISSN 2535-3195.

   Hefte 4.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Uhistorisk argumentasjon om kvinnelige prester.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Lekve, Isak

   (2020)

   Vil gi full gass.

  • Lekve, Isak

   (2019)

   Aleris-saken.

  • Lekve, Isak

   (2019)

   Det nye arbeidslivet.

  • Lekve, Isak

   (2019)

   Betydningen av 1. mai.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Et arbeidsliv i endring - og hvorfor det gjør fagorganisering enda viktigere..

   Årsmøte i Industri Energi-klubben til Coor Service Management AS;

   2018-02-14.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   The battle of Sisyphus: On the diversity of organizing initiatives from local union representatives in Norway..

   The Nordic Work Life Conference;

   2018-06-13 - 2018-06-15.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Mot en kritisk, helhetlig og historisk-orientert sosiologi.

   Seminar for the presentation of essays in Philosophy of the Social Sciences;

   2018-06-20.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Den mest skjebnesvangre makt - kapitalismen.

   Røyst.

   ISSN 1894-7069.

   Volum 5.

   s.10-14.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Sekkingstad og det nye arbeidslivet.

   Industri Energis Styrkekonferanse;

   2018-04-10 - 2018-04-11.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Sekkingstad and the new norwegian working life.

   Industri Energi Forum Hordaland;

   2018-04-27 - 2018-04-29.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Laks, fagforeningsknusing og suspekte konkurser..

   Manifest tidsskrift.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Slik tjener streiken deg!.

   Manifest tidsskrift.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Er 1. mai fremdeles relevant?.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Hva må gjøres med det nye arbeidslivet?.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Langer ut mot konkursbedrift: Helt utrolig at fellesskapet blir sittende med regningen..

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Ingen av de 62 fagorganiserte fikk jobb da konkursrammet laksepakkeri ble startet på nytt.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Vestlandsrevyen 1. juni.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Fagbevegelsen og utfordringene I den nye globale kapitalismen. Diskusjon av utkast til avhandling..

   Forskningsseminar;

   2018-04-18.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Den mest skjebnesvangre makt - kapitalismen..

   Manifest tidsskrift.

  • Lekve, Isak; Andersson, Mette; Bygnes, Susanne

   (2018)

   Fredagssalongen #8: Fornuft og følelser.

   Fredagssalongen;

   2018-09-14.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Lønnsslaveri? .

   Fest for Folk Flest;

   2018-08-25.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Teknologi og modernisering.

   Studentkonferansen: Det nye arbeidslivet;

   2018-10-05 - 2018-10-06.

  • Lekve, Isak

   (2018)

   Arbeidskamper i det nye arbeidslivet.

   AKUØ-seminar;

   2018-12-10 - .

  • Svellingen Flatekvål, Bente-Line; Lekve, Isak

   (2017)

   -Stadig mer nødvendig.

  • Rikke, Eckhoff; Lekve, Isak

   (2017)

   Skaper arbeidslivet ein ny underklasse?.

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Kontinuitet og endring i det lokale fagforeningsarbeidet – strategier for rekruttering i arbeidslivets randsoner.

   Arbeidsliv i endring – endringer i subjektiv verdsetting og kollektiv organisering ;

   2017-03-29 - .

  • Kjørum, Sara; Lekve, Isak

   (2017)

   -Lettere å utnytte studenter.

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Fagbevegelsen og sosialdemokratiet. Kontinuitet eller krise - et europeisk perspektiv..

   Medlemsmøte i Arbeiderpartiets Universitetslag;

   2017-05-22 - .

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Landet med de endeløse klassekampene.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Media som motstander.

   Røyst.

   ISSN 1894-7069.

   Hefte 7.

   s.30-36.

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Arbeiderbevegelsens frigjøringsprosjekt.

   Radikal Portals Ideologikonferanse;

   2017-06-02 - 2017-06-04.

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Fagbevegelsen og det nye arbeidslivet.

   Bergen Kulturforum;

   2017-10-18.

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Venstresiden, valget og veien videre.

   Medlemsmøte i Rødt Bergen Nord;

   2017-09-20.

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Overcoming Sisyphus? A case study of a successful unionization initiative among polish labor migrants.

   Conference on immigration and labour market integration;

   2017-11-12 - 2017-11-15.

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Marcus Thrane og kampen om historien.

   Seminar om Marcus Thrane;

   2017-12-02.

  • Lekve, Isak

   (2017)

   Media som motstander.

   Manifest tidsskrift.

  • Lekve, Isak

   (2016)

   Organizing Workers in a Changing Labour Market: The Norwegian Experience.

   3rd ISA Forum of Sociology Wien;

   2016-07-12 - .

  • Lekve, Isak

   (2016)

   Organizing Workers in a changing Labor Market.

   Labor migration, organizing and changes of Norwegian work and emplyment relations;

   2016-04-27 - .

  • Lekve, Isak

   (2016)

   Enquête: Er venstresida meir moralsk enn høgresida?.

  • Lekve, Isak

   (2016)

   Hvem skapte den globale kapitalismen?.

   Agora.

   ISSN 0800-7136.

   Hefte 2-3.

   s.308-317.

  • Lekve, Isak

   (2015)

   Streik - et utdatert virkemiddel?.

   Frokostmøte i Studentersamfunnet i Bergen;

   2015-04-14 - .

  • Lekve, Isak

   (2015)

   Fagorganisering under dagens neoliberale hegemoni. Utfordringer i det lokale fagforeningsarbeidet..

   Arbeidslivet i endring - utfordringer for fag (historie og sosiologi) og fagorganisering;

   2015-10-06 - .

  • Lekve, Isak

   (2015)

   Politiske og sosiale strømninger i Europa.

   Forskningsseminar ved Sosiologisk Institutt;

   2015-02-11 - .

  • Lekve, Isak

   (2014)

   Organizing union countermovements in the new capitalism: Outline of a project on organizing offensives in Norwegian trade unions..

   Disembedding and its countermovements: Work and labor resistance in the new capitalism;

   2014-03-03 - .

  • Lekve, Isak

   (2013)

   Liker faget, ikke arbeidet.

  • Lekve, Isak

   (2013)

   Hopper av elektroyrket.

  • Lekve, Isak

   (2013)

   Hvorfor slutter elektrikerne i faget. Undersøkelse i Bergen.

   Norsk Teknologis Opplæringskonferanse 2013;

   2013-02-05 - .

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway