Ivar Langen

Professor emeritus

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE E-266
Publikasjoner