Hopp til hovedinnhold

Kari Søndenå

Ekstern uten utbetaling

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
KA A-232
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Vatne, Bente; Søndenå, Kari

   (2020)

   Subjectivity and change in process of supervision.

   Dialogic Pedagogy: An International Online Journal

   ISSN 2325-3290.

   Volum 2020.

   Hefte 8.

   s.45-59.

   DOI: 10.5195/DPJ.2020.304

  • Marlow, Mira Aurora; Søndenå, Kari

   (2019)

   Sosialpedagogikk i lys av endrede historiske og kulturelle vilkår --- tid for fornyelse. I: Sosialpedagogiske perspektiver.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215033501.

   s.16-26.

  • Søndenå, Kari

   (2018)

   Sosialpedagogiske refleksjonar - å tenke saman med Paul Natorp, Hannah Arendt og Mikael Bakhtin. I: Sosialpedagogikkens mangfold.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245023169.

   s.135-153.

  • Søndenå, Kari; Gradovski, Mikhail

   (2017)

   Pre-teksten sin rolle i rettleiing av nyutdanna profesjonsutøvarar - ei kronotopisk analyse.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 40.

   Hefte 4.

   s.374-385.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-08

  • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R.

   (2014)

   Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 37.

   Hefte 4.

   s.19-31.

   DOI: 10.3402/uniped.v37.23814

  • Søndenå, Kari; Solberg, Mariann

   (2013)

   Danningsfundert rettleiing – utvida tenking og kraftfulle refleksjonar. I: Pedagogisk veiledning.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-44709-7.

   s.42-53.

  • Søndenå, Kari

   (2009)

   Absolutt veiledning : om ontologisk kvalitet og elastisk refleksjon. I: Veiledningskvalitet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01374-9.

   s.17-29.

  • Brekke, Mary; Søndenå, Kari

   (2008)

   Teacher Education Didactics in the North - en introduksjon av hovedprosjekt og første fase. I: Ulikheter i erfart lærerliv - sett med nordiske studentøyne.

   Eureka forlag

   ISBN 9788273891266.

  • Søndenå, Kari

   (2007)

   Reflektion och handledning i lärarutbildningens praktik. I: Reflektion och praktik i läraryrket.

   Studentlitteratur AB

  • Søndenå, Kari

   (2007)

   Reflektionen, dialogen och demokratiet. I: Handledning i pedagogiskt arbete.

   Studentlitteratur AB

  • Søndenå, Kari

   (2006)

   Teksten arbeider - om forsøket på å skrive levd - i levande live. I: Brekke, M (red): Å begripe teksten - om grep og begrep i tekstanalyse.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

  • Søndenå, Kari

   (2002)

   Tradition and trancendence Nordic Journal of Teaching and Learning ... for Practitioners and Researchers.

   ?

   Volum 12.

   Hefte 1.

   s.5-24.

  • Søndenå, Kari

   (2002)

   Ad paedagogum - didaktisk refleksjon som dialog mellom fortid og framtid.

   s.9-12.

  • Søndenå, Kari

   (2002)

   Doktorgrad i Göteborg.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.19-21.

  • Søndenå, Kari

   (1996)

   Veiledning i lærerutdanning? Alle kan jo det!.

   ?

   Volum 3.

 • Bøker og kapitler
  • George, Elizabeth Onyedikachi

   (2020)

   ‘Voices’ of Professionals Working with Internally Displaced Children in Nigeria.

  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari

   (2018)

   Sosialpedagogikkens mangfold.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245023169.

  • Søndenå, Kari

   (2013)

   Danningens oppmerksomhet - om ansvar for vår felles verden. I: Til barnas beste : veier til omsorg og lek, læring og danning.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-42555-2.

   s.172-196.

  • Brekke, Mary; Søndenå, Kari

   (2009)

   Veiledningskvalitet.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01374-9.

  • Brekke, Mary; Bjarnadottir, Ragnhildur; Nielsen, Pauli; Søndenå, Kari; Nielsen, Pauli

   (2008)

   Læreraliv sum nordurlendsk lesandi siggja tad.

   ISBN 9789991881805.

  • Søndenå, Kari

   (2004)

   Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga.

   Abstrakt forlag

   ISBN 8279350594.

  • Søndenå, Kari

   (2003)

   Tradition and transcendence - a consideration of the need for elvises and madonnas in higher education.

   ISBN 9513913805.

  • Søndenå, Kari

   (2002)

   Tradisjon og Transcendens - ein fenomenologisk studie av refleksjon i norsk førskulelærarutdanning.

   Acta Universitatis Gothoburgensis

   ISBN 9173464279.

   Hefte 175.

  • Søndenå, Kari

   (2002)

   Ad paedagogum - didaktisk refleksjon som dialog mellom fortid og framtid.

  • Søndenå, Kari

   (1996)

   Ein gong førskulelærar- alltid førskulelærar?.

  • Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar; Søndenå, Kari; Øie, Anne

   (1991)

   Pedagogisk veiledning i barnehagen. Rapport om planlegging og avviklingen av Barne- og Familiedepartementets første kurs for kursledere..

 • Formidling
  • Vatne, Bente; Søndenå, Kari; Gradovski, Mikhail

   (2019)

   Staging subjectivity in bachelor thesis.

  • Vatne, Bente; Søndenå, Kari; Gradovski, Mikhail

   (2018)

   Students' professional agency in Early Childhood Teacher Education (ECTE)..

  • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari; Lee, Anne

   (2017)

   Developing Doctoral Supervision: Evaluaring av Veilederutviklingskurset ved UiA, NORD, og UiS, og "Train the trainers" pilot ved UiS.

  • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari

   (2017)

   Analysis of Ethical Challenges in Supervision of PhD candidates using the Concept of Chronotope.

  • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari; Lee, Anne

   (2017)

   A new approach to understanding quality in supervision.

  • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari

   (2015)

   Aesthetical object and meaning-making activity behind the creation of pre- and post-texts in the mentoring practice.

  • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin; Jordell, Karl Øyvind

   (2013)

   How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview.

  • Søndenå, Kari; Kimerud, Anne Torill; Jørgensen, Åse Elisabeth; Vala, Heidi Østland; Hansen, Wibekke

   (2012)

   Rousseau med mål og mening 300 år etter - Er historien bare til pynt?.

  • Søndenå, Kari

   (2011)

   Rom for danning?.

  • Søndenå, Kari; allern, marit

   (2010)

   Quality enchanchement in University teaching as means of curricula reforms?.

  • Østerhaug, Reidar S.; Søndenå, Kari

   (2010)

   Social Pedagogy - a core subject through Bachelor, Master and PhD studies at the University of Stavanger, Norway.

  • Søndenå, Kari

   (2010)

   Reflection in professional work.

  • Søndenå, Kari

   (2010)

   Refleksjon og skriving.

  • Søndenå, Kari

   (2010)

   Go visiting Hannah Arendt.

  • Østerhaug, Reidar S.; Søndenå, Kari

   (2010)

   Social Pedagogy - a core subject through bachelor, master and PhD studies at the University of Stavanger, Norway.

  • Søndenå, Kari

   (2010)

   Det profesjonelle objekt i sosialpedagogikken, profesjon og faglig utvikling.

  • Allern, Marit; Søndenå, Kari

   (2010)

   Quality Enhancement in University Teaching as Means of Curricula Reforms?.

  • Søndenå, Kari

   (2010)

   Ethics and Democracy in Professional Work.

  • Søndenå, Kari

   (2010)

   Subjektskaping.

  • Worum, Kirsten Sivertsen; Søndenå, Kari

   (2009)

   Dialog om refleksjon i veiledning.

  • Søndenå, Kari

   (2006)

   Kollektiv refleksjon. Om "skravl" som grunnlag for demokratisk personalsamarbeid.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 1.

  • Søndenå, Kari

   (2006)

   I Sokrates sine fotespor - filosofering med barn.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Søndenå, Kari

   (2005)

   mentorverksemd.

  • Søndenå, Kari

   (2004)

   Fn-konvensjonens barnerettigheter sett utifrå eit dobbeltperspektiv på barn.

  • Søndenå, Kari

   (2004)

   Educational nausea and didactic immanence in teacher education.

  • Søndenå, Kari

   (2004)

   Learning minus Lived Body - Some one and Some Thing at Risk.

  • Søndenå, Kari

   (2004)

   FN-konvensjonens barnerettigheter sett utifrå eit dobbeltperspektiv på barn.

  • Søndenå, Kari

   (2002)

   Kompleksiteten i kjønn i utdanning og yrke.

  • Søndenå, Kari

   (2002)

   Kunnskapens tre og UiS.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Søndenå, Kari

   (1999)

   Refleksofi i førskulelærarutdanninga - forskjellige refleksjonsoppfatningar sine ulike konsekvensar.

  • Søndenå, Kari

   (1998)

   Deltagelse i paneldebatt om pedagogisk veiledning.

  • Søndenå, Kari

   (1998)

   Foredrag på konferanser i mai/september.

  • Søndenå, Kari

   (1996)

   Bokanmeldelse: "Den Integrerende Baggrund. Kompleksitet og integrasjon i pedagogisk arbejde med børn." av Daniella Ceccher.

   Pedagogisk Bokorm

   ISSN 0800-2681.

  • Søndenå, Kari

   (1996)

   Samtale med utgangspunkt i situasjonen som nytilflytta hjemmeværende småbarnsmor på Svalbard.

  • Søndenå, Kari

   (1996)

   Bokanmeldelse:"Mangfoldets pedagogiske muligheter: en metode for utvikling av barns evne til å forstå omverdenen" av Elisabet Doverborg og Ingrid Pramling.

   Pedagogisk Bokorm

   ISSN 0800-2681.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway