Joakim Evensen Hansen

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24107
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Hansen, Joakim Evensen

   (2018)

   Educational language practices and language development in Early Childhood Education and Care.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-810-8.

 • Formidling
  • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege; Mitchell, Monica Gundersen; Hansen, Joakim Evensen; Ofstad, Gunn Helen; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2024)

   Vi trenger et felles begrep for det å lese sammen med barn, på barnas premisser.

   Utdanningsnytt.no.

  • Hansen, Joakim Evensen; Stangeland, Elisabeth Brekke

   (2023)

   Target words in books -utvikling av en intervensjonsnær språktest.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2023-10-25.

  • Hansen, Joakim Evensen; Eliassen, Erik; Bjørnestad, Elisabeth; Melhuish, Edward C.; Barnes, Jaqueline

   (2023)

   Predicting cognitive development and social competence outcomes from ITERS-R and ECERS-R.

   EECERA Conference 2023;

   2023-09-01.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2023)

   Indikatorer for kvalitet i barnehagen – resultater fra GoBaN-prosjektet.

   Storbykonferansen 2023 - KS;

   2023-05-02.

  • Hansen, Joakim Evensen; Filbrandt, Elisabeth Rege

   (2023)

   Fagdag Ringsaker 18 og 19 april.

   Fagdag i Rekomp samarbeid;

   2023-04-18 - 2023-04-19.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Hansen, Joakim Evensen

   (2023)

   Fagdag Ringsaker 19 september - flerspråklig utvikling.

   Fagdag i Rekomp samarbeid;

   2023-09-19.

  • Hansen, Joakim Evensen; Hegna, Maren Meyer; Elnes, Magdalena

   (2023)

   Predicting Cognitive Development and Social Competence Outcomes from ITERS-R and ECERS-R .

   The EECERA 2023 Conference;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Stapor, Monika Ewa; Hansen, Joakim Evensen; Garmann, Nina Gram

   (2023)

   Home Language Support for 3–6-year-olds in Norwegian ECEC. Polish Mothers’ Perspectives..

   Research on Social and Affective Factors in Home Language Maintenance and Development (HOLM);

   2023-12-14 - 2023-12-16.

  • Hegna, Maren Meyer; Hansen, Joakim Evensen; Eliassen, Erik

   (2022)

   Nye tilnærminger til bruk av måleverktøyet ITERS-R.

   Nettverk for effektstudier og longitudinelle studier om barn i barnehage (NELBA);

   2022-11-30.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2022)

   Godt språkarbeid med de yngste barna.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Filbrandt, Elisabeth Rege; Hansen, Joakim Evensen

   (2022)

   Fagdag Ringsaker kommune 6 okt..

   Fagdag i Rekomp samarbeid;

   2022-10-06 - .

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2021)

   Læring for livet. Kvalitet i barnehagen..

  • Hansen, Joakim Evensen; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit

   (2021)

   Ny bestemmelse sett i forhold til forskning fra GoBaN-prosjektet.

   Konferanse om nytt kapittel i barnehageloven;

   2021-01-21.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2021)

   Faktorer som har betydning for kvalitet i barnehagens leke- og læringsmiljø for barn i alderen 3-6 år.

   Konferanse om nytt kapittel i barnehageloven;

   2021-01-21.

  • Hansen, Joakim Evensen; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - Kvalitet i barnehagen.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2020)

   Metodebruk i barnehageforskning - med GoBaN-prosjektet som eksempel.

   Seminar for forskergruppen: Barnehage og profesjonsutdanning;

   2020-12-03.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2019)

   Språkarbeid og barns språkutvikling i barnehagen.

   Avslutningskonferansen GoBaN;

   2019-01-14 - 2019-01-15.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2019)

   Language-learning environment and language development.

   The Nordic Way Conference;

   2019-03-26 - 2019-03-27.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2019)

   Språkarbeid og barns språklige utvikling.

   Gode barnehager for barn i Norge - har vi det?;

   2019-04-02 - 2019-09-03.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2019)

   Kvalitet i barnehagens språklæringsmiljø - resultater fra GoBaN.

   Motivert og engasjert – Godt arbeid med språk i barnehagen konferansen;

   2019-04-09 - 2019-04-10.

  • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Voksnes samtaler med de minste barna i barnehagen er viktig for språkutviklingen.

  • Hansen, Joakim Evensen; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Språkbevisste voksne i småbarnsavdelingen er viktige for barnas språkutvikling.

  • Baustad, Anne Grethe; Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2017)

   Kvalitet i barnehagen. Fokus på de yngste barnas hverdagsliv og språkmiljø..

   Barnehagekonferansen i Rogaland 2017;

   2017-05-04.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2017)

   Characteristics of language learning environments in one-to-three year groups in Norwegian kindergartens .

   NERA - 45th Congress of the Nordic Educational Research Association;

   2017-03-23 - .

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2016)

   Arbeid med språk knyttet til kvalitet i barnehagen (GoBaN).

   Humanistisk fakultet konferansen ved UiS;

   2016-02-03.

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2015)

   Educational Language Practices in Norwegian Kindergartens.

   43rd Annual Conference, Nordic Educational Research Association, NERA Göteborg;

   2015-03-04 - 2015-03-06.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2015)

   Norwegian preschool teachers on Educational Language Practices.

   EECERA ;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2015)

   Kvalitet og språkarbeid i en norsk barnehagekontekst.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2015-12-08 - .

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2015)

   Pre-school teacher's conceptions of their educational language practices.

   Bra nok? Konferanse om kvalitet i norske barnehager;

   2015-10-26 - 2015-10-27.

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2014)

   Quality in Early Childhood Education and Care (ECEC) – a Case Study.

   BePro meeting;

   2014-04-08 - .

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2014)

   Kvalitet i barnehagen.

   Stipendiatsamling GOBAN;

   2014-05-12 - .

  • Hansen, Joakim Evensen

   (2014)

   Språkdidaktiske praksiser.

   Stipendiatsamling GoBaN;

   2014-11-20 - .

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway