Jon Tømmerås Selvik

Professor i risikostyring

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-328
Publikasjoner