John William Viflot

Dir. for virks.hetsstyring og -utvikling

Divisjon for organisasjon og infrastruktur
Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling