Janne Fauskanger

Professor i matematikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-215
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hähkiöniemi, Markus; Jessen, Britta Eyrich; Nilsen, Hans Kristian; Naalsund, Margrethe; Pálsdóttir, Guðbjörg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radišić, Jelena; Sigurjónsson, Jóhann Örn; Viirman, Olov Lui; Wernberg, Anna

   (2022)

   Bringing Nordic mathematics education into the future. Proceedings of Norma 20, The ninth Nordic Conference on Mathematics Education . Bringing Nordic mathematics education into the future. Proceedings of Norma 20, The ninth Nordic Conference on Mathematics Education .

   Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF.

   ISBN 978-91-984024-6-9.

   Hefte 17.

  • Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich; Kurvits, J.; Liljekvist, Yvonne; Misfeldt, Morten; Naalsund, Margrethe; Nilsen, Hans Kristian; Palsdottir, Gudbjørg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radišić, Jelena; Werneberg, A.

   (2021)

   Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021.

   ISBN 9789198402438.

   Hefte 14.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Lesson Study og tid til samarbeid - et dilemma? I Folkvord K. A., Berg G. D. & Lyngstad H. (Eds.), Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Rapport nr. 70, UiS (s. 67-76)..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-748-4.

  • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne

   (2016)

   Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Å måle og studere læreres undervisningskunnskap.

   ISBN 978-82-7644-597-8.

   Hefte 249.

  • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland

   (2009)

   Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 978-82-7644-372-1.

   Volum 165.

   Hefte rapport nr.19.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2009)

   Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge?. I: 18th EECERA Annual Conference Abstract Book.

   s.19-20.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Pre-school Teachers' Mathematical Knowledge. I: 18th EECERA Annual Conference Abstract Book.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2007)

   Matematikk, teknologi og fysikk i arbeidet med raketter. I: Matematikk under åpen himmel. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) sommerkursrapport 2006.

  • Vassbø, Marta; Fauskanger, Janne

   (2007)

   Areal og omkrets i 4. klasse - både under åpen himmel og under tak. I: Matematikk under åpen himmel. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) sommerkursrapport 2006.

  • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve

   (2007)

   Å se den enkelte - tilpasset opplæring i matematikk ved Nylund skole i Stavanger. I: MATHEMATICS TEACHING AND INCLUSION. Proceedings of the 3rd Nordic Research Conference on Special needs Education in Mathematics.

   Aalborg Universitetsforlag.

   s.87-103.

  • Fauskanger, Janne

   (2006)

   Matematik i de lekande barnens värld.

   ISBN 9188450384.

   Hefte 7.

  • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie

   (2003)

   Tangenten; Tema: begynneropplæring.

   Caspar Forlag.

   Hefte 14. årgang; nr:2.

  • Eik, Liv Torunn; Fauskanger, Janne; Olsen, Knut Rune

   (2003)

   Storyline for mellomtrinnet.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 8215004415.

 • Formidling
  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2023)

   Målretta samtaler (med matematikk som gjennomgående eksempel) .

   Planleggingsdag;

   2023-01-02.

  • Fauskanger, Janne

   (2023)

   Skriverutiner.

   Seminar - forskergruppe;

   2023-06-16.

  • Fauskanger, Janne

   (2023)

   Gjøre og skrive litteratur-review .

   Seminar - forskergruppe;

   2023-06-16.

  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2023)

   Oppgaver/problemer - fokus på introduksjon.

   Seminar;

   2023-05-25.

  • Fauskanger, Janne

   (2023)

   Læringssykluser med TTOer i lærerutdanning .

   Seminar - forskergruppe;

   2023-05-16.

  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2023)

   Tenkende klasserom – en introduksjon .

   Seminar;

   2023-08-14.

  • Fauskanger, Janne

   (2023)

   Barns begreps- og regneutvikling- med fokus på kjerneelementene i Fagfornyelsen.

   Etterutdanning av lærere;

   2023-06-16.

  • Fauskanger, Janne

   (2023)

   Koreografi som struktur for NyTi veiledningsmøter - noen eksempler.

   Seminar for NyTi-veiledere;

   2023-08-31.

  • Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne

   (2023)

   Supporting Norwegian teachers’ collective learning of core practices through cycles of enactment and investigation.

   EARLI;

   2023-08-21 - 2023-08-26.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2023)

   What and how do mathematics teachers notice during co-planning sessions? .

   CERME;

   2023-07-10 - 2023-07-14.

  • Fauskanger, Janne

   (2023)

   Mathematics Teacher Education and Professional Development.

   CERME;

   2023-07-10 - 2023-07-14.

  • Wæge, Kjersti; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2023)

   Realfagskrisen: Slik styrker vi lærerne og undervisningen..

   Utdanningsnytt.no.

  • Fauskanger, Janne

   (2023)

   Veien til publisering. Highway to heaven - or not....

   Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk;

   2023-09-18 - 2023-09-20.

  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2023)

   Tenkende klasserom - en introduksjon.

   Seminar for lærerspesialister i Osloskolen;

   2023-10-16.

  • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond

   (2023)

   Mathematics teachers’ professional development: Opportunities to learn core practices..

   Rehearsing Teaching in Teacher Education (ReTPro) – Digital Research Conference.;

   2023-10-18.

  • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti

   (2023)

   Det utfordrende likhetstegnet..

   Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.

   ISSN 0802-8192.

   Volum 34.

   Hefte 4.

   s.29-34.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina

   (2023)

   Lesson Study as cross-cultural boundary crossing - teacher educators’ learning.

   World Association of Lesson Studies (WALS) 2023 Conference;

   2023-11-27 - 2023-11-29.

  • Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy

   (2022)

   “Less is More” – Facilitating Teachers’ Professional Development Using Lesson Study.

   World Association of Lesson Studies International Conference 2022;

   2022-09-20 - 2022-09-22.

  • Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne

   (2022)

   THE PLANNING RESEARCH LESSONS AS A TOOL FOR CHANGING VIEWS ON MATHEMATICS TEACHING.

   30th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2022-01-18 - 2022-01-20.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Putting Essential Understanding of Geometry into Practice in Grades 6–8.

   Lærerspesialistutdanning;

   2022-10-19.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Å forstå elevers tenkning:Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse – inkludert internasjonale studier.

   Lærerspesialistutdanning;

   2022-01-17 - 2022-01-19.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Arkitektprosjekt i geometriundervisningen.

   Lærerspesialistutdanning;

   2022-10-20.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Counting. Choral Counting & Counting Collections.

   Etterutdanning av lærere;

   2022-05-02 - 2022-05-05.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Litteraturreview i masteroppgaver .

   Videreutdanning for lærerutdannere i matematikk;

   2022-09-05.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Lesson Study i lærerutdanningen – en brobygger mellom teori og praksis? .

   Seminar - dialogbasert undervisning;

   2022-08-10.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Arbeid med egen forskning – å identifisere «gap» og skrive utkast til review .

   Videreutdanning for lærerutdannere i matematikk;

   2022-09-05 - 2022-09-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Rammeproblemet og bruk av samtaletrekk.

   Desentralisert kompetanseutvikling;

   2022-03-23.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Litteratur-review - hva, hvordan og hvorfor.

   Førstelektorseminar;

   2022-12-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Analyse av skriftlig datamateriale.

   Førstelektorseminar;

   2022-12-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Same and different as a task in mathematics.

   Professional development for mathematics teachers;

   2022-11-16 - 2022-11-19.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Profileringsdokument og dokumentasjon - rent praktisk.

   Førstelektorseminar;

   2022-12-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Talk moves in mathematics education.

   Professional development for mathematics teachers;

   2022-11-16 - 2022-11-19.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Profesjonell analytisk observasjon.

   Studie for lærerutdannere i matematikk;

   2022-02-14 - 2022-02-16.

  • Opheim, Linda Gurvin; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Goodchild, Simon; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti

   (2022)

   Professional development for mathematics teacher educators.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-01-02 - 2022-01-06.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2022)

   Opportunities to learn professional noticing while co-planning, rehearsing, co-enacting and reflecting on mathematics instruction.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-01-02 - 2022-01-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Tanker om prosessen frem mot en stadig bedre organisering av masterarbeidet – et glimt fra UiS .

   Nasjonalt nettverk for master i grunnskolelærerutdanningen;

   2022-02-17.

  • Fauskanger, Janne

   (2022)

   Lærerutdanningens undervisningspraksiser – fokus på profesjonell analytisk observasjon (noticing) .

   Matematikkdidaktikk for lærerutdannere;

   2022-02-14.

  • Fauskanger, Janne; Friesen, Marita; Macarena, Larrain

   (2022)

   Mathematics Teachers Professional Development - emerging issues .

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-01-02 - 2022-01-06.

  • Longwe Maldala, Justina; Fauskanger, Janne

   (2022)

   The nature of pre-service teacher participation in learning how to teach number concepts and operations in early years.

   12th Conference for European Research in Mathematics Education;

   2022-01-02 - 2022-01-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Undervisningskunnskap i matematikk for lærerspesialister.

   Lærerspesialistutdanning;

   2021-10-20.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Analytisk observasjon av elevers tankemåter..

   Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.

   ISSN 0802-8192.

   Volum 32.

   Hefte 3.

   s.28-34.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching.

   14th international congress on matheamtics education;

   2021-07-11 - 2021-07-18.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Learning mathematics teaching when rehearsing instruction.

   The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 20;

   2021-06-01 - 2021-06-04.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction.

   The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 20;

   2021-06-01 - 2021-06-04.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   The teaching gap .

   Lærerspesialistutdanning;

   2021-10-19.

  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2021)

   Dialogbasert undervisning.

   DEKOMP;

   2021-01-04.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2021)

   Learning to notice learners’ mathematical thinking while co-enacting instruction.

   29th Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2021-01-12 - 2021-01-14.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Å forstå elevenes tenkning: Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse - inkludert internasjonale studier.

   Lærerspesialistutdanning;

   2021-01-18.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Cognitively Guided Instruction (CGI) og dynamisk kartlegging.

   Lærerspesialistutdanning;

   2021-01-19.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Kazima, Mercy

   (2021)

   Planning research lessons as a tool for changing views on mathematics teaching.

   World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference ;

   2021-11-29 - 2021-12-01.

  • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2021)

   Lesson Study i lærerutdanningen ved UiS: Erfaringer fra matematikk .

   Digitalt nasjonalt seminar: Lesson Study som profesjonsutvikling i lærerutdanningen;

   2021-04-20.

  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2021)

   Kjerneelementer med fokus på resonnering og argumentasjon, representasjon og kommunikasjon .

   Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM);

   2021-04-12 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Profesjonell analytisk observasjon, eller observasjon av elevers matematiske tenkning .

   Fagseminar;

   2021-06-17.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Lesson Study som redskap for lærerspesialister?.

   Lærerspesialistutdanning;

   2021-01-25.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Lesson study som stillas for læreres læring.

   Bachelor i undervisningskunnskap;

   2021-01-19.

  • Fauskanger, Janne

   (2021)

   Mathematics Teacher Education and Professional Development - open questions and emerging issues.

   Conference for European Research in Mathematics Education;

   2021-02-02 - 2021-02-05.

  • Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik

   (2020)

   DragonBox og «mattebøker uten matte».

   Utdanningsnytt.no.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Analytisk observasjon av elevers matematiske tenkning .

   Utdanning.

   ISSN 0804-3321.

   Hefte 9.

   s.38-41.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Lærerarbeidets kjernepraksiser – å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring i matematikk .

   Fagdag for matematikklærere;

   2020-06-11.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Undervisningskunnskap .

   Lærerspesialistutdanning;

   2020-10-16.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne

   (2020)

   Changing Malawian primary teachers’ views on teaching and learning through Lesson Study..

   World Association of Lesson Study (WALS) Online International Conference. https://www.walsnet.org/2020/ ;

   2020-12-02 - 2020-12-04.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   The teaching gap.

   Lærerspesialistutdanning;

   2020-10-15.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Etterutdanning gjennom å øve sammen.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Elever med andre morsmål enn norsk og matematikken.

   Lærerspesialistutdanning;

   2020-01-27.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Internasjonale studier - med trendutvikling som mål.

   Lærerspesialistutdanning;

   2020-01-28.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse.

   Lærerspesialistutdanning;

   2020-01-27.

  • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy

   (2020)

   Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning.

   the 28th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2020-01-14 - 2020-01-17.

  • Fauskanger, Janne

   (2020)

   Cognitively Guided Instruction (CGI).

   Lærerspesialistutdanning;

   2020-01-28.

  • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2019)

   Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out..

   The 27th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2019-01-15 - 2019-01-19.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   The teaching gap.

   Lærerspesialistutdanning;

   2019-10-22.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Talk moves when teaching mathematics.

   Professional development for teachers;

   2019-05-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Counting collections..

   Professional development for teachers;

   2019-05-06 - .

  • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti

   (2019)

   Å lære ambisiøse undervisningspraksiser i matematikk i sykluser med utprøving og utforsking.

   Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk;

   2019-09-17.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Barns begrepsutvikling og regneutvikling.

   Seminar for alle førsteklasselærere i Jærkommunene;

   2019-05-29.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Counting Choral Counting & Counting Collections..

   Profeeeional development for mathematics teachers;

   2019-05-05 - 2019-05-08.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Kazima, Mercy

   (2019)

   MALAWI MATHEAMTICS TEACHER EDUCATORS BELIEFS ABOUT MATHEMATICS, LEARNING AND TEACHING.

   The 27th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2019-01-15 - 2019-01-18.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy

   (2019)

   From instrumental to relational – Malawi mathematics teacher educators’ research lessons..

   The Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2019-02-05 - 2019-02-10.

  • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti

   (2019)

   Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-out in rehearsals.

   CERME;

   2019-01-06 - 2019-01-10.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Dybdelæring og dialogbasert undervisning.

   Fagdag for Smieodden og Vardenes skole;

   2019-01-29 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Ambisiøse undervisningspraksiser og det å lære slike praksiser.

   Lærerspesialistutdanning;

   2019-10-21.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Å telle i kor og øve på samtaletrekk.

   DEKOMP;

   2019-11-15.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Aktivering av forståelseshorisont – for både elev og lærer.

   DEKOMP;

   2019-10-01.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Choral counting..

   Professional development for teachers;

   2019-05-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Kvikkbilde - for faglig diskusjon.

   Lærerspesialistutdanning;

   2019-11-26.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Same or different - supporting mathematical argumentation.

   Professional development for teachers;

   2019-05-07.

  • Fauskanger, Janne

   (2019)

   Dialogbasert undervisning for dybdelæring.

   Seminar;

   2019-01-08 - .

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy

   (2019)

   Mathematics teacher educators’understanding of lesson study in Malawi.

   ICSEI;

   2019-01-08 - 2019-01-11.

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Kvalitativ innholdsanalyse.

   Samling for masterstudenter;

   2018-01-08 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Matematikklærerarbeidets kjernepraksiser.

   Planleggingsdag;

   2018-01-02 - .

  • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond

   (2018)

   Strengthening Numberacy in Early Years Through Professional Development of Teachers in Malawi.

   26th Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE);

   2018-01-16 - 2018-01-19.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2018)

   Mining mathematics in textbook lessons.

   Professional development for mathematics teacher educators;

   2018-11-07 - .

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2018)

   Mathematical discourse in instruction (MDI) matters.

   Professional development for Mathematics teacher educators;

   2018-11-06 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Lærerarbeidets kjernepraksiser - å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring.

   Fagsamling;

   2018-11-13 - .

  • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2018)

   The challenge of providing instructional support in mentoring conversations: Mathematics student teachers' support in field service .

   LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet.;

   2018-11-28 - 2018-11-29.

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Lesson Study – hva er det?.

   Fagmøte;

   2018-10-18 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2018)

   Kvalitativ innholdsanalyse.

   Fagsamling;

   2018-11-23 - .

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice.

   10th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Er «lesson study» og læreres arbeidstidsavtale på kollisjonskurs?.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 2.

   s.48-51.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?.

   The tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2017-02-01 - 2017-02-05.

  • Bulien, Tone; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Challenges of constructing core concepts of Lesson Study in the discourse of teacher education.

   WALS 2017;

   2017-11-24 - 2017-11-27.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos.

   Systematic observation in educational research;

   2017-09-27 - 2017-09-28.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Gode oppstarter og avslutninger av en undervisningsøkt.

   Dybdelæring på Våland skole;

   2017-11-14.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Fra læreres undervisning til elevers læring - med brøk som eksempel.

   Samling for lærere i ungdomsskolen og vgs i Jærkommunene;

   2017-03-22 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   To access and assess theachers mathematical knowledge for teaching - challenges and affordances.

   Seminar NTNU;

   2017-03-23 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics.

   Masterkurs;

   2017-05-05 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Barns begrepsutvikling og regneutvikling, med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

   Seminar for lærere som skal ha 1. klasse;

   2017-06-14 - .

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Applying the MDI framework in a Norwegian context.

   Nordic research in mathematics education conference (NORMA);

   2017-05-30 - 2017-06-02.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   History of mathematics and teacher knowledge.

   Masterkurs;

   2017-05-05 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2017)

   Mathematics discourse in student teachers' instruction.

   25th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2017-01-17 - 2017-01-20.

  • Fauskanger, Janne

   (2017)

   Vi må regne med de små.

   Seminar;

   2017-12-07 - .

  • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Mathematics teacher educators’ understanding of lesson study in Malawi.

   WALS 2017 Conference;

   2017-11-24 - 2017-11-27.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne

   (2017)

   Mathematical discourse in instruction - MDI - matters.

   PD for mathematics teacher educators in Malawi;

   2017-11-08 - 2017-11-09.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2017)

   The concept of multiplication.

   Etterutdanning av lærerutdannere;

   2017-05-09 - .

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2017)

   Lesson Study (LS) as a scaffold for teachers’ and teacher educators’ learning in Malawi.

   Etterutdanning av lærerutdannere;

   2017-05-08 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond

   (2017)

   Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses.

   Nordic research in mathematics education conference (NORMA);

   2017-05-30 - 2017-06-02.

  • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2017)

   The concept of Fractions.

   University of Malawi;

   2017-05-09 - .

  • Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne

   (2016)

   Nasjonale retningslinjer for fag.

   Lærerutdanningskonferanse;

   2016-04-28.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?.

   Seminar for tilbydere videreutdanning i matematikk;

   2016-04-07 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Matematikkopplæring, hva virker og hva må læreren da kunne?.

   Profesjonsnettverk;

   2016-04-19 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   verbene i kompetansemålene, PRUV og regning i alle fag.

   Planleggingsdag;

   2016-04-21 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Dette skiller en god og en dårlig mattelærer.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   "Ka då ittepå?". Kritiske perspektiver på å måle og studere lærerkunnskap..

   Fagmøte;

   2016-03-04 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Regning og nasjonale prøver.

   Planleggingsdag;

   2016-03-03 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   A young researcher at Congress of European Research in Mathematics Education.

   13th International Congress on Mathematics Education;

   2016-07-24 - 2016-07-31.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching.

   13th International Congress on Mathematics Education;

   2016-07-24 - 2016-07-31.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis

   (2016)

   TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice.

   Bringing Teacher Education Forward;

   2016-06-06 - 2016-06-08.

  • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne

   (2016)

   Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers.

   World association of Lesson study 2016;

   2016-09-03 - 2016-09-05.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Lesson Study og matematisk diskurs som utgangspunkt for praksis.

   Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk;

   2016-09-19 - 2016-09-22.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Å få elevene "på". Om å starte en matemaitikktime.

   Planleggingsdag;

   2016-10-25 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap.

   Utdanningskonferansen 2016;

   2016-02-03 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Lesson Study - helt konkret..

   Fagdag;

   2016-01-04 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Lesson Study. Observasjon av elevers læring - for læreres læring..

   Fagdag;

   2016-01-26 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en matematikkøkt?.

   Planleggingsdag;

   2016-11-18 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Mathematical discourse in instruction (MDI) matters.

   Professional development for teacher educators;

   2016-11-19 - 2016-11-26.

  • Fauskanger, Janne

   (2016)

   Mining mathematics in textbook lessons.

   Professional development for mathematics teacher educators;

   2016-11-19 - 2016-11-26.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2016)

   Fra kunnskap til praksis: endring i fokus i matematikkfaget i lærerutdanningen.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   Volum 33.

   s.56-64.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Hva må en lærer kunne og kan slik kunnskap måles og læres?.

   Forskerseminar;

   2015-11-10 - .

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - teori og forskning.

   Faglig seminar for Matematikksenteret;

   2015-05-27.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics.

   Masterkurs;

   2015-05-11.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   History of mathematics and teacher knowledge..

   Masterkurs;

   2015-05-13.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Begynneropplæring i matematikk - en god start.

   Faglig samling for førsteklasselærere i Jærkommunene;

   2015-05-19.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   To assess and access teachers’ MKT.

   Seminar;

   2015-05-07 - 2015-05-08.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - rent praktisk. Å utvikle UKM gjennom å diskutere episoder fra klasserommet .

   Faglig seminar for Matematikksenteret;

   2015-05-27.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2015)

   Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging.

   23rd annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education;

   2015-01-13 - 2015-01-16.

  • Kristensen, Morten Søyland; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger.

   FoU i Praksis 2015;

   2015-04-09 - 2015-04-10.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Ungdomstrinn i Utvikling – erfaring fra regning.

   Seminar for Ungdomstrinn i Utvikling;

   2015-06-10.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Har vår forståelse for kunnskapsbegrepet betydning for hvordan vi tenker om lærerens undervisningsarbeid og om lærerutdanning?.

   Personalseminar;

   2015-06-12 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Hva er regning? Hvordan bli en god regner? Fokus på vurdering av elevers regning – for læring – både i matematikk og i andre fag.

   Ungdomstrinn i Utvikling;

   2015-01-02 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Lesson study som stillas i læreres læring.

   Ungdomstrinn i Utvikling;

   2015-03-10 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Å regne både i matematikk og i andre fag.

   Planleggingsdag;

   2015-06-02.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2015)

   Why are Laura and Jane "not sure"?.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2015)

   What questions do mathematics mentor teachers ask?.

   9th Congress of European Research in Mathematics Education;

   2015-02-04 - 2015-02-08.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Å regne i matematikk, og i andre fag.

   Planleggingsdag;

   2015-09-17 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Lesson Study og regning, basert på læreplanarbeid og med samfunnsfag som første eksempel.

   Planleggingsdag;

   2015-08-19 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en undervisningstime?.

   Planleggingsdag;

   2015-11-13 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Læreplanarbeid som utgangspunkt for "å bli bedre sammen".

   Planleggingsdag;

   2015-11-03 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Introduksjon til Lesson Study.

   Planleggingsdag;

   2015-11-06 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   "Å bli bedre sammen" - læreplanarbeid som utgangspunkt.

   Planleggingsdag;

   2015-10-13 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Å sammen blir bedre: Matematisk kompetanse i andre fag enn matematikk.

   Planleggingsdag;

   2015-09-29 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Planlegging av et Lesson Study-forløp.

   Planleggingsdag;

   2015-09-15 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Undervisningskunnskap i matematikk - praktisk tilnærming.

   Profesjonskonferansen 2015;

   2015-08-10 - 2015-08-11.

  • Fauskanger, Janne

   (2015)

   Om undervisningskunnskap og regning i alle fag. Hvilken kunnskap har læreren behov for og hva sier forskningen?.

   Seminar;

   2015-09-01 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Å regne i matematikk – og i andre fag.

   Faglig samling;

   2014-08-15 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Julematematikk.

   Faglig samling;

   2014-11-24 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Å regne i andre fag enn matematikk.

   Seminar;

   2014-08-12 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   En problemløsende tilnærming til regningen, både i matematikk og i andre fag.

   Faglig samling;

   2014-10-21 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Å regne i matematikk – og i andre fag.

   Seminar Tryggheim skolene;

   2014-08-12 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   Editorial.

   Nordisk matematikkdidaktikk.

   ISSN 1104-2176.

   Volum 19.

   Hefte 3–4.

   s.1-6.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Antall, rom og form i et stimulerende leke- og læringsmiljø.

   Faglig samling;

   2014-04-08 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Regning i matematikk - og i andre fag.

   Seminar;

   2014-03-12 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2014)

   The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2014)

   Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice.

   The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education;

   2014-06-03 - 2014-06-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Regning som grunnleggende ferdighet - i alle fag.

   Kurs;

   2014-02-10 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2014)

   Å regne i matematikk - og i andre fag.

   Seminar for barnetrinnslærere;

   2014-02-10 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Fra telling til flytende regning.

   Kurs for 2. klasselærere med tilknytning til Stavangerprosjektet;

   2013-10-01 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Fra telling til flytende regning.

   Kurs for 2. klasselærere med tilknytning til Stavangerprosjektet;

   2013-10-01 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri.

   Kurs for lærere i Stavangerprosjektet;

   2013-10-29 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

   Kurs for 1. klasselærere i Stavangerprosjektet;

   2013-09-26 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri.

   Kurs for lærere i Stavangerprosjektet;

   2013-10-31 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

   Kurs for 1. klasselærere i Stavangerprosjektet;

   2013-09-24 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS.

   Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8);

   2013-02-05 - 2013-02-10.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne

   (2013)

   Who are “they”? Student teachers’ beliefs.

   Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8);

   2013-02-05 - 2013-02-10.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Vurdering – med fokus på både ferdighetstrening og problemløsing.

   Kurs for lærere i Tasta bydel;

   2013-01-15 - .

  • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics.

   The World Association of Lesson Studies (WALS);

   2013-09-06 - 2013-09-09.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?.

   "Framtidas matematikklærer". Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk.;

   2013-09-16 - 2013-09-19.

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.

   "Samspill mellom forskning og utdanning". FoU i praksis;

   2013-04-22 - 2013-04-23.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2013)

   Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk.

   "Framtidas matematikklærer". Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk;

   2013-09-16 - 2013-09-19.

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   "Foreldre teller" - om foreldre som støtte i barns matematisk utvikling.

   Foreldremøte for 1. og 2. klasse;

   2013-04-29 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2013)

   Å regne i alle fag - på småskoletrinnet.

   Kurs for lærere;

   2013-03-19 - .

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2013)

   Teachers' mathematical knowledge for teaching equality.

   PME 37;

   2013-07-28 - 2013-08-02.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Teachers’ epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication.

   18th Conference Mathematical Views;

   2012-09-12 - 2012-09-15.

  • jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2012)

   MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION.

   12th International Congress on Mathematics Education;

   2012-07-07 - 2012-07-14.

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling.

   Kurs for 2. klasselærere i Stavanger kommune;

   2012-09-18 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

   Kurs for lærere i 1. klasse;

   2012-09-20 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing.

   Kurs for 1. klasselærere i Stavanger kommune;

   2012-09-06 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Tall og algebra – med fokus på problemløsing.

   Kurs for lærere i Tastaskolene (1. - 4. klasse);

   2012-10-02 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   4-5-åringenes matematiske utvikling.

   Kurs for ansatte i barnehagen;

   2012-02-14 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   "Man har jo alltid en algoritme" - om flersifret regning.

   Solaseminaret - seminar for nyutdanna lærere;

   2012-04-18 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Tall (og algebra )– med fokus på ferdighetstrening.

   Kurs for lærere i Tasta bydel (1. - 4. klasse);

   2012-11-06 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling.

   Kurs for 2. klasselærere i Stavanger kommune;

   2012-09-04 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   "Foreldre teller" - om foreldres støtte i barns matematiske utvikling.

   Foreldremøte (1. - 4. klasse);

   2012-03-07 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2012)

   TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT HCK.

   International Congress on Mathematics Education (ICME);

   2012-07-07 - 2012-07-14.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know.

   AERA - American Educational Research Association;

   2012-04-13 - 2012-04-17.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM.

   FoU i praksis;

   2012-04-23 - 2012-04-24.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2012)

   Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

   s.52-55.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2012)

   “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items.

   The 34th Annual Conference of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education;

   2012-11-01 - 2012-11-04.

  • Reikerås, Elin Kristi Lie; Løge, Inger Kristine; Fauskanger, Janne; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2011)

   Det helhetlige barnet.

   Fordypningskurs i Stavangerprosjektet;

   2011-05-19 - .

  • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne

   (2011)

   Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting.

   The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2011-02-09 - 2011-02-13.

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures.

   The Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education;

   2011-02-09 - 2011-02-13.

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   Challenges and possibilities related to adapting MKT measures for the Norwegian educational context.

   PhD seminar, Teacher Education – with a focus on teacher competence in mathematics didactics;

   2011-03-26 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   ”Eg kan multiplisera, men ka ska eg gjørr” – om undervisningskunnskap i matematikk.

   Seminar for nyutdanna lærere i Nord-Rogaland;

   2011-05-09 - .

  • Goodchild, Simon; Fauskanger, Janne; Friestad Pedersen, Ida; Raen, Kristina Markussen

   (2011)

   Mathematics education PhD summer school 2011.

   Nordic Studies in Mathematics Education.

   Volum 16.

   Hefte 3.

   s.65-68.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?.

   The 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century Project;

   2011-09-11 - 2011-09-17.

  • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2011)

   Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway.

   5th Annual International Conference on Mathematics & Statistics;

   2011-06-13 - 2011-06-16.

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   Fokusgruppeintervjuer.

   Seminar for forskergruppe ved UiS;

   2011-11-04 - .

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   “For norske lærere har stort sett en algoritme”- om undervisningskunnskap i matematikk.

   FoU i praksis;

   2011-01-23 - .

  • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2011)

   Correlations between teachers’ MKT in different content areas.

   The 2011 NORMA conference;

   2011-05-09 - 2011-05-14.

  • Fauskanger, Janne

   (2011)

   Adapting MKT measures for the Norwegian educational context – challenges and possibilities.

   PhD seminar (Summer school);

   2011-08-23 - .

  • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne

   (2010)

   Vurdering for læring -Utfordringer knytta til underveisvurdering i matematikk.

   utenTitteltekst;

   2010-03-17.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Regning som grunnleggende ferdighet.

   utenTitteltekst;

   2010-04-08.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Barns matematiske utvikling i barnehagealderen.

   utenTitteltekst;

   2010-11-12.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk. Hva kan det være for barnetrinnets lærere?.

   utenTitteltekst;

   2010-05-26.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Foreldre er mer enn leksehjelpere.

   utenTitteltekst;

   2010-02-10.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Kart for matematiske barnehagebarn.

   utenTitteltekst;

   2010-04-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Vurdering for læring i matematikk.

   utenTitteltekst;

   2010-03-17.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   Hva må læreren kunne?.

   ?.

   Hefte 4.

   s.35-38.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen?.

   Nordisk Lærerutdanningskonferanse 2010;

   2010-05-05 - 2010-05-08.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   "Eg kan multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - fokus på strategier, strategiobservasjon, strategiopplæring og ideer til undervisningen i multiplikasjon på småskoletrinnet.

   utenTitteltekst;

   2010-04-13 - 2010-04-14.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Undervisningskunnskap i matematikk - med eksempler fra både barnehage og skole.

   utenTitteltekst;

   2010-03-22.

  • Fauskanger, Janne

   (2010)

   Matte i alle fag.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Praktisk arbeid med matemaitkk i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2009-01-02.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Meningsfull matematikk gjennom Storylinemetoden.

   utenTitteltekst;

   2009-01-22.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Problemløsende matematikkundervisning.

   utenTitteltekst;

   2009-02-17.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   De voksne teller!.

   utenTitteltekst;

   2009-03-03.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Foreldre som støtte i barns tidlige matematiske utvikling.

   utenTitteltekst;

   2009-09-30.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Matematiske barnehagebarn og pedagogenes utfordringer.

   utenTitteltekst;

   2009-01-05.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Barnehagebarn er matematiske barn. Om pedagogenes matematiske utfordringer.

   utenTitteltekst;

   2009-01-10.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Telleaktiviteter ? hvordan og hvorfor?.

   utenTitteltekst;

   2009-12-01.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Matematikkdidaktikk, et samarbeid mellom oljeindustrien og universitetet.

   utenTitteltekst;

   2009-12-04.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   4-5-åringers matematiske utvikling.

   utenTitteltekst;

   2009-10-09.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Barnehagebarn er matematiske barn!.

   Skolemøtet i Rogaland;

   2009-11-13.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   2-3 åringers matematiske utvikling.

   utenTitteltekst;

   2009-10-02.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Barnehagen - et matematisk eventyr også om været ikke er bra. Om matematiske målinger i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2009-09-18.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Å åpne døra til matematikk for skolestarterne.

   utenTitteltekst;

   2009-10-14.

  • Fauskanger, Janne; Melhus, Kjersti

   (2009)

   Hjelp til leksehjelperne i matematikk.

   utenTitteltekst;

   2009-03-26.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Foreldre er mer enn leksehjelpere.

   utenTitteltekst;

   2009-03-19.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Hva med fagdidaktikken i matematikken i ny lærerutdanning?.

   utenTitteltekst;

   2009-11-02.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Læring i matematikk for alle?.

   utenTitteltekst;

   2009-09-09.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Telleaktiviteter for 4-åringer.

   utenTitteltekst;

   2009-05-18.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Om hvordan foreldre kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regning.

   utenTitteltekst;

   2009-05-04.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Foreldre er mer enn leksehjelpere. Om hvordan foreldre i 5. klasse kan støtte egne ungers matematiske utvikling. Fokus på regnestrategier.

   utenTitteltekst;

   2009-03-23.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   "Eg kan multiplisere, men ka ska eg gjørr?" - om strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring på småskoletrinnet. Seminar for nyutdanna lærere og deres veiledere.

   utenTitteltekst;

   2009-04-21.

  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   4-5-åringers matematiske utvikling.

   utenTitteltekst;

   2009-10-13.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   OLF sponser matematikkforskning.
  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Ny UiS-test skal styrke mattelærer-utdanningen.
  • Fauskanger, Janne

   (2009)

   Ny test skal gi bedre matematiklærere.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2009)

   Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng eller om innhold?.

   Utdanning.

   ISSN 0804-3321.

   Volum 6.

   s.48-51.

  • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne

   (2009)

   Challenges of Translating and Adapting the MKT Measures for Norway.

   AERA Annual Meeting 2009;

   2009-04-13 - 2009-04-17.

  • Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Billington, Mary Genevieve

   (2008)

   Matematisk skattejakt i Sandnes sentrum.

   utenTitteltekst;

   2008-08-09.

  • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve

   (2008)

   Møter Kunnskapsløftet med stasjonsundervisning.

   Utdanning.

   ISSN 0804-3321.

   Hefte nr. 1.

   s.54-57.

  • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Teachers' beliefs and knowledge about the place value system.

   NORMA08 (5th Nordic Conference on Research in Mathematics Education);

   2008-04-21 - 2008-04-25.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling og praksislærernes utfordringer.

   utenTitteltekst;

   2008-01-24.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Utvikling av forståelse for de fire regneartene. Fokus på de som sliter.

   utenTitteltekst;

   2008-02-05.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2008)

   Matematikk og fysikk: et verksted med fokus på målinger.

   utenTitteltekst;

   2008-03-12.

  • Fauskanger, Janne; Tjomsland, Sigve

   (2008)

   Tilpasset tallregning på Nylund skole.

   utenTitteltekst;

   2008-02-06.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2008-05-07.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Målinger med fokus på lengde, areal og volum.

   utenTitteltekst;

   2008-05-20.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Utvikling av et rikt tallbegrep. 1. og 2. klasselærernes utfordringer.

   utenTitteltekst;

   2008-01-15.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Addisjon og subtraksjon. Fokus på utvikling av gode regnestrategier.

   utenTitteltekst;

   2008-02-12.

  • Fauskanger, Janne; Christ, Inge

   (2008)

   Musefellebilens matematiske muligheter.

   utenTitteltekst;

   2008-03-04.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes matematikkopplæring.

   utenTitteltekst;

   2008-03-12.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Brøkregning.

   utenTitteltekst;

   2008-03-11.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Foreldre teller!! Om foreldre som en viktig brikke i elevenes tallbegrepsutvikling.

   utenTitteltekst;

   2008-03-10.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Posisjonssystemet - det viktige grunnlaget for regning.

   utenTitteltekst;

   2008-04-01.

  • Fauskanger, Janne

   (2008)

   Barns matematiske utvikling - et viktig fokus i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   2008-03-10.