Kari Marie Manum

Universitetslektor i musikkpedagogikk og kunstfagpedagogikk

Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Bio

Kari Manum er ansatt som lærer på PPU-utdanningen og underviser blant annet i pedagogikk og kunstfagdidaktikk

P.t. doktorgradsstipendiat i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

Mangeårig bakgrunn som utøvende musiker – bratsjist, nestgruppeleder og solobratsjist i  hhv. Oslo-Filharmonien, Kungliga Filharmonikerna Stockholm og Den Norske Opera

Musikkutdanning i Norge og Tyskland – debutkonsert i Oslo (1992)

Mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (2016)

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Manum, Kari Marie

   (2023)

   The Problem of Counterfactual Conditionals in Education.

   Nordic Educational Research Association (NERA);

   2023-03-15 - 2023-03-17.

  • Manum, Kari Marie; Rinholm, Hanne; Varkøy, Øivind

   (2023)

   Music - Meaning - Sustainability.

   International Society for the Philosophy of Music Education Symposium (ISPME);

   2023-06-14 - 2023-06-16.

  • Manum, Kari Marie

   (2023)

   Response to Guro von Germeten's paper "(How) Does taste Matter?".

   International Society for the Philosophy of Music Education Symposium (ISPME);

   2023-06-14 - .

  • Koopal, Wiebe Sieds; Manum, Kari Marie; Pirrie, Anne; Rovea, Federico

   (2023)

   Panel presentation "Noice, Soundscapes, Choirs".

   International Society for the Philosophy of Music Education Symposium (ISPME);

   2023-06-14 - .

  • Pirrie, Anne; Manum, Kari Marie

   (2022)

   Reimagining academic freedom: a companion piece.

   The 10th annual conference: Philosophy of Education as lived experience: navigating the dichotomies of thought and action;

   2022-07-09 - 2022-07-12.

  • Manum, Kari Marie

   (2022)

   Counterfactual perspectives on the musical experience.

   The 10th annual conference: Philosophy of Education as lived experience: navigating the dichotomies of thought and action;

   2022-07-09 - 2022-07-12.

  • Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider; Jordhus-Lier, Anne; Karlsen, Sidsel; Manum, Kari Marie; Merkelbach, Friederike; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne; Vestad, Ingeborg Lunde

   (2021)

   The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state.

   The 12th International Symposium on the Sociology of Music Education Online;

   2021-06-21 - 2021-06-24.

  • Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider; Jordhus-Lier, Anne; Karlsen, Sidsel; Manum, Kari Marie; Merkelbach, Friederike; Skårberg, Odd Sjønne; Vestad, Ingeborg Lunde; Nielsen, Siw Graabræk

   (2019)

   The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state – DYNAMUS.

   Nordic Network for Research in Music Education conference Futures of Music in Higher Education;

   2019-02-26 - 2019-02-28.

  • Manum, Kari Marie; Pirrie, Anne

   (2019)

   Gentle riffs and noises off: ‘Tilosophical’ perspectives on research supervision.

   The 9th International Philosophy of Education Conference;

   2019-07-06 - 2019-07-09.

  • Manum, Kari Marie

   (2018)

   “Who dares to teach music after Bourdieu?” .

   The eight International Philosophy of Education Conference;

   2018-07-07 - 2018-07-10.

  • Manum, Kari Marie

   (2017)

   "The Guilty Musician" An exploration of counterfactual thinking and imagination in the context of higher education in music.

   The 7th International Philosophy of Education Conference;

   2017-05-01 - .

  • Manum, Kari Marie

   (2016)

   'Everyone has something big in them': An Exploration of the Promises and Perils of Counterfactual Thinking in education.

   The 6th annual conference: Philosophy of Education as lived experience: navigating the dichotomies of thought and action;

   2016-07-02 - 2016-07-05.

  • Manum, Kari Marie

   (2015)

   Implications of Counterfactual Thinking.

   The 5th annual conference: Philosophy of Education as lived experience: navigating the dichotomies of thought and action;

   2015-07-04 - 2015-07-07.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway