Jorunn Nærland Skjærpe

Universitetslektor i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2478

Bio

Pågående forskning

PhD-prosjekt: Coordination and social innovation in health services for people with serious mental illness

Medforsker: Digital mental health for individuals with serious mental illness

 

Arbeidserfaring 

2019-present: University of Stavanger: PhD-student. 

2017-2019: Jæren Community mental health center.    

2013-2019: Hå municipality: Mental health care. 

Utdanning

2016-2018: University of Stavanger: Master of Health Science.

2009-2012: Diakonhjemmet høgskole: Bachelor of Social Educator.

Publikasjoner