Jan-Tore Jakobsen

Overingeniør

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Laboratorium IMBM
Publikasjoner