Jarle Stormark

Førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG Q-203
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Stormark, Jarle

   (2011)

   Er Gud som treenig Gud avhengig av mennesket?. I: En bok om Gud. Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2840-3.

   s.133-150.

  • Stormark, Jarle

   (2010)

   "Bort fra kroppen - hjem til Herren" en tolkning av 2. Kor 4,16-5,10 med henblikk på spørsmålet om kropp og identitet i frelsesforløpet.

   Tidsskrift for teologi og kirke.

   ISSN 0040-7194.

   Volum 81.

   Hefte 2.

   s.96-113.

  • Håland, Svein (red.); Stormark, Jarle (red.); Magerøy, Lars Inge

   (1997)

   Teologen og pedagogen. En presentasjon av Sigmund Harbo. I: Forankring og fornyelse. Kr.domsundervisning i endring.

   IKO - Verlag.

  • Stormark, Jarle; Magerøy, Lars Inge

   (1997)

   Bibliografi over høgskoledosent Sigmund Harbos forfatterskap. I: Forankring og fornyelse. Kr.domsundervisning i endring.

 • Bøker og kapitler
  • Stormark, Jarle

   (2008)

   Kropp og identitet, - og håpet om nyskapelse. En skapelsesteologisk undersøkelse av betydningen av kropp og identitet i troen på «legemets oppstandelse» hos Jürgen Moltmann i Systematische Beiträge zur Theologie.

   Unipub forlag.

   Hefte 24.

  • Hagesæther, Gunhild; Håland, Svein; Magerøy, Lars Inge; Mogstad, Sverre; Stormark, Jarle

   (1997)

   Forankring og fornyelse. Kristendomsundervisning i endring. Festskrift til Sigmund Harbo på 60-års dagen.

   IKO - Verlag.

 • Formidling
  • Stormark, Jarle

   (2008)

   Er det mening i å tro på "legemets oppstandelse" - er det virkelig håp for kroppen? Hvilke svar gir Jürgen Moltmann i sin teologi?.

   ?.

   Hefte 3.

   s.55-65.

  • Stormark, Jarle

   (2008)

   "Bort fra kroppen - hjem til Herren". En tolkning av 2 Kor 4,16-5,10 med henblikk på spørsmålet om kropp og identitet i frelsesforløpet.

   Forelesning ved disputas for graden dr.theol., oppgitt tema.;

   2008-04-21.

  • Stormark, Jarle

   (2008)

   Hvordan tematisere en teologi om kroppen i liturgisk perspektiv? En kort presentasjon og noen refleksjoner i tilknytning til et forslag til somatologi.

   Forelesning ved disputas for graden dr.theol., selvvalgt tema.;

   2008-04-21.

  • Stormark, Jarle

   (2008)

   Kan en tro at en Gud har skapt universet og menneskene?.

   utenTitteltekst;

   2008-05-25.

  • Stormark, Jarle

   (2008)

   Hvordan tenke etikk i dag etter ¿postmoderne tid¿? Er det fortsatt noe som er rett eller galt?.

   utenTitteltekst;

   2008-09-25.

  • Stormark, Jarle

   (2008)

   Hvordan er forholdet mellom humanistisk etikk og kristen etikk?.

   utenTitteltekst;

   2008-10-30.

  • Stormark, Jarle

   (2008)

   Er det liv etter døden? Kan en vite noe - hva tror en - og på hvilket grunnlag?.

   utenTitteltekst;

   2008-10-30.

  • Stormark, Jarle

   (2001)

   Menneskets skapelse, oppstandelse og fullendelse i Jürgen Moltmann's systematiske teologi.

   Seminar; Moltmann's teologi;

  • Stormark, Jarle

   (2000)

   Formålsparagrafen - den praktiske betydning i skolehverdagen etter L97.

   Årsmøte for Kristelig Pedagogisk Forbund;

  • Stormark, Jarle

   (2000)

   L97 og faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering.

   Fagdag for lærere, Vassøy skole;

  • Stormark, Jarle

   (2000)

   Hvorfor tror kristne på oppstandelse?.

   utenTitteltekst;

  • Stormark, Jarle

   (2000)

   Hva er den kristne oppstandelsestro i følge den Apostoliske trosbekjennelse: "Jeg tror på legemets oppstandelse"?.

   utenTitteltekst;

  • Stormark, Jarle

   (1999)

   IKT og hovedområder i KRL-faget. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi og KRL-faget - beskrivelse av et kursopplegg.

   ?.

   Hefte 1.

   s.25-27.

  • Stormark, Jarle

   (1999)

   L-97 og faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering.

   utenTitteltekst;

  • Stormark, Jarle

   (1999)

   Den aronittiske velsignelse.

   Konferanse;

   1996-11-30 - .

  • Stormark, Jarle

   (1999)

   Bibelsk virkelighetsforståelse, - er ikke en flat jord, men hva er det da? Forsøk på en tilnærming til spørsmålet om Bibelsk virkelighetsforståel med utgangspunkt i Aksel Valen-Sendstad's systematisk-teologiske framstilling i troslæren Troens fundamenter.

   Konferanse;

   1996-11-30 - .

  • Stormark, Jarle

   (1997)

   Anmeldelse av Aksel Valen-Senstads "Troens Fundamenter. Dogmatiske hovedspørsmål i lys av bibelsk ontologi".

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Stormark, Jarle

   (1997)

   Kristen etikk.

   Universitetet i Stavanger.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway