John Charles Grønli

Sjefingeniør

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Laboratorium IMBM
KE C-362
Publikasjoner