John Isak Fjellvang Villanger

Stipendiat i energieffektivisering og automatisk beslutningstaking

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi