Kari Guttormsen Hempel

Ekstern uten utbetaling

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-159
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2023)

   Religionens betydning i integreringsprosessen: Refuge, Respect, Resources .

   Norwegian-American Essays.

   ISSN 0809-1366.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Heimar og folk i Sandeid 1: Sandeidsjøen Håland og Kverven Strand.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245025446.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav

   (2021)

   Heimar og folk i Sandeid 2: Eide Helgevoll og Helgeland Ilsvåg.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245025453.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2020)

   What did remigration mean for the numerical growth of the free church movement in Norway in the early twentieth century. I: Norwegian-American essays 2020 : Migration minorities and freedom of religion.

   Novus Forlag.

   ISBN 9788283900514.

   s.167-187.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Heimar og folk i Vikedal 1 : Vikedalsosen Hogganvik.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-2541-5.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne; Østrem, Nils Olav

   (2019)

   Heimar og folk i Vikedal 2 : Midtbygda Fjellgardane.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-2542-2.

  • Tautra, Per Ivar; Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne

   (2018)

   Heimar og folk i Vikebygd 2 : Nordabygda, Sørabygda, Bjordal.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245025392.

  • Tautra, Per Ivar; Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Arne

   (2018)

   Heimar og folk i Vikebygd 1 Midtbygda.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-2538-5.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2017)

   Why was the celebration of 400 years anniversary of the Lutheran Reformation of different importance among the Scandinavian Lutherans in US in 1917? [Engelsk]. I: Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3.

   Aalborg Universitetsforlag.

   ISBN 978-87-7112-653-2.

   s.188-221.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2015)

   "...vekkelsens opphavsmann, en hjemvendt amerikaner..." : Sven Foldøen og amerikanske forkynnelsesimpulser. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-828217219-6.

   s.64-83.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2014)

   Norskamerikanske kirker og integreringsprosessen : holdninger til integrering i norskamerikanske kirker i 1880-årene. I: Norwegian-American Essays 2014 : "Migrant Journeys: The Norwegian-American Experience in a Multicultural Context".

   Novus Forlag.

   ISBN 978-82-7099-758-9.

   s.73-97.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2013)

   Kvinners posisjon i norskamerikanske immigrantmiljø :.

   Kirke og kultur.

   ISSN 0023-186X.

   Volum 118.

   Hefte 2.

   s.230-247.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Langhelle, Svein Ivar; Tysdal, Olav; Østrem, Nils Olav

   (2012)

   Norvegr – en annerledes historie?.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 1.

   s.3-12.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2011)

   "Det kan ikke være noen velsignelse at du leser Fadervor som legger løgn til løgn, pastor!" Tekstanalyse som diskursanalyse. I: Nordic migration: research status, perspectives and challenges: rapporter til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011.

   Orkana Forlag.

   ISBN 978-82-8104-153-0.

   s.90-102.

 • Bøker og kapitler
  • Hempel, Kari Guttormsen; Duedahl, Poul; Poulsen, Bo

   (2017)

   Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3.

   Aalborg Universitetsforlag.

   ISBN 978-87-7112-653-2.

   Hefte 29.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2003)

   Peter Berger-humanistisk sosiolog og antropologisk teolog. I: Migrasjonsprosjektet i Rogaland - også en satsing på internasjonalisering Utgitt i boka "Migrasjon som kultur" - artikkelsamling.

   ISBN 8292507000.

   s.84-98.

 • Formidling
  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2022)

   What can Pakistani Immigration to Norway after 1970 tell us about Norwegian Immigration to USA after 1870?.

   NAHA (Norwegian American Historical Association) ;

   2022-06-15 - 2022-06-18.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2022)

   Virtual Book Launch, The Fur Trader https://youtu.be/-yPj8BKSdyo.

   A virtual book launch;

   2022-11-15.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2022)

   Hva betydde religion i norskamerikanske immigrantmiljø 1825-1925.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2021)

   Hva folketellingen i 1910 kan fortelle om hjemvendte stavangerfolks religiøse preferanser.

   Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger.

   ISSN 0806-184X.

   Volum 31.

   Hefte 1.

   s.71-85.

  • Sageidet, Barbara Maria; Byrkjeland, Hallgjerd; Hempel, Kari Guttormsen; Knaben, Åse Dagmar

   (2021)

   Perspectives on ‘children and belonging’ in Stavanger, Norway.

   30th EECERA annual conference 2021 - Democratic Early Childhood Pedagogies;

   2021-09-01 - 2021-09-17.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2020)

   Reviewed Work: The Norwegian-American Lutheran Experience in 1950s Japan: Stepping Up to the Cold War Challenge by Kate Allen, John E. Ingulsrud.

   Norwegian-American Studies: The Journal of the Norwegian-American Historical Association.

   ISSN 0078-1983.

   Volum 38.

   s.159-161.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2019)

   Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases. .

   Migration and Integration;

   2019-11-08.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2019)

   Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases. .

   SDPI meeting;

   2019-11-18.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2019)

   Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases. .

   Lunch Seminar;

   2019-11-17.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2019)

   Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases. .

   Migration and Integration;

   2019-11-12.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2019)

   Migration and Integration- the Impact of Religion in the Processes. Norwegians to the US and Pakistanis to Norway, two cases. .

   Migration and Integration;

   2019-11-18.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2018)

   Tro på prærien møter tro på Grønland. I hvilken grad bidrar minoriteters deltakelse i trossamfunn til å hemme eller fremme integrering?.

   Filiorum, arbeidspakke 1, Belonging;

   2018-09-04.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2018)

   Tro på prærien møter tro på Grønland. Minoriteter, trossamfunn og integrering .

   NAHA, Norge, Årsmøte;

   2018-11-17.

  • Hempel, Kari Guttormsen; Duedahl, Poul; Poulsen, Bo

   (2017)

   Indledning. I: Efter Reformationen: Beyond the REformation: Rapport til det 29. Nordiske Historikermøde bind 3.

   Aalborg Universitetsforlag.

   ISBN 978-87-7112-653-2.

   s.5-8.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2017)

   Hvorfor fikk Luther-jubileet i 1917 ulik betydning i de skandinaviske lutherske menighetene i USA?.

   29. Nordiske historikermøde i Aalborg;

   2017-08-15 - 2017-08-18.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2017)

   Hva betydde tilbakevandrerne for framveksten av dissenterbevegelsen i Norge tidlig på 1900-tallet?.

   Transnasjonale nettverk, migrasjon og tilhørighet;

   2017-03-27 - 2017-03-28.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2017)

   Sjur Lothe-forretningsmann og forfatter, kunstner og verdiformidler..

   Seminar om forfatteren Sjur Lothe;

   2017-04-01.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2014)

   Om utvandring fra Vikebygd, Vindafjord- tema i et lokalhistorieprosjekt.

   Migrasjon Rogaland;

   2014-01-03 - .

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2014)

   Gender and Religion: Organization among Norwegian-American Lutherans and Consequences for Developing Women's Role in the Congregations.

   Freedom and Migration in a Norwegian-American Context;

   2014-06-18 - 2014-06-21.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2014)

   Gender and Religion.

   Gender and transatlantic migration ca. 1850-2000;

   2014-03-24 - 2014-03-25.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2013)

   Religion og transnasjonalisme.

   Nordmenn på alle kontinent;

   2013-03-01 - .

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2013)

   Kulturmøte - mellom bevaring og tilpasning. Norske immigrantmenigheters dilemma.

   Fagseminar;

   2013-05-23 - 2013-05-24.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2013)

   Busetnadsogeprosjekt i startfasen.

   Norske historiedager 2013;

   2013-05-03 - 2013-05-05.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2013)

   Sverre Mørkhagen: Drømmen om Amerika. Innvandringen fra Norge 1825-1900.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 3-2013.

   s.274-277.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2013)

   Toleranse og arroganse.

   Østlandsposten.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2013)

   Bygdebokprosjekt for Vindafjord kommune. Busetnads- og befolkningshistorie.

   Seminar;

   2013-04-10 - 2013-04-11.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2013)

   Bygdebokprosjekt for Vindafjord kommune. Busetnads-og befolkningshistorie. Ved en startfase.

   Seminar;

   2013-04-10 - 2013-04-11.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2012)

   Om sterke kirkekvinner i USA.

   Migrasjon og religion;

   2012-11-14 - 2012-11-15.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2011)

   Are there any Blessings in a Prayer Read by a Liar Like You, Pastor!.

   NAHA-Norge seminar. Migrant journeys;

   2011-07-15 - 2011-07-18.

  • Hempel, Kari Guttormsen

   (2006)

   Philip J. Anderson, Dag Blanck & Byron Nordstrom (Eds): Scandinavian in Old and New Lands: Essays in honor of H. Arnold Barton.

   Scandinavian Journal of History.

   ISSN 0346-8755.

   Volum 31.

   Hefte 1.

   s.72-75.

  • Førre, Kari Guttormsen; Hempel, Kari Guttormsen

   (2004)

   Elling Eielsen-pionerprest blant norske immigranter i USA.

   Seminar ved Vestnorsk Utvandringssenter, Sletta, Radøy;

   2004-07-02 - 2004-07-04.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway