Kari Mette Ellingsen

Universitetslektor i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi