Hopp til hovedinnhold

Janne Fauskanger

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-215
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne

   (2022)

   Supporting In-service Teachers’ Collective Learning of Ambitious Teaching Practices Through Teacher Time Outs.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2022.2042730

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne

   (2022)

   Challenging Malawian primary teachers' views on mathematics teaching and learning through lesson study.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 11.

   Hefte 1.

   s.26-39.

   DOI: 10.1108/IJLLS-10-2021-0087

  • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2021)

   Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.8640

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Learning to notice learners mathematical thinking while co-enacting instruction . I: The 29th annual conference of the Southern African association for research in mathematics science and technology education, 12-15 January 2021 : Positioning and disrupting mathematics science and technology education (MSTE) in the development agenda in Southern Africa.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology

   ISBN 9780639835235.

   s.57-68.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction..

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 26.

   Hefte 3-4.

   s.53-70.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction. I: Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021.

   ISBN 9789198402438.

   s.65-72.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Learning mathematics teaching when rehearsing instruction. I: Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021.

   ISBN 9789198402438.

   s.57-64.

  • Hovtun, Gaute; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik; Jakobsen, Arne; Kristensen, Morten Søyland

   (2021)

   Exploring opportunities to learn mathematics in practice-based teacher education : a Norwegian case study. I: Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021.

   ISBN 9789198402438.

   s.137-144.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy

   (2020)

   Malawian primary mathematics teachers views on teaching and learning. I: 28th Conference of the Southern African association for research in mathematics science and technology education : SAARMSTE 14-16 January 2020 : Fostering delight in mathematics science and technology education.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology

   ISBN 9780639835211.

   s.120-123.

  • Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne

   (2020)

   Teacher time outs in rehearsals: in‑service teachers learning ambitious mathematics teaching practices.

   Journal of Mathematics Teacher Education

   ISSN 1386-4416.

   DOI: 10.1007/s10857-020-09474-0

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2019)

   Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out. . I: 27th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE), 15 January – 17 January 2019, hosted by University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa : Book of Proceedings.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology

   ISBN 978-0-9922269-8-5.

   s.47-58.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy

   (2019)

   Malawi mathematics teacher educators’ understanding of Lesson Study.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 8.

   Hefte 1.

   s.48-59.

   DOI: 10.1108/IJLLS-06-2018-0039

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy

   (2019)

   MALAWI MATHEAMTICS TEACHER EDUCATORS BELIEFS ABOUT MATHEMATICS, LEARNING AND TEACHING. I: 27th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE), 15 January – 17 January 2019, hosted by University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa : Long Paper Abstracts, Symposia, Short Papers, Snapshots.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology

   ISBN 978-0-9922269-9-2.

   s.163-167.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Lesson Study på fire ungdomsskoler - fra lærernes perspektiv.

   Nordic Studies in Education

   ISSN 1891-5914.

   Volum 39.

   Hefte 4.

   s.264-280.

   DOI: 10.18261/issn.1891-5949-2019-04-03

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Ambisiøse undervisningspraksiser i Teacher Time Out.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 24.

   Hefte 1.

   s.75-94.

  • Zehetmeier, Stefan; da Ponte, Joao Pedro; Brown, Laurinda; Buforn, Angela; Fauskanger, Janne; Friesen, Marita; Mellone, Maria; Samkova, Libuse

   (2019)

   International perspectives on mathematics teacher professional development. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-90-73346-75-8.

   s.3187-3190.

  • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti

   (2019)

   Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-outs in rehearsals. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-90-73346-75-8.

   s.3265-3272.

  • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Helgevold, Nina

   (2019)

   Fra ensomme svaler til fugler i flokk - skolebaserte praksisplaner som redskap i utvikling av felles forståelse i praksisskolen..

   Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis

   ISSN 2535-7697.

   Volum 13.

   Hefte 1.

   s.133-146.

   DOI: 10.23865/up.v13.1940

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2019)

   Learning ambitious teaching of multiplicative properties through a cycle of enactment and investigation.

   Mathematics Teacher Education and Development

   ISSN 1442-3901.

   Volum 21.

   Hefte 1.

   s.125-144.

  • Fauskanger, Janne; Lindstøl, Fride

   (2019)

   Det ser ut som om de har glemt alt vi gjorde i forrige uke : om samtaler og kvikkbilder som brobyggere i matematikkfaget. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-2452-4.

   s.39-55.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2019)

   Tools for helping student-teachers learning the complex work of teaching in lesson study cycles.. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices.

   Emerald Group Publishing Limited

   ISBN 9781787567986.

   s.133-146.

   DOI: 10.1108/978-1-78756-797-920191010

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Lesson study at four lower secondary schools - From the perspective of the teachers.

   Nordic Studies in Education

   ISSN 1891-5914.

   Volum 39.

   Hefte 4.

   s.264-280.

   DOI: 10.18261/ISSN.1891-5949-2019-04-03

  • Kazima, Mercy; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2019)

   From instrumental to relational – Malawi mathematics teacher educators’ research lessons. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-90-73346-75-8.

   s.3416-3423.

   DOI: al-02422565

  • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2018)

   Second graders’ reflections about the number 24. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.

   Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF

   ISBN 978-91-984024-1-4.

   s.51-58.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2018)

   Opportunities and challenges of using the MDI framework for research in Norwegian teacher education . I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.

   Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF

   ISBN 978-91-984024-1-4.

   s.209-219.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond

   (2018)

   Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses . I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.

   Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF

   ISBN 978-91-984024-1-4.

   s.239-248.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2018)

   Deep learning as constructed in mathematics teachers’ written discourses.

   International Electronic Journal of Mathematics Education (IEJME)

   ISSN 1306-3030.

   Volum 13.

   Hefte 3.

   s.149-160.

   DOI: 10.12973/iejme/2705

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti

   (2018)

   Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag..

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 41.

   Hefte 4.

   s.401-411.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E.

   (2018)

   A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation.

   International Journal for Lesson and Learning Studies

   ISSN 2046-8253.

   Volum 7.

   Hefte 1.

   s.8-22.

   DOI: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematics discourse in student teachers' instruction: The case of a Norwegian student teacher. I: Book of long papers: 25th Annual Meeting of the Southern African Association of Research in Mathematics, Science & Technology Education (SAARMSTE).

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology

   ISBN 978-0-9922269-4-7.

   s.41-51.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Kunnskap nødvendig for effektiv matematikkundervisning - slik lærere selv ser det..

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 101.

   Hefte 1.

   s.45-56.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-05

  • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-1-873769-73-7.

   s.3384-3391.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-1-873769-73-7.

   s.2956-2963.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Core practices and mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-1-873769-73-7.

   s.2844-2853.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Why are mathematics teachers “not sure”?.

   Mathematics Teacher Education and Development

   ISSN 1442-3901.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.107-123.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Kristensen, Morten Søyland

   (2016)

   Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise..

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 10 .

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.2251

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning..

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   DOI: 10.5617/adno.2560

  • Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne

   (2016)

   På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   DOI: 10.5617/adno.2671

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 21.

   Hefte 3.

   s.73-88.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2015)

   Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. I: Mathematics, Science and Technology Education for Empowerment and Equity: Final proceedings.

   The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology

   ISBN 978-0-9922269-0-9.

   s.380-385.

  • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2015)

   Analysing the use of history of mathematics through MKT.

   International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

   ISSN 0020-739X.

   Volum 46.

   Hefte 4.

   s.495-507.

   DOI: 10.1080/0020739X.2014.990528

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 20.

   Hefte 2.

   s.79-96.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   The difficulty of measuring types of mathematics teachers' knowledge.. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014.

   ISBN 978-952-5993-17-2.

   s.71-80.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Why are Laura and Jane «not sure»?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-80-7290-844-8.

   s.3192-3198.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt.

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.1395

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   What questions do mathematics mentor teachers ask?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-80-7290-844-8.

   s.2762-2769.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   Pre-service teachers developing lesson plans in field practice. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014.

   ISBN 978-952-5993-17-2.

   s.51-60.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Challenges in measuring teachers' knowledge.

   Educational Studies in Mathematics

   ISSN 0013-1954.

   Volum 90.

   Hefte 1.

   s.57-73.

   DOI: 10.1007/s10649-015-9612-4

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2014)

   Teachers’ Beliefs about Mathematical Horizon Content Knowledge.

   International Journal for Mathematics Teaching and Learning

   ISSN 1473-0111.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2014)

   Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-04215.

   s.192-200.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2014)

   Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn. I: QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-42098-7.

   s.567-588.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 98.

   Hefte 2.

   s.127-139.

  • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2014)

   Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 3–4.

   s.7-21.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   Studying teachers’ knowledge by the use of multiple-choice items. The case of “I’m not sure”.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 3–4.

   s.41-55.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2014)

   Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 1.–7. trinn. I: QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-42092-5.

   s.631-656.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Teachers’ mathematical knowledge for teaching equality. I: Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics learning across the life span.

   ISBN 978-3-89088-288-8.

   s.289-296.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   «Det ligger jo i bunn for alt» – om læreres oppfatning av undervisningskunnskap knyttet til posisjonssystemet. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-0086-6.

   s.86-93.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Analyzing focused discussions based on MKT items to learn about teachers’ beliefs. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-975-429-315-9.

   s.1339-1348 .

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Teachers' epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication. I: Current state of research on mathematical beliefs XVIII: Proceedings of the MAVI-18 conference, September 12-15, 2012, Helsinki, Finland.

   International Conference on Mathematical Views (MAVI)

   ISBN 978-952-5993-08-0.

   s.271-284.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2013)

   Using content analysis to investigate student teachers’ beliefs about pupils. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-975-429-315-9.

   s.1389-1398 .

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions.

   International Electronic Journal of Mathematics Education (IEJME)

   ISSN 1306-3030.

   Volum 8.

   Hefte 2-3.

   s.43-61.

  • Ng, Dicky; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   Translating and Adapting the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) Measures: The Cases of Indonesia and Norway.

   The Mathematics Enthusiast

   ISSN 1551-3440.

   Volum 9.

   Hefte 1&2.

   s.149-178.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   "For norske lærere har stort sett en algoritme" : om undervisningskunnskap i matematikk. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2918-9.

   s.129-141.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2012)

   Correlations between teachers' MKT in different content areas. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.

   University of Iceland Press

   ISBN 978-9979-54-965-9.

   s.359-368.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2012)

   Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries.

   ZDM: Mathematics Education

   ISSN 1863-9690.

   Volum 44.

   Hefte 3.

   s.387-399.

   DOI: 10.1007/s11858-012-0403-4

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. I: Proceedings of the 34th annual meeting of the North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Navigating transitions along continuums.

   ISBN 978-0-615-69792-5.

   s.423-429.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2011)

   Does the format matter? How the multiple-choice format might complicate the MKT items.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 16.

   Hefte 4.

  • Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit

   (2011)

   Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med?.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 34.

   Hefte 2.

   s.55-66.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-83-7338-683-9.

   s.1802-1811.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   What can be learned from comparing performanceof mathematical knowledge for teaching iteam found in Norway and in the U.S.?. I: 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century ProjectTurning Dreams into Reality: Transformations and Paradigm Shifts in Mathematics Education.

   Oxford University Press

   ISBN 83-919465-0-9.

   s.163-168.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Comparison of item performance in a Norwegian study using U.S. developed mathematical knowledge for the teaching measures. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.

   European Society for Research in Mathematics Education

   ISBN 978-83-7338-683-9.

   s.. 1575-1584.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og lærernes opplevelse av undersøkelsen.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 94.

   Hefte 2.

   s.112-123.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   "Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk. I: Ny som lærer : sjansespill og samspill.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2514-3.

   s.99-114.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Å regne - en introduksjon. I: Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215014364.

   s.13-18.

  • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit

   (2009)

   Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen?. I: Allmennlærerutdanningen i Norge - rekruttering, seleksjon og frafall.

   ISBN 9788276443721.

   s.118-126.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Melhus, Kjersti

   (2009)

   Translating test items into Norwegian - without getting lost in translation?.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 14.

   Hefte 4.

   s.101-123.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. I: Nordic Research in Mathematics Education.

   Brill|Sense

   ISBN 978-90-8790-781-5.

   s.159-165.

  • Fauskanger, Janne; Skaar Davidsen, Hilde

   (2009)

   Regning før og ved skolestart. I: Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215014364.

   s.34-43.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Kunnskaper og oppfatninger - implikasjoner for etterutdanning.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 92.

   Hefte 3.

   s.187-197.

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2008)

   "Ti er ikke ti, men fem" - Tallbegrepsutvikling som matematikkfaglig fokus. I: GLSM. Grunnleggende Læring i et Stimulerende Miljø i barnehagen redigert av Sonja Kibsgaard.

   Universitetsforlaget

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Fauskanger, Janne

   (2006)

   Antall, rom og form. I: Foreskrift om rammeplan for barnmehagens innhold og oppgaver.

  • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve

   (2006)

   Matematikk med fokus på det den enkelte trenger å lære akkurat nå nye veier i undervisningen på Nylund skole.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Volum 71.

   Hefte 4.

   s.70-75.

  • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta

   (2005)

   Elevar i 1. og 2. klasse på veg inn i ”den magiske talverda”. I: GLSM. Grunnleggende lese- skrive- og matematikkopplæring.

   Det Norske Samlaget

   s.155-175.

  • Olsen, Knut Rune; Olsen, Knut Rune; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn

   (2004)

   Storyline og utvikling av sosial kompetanse. I: Storyline for småskoletrinnet.

   Universitetsforlaget

   s.49-71.

  • Olsen, Knut Rune; Olsen, Knut Rune; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn

   (2004)

   ?Smettene? ? et storylineforløp om vennskap og sosial kompetanse for småskoletrinnet. Plan og lærerveiledning. I: Storyline på småskoletrinnet.

   Universitetsforlaget

   s.72-99.

  • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta

   (2003)

   En adventskalender med fokus på matematikk.

   ?

   Hefte 4.

   s.23-24.

  • Fauskanger, Janne

   (2003)

   Tivoliet - en storyline med matematikk som regifag. Plan og lærerveiledning. I: Storyline for mellomtrinnet.

   Universitetsforlaget

   s.34-60.

  • Fauskanger, Janne

   (2003)

   Storylinekonteksten utfordrer elevenes matematikk! Om storyline som undersøkelseslandskap i matematikkfaglig arbeid på mellomtrinnet. I: Storyline for mellomtrinnet.

   Universitetsforlaget

   s.13-33.

  • Fauskanger, Janne

   (2002)

   Storyline - med matematikk innenfor eller utenfor?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 4.

   s.308-321.

 • Bøker og kapitler
  • Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich; Kurvits, J.; Liljekvist, Yvonne; Misfeldt, Morten; Naalsund, Margrethe; Nilsen, Hans Kristian; Palsdottir, Gudbjørg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radišić, Jelena; Werneberg, A.

   (2021)

   Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021.

   ISBN 9789198402438.

   Hefte 14.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Lesson Study og tid til samarbeid - et dilemma? I Folkvord K. A., Berg G. D. & Lyngstad H. (Eds.), Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Rapport nr. 70, UiS (s. 67-76)..

   ISBN 978-82-7644-748-4.

  • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne

   (2016)

   Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Å måle og studere læreres undervisningskunnskap.

   ISBN 978-82-7644-597-8.

   Hefte 249.

  • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland

   (2009)

   Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 978-82-7644-372-1.

   Volum 165.

   Hefte rapport nr.19.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge. I: 18th EECERA Annual Conference Abstract Book.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge?. I: 18th EECERA Annual Conference Abstract Book.

   s.19-20.

  • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve

   (2007)

   Å se den enkelte - tilpasset opplæring i matematikk ved Nylund skole i Stavanger. I: MATHEMATICS TEACHING AND INCLUSION. Proceedings of the 3rd Nordic Research Conference on Special needs Education in Mathematics.

   s.87-103.

  • Vassbø, Marta; Fauskanger, Janne

   (2007)

   Areal og omkrets i 4. klasse - både under åpen himmel og under tak. I: Matematikk under åpen himmel. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) sommerkursrapport 2006.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2007)

   Matematikk, teknologi og fysikk i arbeidet med raketter. I: Matematikk under åpen himmel. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) sommerkursrapport 2006.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Matematik i de lekande barnens värld.

   ISBN 9188450384.

   Hefte 7.

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2003)

   Tangenten; Tema: begynneropplæring.

   Hefte 14. årgang; nr:2.

  • Eik, Liv Torunn; Fauskanger, Janne; Olsen, Knut Rune

   (2003)

   Storyline for mellomtrinnet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 8215004415.

 • Formidling
  • Longwe Maldala, Justina; Fauskanger, Janne

   (2022)

   The nature of pre-service teacher participation in learning how to teach number concepts and operations in early years.

  • Opheim, Linda Gurvin; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Goodchild, Simon; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti

   (2022)

   Professional development for mathematics teacher educators.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2022)

   Opportunities to learn professional noticing while co-planning, rehearsing, co-enacting and reflecting on mathematics instruction.

  • Fauskanger, Janne; Friesen, Marita; Macarena, Larrain

   (2022)

   Mathematics Teachers Professional Development - emerging issues .

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Lærerutdanningens undervisningspraksiser – fokus på profesjonell analytisk observasjon (noticing) .

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Tanker om prosessen frem mot en stadig bedre organisering av masterarbeidet – et glimt fra UiS .

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Analytisk observasjon av elevers tankemåter..

   Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning

   ISSN 0802-8192.

   Volum 32.

   Hefte 3.

   s.28-34.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   The teaching gap .

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Undervisningskunnskap i matematikk for lærerspesialister.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Learning mathematics teaching when rehearsing instruction.

  • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2021)

   Lesson Study i lærerutdanningen ved UiS: Erfaringer fra matematikk .

  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2021)

   Kjerneelementer med fokus på resonnering og argumentasjon, representasjon og kommunikasjon .

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Mathematics Teacher Education and Professional Development - open questions and emerging issues.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Lesson Study som redskap for lærerspesialister?.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Kazima, Mercy

   (2021)

   Planning research lessons as a tool for changing views on mathematics teaching.

  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2021)

   Dialogbasert undervisning.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Learning to notice learners’ mathematical thinking while co-enacting instruction.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Lesson study som stillas for læreres læring.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Å forstå elevenes tenkning: Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse - inkludert internasjonale studier.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Cognitively Guided Instruction (CGI) og dynamisk kartlegging.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Profesjonell analytisk observasjon, eller observasjon av elevers matematiske tenkning .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Analytisk observasjon av elevers matematiske tenkning .

   Utdanning

   ISSN 0804-3321.

   Hefte 9.

   s.38-41.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Lærerarbeidets kjernepraksiser – å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring i matematikk .

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne

   (2020)

   Changing Malawian primary teachers’ views on teaching and learning through Lesson Study..

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Undervisningskunnskap .

  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2020)

   DragonBox og «mattebøker uten matte».

   Utdanningsnytt.no

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Cognitively Guided Instruction (CGI).

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Elever med andre morsmål enn norsk og matematikken.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   The teaching gap.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy

   (2020)

   Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Internasjonale studier - med trendutvikling som mål.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Etterutdanning gjennom å øve sammen.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2019)

   Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out..

  • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti

   (2019)

   Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-out in rehearsals.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Counting collections..

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Counting Choral Counting & Counting Collections..

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Barns begrepsutvikling og regneutvikling.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy

   (2019)

   From instrumental to relational – Malawi mathematics teacher educators’ research lessons..

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Dybdelæring og dialogbasert undervisning.

  • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti

   (2019)

   Å lære ambisiøse undervisningspraksiser i matematikk i sykluser med utprøving og utforsking.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Same or different - supporting mathematical argumentation.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Aktivering av forståelseshorisont – for både elev og lærer.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Dialogbasert undervisning for dybdelæring.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy

   (2019)

   Mathematics teacher educators’understanding of lesson study in Malawi.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy

   (2019)

   MALAWI MATHEAMTICS TEACHER EDUCATORS BELIEFS ABOUT MATHEMATICS, LEARNING AND TEACHING.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   The teaching gap.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Kvikkbilde - for faglig diskusjon.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Ambisiøse undervisningspraksiser og det å lære slike praksiser.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Å telle i kor og øve på samtaletrekk.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Talk moves when teaching mathematics.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Choral counting..

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2018)

   Mining mathematics in textbook lessons.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2018)

   Mathematical discourse in instruction (MDI) matters.

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Lærerarbeidets kjernepraksiser - å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring.

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Lesson Study – hva er det?.

  • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2018)

   The challenge of providing instructional support in mentoring conversations: Mathematics student teachers' support in field service .

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Kvalitativ innholdsanalyse.

  • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2018)

   Strengthening Numberacy in Early Years Through Professional Development of Teachers in Malawi.

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Matematikklærerarbeidets kjernepraksiser.

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Kvalitativ innholdsanalyse.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   History of mathematics and teacher knowledge.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2017)

   The concept of Fractions.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Applying the MDI framework in a Norwegian context.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2017)

   The concept of multiplication.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Barns begrepsutvikling og regneutvikling, med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematics discourse in student teachers' instruction.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2017)

   Lesson Study (LS) as a scaffold for teachers’ and teacher educators’ learning in Malawi.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Fra læreres undervisning til elevers læring - med brøk som eksempel.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   To access and assess theachers mathematical knowledge for teaching - challenges and affordances.

  • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Mathematics teacher educators’ understanding of lesson study in Malawi.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Mathematical discourse in instruction - MDI - matters.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Er «lesson study» og læreres arbeidstidsavtale på kollisjonskurs?.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 2.

   s.48-51.

  • Bulien, Tone; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Challenges of constructing core concepts of Lesson Study in the discourse of teacher education.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Vi må regne med de små.

  • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Gode oppstarter og avslutninger av en undervisningsøkt.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Å få elevene "på". Om å starte en matemaitikktime.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Matematikkopplæring, hva virker og hva må læreren da kunne?.

  • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne

   (2016)

   Nasjonale retningslinjer for fag.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Lesson Study. Observasjon av elevers læring - for læreres læring..

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Lesson Study - helt konkret..

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   "Ka då ittepå?". Kritiske perspektiver på å måle og studere lærerkunnskap..

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Lesson Study og matematisk diskurs som utgangspunkt for praksis.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   verbene i kompetansemålene, PRUV og regning i alle fag.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   A young researcher at Congress of European Research in Mathematics Education.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Dette skiller en god og en dårlig mattelærer.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Mining mathematics in textbook lessons.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en matematikkøkt?.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Mathematical discourse in instruction (MDI) matters.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis

   (2016)

   TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne

   (2016)

   Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Fra kunnskap til praksis: endring i fokus i matematikkfaget i lærerutdanningen.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland

   ISSN 0801-2520.

   Volum 33.

   s.56-64.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Regning og nasjonale prøver.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Introduksjon til Lesson Study.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Hva må en lærer kunne og kan slik kunnskap måles og læres?.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en undervisningstime?.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Læreplanarbeid som utgangspunkt for "å bli bedre sammen".

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Planlegging av et Lesson Study-forløp.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Å sammen blir bedre: Matematisk kompetanse i andre fag enn matematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   "Å bli bedre sammen" - læreplanarbeid som utgangspunkt.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Lesson study som stillas i læreres læring.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Hva er regning? Hvordan bli en god regner? Fokus på vurdering av elevers regning – for læring – både i matematikk og i andre fag.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Om undervisningskunnskap og regning i alle fag. Hvilken kunnskap har læreren behov for og hva sier forskningen?.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk - praktisk tilnærming.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - teori og forskning.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Begynneropplæring i matematikk - en god start.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Å regne både i matematikk og i andre fag.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Ungdomstrinn i Utvikling – erfaring fra regning.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Lesson Study og regning, basert på læreplanarbeid og med samfunnsfag som første eksempel.

  • Kristensen, Morten Søyland; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2015)

   Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Å regne i matematikk, og i andre fag.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   History of mathematics and teacher knowledge..

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   To assess and access teachers’ MKT.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   What questions do mathematics mentor teachers ask?.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Har vår forståelse for kunnskapsbegrepet betydning for hvordan vi tenker om lærerens undervisningsarbeid og om lærerutdanning?.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Why are Laura and Jane "not sure"?.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - rent praktisk. Å utvikle UKM gjennom å diskutere episoder fra klasserommet .

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Å regne i matematikk - og i andre fag.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Regning som grunnleggende ferdighet - i alle fag.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Regning i matematikk - og i andre fag.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Å regne i matematikk – og i andre fag.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Å regne i matematikk – og i andre fag.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2014)

   Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Antall, rom og form i et stimulerende leke- og læringsmiljø.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   En problemløsende tilnærming til regningen, både i matematikk og i andre fag.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Julematematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Å regne i andre fag enn matematikk.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   Editorial.

   Nordisk matematikkdidaktikk

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 3–4.

   s.1-6.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Å regne i alle fag - på småskoletrinnet.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   "Foreldre teller" - om foreldre som støtte i barns matematisk utvikling.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Teachers' mathematical knowledge for teaching equality.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Fra telling til flytende regning.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Fra telling til flytende regning.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Vurdering – med fokus på både ferdighetstrening og problemløsing.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2013)

   Who are “they”? Student teachers’ beliefs.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   "Man har jo alltid en algoritme" - om flersifret regning.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Tall og algebra – med fokus på problemløsing.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   "Foreldre teller" - om foreldres støtte i barns matematiske utvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   4-5-åringenes matematiske utvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Tall (og algebra )– med fokus på ferdighetstrening.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Teachers’ epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication.

  • jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2012)

   MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT HCK.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.52-55.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2011)

   Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2011)

   Det helhetlige barnet.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?.

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   Challenges and possibilities related to adapting MKT measures for the Norwegian educational context.

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   Adapting MKT measures for the Norwegian educational context – challenges and possibilities.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Correlations between teachers’ MKT in different content areas.

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   Fokusgruppeintervjuer.

  • Goodchild, Simon; Fauskanger, Janne; Friestad Pedersen, Ida; Raen, Kristina Markussen

   (2011)

   Mathematics education PhD summer school 2011.

   Nordic Studies in Mathematics Education

   Volum 16.

   Hefte 3.

   s.65-68.

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   ”Eg kan multiplisera, men ka ska eg gjørr” – om undervisningskunnskap i matematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   “For norske lærere har stort sett en algoritme”- om undervisningskunnskap i matematikk.

  • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2010)

   Vurdering for læring -Utfordringer knytta til underveisvurdering i matematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Matte i alle fag.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Vurdering for læring i matematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Regning som grunnleggende ferdighet.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Barns matematiske utvikling i barnehagealderen.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Kart for matematiske barnehagebarn.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen?.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   Hva må læreren kunne?.

   ?

   Hefte 4.

   s.35-38.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk. Hva kan det være for barnetrinnets lærere?.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk - med eksempler fra både barnehage og skole.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Foreldre er mer enn leksehjelpere.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   "Eg kan multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - fokus på strategier, strategiobservasjon, strategiopplæring og ideer til undervisningen i multiplikasjon på småskoletrinnet.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Meningsfull matematikk gjennom Storylinemetoden.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng eller om innhold?.

   Utdanning

   ISSN 0804-3321.

   Volum 6.

   s.48-51.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Praktisk arbeid med matemaitkk i barnehagen.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Barnehagen - et matematisk eventyr også om været ikke er bra. Om matematiske målinger i barnehagen.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Problemløsende matematikkundervisning.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   De voksne teller!.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Å åpne døra til matematikk for skolestarterne.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Telleaktiviteter for 4-åringer.

  • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti

   (2009)

   Hjelp til leksehjelperne i matematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Foreldre som støtte i barns tidlige matematiske utvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Matematikkdidaktikk, et samarbeid mellom oljeindustrien og universitetet.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Telleaktiviteter ? hvordan og hvorfor?.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   OLF sponser matematikkforskning.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Ny UiS-test skal styrke mattelærer-utdanningen.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Ny test skal gi bedre matematiklærere.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Matematiske barnehagebarn og pedagogenes utfordringer.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   2-3 åringers matematiske utvikling.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2009)

   Challenges of Translating and Adapting the MKT Measures for Norway.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Foreldre er mer enn leksehjelpere. Om hvordan foreldre i 5. klasse kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regnestrategier.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Hva med fagdidaktikken i matematikken i ny lærerutdanning?.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Foreldre er mer enn leksehjelpere.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   4-5-åringers matematiske utvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Barnehagebarn er matematiske barn. Om pedagogenes matematiske utfordringer.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   "Eg kan multiplisere, men ka ska eg gjørr?" - om strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring på småskoletrinnet. Seminar for nyutdanna lærere og deres veiledere.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Læring i matematikk for alle?.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Om hvordan foreldre kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regning.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Barnehagebarn er matematiske barn!.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   4-5-åringers matematiske utvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Geometrisk byvandring i Stavanger. Fokus på geometri i kommende byturer.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Foreldre som viktige stillas om egne barns læring.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Stasjonsundervisning - hva, hvordan og hvorfor?.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Målinger med fokus på lengde, areal og volum.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Regning med vekt på tilpasset opplæring.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Ulike målinger i barnehagen, med bruk av kart som fokus.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Posisjonssystemet. Hva? Hvorfor? Hvordan?.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Om foreldre som ressurs i matematikkudervisningen.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Utvikling av forståelse for posisjonssystemet - også bak komma.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Arbeid med antall i barnehagen.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Algebra med fokus på generaliseringer.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Posisjonssystemet - det viktige grunnlaget for regning.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Matematiske barnehagebarn: fokus på antall.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Målinger med fokus på lengde, areal og volum.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Geometrisk byvandring i Stavanger. Fokus på geometri i kommende byturer.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Foreldre som viktige stillas om egne barns læring.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Algebra med fokus på generaliseringer.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Posisjonssystemet. Hva? Hvorfor? Hvordan?.

  • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve

   (2008)

   Tilpasset tallregning på Nylund skole.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling og praksislærernes utfordringer.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Mestring og utvikling av posisjonssystemet og regneartene.

  • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti

   (2008)

   Algebra for alle grunnskolens trinn - fokus på generaliseringer.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes matematikkopplæring.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Brøkregning.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Utvikling av et rikt tallbegrep. 1. og 2. klasselærernes utfordringer.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Utvikling av forståelse for de fire regneartene. Fokus på de som sliter.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Addisjon og subtraksjon. Fokus på utvikling av gode regnestrategier.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2008)

   Matematikk og fysikk: et verksted med fokus på målinger.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Tallbegrepsutvikling og utvikling av forståelse for posisjonssystemet.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Strategiopplæring og problemløsing.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2008)

   Musefellebilens matematiske muligheter.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Matematikk for barnehagebarn, hva handler det om?.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Skriftlig hoderegning - en ny vei mot målet?.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Hva finnes i skapet og hvordan skal vi bruke det? Om bruk av konkretisering i alle emner på barnetrinnet.

  • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Billington, Mary Genevieve

   (2008)

   Matematisk skattejakt i Sandnes sentrum.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes tallbegrepsutvikling.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Teachers' beliefs and knowledge about the place value system.

  • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve

   (2008)

   Møter Kunnskapsløftet med stasjonsundervisning.

   Utdanning

   ISSN 0804-3321.

   Hefte nr. 1.

   s.54-57.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Regning med vekt på språklige aspekter.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Matematiske barnehagebarn og registrering av deres kunnskaper.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Praktisk arbeid med ametmatikk i barnehagen.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Foreldre teller! Om foreldres muligheter til å støtte barnas tallbegrepsutvikling.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2007)

   Fysikk og matematikk med utgangspunkt i Musefellebilen.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Utvikling av forståelse for posisjonssystemet i tråd med Kunnskapsløftet.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Regning på barnetrinnet ¿ ferdighetstrening og problemløsing.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Barns matematiske utvikling, fokus på telling og antall.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Utvikling av et rikt tallbegrep i barnehagen og ved skolestart.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Barnehagebarn er matematiske. Hvordan kan foreldre støtte barns matematiske utvikling?.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2007)

   OLF sponser realfagsprosjekt.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Ferdighetstrening og problemløsing i arbeidet med de 4 regneartene.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Foreldrenes utfordringer når barna skal støttes i sin matematikklæring.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Problemløsing i begynneropplæringen.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Areal og omkrets i begynneropplæringen.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Antall, rom og form i barnehagen.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2007)

   Å arbeide med raketter - matematikk, teknologi og fysikk i fokus.

   ?

   Hefte 2.

   s.40-43.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Læremidler i arbeidet med tall i begynneropplæringen.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Symmetrier og tessellering.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Foreldrenes utfordringer når barna skal støttes i sin matematikklæring.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2007)

   Teknologi og design med fokus på matematiske muligheter tilknyttet arbeidet med husbygging.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Matematiske byggverk. Matematikk og arkitektur.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Målinger og geometri fra 1. - 10. klasse.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Barns matematiske utvikling. Stavangerprosjektet.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Statistikk, hva er det?.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   God matematikkundervisning = tilpasset opplæring.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Realfagslærere ved Lærerutdanningen på UiS samarbeider med oljeindustrien.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Regning og kartlegging.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Barnehagebarn og geometri.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Barnehagebarn er matematiske. Hvordan kan foreldre støtte barns matematiske utvikling?.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Nye planers fokus på problemløsende tilnærming til barnetrinnets matematikk.

  • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta

   (2006)

   Matematikk under åpen himmel - med fokus på areal og omkrets.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Det utfordrende posisjonssystemet. Arbeid med posisjonssystemet på barnetrinnet.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Barnehagebarn er matematiske barn! Fokus på ny Rammeplan for barnehagen.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2006)

   Matematikk, teknologi og fysikk i arbeidet med raketter.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Foreldre teller! Foreldre som viktige bidragsytere i egne barns matematiske utvikling.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Hva er matematikk for små barn, og hva bør stimuleres? Inspirasjon og motivasjon for barnehagene i Hillevåg bydel m.fl.

  • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Eik, Liv Torunn

   (2006)

   The Little People? : a Storyline for 6-10 year olds. A storyline focusing on developing the pupils` social competence as well on aims from mathematics and mother language instructions.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Å legge til rette for utvikling av et rikt tallbegrep i barnehagen og i begynneropplæringen.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Antall, rom og form i ny rammeplan for barnehagen. Hva betyr det for barnehagens praksis?.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Ny rammeplan for barnehagen - fordi barnehagen skal være for matematiske barn.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Building mathematical Storyline contexts.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Hva regner vi på og hvordan regner vi? Fokus på Kunnskapsløftets balansering av problemløsing og ferdighetstrening.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Matematikkundervisningen i Norge - en status. Utvikling av forståelse for posisjonssystemet. Matematikkvansker, identifisering og forebygging.

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar

   (2006)

   Matematikk for små og store.

  • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta

   (2006)

   Automatisering av addisjon- og subtraksjonstabellene - eksemplifisert gjennom arbeidet i en 3. klasse.

   ?

   Volum 2.

   s.7-12.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Livsglede i det problemløsende klasserommet.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Prøblemløsende tilnærming til begynneropplæringens regning.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Antall, rom og form i ny rammeplan for barnehagen. Hva betyr det for barnehagens praksis?.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Problemløsende tilnærming til begynneropplæringens matematikkundervisning.

  • Fauskanger, Janne

   (2005)

   Kreativ matematikk-undervisning på småskole-trinnet, med fokus på arbeidet med tall.

  • Fauskanger, Janne

   (2005)

   Kreativ matematikk-undervisning på mellomtrinnet med fokus på verkstedspreget undervisning i arbeidet med både tall og geometri.

  • Fauskanger, Janne

   (2005)

   Matematiske byggverk - fokus på matematikk i byggingen av storylinekontekster.

  • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve

   (2005)

   Matematikk-undervisning på Nylund skole. Hva gjør en for å tilpasse undervisningen til alle elevene?.

  • Fauskanger, Janne

   (2005)

   Tallære på småskoletrinnet.

  • Fauskanger, Janne

   (2005)

   Barnehagen ? for matematiske barn!.

  • Fauskanger, Janne

   (2005)

   Building mathematical storyline contexts.

  • Fauskanger, Janne

   (2005)

   Posisjonssystemet i 1. og 2. klasse.

  • Fauskanger, Janne

   (2005)

   Storyline with mathematics inside or outside?.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Storyline. Generell innføring med fokus på ”matematiske muligheter”.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Tallære på barnetrinnet med fokus på forebygging av matematikkvansker.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Storyline - med fokus på ”matematiske muligheter”.

  • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta

   (2004)

   Arbeid med posisjonssystemet i 1. klasse.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Volum 2.

   s.66-71.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Begynneropplæring i matematikk med fokus på tallbegrepsutviklingen.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Arbeid med posisjonssystemet på barnetrinnet. Fokus på nasjonale prøvers etappemål og posisjonssystemet.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Samarbeid mellom høgskole og grunnskole – en viktig ressurs i arbeidet med GLSM (Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring).

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Tallære på småskoletrinnet. Fokus på mengdeforståelse og på posisjonssystemet.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Utendørsmatematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Barnehagen – for matematiske barn!.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Matematikk for barnetrinnet med fokus på tallsymboler, tallsystemer og tallregning.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Matematikk på barnetrinnet med fokus på tallsystemer og de fire regneartene.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Tallære på mellomtrinnet med fokus på tallsystemer.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Matematikk på barnetrinnet med fokus på elevers strategier, tilpasset opplæring og forebygging av vansker.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Barnehagen – for matematiske barn!.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Arbeid med posisjonssystemet på småskoletrinnet.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Matematikk på småskoletrinnet med fokus på problemløsing og bruk av verksted i matematikkundervisningen.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Tallære på småskoletrinnet med fokus på tallsystemer.

  • Fauskanger, Janne

   (2004)

   Problemløsing i småskoletrinnets matematikkundervisning.

  • Vassbø, Marta; Fauskanger, Janne

   (2003)

   Førsteklasses arbeid på veien fram mot formelle symboler.

   ?

   Volum 2.

   s.3-7.

  • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne

   (2002)

   En by får liv.

   ?

   Volum Nr 2 2002.

   s.89-95.

  • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne

   (2002)

   Bygg en by - et geometriprosjekt som utgangspunkt for dramafaglig arbeid.

   ?

   Volum Nr 2 2002.

   s.85-88.

  • Fauskanger, Janne

   (2002)

   A Storyline Unit - With Mathematics Inside or Outside?.

   ?

   Volum Fall 2002.

   s.8-11.

  • Fauskanger, Janne

   (2002)

   Storyline - with mathematics inside or outside?.

  • Fauskanger, Janne

   (2002)

   Fornyelse av matematikkfaget. Bygg en by - et geometriprosjekt.

   ?

   s.1-3.

  • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta

   (2002)

   Problemløsing i 1. og 2. klasse, hva kan det være?.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi; Lindstrøm, Tom

   (2010)

   Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Bare læreren kan nok, så lærer elevene det de skal!? - om hvilken betydning vitenskapssyn har for matematikkundervisning, og dermed for planlegging og gjennomføring av etterutdanning av lærere Paperpresentasjon tilknyttet PhD-kurset: Philosophy of science with ethics.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Teachers' mathematical content knowledge for teaching. Essay tilknyttet PhD-kurset: Theories in Mathematics Learning and Teaching.

  • Fauskanger, Janne

   (2007)

   Teachers' knowledge and beliefs. Essay tilknyttet PhD-kurset Research Methodology in Mathematics Education ved Høgskolen i Agder.

  • Fauskanger, Janne; Vassbø, Marta

   (2005)

   Rekneverkstad og Posisjonssystemet. To av flere filmer i prosjektet I praksis: Mateamatikk på 1. - 4 trinn.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway