Karen Aniela Aarre

Universitetslektor i kunst og håndverk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk