Jawad Raza

Førsteamanuensis II i industriell teknologi og driftsledelse

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Publikasjoner