Jacob Ryan Adams

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Publikasjoner