Kari Olene Oma Rønnes

Dosent II i musikkpedagogikk

Fakultet for kunstfag
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
HJEMMEKONTOR

Bio

Dosent Kari Olene Oma Rønnes har utøvende og pedagogisk utdanning. Sangstudier ved Rogaland Musikkonservatorium, og hovedfag i musikk. Stipend fra "Fond for utøvende kunstnere" gjorde det mulig med sangstudier i London. Hun har også studier innen ensembleledelse, pedagogisk veiledning og "Ledelse i skolen". Hun har vært i et førstelektorprogram med emnet "Praksisnær forskning", PhD, ved Høgskolen i Lillehammer. Kari Olene ble kvalifisert for opprykk til dosent i 2021. Fagfelt: Musikkpedagogikk, kunstfagdidaktikk, sang, korledelse, pedagogikk, estetiske læreprosesser, prosjektarbeid flere år var Kari Olene Oma Rønnes tillitsvalgt, både lokalt, sentralt og på nordisk plan, både innen fagforeningsarbeid og i ulike musikkorganisasjoner, blant annet i Norsk Musikkråd, Norges barne-og ungdomskorforbund. I ti år var hun president i den nordiske organisasjonen, NORBUSAM, en organisasjon med 60 000 medlemmer, støttet av Nordisk ministerråd. I 2013 ble hun oppnevnt av Stavanger bystyre som meddommer i Stavanger tingrett. Hun er nå styremedlem i "Pasjon", Bjergsted gitarfestival og tillitsvalgt i Forsker Forbundet, klubbstyret -FLKI, HVL. Gjennom en mangeårige yrkespraksis nasjonalt og på nordisk plan har hun oppnådd og utviklet en praktisk pedagogisk utøverkunnskap og handlingskompetanse, som oppnås gjennom egen erfaring i undervisning og utprøving i praksisfeltet. Kari Olene har tatt initiativ, vært leder av ulike kunstfaglige og tverrfaglige utviklingsprosjekter, både av stort og lite format sammen med blant annet Stavanger domkirke, Pasjon, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Konserthus. Ulike representasjonsoppdrag for blant annet Stavanger Kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har hun fått, og gjennomført. Kari Olene har også solistisk erfaring, blant annet i kirkemusikalsk sammenheng akkompagnert av symfoniorkester, i verker blant annet av Bach, Vivaladi og Saint-Saëns. Hun har også hatt engasjementer ved Gladmatfestivalen i Stavanger, og var med i forestillingen «Hipp, Hipp, Hurra - Krøyers gjestebud», i rollen som Anna Ancher. Kari Olene har også hatt engasjement ved Rogaland Teater, som sanger i en Bjørnson kabaret. I flere år hadde hun fast solist oppdrag i sommerkonsertserien i Stavanger domkirke. Kari Olene har mottatt stipender og priser. Hun har anmeldt og presentert nyutgivelser innen faglitteratur i fagtidsskrifter, og bidratt med innlegg i media. Videre blir hun engasjert av Stavanger Symfoniorkester i serien " Inn i musikken" i Stavanger Konserthus. Kari Olene har praktisert som pedagog, kordirigent, sanger, kunst- og kulturformidler i ulike sammenhenger og nivåer fra og med 1984.
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Rønnes, Kari Olene Oma; Hjelmen, Kari Jeanette Langseth

   (2023)

   «Pasjonstidens mysterium, et middelalderprosjekt» Deltakerdemokrati i et praksisfellesskap. I: Demokrati og medborgerskap i skolen : Teoretiske overveielser og didaktiske muligheter.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 9788282656535.

   s.283-306.

  • Rolfsnes, Gunhild Sofie Aadland; Turøy, Anne Kristine Wallace; Rønnes, Kari Olene Oma

   (2023)

   Sangstemmen som instrument. I: Sangglede og stemmebruk i barnehagen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205571013.

   s.181-197.

  • Wara, Tatiana; Rønnes, Kari Olene Oma

   (2021)

   Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom. En fenomenologisk, performativt inspirert tilnærming til aksjonsforskning. I: Ny pedagogisk praksis. Eksempler på praksisorientert forskning i Fagfornyelsen.

   Dreyer Forlag A/S.

   ISBN 978-82-8265-555-2.

   s.191-212.

  • Rønnes, Kari Olene Oma; Wara, Tatiana

   (2021)

   A guided dialogical approach to the concept of deep learning in song teaching.

   Journal for Research in Arts and Sports Education.

   ISSN 2535-2857.

   Volum 5.

   Hefte 3.

   s.86-102.

   DOI: 10.23865/jased.v5.2665

 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2023)

   "Min vei til dosentopprykk".

   Dosentkonferanse;

   2023-03-16 - 2023-03-17.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2023)

   "Skaperglede, engasjemnet og utforskertrong på PPU".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2023)

   PPU-nytt innovativt samarbeidsprosjekt https://liveuis.sharepoint.com/sites/Fakultetforutvendekunst.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2023)

   Ei annleis skuleveke https://www.suldalsposten.no/nyhende/ei-annleis-skuleveke/ .

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2023)

   "Wagner Galla" i Stavanger konserthus.

   Konsert;

   2023-10-19.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   2022, "Fransk aften" med komponistene Claude Debussy, Maurice Ravel og Olvier Messiaen. Bertrand Chamayou, klaver og Andris Poga, dirigent.

   Inn i musikken, i Stavanger konserthus;

   2022-03-31.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   - Me blei heilt sjokka, i Øyposten av Oddbjørg Mjåland. Intervju og presentasjon av kunstnerisk prosjekt, "Pasjonstidens mysterium".

   Øyposten.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   Stilfull pasjon-forestilling i Hesby-kyrkja, anmeldelse av kunstfaglig prosjekt, fra Øyposten, av Rune Nedrebø.

   Øyposten.

  • Rønnes, Kari Olene Oma; Hjelmen, Kari Jeanette Langseth

   (2022)

   "Pasjonstidens mysterium", et middelalderprosjekt- Elever og kunstfagstudenter i et praksisfellesskap med praktisk/esteisk tilnærming i undervisningen. .

   Den 16. Nordiske Læreruddannelseskonference, Thorshavn, Færøyane ;

   2022-05-03 - 2022-05-05.

  • Stephan, Mari-Louise Uldbæk; Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   Fra skepsis til begeistring! 02.05.2022 på Vestibylen, HVL.

  • Rønnes, Kari Olene Oma; Klausen, Aslaug Olette

   (2022)

   Kunnskapsløftet gir større rom for praktisk-estetiske fag UTGIVER: CREO – FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR.

   Kontekst.

  • Rønnes, Kari Olene Oma; Hjelmen, Kari Jeanette Langseth

   (2022)

   Med masken på – elever og studenter i utforskende læreprosess.

   DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0332-5296.

   Volum 59.

   Hefte 2.

   s.24-27.

   DOI: 10.18261/drama.59.2.5

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   "Pasjonstidens mysterium,et middelalderprosjekt" Elever og kunstfagstudenter i et praksisfellesskap.

   Det 3. Internasjonale symposium arrangert av forskergruppen, "Sang i danning";

   2022-12-01 - 2022-12-02.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2020)

   "Jobber med livsmestring og folkehelse i musikktimene" Forfatter, Marte Bjerke.

   Musikkultur.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2019)

   "Inn i musikken", verkorientering ved Stavanger Symfoniorkester konsert i hovedserien, Stavanger konserthus. På programmet : Gustav Mahler Symfoni nr 3. Gerhild Romferger, alt. Stavanger Symfonikor, VIVA og Concentus. Christian Vasquez, dirigent.

   Konsert ;

   2019-01-24.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2019)

   Stemme - Sangelementet i Mahlers 3. symfoni.

   FAGLUNSJ;

   2019-02-13.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2019)

   "Fransk aften"- Konsert med Stavanger Symfoniorkester i hovedserien, kor og solister. På programmet stod musikk av Berlioz- Tristia, Fauré - Requiem og Ravel- Le Tombeau de Couperin. Elizabeth, sopran, André Morsch, baryton, og Christian Vasquez, dirigent..

   "Inn i musikken";

   2019-04-11.

  • Bjelland, Camilla; Rønnes, Kari Olene Oma

   (2018)

   Kompetanse for mangfold og arbeid med ny læreplan, 2018, workshop med Hauge skole, Haugesund.

   Faglig presentasjon og workshop med personalet og ledelsen ved Hauge skole i forbindelse med Kompetanse for Mangfold 2017/2018;

   2018-05-15.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2018)

   Praksis på ny arena.

   Den femtonde nordiske lärarutbildningskonferensen. Nordisk kompetens för en inkluderande värld;

   2018-05-06 - 2018-05-09.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2018)

   "Kompetanse for mangfold" Fellesprosjekt med : Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland og Haugesund Kommune .

   Seminar;

   2018-05-29.

  • Rønnes, Kari Olene Oma; Wara, Tatiana

   (2018)

   "Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom".

   FoU i praksis;

   2018-10-24 - 2018-10-25.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2017)

   "Inn i musikken": Verkorientering ved Stavanger Symfoniorkester, sesong åpning. Foredrag om Ludvig Irgens Jensen, "Japanischer Frühling". Christian Vasquez, dirigent og Marita Sølberg, sopran.

   Sesongåpning - Hovedserien, Stavanger Symfoniorkester;

   2017-08-24.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2017)

   "BARNESTEMMEN - noen metodiske tips".

   Ungikor.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2016)

   "INN i MUSIKKEN" - med Vivaldi - "Gloria" og Beethoven - "Symfoni nr 7".

   Gjesteforelesning;

   2016-05-26.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2016)

   "Inn i musikken" i Stavanger Konserthus.

   Konsert med Stavanger Symfoniorkester;

   2016-11-03.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2015)

   "INN I MUSIKKEN" - med Beethovens 9. Symfoni.

   Gjesteforeleser;

   2015-04-16.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2014)

   "Inn i musikken" Stavanger Symfoniorkester i Stavangerkonserthus, 15. mai 2014 Presentasjon av verkene: Brahms symfoni nr 4, Barber Konsert for fiolin og Francesca da Rimini av Tsjaikovskij.

   Foredrag- prestasjon;

   2014-05-15 - .

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2014)

   Verkorientering " Inn i musikken" på hoveserien til Stavanger Symfoniorkester. Musikk av Gustav Mahler.

   Foredrag- prestasjon;

   2014-10-23.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2013)

   "Inn i musikken".

   Stavanger Symfoniorkester - ÅPNINGSKONSERT 2013/2014;

   2013-08-29.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2013)

   SANG - Alle kan utvikle stemmen sin.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2001)

   ÅPNINGSTALE - "NORBUSANG 12".

   NORBUSANG 12 ;

   2001-05-23 - 2001-05-26.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2000)

   Repertoartips for barnekoret ! i medlemsblad forening norske kordirigenter - FONOKO.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2000)

   ÅPNINGSTALE - "NORBUSANG 11" - Reykjarvik.

   NORBUSANG 11;

   2000-05-31.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1999)

   Anmeldelse av faglitteratur: "Den menneskelige stemme" - Susanne Eken ISBN 87-412-2933-9 Hans Reizes Forlag, København.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1999)

   NORBUSANG 10 - ÅPNINGSTALE.

   Korfestival;

   1999-05-12 - .

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1998)

   NORBUSANG 9, nordisk korfestival 20-23 mai 1998.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1997)

   St Svithun - elever gir sommerkonsert.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1997)

   ÅPNINGSHILSEN til "NORBUSANG 8" i Fredrikshavn, Danmark.

   NORBUSANG 8;

   1997-05-07 - 1997-05-10.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1996)

   Anmeldelse av boken "Sangeleven i fokus" av Nanna - Kristin Arder Musikk Husets Forlag AS.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1996)

   Anmeldelse av - ny bok i sangundervisning. "Sangeleven i fokus" - Nanna Kristin Arder Forlag - Ad Notam, Gyldendal.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1996)

   Frykt for musikk - krise.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1994)

   Anmeldelse av faglitteratur i Musikk fokus 1-94: Ny bok om korledelse - "Fra teknikk til musikk" Thomas Caplin, Musikk-Husets Forlag AS.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1994)

   Anmeldelse av korrepertoar i tidsskriftet - Musikk fokus 4/94 - for blandakor med få mannstemmer, sopran/alt og baryton "Kråkevise", "Truls med bogen", "Bruremarsj fra Jelsa" og "Bruremarsj fra Gjesdal - arrangementene av Steinar Eielsen.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1993)

   Anmeldelse av faglitteratur i tidsskriftet Musikk fokus 2-93: Ny bok - "Bli med å syng, hefte 1 ,2 og 3 Stein Skøyeneie Norsk Musikkforlag AS.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1993)

   Anmeldelse av faglitteratur - korrepertoar, i tidsskriftet Musikk fokus 11/12- 93: "I denne søte juletid" - Arne Dagsvik, Norsk Musikkforlag as "Fly vesle måltrost heim til jul" - Mai Sønstevold / Geirr Lystrup, Norsk Musikkforlag "No koma guds englar" - Norsk folketone, arr Trond Kverno, Norsk Musikkforlag "Først for markens hyrder", Kim Kløverhus Jørgensen, Folkeskolens Musiklærerforening .

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   PRAKSIS på barnas premisser - nå ! Rapport fra en skole i endring. Praksis betyr å ta barna på alvor.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1989)

   500 unge til korfestival i Bjergsted.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2023)

   Velkomen til vernissasjen ”Kunstflaten”.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2023)

   Vernissasje; - "Bærekraftig utvikling - å utforske læring med praktiske og estetiske læreprosesser i den fådelte skolen".

  • Rønnes, Kari Olene Oma; Aarrestad, Berit

   (2022)

   "Pasjonstidens mysterium". Versjon 2 .

  • Rønnes, Kari Olene Oma; Aarrestad, Berit

   (2022)

   "Pasjonstidens mysterium". Versjon 1.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   Hesby Kyrkje - "Pasjonstidens mysterium", versjon 1, 31.03.2022.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   Hesby kyrkje, versjon 3, "Pasjonstidens mysterium".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   Hesby kyrkje, versjon 4, "Pasjonstidens mysterium", 01.04.22.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   Hesby kyrkje, versjon 2, "Pasjonstidens mysterium".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   Hesby kyrkje, versjon 5, "Pasjonstidens mysterium", 01.04.2022.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2022)

   "Barbroissimo" - tale ved prof Barbro Marklund sin avskjedskonsert ved Norges Musikkhøgskole, Lindemannsalen .

   Konsert.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2015)

   "David og Batseba" musikalsk ansvarlig og tilrettelegger med sang/pno.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2015)

   Knut Nystedt - Kammerkonsert. Dirigent: Kari Olene Oma Rønnes.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2015)

   Norsk musikk på Statsborgersermoni.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2015)

   6. juni 2015 Statsborgerseremoni, Stavanger konserthus, kuppelhallen.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2014)

   Grunnlovsmarkering 1814 - 2014 - NORSK MUSIKK Kari Olene Oma Rønnes, dirigent.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2014)

   JULEKONSERT.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2014)

   Elever fra studieretning musikk, dans og drama ved Stavanger Katedralskole skapte en stemningsfull juleforestilling i skolegården. I Alf Prøysens jubileumsår var det ekstra hyggelig å gi en versjon av fortellingen ”Den vesle bygda som glemte at det var jul”. En familieforestilling med musikk, dans og teater..

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2014)

   Elever fra studieretning musikk, dans og drama ved Stavanger Katedralskole skapte en stemningsfull juleforestilling i skolegården. I Alf Prøysens jubileumsår var det ekstra hyggelig å gi en versjon av fortellingen ”Den vesle bygda som glemte at det var jul”. En familieforestilling med musikk, dans og teater..

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2014)

   14.06.2014 STATSBORGERSERMONI i Statens hus.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2013)

   Kammerkonsert.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2013)

   Framføring av norsk musikk på Statsborgersermoni, Statens hus.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2013)

   Musikalsk fremføring, norsk musikk Statens hus, Stavanger.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2013)

   Sang ved julegudstjeneste.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2012)

   Nidaros domkirke - "Høymesse" Liturg. Innsettelse av domorganist Magne H. Draagen .

   Høymesse.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2012)

   3. juni 2012 STATSBORGERSERMONI i Statens hus.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2012)

   11.11.2012 STATSBORGERSERMONI i Statens hus.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2012)

   MOTSRØMS - åpningsseremoni av Stavanger Kulturskole og Stavanger Katedralskole, Bjergsted.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2012)

   ÅPNING av FYLKESTINGET i Stavanger domkirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2012)

   20. desember - LITURGISK ARRANGEMENT - .

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2012)

   JULEGUDSTJENESTE.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2011)

   29. mai 2011 - STATSBORGERSERMONI i Stavanager rådhus.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2011)

   20.11.2011 STATSBORGERSERMONI i Stavanager rådhus.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2011)

   ROGALAND KUNSTMUSEUM - kammerkonsert.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2011)

   ADVENTSKONSERT - St Petri kirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2010)

   30. mai 2010 - STATSBORGERSERMONI.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2010)

   22.04.2010, "UTSTEIN KLOSTER" fra middelalder til barokk.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2010)

   Konsert i St Johannes kirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2010)

   JULEGUDSTJENESTE Stavanger Domkirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2009)

   STATSBORGERSERMONI i Stavanger rådhus.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2009)

   22.11.2009 STATSBORGERSERMONI i Stavanger Rådhus.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2009)

   "UTSTEIN KLOSTER" - konsert fra middelalder til barokk.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2008)

   PASJON 2008 - STAVANGER Middelalder opplevelser.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2008)

   Kammerkonsert - norsk musikk.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2007)

   Fjellheim/Sommerfeldt og Aas.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2007)

   Statsborgersermoni.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2007)

   LITURGISK arrangement Stavanger Domkirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2006)

   "ABSOLUTT MOZART" - kammerkonsert.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2006)

   "ABSOLUTT MOZART".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2006)

   KONSERT i Stavanger Domkirke Kor innstudering, Kari Olene Oma Rønnes.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2006)

   2006 Sommerkonsert, i Stavanger domkirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2006)

   STAVANGER DOMKIRKE .

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2005)

   SOMMERKONSERT I Stavanger domkirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2005)

   21. mai, 2005, Sommerkonsert - Stavanger domkirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2004)

   A celebration of Friendship, Norway - Madagascar Presidentbesøk, Marc Ravalomanana.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2004)

   "Hipp, Hipp, Hurra " Krøyers gjestebud Arrangør: Gladmat - festivalen 2004.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2004)

   2004 Konsert i Stavanger domkirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2004)

   ULVIK KYRKJE - JONSOK - KONSERT.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2004)

   "Hipp, Hipp, Hurra " Krøyers gjestebud, 29.7.2004 .

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2004)

   30.07.2004."Hipp, Hipp, Hurra " Krøyers gjestebud Arrangør: Gladmat - festivalen..

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2004)

   31.07. 2004. Hipp, Hipp, Hurra " Krøyers gjestebud Arrangør: Gladmat - festivalen..

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2003)

   Musikk fra Olavsmessen, musikk av Knut Nytsted og Edvard Grieg.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2003)

   SOMMERKONSERT i Stavanger domkirke, 2003.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2003)

   Hove kyrkje, Konsert.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2003)

   "Mendelssohn maraton".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2002)

   St Petri kirke Skjærtorsdag - "Bach i den stille uke".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2002)

   2002 - SOMMERKONSERT - St Petri kirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2001)

   Gladmatfestivalen 2001 - "Hipp, hipp, hurra - Krøyers gjestebud !".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2001)

   "GARBORG i ord, takt og tonar".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2001)

   Premiere: - "Hipp, hipp, hurra - Krøyers gjestebud !".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2001)

   27. juli: Hip hip Hurra-Krøyers gjestebud.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2001)

   29.07.2001. Hip Hip Hurra- Krøyers gjestebud.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (2000)

   "JULEKONSERT i BISPEKAPELLET".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1999)

   Noteutgivelse - notehefte : "Norden syng !" - Kari Olene Oma Rønnes, initiativtaker og redaksjon Støttet av NORBUSAM og Nordisk ministerråd.

   NORDEN SYNG !.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1999)

   Nytt orgel i Bore kyrkje.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1998)

   KONSERT, St Petri kirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1998)

   NORBUSANG 9 ! Nordisk korfestival, sangere fra 5 nordiske land i Stavanger. Sangere fra Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island Kari Olene Oma Rønnes, kunstnerisk leder.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1997)

   Skolekonserter på Lassa og Eiganes skole i Stavanger. 7 ulike produksjoner med musikk, dans og drama med elever fra St Svithun videregående skole og studenter ved Universitetet i Stavanger, institutt for musikk og dans. I perioden 1997 - 2001 Titler : "Gamle Stavanger", "Sommerferie. Vi drømmer om å reise til fremmede land", "Fantasiland", "Musikk og evnetyr for dyr", "Snekker Andersen", "Hei, hå - nå er det jul igjen" og "Lille julaften hos nissefamilien"..

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1997)

   SOMMERKONSERT 1997 - Stavanger Domkirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1996)

   Sommerkonsert i Stavanger domkirke Musikk av Olavsmessen, Thomas Campion, Felix Mendelssohn og Glaudio Casciolini.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1994)

   CD innspilling "Barn for en jord som lever" med barn fra Vaulen skolekor. Kor innstudering, og sangpedagog Kari Olene Oma Rønnes.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1994)

   JUBILEUMSKONSERT i Stavanger Domkirke Vaulen pikekor med solister og musikere fra Stavanger Symfoniorkester.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1992)

   "Fra mørke til lys" i påsketid.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1991)

   "Signingsferden" , DD MM Kong Harald V og Dronning Sonjas besøk i Stavanger.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1991)

   KORKONSERT, Lille konsertsal, Bjergsted.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1991)

   Lars Oftedal og St Petri kirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1991)

   En aftensang på overgangen mellom Langfredag og påksedag.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1991)

   Søndagskonsert i kongeboligen.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   "Juleoratoriet" i Bryne kyrkje.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   Joh, Seb. Bach - kantate nr. 10 og kantate nr. 78.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   Redd Barnes TV - Aksjon i Stavanger Konserthus.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   "Houston - Galveston, Stavanger".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   KIRKEKONSERT.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   MUSIKKAFTEN.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   NORDLYD - 90.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   KORMØNSTRINGEN 1990 - SANDNES.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   NSOF s landsmøte 9.juni 1990.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   VÅRKONSERT.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   KONSERT i GAND KIRKE.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1990)

   Musikk fra Taizé.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1989)

   Familiekonsert med Anne-Cath Vestlye, i Stavanger Konserthus "Den lille piken og havet" - et musikkeventyr, musikk arr av Petr Cejka Arrangør, Stavanger Symfoniorkester.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1989)

   "MATTEUSPASJONEN"- J.S.Bach i Stavanger domkirke, Stavanger symfoniorkester, dirigent Gerard Oskamp Solister, kor og orkester. Opptak NRK. .

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1988)

   Sandnes kirke - JULEKONSERT.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1988)

   GLORIA - Vivaldi - JULEKONSERT.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1988)

   J.S.Bach, Solokantate nr. 199, og motetter av Knut Nysted.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1988)

   PÅSKEFESTUKE 1988.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1987)

   Lina Sandell - aften.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1987)

   Langfredag.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1986)

   Lørdag matine.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1986)

   AKERSHUS SLOTTSKIRKE Matinekonsert Musikk av Buxtehude, Nystedt, Bach og folketoner i arrangement av Sommerfeldt.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1986)

   Påskefestsuken 1986- "Skjærtorsdagstoner".

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1986)

   Musikkaften i Madlamark kirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1986)

   SOMMERKONSERT - ST PETRI KIRKE.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1986)

   Sommerkonsert i Ålgård kirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1985)

   "HOSIANNA" meditasjon ved inngang til den stille uke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1983)

   Konsert med Kåre Nordstoga i St Petri kirke.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1983)

   Varhaug Kyrkje, Høyland Kirke og Stavanger domkirke Grieg: Fire salmer.

  • Rønnes, Kari Olene Oma

   (1982)

   "Det flagger i byen og på havnen" En Bjørnson-kabaret av Erik Svendsen Rogaland Teater.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway