Karina Aase

Professor i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA A-149
Publikasjoner