John Robert Bessant

Professor II i innovasjonsledelse

Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Publikasjoner