Karina Aase

Professor i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA A-149
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Strømme, Torunn; Aase, Karina

   (2023)

   Clinical observation of deteriorating frail older patient. Improving the competence of homecare professionals.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-170-0.

  • Dombestein, Heidi

   (2021)

   Adult-child Caregivers' Motivations when Caring for Home-dwelling Parents with Dementia.

   ISBN 978-82-8439-008-6.

   Hefte no. 590.

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Walby, Fredrik A

   (2020)

   Safe clinical practice for patients hospitalised in mental healthcare during a suicidal crisis. Doktorgradsavhandling i helse og medisin.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-949-5.

  • Aase, Karina; Bergerød, Inger Johanne; Schibevaag, Lene; Dombestein, Heidi

   (2020)

   ANNUAL REPORT 2019, SHARE- CENTRE FOR RESILIENCE IN HEALTHCARE.

  • Aase, Karina

   (2018)

   Pasientsikkerhet - Teori og Praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-03067-8.

  • Aase, Karina; Waring, Justin; Schibevaag, Lene

   (2017)

   Researching quality in care transitions : international perspectives.

   Palgrave Macmillan.

   ISBN 978-3-319-62345-0.

  • Aase, Karina; Schibevaag, Lene

   (2016)

   Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective.

   Taylor & Francis.

   ISBN 9781472477132.

  • Aase, Karina

   (2015)

   Pasientsikkerhet teori og praksis.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215024813.

  • Aase, Karina

   (2010)

   Pasientsikkerhet : teori og praksis i helsevesenet.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01369-5.

  • Laugaland, Kristin; Nilsen, Aud Solveig; Aase, Karina

   (2009)

   Legers arbeidstid og pasientsikkerhet Basert på en litteraturgjennomgang og en empirisk undersøkelse.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276443912.

   Hefte 21.

  • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Pettersen, Kenneth Arne; Tjørhom, Berit

   (2008)

   En studie av endringers betydning for sikkerhet i norsk luftfart.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276443462.

   Hefte 14.

  • Thomassen, Randi; Aase, Karina; Høyland, Sindre

   (2007)

   Analyse av medisinske feil - Typer, årsaker og forebyggende tiltak.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276443226.

   Hefte 11.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina

   (2006)

   Fallible humans in infallible systems? Learing from errors in health care. I: Proceedings from the 3rd International Conference Working on Safety.

  • Pettersen, Kenneth Arne; Aase, Karina

   (2006)

   Reasons for safe work practices in aviation line maintenance operations - and possible threats.... I: Proceedings from the 3rd International Conference Working on Safety.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Olsen, Espen

   (2005)

   Pasientsikkerhet - En analyse av feilmeldinger ved SUS.

   Universitetet i Stavanger.

   Hefte 8.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Olsen, Espen

   (2005)

   Pasientsikkerhet - Håndtering av feil i helsesektoren.

   Universitetet i Stavanger.

   Hefte 7.

  • Skjerve, Ann Britt; Rosness, Ragnar; Aase, Karina; Bye, Andreas

   (2003)

   Mennesket som sikkerhetsbarriere i en organisatorisk kontekst.

   Institutt for energiteknikk.

   ISBN 8270174459.

  • Tjensvoll, Torstein; Aase, Karina

   (2002)

   Erfaringsoverføring i Statoils beredskapsorganisasjon: Mulighetsstudie høsten 2002.

  • Rosness, Ragnar; Hauge, Stein; Sklet, Snorre; Aase, Karina; Skjerve, Ann Britt; Alteren, Bodil; Bye, Andreas; tveiten, camilla

   (2002)

   Feiltoleranse, barrierer og sårbarhet.

  • Njå, Ove; Aase, Karina; Lindøe, Preben

   (1999)

   Nye krav til HMS og kvalitet. Utfordringer for SMB i byggebransjen.

   ISBN 8272209896.

  • Njå, Ove; Aase, Karina; Lindøe, Preben

   (1999)

   Nye krav til HMS og kvalitet. Utfordringer for SMB i byggebransjen. Sammendrag.

   ISBN 8272209896.

  • Njå, Ove; Aase, Karina

   (1999)

   Oppsummering fra intervjuer med SME i byggebransjen. Arbeidsnotat.

   ISBN 8272209896.

  • Aase, Karina

   (1997)

   Experience transfer in Norwegian oil and gas industry: Approaches and organizational mechanisms.

   Hefte 133.

 • Formidling
  • Sabri, Asma; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Sollid, Stephen J. M.; Dieckmann, Peter; Aase, Karina

   (2024)

   Person-centred practice in the stroke patient trajectory: A Mixed Methods study.

   SHARE meeting;

   2024-01-24.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Aase, Karina

   (2024)

   Multi-Team Systems in the Stroke Patient Trajectory: A Qualitative Approach to Understanding a Complex Care Setting..

   Share fagmøte januar 2024;

   2024-01-24.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Aase, Karina

   (2024)

   Multi-teamsystemer i behandlingskjeden ved hjerneslag..

   SHARE involveringspanel;

   2024-01-29.

  • Aase, Karina

   (2023)

   Pasientsikkerhetstiltak: Hva fungerer bra og mindre bra? .

   Nettverkssamling for veiledere av forbedringsarbeid i Helse Vest;

   2023-01-18.

  • Aase, Karina

   (2023)

   Pasientoverganger, risiko og evaluering.

   Læringsnettverk Gode pasientforløp;

   2023-01-31.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Aase, Karina; gjendem, berit

   (2023)

   Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget.

  • Erga, Cecilie; Aase, Karina

   (2023)

   What does sensemaking has to offer to the field of resilient health care?.

   The Resilient Health Care Society Summer Meeting 2023;

   2023-05-22 - 2023-05-25.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Aase, Karina

   (2023)

   The MTS of the Stroke Patient Trajectory.

   BSAS 2023;

   2023-12-01 - 2023-12-02.

  • Sabri, Asma; Dieckmann, Peter; Sollid, Stephen J.M.; Aase, Karina

   (2023)

   Person-centred practice in stroke teams: A Mixed Methods study.

   BSAS 2023;

   2023-12-01 - 2023-12-02.

  • Sabri, Asma; Dieckmann, Peter; Sollid, Stephen J. M.; Aase, Karina

   (2023)

   Person-centred practice in stroke teams: A Mixed Methods study.

   Winter school;

   2023-11-28 - 2023-11-30.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Sabri, Asma; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Sollid, Stephen J.M.; Dieckmann, Peter; Aase, Karina

   (2023)

   What is a multiteam system in healthcare? A concept analysis..

   BSAS 2023;

   2023-12-01 - 2023-12-02.

  • Höök, Jicke Elon Gustaf; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi; Wagner, Cordula; Aase, Karina

   (2023)

   The MTS of the Stroke Patient Trajectory.

   Winterschool Tools4Teams;

   2023-11-28 - 2023-11-30.

  • Aase, Karina

   (2023)

   Hvordan lykkes med EU-søknader?.

   SHARE forskningsseminar;

   2023-03-08.

  • Aase, Karina

   (2023)

   Pasientsikkerhetstiltak: Hva virker – og hvor lenge? .

   Nettverkssamling kvalitetsforbedring;

   2023-10-03.

  • Aase, Karina

   (2023)

   Pasientsikkerhet: Læring & ledelse.

   Lederopplæring Helse Vest;

   2023-11-01.

  • Aase, Karina

   (2023)

   Theoretical frameworks for resilience in healthcare.

   Winter School Tools4Teams;

   2023-11-30.

  • Aase, Karina; Dieckmann, Peter

   (2023)

   Learning from Success: Tackling Patient Safety from the Positive Side.

   Winter School Tools4Teams;

   2023-11-30.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Aase, Karina; Viksveen, Petter

   (2022)

   Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro.

  • Kattouw, Christophe Eward; Aase, Karina; Viksveen, Petter

   (2022)

   A person-centred and age-friendly service ecosystem for senior citizens: Stakeholder perspectives.

   6th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare (NSQH);

   2022-09-28 - 2022-10-01.

  • Askeland, Silje Karin Sjøseth; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Aase, Karina; Guise, Veslemøy

   (2022)

   Health care for children with cerebral palsy: multidisciplinary collaboration and complexity of stakeholders .

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2022;

   2022-10-18 - 2022-10-19.

  • Aase, Karina

   (2022)

   Leger må ta ansvar når pasienter blir skadet.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Aase, Karina

   (2022)

   Pasientsikkerhet og resiliens: Hvor er vi og hvor går vi?.

   Pasientsikkerhetsuka;

   2022-09-09.

  • Aase, Karina

   (2022)

   What are outcomes and how much are they?.

   Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2022-09-29 - 2022-09-30.

  • Aase, Karina

   (2022)

   Pasientsikkerhetstiltak: Ikke alt virker i alle settinger, men noe er felles .

   Pasientsikkerhetskonferansen 2022;

   2022-11-24 - 2022-11-25.

  • Osmundsen, Eigil Kloster; Aase, Karina; Braut, Geir Sverre; Schibevaag, Lene

   (2022)

   Presenterte ny fagbok for en engasjert forsamling.

  • Sangvik, Morten; Aase, Karina

   (2022)

   Forskning om pasientsikkerhet.

  • Aase, Karina

   (2022)

   Pasientsikkerhet.

   Bokbad;

   2022-05-09.

  • Aase, Karina

   (2022)

   Pasientsikkerhet.

   Bokbad;

   2022-06-03.

  • Aase, Karina

   (2022)

   Bokprosjektet "Pasientsikkerhet".

   Fagsamling;

   2022-03-24 - 2022-03-25.

  • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Aase, Karina

   (2022)

   Tools4Teams.

   Fagmøte;

   2022-12-14.

  • Tsandila Kalakou, Foteini; Wiig, Siri; Aase, Karina

   (2021)

   Resilience factors contributing to healthcare professionals’ compliance and adaptive capacity with hospital standardization practices: a scoping review .

   SHARE International Symposium for Early Career Research in Quality and Safety;

   2021-11-23 - 2021-11-24.

  • Tsandila Kalakou, Foteini; Aase, Karina; Kjosavik, Svein Reidar; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Presentajon av artikkel 'Supportive care needs of men with prostate cancer after hospital discharge: multi-stakeholder perspectives'.

   Prostatakreftforeningen Førjul medlemsmøte;

   2021-11-30.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina; Bal, Roland

   (2020)

   Reflexive spaces: Leveraging resilience into healthcare regulation and management.

   Journal of patient safety.

   ISSN 1549-8417.

   Volum 17.

   Hefte 8.

   s.E1681-E1684.

   DOI: 10.1097/PTS.0000000000000658

  • Aase, Karina

   (2020)

   Prosjektet Resilience in Healthcare (2018-2023).

   Møte med Helsedirektoratet;

   2020-01-10.

  • Aase, Karina

   (2020)

   Nettverk for pårørendeforskning, 2019-2023.

   Pårørendenettverkets referansegruppe;

   2020-03-03.

  • opheim, trygve; Aase, Karina

   (2020)

   Syv pasienter og pårørende har fått erstatning etter cellegiftoverdoser.

  • Aase, Karina

   (2020)

   Nytt rammeverk for forskning på kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger.

  • Karltun, Anette; Sanne, Johan M.; Aase, Karina; Anderson, Janet; Fernandes, Alexandra; Fulop, Naomi J.; Höglund, Par J.; Andersson-Gare, Boel

   (2020)

   Erratum to “Knowledge management infrastructure to support quality improvement: A qualitative study of maternity services in four European hospitals” [Health Policy 124 (2020) 205–215] (Health policy (2020) 124(2) (205–215), (S0168851019302738), (10.1016/j.healthpol.2019.11.005)).

   Health Policy.

   ISSN 0168-8510.

   Volum 124.

   Hefte 5.

   DOI: 10.1016/j.healthpol.2020.03.007

  • Aase, Ingunn; Aase, Karina

   (2019)

   designing for interprofessional team training in nursing and medical education.

   Theory, research and education in nursing, 12.International Scientific Conference;

   2019-05-23 - 2019-05-24.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina

   (2019)

   Resilience from a SHARE perspective .

   SHARE open seminar;

   2019-03-20 - .

  • Guise, Veslemøy; Chambers, Mary; Aase, Karina

   (2019)

   Exploring patient and carer contributions to resilience in healthcare.

   Resilience in Health Care Net Meeting 2019;

   2019-08-26 - 2019-08-28.

  • Guise, Veslemøy; Aase, Karina

   (2019)

   Resilience in Healthcare.

   Psychological and Cognitive Research Seminar Series;

   2019-07-04.

  • Haraldseid-Driftland, Cecilie; Aase, Karina; Billett, Stephen

   (2019)

   Collaborative learning in resilient healthcare studies - a meta-synthesis.

   RHCN Meeting;

   2019-09-25 - 2019-09-28.

  • Aase, Karina

   (2019)

   Kvalitet i pasientoverganger: Hva er viktig?.

   Omdømmekonferansen 2019;

   2019-01-17 - .

  • Aase, Karina; Canfield, Carolyn; O'Hara, Jane K

   (2019)

   Patient and family perspectives in resilient healthcare studies: When, where and how to integrate them?.

   REA2019;

   2019-06-24 - 2019-06-26.

  • Aase, Karina

   (2019)

   Quality and safety in care transitions: Expanding our understanding.

   Annual Symposium;

   2019-05-22 - .

  • Aase, Karina

   (2019)

   SHARE: Center for Resilience in Healthcare – Activities and projects .

   Resilience research seminar, Japan - Norway;

   2019-08-22 - .

  • Aase, Karina

   (2019)

   Pasientsikkerhet: Hvor er vi og hvor går vi?.

   NSF's 6. nasjonale lederkonferanse;

   2019-09-17 - 2019-09-18.

  • Aase, Karina

   (2019)

   Nettverk for pårørendeforskning: Strategi 2019-2023.

   Pårørendekonferansen 2019;

   2019-09-25 - 2019-09-26.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2019)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

   5th International Conference on Youth Mental Health;

   2019-10-26 - 2019-10-28.

  • Aase, Karina

   (2019)

   Care transitions: Putting together more pieces of the puzzle?.

  • Aase, Karina

   (2019)

   Prioriteringer og tilfeldigheter i NFR-søknader.

   NFR informasjonsmøte;

   2019-01-24 - .

  • Aase, Karina

   (2019)

   Norge er fortsatt ikke best på pasientsikkerhet.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2018)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

   5th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • O'Hara, Jane K; Aase, Karina; Waring, Justin

   (2018)

   Scaffolding our systems? Patients and families 'reaching in' as a source of healthcare resilience..

   BMJ Quality and Safety.

   ISSN 2044-5415.

   DOI: 10.1136/bmjqs-2018-008216

  • Ballangrud, Randi; Aase, Karina; Vifladt, Anne

   (2018)

   Interprofesjonelle teammedlemmer sin oppfatning av en teamarbeid intervensjon i en kirurgisk avdeling: kvalitativ fokusgruppe intervju..

   Innlandet helseforskningskonferanse;

   2018-09-27.

  • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel I.E.; Aase, Karina; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Vifladt, Anne; Berg, Geir Vegard; Hall-Lord, Marie Louise

   (2018)

   Teamarbeid i sykehus, en kvasi-eksperimentell studieprotokoll med en human factor tilnærming..

   Innlandets helseforskningskonferanse;

   2018-09-27 - .

  • Aase, Karina

   (2018)

   Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE): Bakgrunn, status og videre fokus .

   Besøk fra Norges Forskningsråd;

   2018-01-31.

  • Aase, Karina

   (2018)

   Resiliens - et nytt forskningsområde av relevans for Helse Vest?.

   Regionalt nettverk for pasientsikkerhetsforskning;

   2018-02-08 - 2018-02-09.

  • Aase, Karina

   (2018)

   Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE): Bakgrunn og strategi.

   Forskningsseminar SHARE;

   2018-04-12.

  • Aase, Karina

   (2018)

   Kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger: Hva er suksessformelen?.

   SESAM-konferansen;

   2018-05-28 - 2018-05-29.

  • Aase, Karina

   (2018)

   Kompleksitet og variasjon: Et resiliensperspektiv.

   NSF Lederkonferanse;

   2018-05-15.

  • Aase, Karina

   (2018)

   Nettverk for pårørendeforskning: Forskningsfeltet og nettverksstrategi.

   Nettverkssamling for pårørendeforskning;

   2018-06-04 - 2018-06-05.

  • Aase, Karina; Canfield, Carolyn; O'Hara, Jane

   (2018)

   A framework for patient and carer involvement in resilience studies (TOGETHER).

   RHCN 2018;

   2018-08-13 - 2018-08-15.

  • Aase, Karina; Manser, Tanja; Anderson, Janet; Bourrier, Mathilde; Macrae, Carl; Canfield, Carolyn; O'Hara, Jane

   (2018)

   Taking Resilience in Healthcare (RiH) to the next level.

   NSQH2018;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Dieckmann, Peter; dyrløv madsen, marlene; Aase, Karina

   (2018)

   Learning from success: Tackling Patient Safety from the Positive side.

   NSQH2018;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Aase, Karina; Chambers, Mary; Guise, Veslemøy

   (2018)

   Patient and Stakeholder Involvement.

   RiH forskningsseminar;

   2018-11-12.

  • Aase, Karina; Billett, Stephen; Haraldseid-Driftland, Cecilie; Guise, Veslemøy

   (2018)

   Collaborative Learning in SHARE.

   RiH forskningsseminar;

   2018-12-11.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Johannessen, Torunn Beate; Ree, Eline; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2018)

   Ungdom og psykisk helse, som del av InvolveMENT prosjektet..

   Stand for publikum i Stavanger sentrum (InvolveMENT);

   2018-10-27.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents' mental Health care.

   Nasjonal konferane i Helsetjenesteforskning;

   2017-03-14 - 2017-03-15.

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina

   (2017)

   Enacting resilient work practices as mirrored by suicidal patients in psychiatric inpatient care.

   Resilient Health Care Net, Vancouver;

   2017-08-14 - 2017-08-16.

  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Aase, Karina; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene

   (2017)

   SAFE-LEAD Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.

   UiS poster;

   2017-03-10 - .

  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2017)

   SAFE-LEAD Quality and Safety in Primary Care .

   UiS poster;

   2017-03-10 - .

  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Strømme, Torunn; Johannessen, Terese; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2017)

   Prosjekt nettsider: http://www.uis.no/research-and-phd-studies/research-centres/share-centre-for-resilience-in-healthcare/safe-lead/.

  • Wiig, Siri; Ree, Eline; Johannessen, Terese; Strømme, Torunn; Storm, Marianne; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2017)

   Facebook sider for SAFE-LEAD prosjektet https://www.facebook.com/safeleadproject/.

  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A; Aase, Karina

   (2017)

   Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences..

   ISQUA, London;

   2017-10-01 - 2017-10-04.

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina

   (2017)

   Resilient characteristics as described in empirical studies on health care.

   Foncsi NetWork workshop on resilience, Paris ;

   2017-05-04 - 2017-05-06.

  • Berg, Siv Hilde; Walby, Fredrik A; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina

   (2017)

   Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?.

   9. Nasjonale konferanse om selvmord og selvmordsforebygging, Oslo;

   2017-11-27 - 2017-11-28.

  • Bergerød, Inger Johanne; Aase, Karina

   (2017)

   Stipendiaters rolle i forskningsmiljøer.

   Forum for forskning UiS;

   2017-05-31.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2017)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: protocol for a systematic review..

   BMJ Open.

   ISSN 2044-6055.

   Volum 7.

   Hefte 12.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2017-018800

  • Aase, Karina

   (2017)

   Pasientsikkerhet ved UiS.

   Studiebesøk fra Helse- og Omsorgsdepartementet;

   2017-05-29.

  • Aase, Karina

   (2017)

   Research Centre for Resilience in Healthcare: Past, present and future plans.

   SHARE Kick-off seminar;

   2017-09-12.

  • Waring, Justin; Schibevaag, Lene; Aase, Karina

   (2017)

   Learning to cross boundaries: Deconstructing quality in care transitions.

   ISQua's 34th International Conference;

   2017-10-01 - 2017-10-04.

  • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid

   (2017)

   Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE.

   SAFER Julesymposium;

   2017-12-15.

  • Storm, Marianne; Aase, Karina

   (2016)

   The impact of a quasi-experimental intervention programme with health professionals on quality and safety in transitional care.

   16th International Conference on Integrated Care;

   2016-05-23.

  • Heskestad, Randi Nisja; Storm, Marianne; Aase, Karina

   (2016)

   The Meeting Point, An inter-organisational learning arena to address transitional care of the elderly.

   16th International Conference on Integrated Care;

   2016-05-23 - 2016-05-25.

  • Cappelen, Kathrine; Aase, Karina; Storm, Marianne; Hetland, Jørn; Harris, Anette

   (2016)

   Improving patient safety culture in Norwegian nursing homes: Validating the NHSOPSC instrument.

   the 28th The 28th Annual National Forum on Quality Improvement in Health Care;

   2016-12-06 - 2016-12-07.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina; Bourrier, Mathilde; Røise, Olav

   (2016)

   Transparency in healthcare: Displaying adverse events to the public.

   NetWork;

   2016-04-21 - 2016-04-23.

  • Aase, Karina

   (2016)

   Hvorfor alt dette fokuset på uønskede hendelser? Og et mulig alternativ..

   Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning;

   2016-10-26 - 2016-10-27.

  • Haugen, Arvid Steinar; Storm, Marianne; Aase, Karina

   (2015)

   Måling av pasientsikkerhetskultur og trygge helsetjenester.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina

   (2015)

   Methodological Approaches in Resilient Health Care Studies –A Literature Review. .

   Fourth Resilient health care meeting Sydney, Australia;

   2015-08-11 - 2015-08-13.

  • Aase, Karina

   (2015)

   Pasientsikkerhet - status og perspektiver.

   Fagdag;

   2015-01-23.

  • Aase, Karina

   (2015)

   Pasientsikkerhet - status og perspektiver.

   Læringsnettverk "I trygge hender";

   2015-04-09.

  • Aase, Karina

   (2015)

   Pasientsikkerhet og kvalitet - status og perspektiver.

   Åpen forelesning;

   2015-04-23.

  • Aase, Karina

   (2015)

   Patient safety and quality – Perspectives and status in Norwegian Hospitals.

   Research seminar patient safety;

   2015-05-19.

  • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A

   (2015)

   Pasientsikkerhet og pasientoverganger: Behov for et nytt ledelsesperspektiv?.

   SESAM Fagseminar;

   2015-11-13.

  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Rørtveit, Kristine

   (2014)

   Suicidal patients' experiences of psychiatric inpatient care: A systematic review of qualitative studies.

   The 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina

   (2014)

   Suicidale pasienters erfaringer med psykiatrisk sengepostbehandling. Systematisk litteraturstudie av kvalitative studier.

   Forskningens dag ;

   2014-09-24.

  • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2014)

   "Møteplassen" - en tverrprofesjonell arena for kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre.

   Fagseminar;

   2014-11-19.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina

   (2014)

   What is the role of organizational and cultural factors for quality and safety? A multi-level case study of two Norwegian hosptials.

   3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Haraldseid, Cecilie; Aase, Karina; Friberg, Febe

   (2014)

   Student participation in developing digital tool contents to facilitate clinical skills training.

   NSQH 2014;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Cappelen, Kathrine; Aase, Karina; Harris, Anette

   (2014)

   Patient safety culture in nursing homes - the role of leadership.

   #rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare 2-3 October 2014;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina

   (2014)

   Viktige dimensjoner i kvalitetsarbeid: Resultater fra QUASER prosjektet.

   Presentasjon av forskningsresultater;

   2014-01-21 - .

  • Wiig, Siri; Aase, Karina

   (2014)

   Viktige dimensjoner i kvalitetsarbeid: Resultater fra QUASER prosjektet.

   Presentasjon av forskningsresultat;

   2014-04-04 - .

  • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2014)

   Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research.

   Preconference workshop - NSQH 2014;

   2014-10-01 - .

  • nisja heskestad, randi; Aase, Karina

   (2014)

   Inter-organisational learning across primary and specialist healthcare - An observational study of a "Meeting Point".

   3rd Nordic Conference on Research on Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Aase, Karina

   (2014)

   Resilient practices in Surgical Teamwork.

   HOPE Congress, Surgery and Theatre;

   2014-05-27 - 2014-05-28.

  • Aase, Karina

   (2014)

   Pasientsikkerhet i et internasjonalt perspektiv.

   Helse i et samfunnssikkerhets- og pasientsikkerhetsperspektiv;

   2014-03-18 - .

  • Aase, Karina

   (2014)

   Samhandlingsreformens pratiske konsekvenser: Forebygging av risiko knyttet til overføring av skrøpelige eldre pasienter.

   Nasjonalt nettverk for implementering av Samhandlingsreformen;

   2014-04-08 - 2014-04-09.

  • Aase, Karina

   (2014)

   Om verdien av å kombinere reaktive og proaktive tilnærminger til sikkerhet - Samhandling innen eldrefeltet.

   Arianson-utvalget;

   2014-08-19 - .

  • schibevåg, lene; Aase, Karina

   (2014)

   The role of physiotherapists in transitional care of the elderly.

   3rd Nordic Conference on Research on Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Haraldseid, Cecilie; Friberg, Febe; Aase, Karina

   (2014)

   Nursing students’ perceptions of factors that influence their learning environment in a clinical skills laboratory.

   ProPel ;

   2014-06-24 - 2014-06-26.

  • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott

   (2014)

   Developing interprofessional simulationbased learning: a Norwegian Perspective.

   All together better Health Conferance- ATBH;

   2014-06-06 - 2014-06-08.

  • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott

   (2014)

   Developing and evaluating an interprofessional simulation based training session in Norway.

   ProPEL ( Professional, Practice, Education and Learning) ;

   2014-06-25 - 2014-06-27.

  • Gjestsen, Martha Therese; Aase, Karina

   (2013)

   "Preach and practice" - Patient experiences in QI work within a hosptial's maternity services.

   European Workshop on Risk Management for Patient Safety;

   2013-11-21.

  • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2013)

   Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions.

   Oslo2013 - 38th world hospital congress;

   2013-06-18 - 2013-06-20.

  • Storm, Marianne; Wiig, Siri; Aase, Karina

   (2013)

   Pasienter og brukere er en uutnyttet ressurs.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Volum 101.

   Hefte 1.

   s.75-75.

  • Aase, Karina; Wiig, Siri; Husebø, Sissel Eikeland; Storm, Marianne; Hansen, Britt Sætre

   (2013)

   Vanskelige helsestandardarder.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Storm, Marianne; Aase, Karina

   (2013)

   Kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre.

   Fagseminar;

   2013-03-13.

  • Aase, Karina

   (2013)

   Pasientsikkerhet og organisatorisk læring: Hvilken rolle har helseutdanningene?.

   Simuleringskonferansen 2013;

   2013-04-10 - 2013-04-11.

  • Aase, Karina

   (2013)

   Pasientsikkerhet i sykehjem.

   Fagseminar "Pasientsikkerhet i sykehjem";

   2013-02-06.

  • Aase, Karina

   (2013)

   Sikkerhetstenkning i helsesektoren og petroleumssektoren: Hva kan vi lære?.

   Høring til Meld.St. 10 (2012-2013);

   2013-02-11.

  • Aase, Karina; Wiig, Siri

   (2013)

   Hvordan brukes pasientens erfaringer i norsk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid?.

   Pasientsikkerhetskonferansen 2013;

   2013-09-18 - 2013-09-19.

  • Laugaland, Kristin; Aase, Karina

   (2013)

   Pasientsikkerhet i pasientoverganger.

   Kurs i pasientsikkerhet (MHVX264);

   2013-01-17.

  • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina

   (2013)

   Sykehusutskrivelse i et sikkerhetsperspektiv.

   Helse Førde;

   2013-09-27 - .

  • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina

   (2013)

   Hospital Discharge of elderly - inherent couplings in the systems functioning.

   Resilience Engineering;

   2013-06-24 - 2013-06-27.

  • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina

   (2013)

   Hospital Discharge of elderly- inherent couplings in the system`s functioning.

   Yong talent program ;

   2013-06-24.

  • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina

   (2013)

   FRAM on hospital discharge.

   Resilient Health Care Net;

   2013-08-26 - 2013-08-28.

  • Aase, Karina; Wiig, Siri; von Plessen, Christian

   (2013)

   Organizing for quality in Norwegian hospitals – A multi-level comparative case study. Oral presentation.

   38th World Hospital Congress;

   2013-06-18 - 2013-06-20.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina; von Plessen, Christian; Burnett, Susan J.; Weggelaar, Anne Marie; Nunes, Fransisco; Anderson-Gare, Boel; Calltorp, Johan; Fulop, Naomi J.; for, QUASER team

   (2013)

   Conceptualization of quality across Europe.

   International Forum;

   2013-04-13 - 2013-04-19.

  • Haraldseid, Cecilie; Guise, Veslemøy; Aase, Karina

   (2013)

   3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, 2-3 October 2014, Stavanger, Norway.

  • Wiig, Siri; von Plessen, Christian; Aase, Karina

   (2012)

   Resilient features of clinical micro systems - a case study of Norwegian maternity services.

   European workshop on Risk Management for Patient Safety;

   2012-11-21.

  • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A

   (2012)

   Transition and interaction - consequences for resilience.

   SESAM ;

   2012-06-14 - 2012-06-16.

  • Ingunn, Aase; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina

   (2012)

   Students' perceptions of nurse and physician roles in interprofessional teamwork.

   SESAM;

   2012-06-14 - 2012-06-16.

  • Aase, Karina

   (2012)

   Kvalitet og sikkerhet knyttet til overføring av eldre pasienter: erfaringer fra en norsk studie.

   Fremtidskonference ;

   2012-10-25 - .

  • Aase, Karina

   (2012)

   Samhandling og sikkerhet.

   Samhandling for eldres helse, regional konferanse for eldremedisin i vest;

   2012-05-31 - .

  • Aase, Karina

   (2012)

   Samhandling og sikkerhet innen eldrefeltet - hva er forskningsstatus?.

   Regional konferanse for eldremedisin i vest 2012 ;

   2012-05-29 - .

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A

   (2012)

   Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet.

   Fagdag ortopedisk avdeling;

   2012-10-25.

  • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina

   (2012)

   Connecting professions: Nursing and medical students' perceptions of interprofessional teamwork.

   Nasjonal sykepleierkonferanse;

   2012-09-25 - 2012-09-26.

  • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina

   (2012)

   Students'perceptions regarding their future role as nurse or physician in interprofessional teamwork.

   18th Annual Meeting of SESAM(Society in Europe for Simulation Applied to Medicine);

   2012-06-14 - 2012-06-16.

  • Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2012)

   A review of patient-oriented care models as applied in transitional care of the elderly.

   2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare ;

   2012-03-06 - 2012-03-07.

  • Haugen, Arvid Steinar; Softeland, Eirik; Eide, Geir Egil; Nortvedt, Monica Wammen; Aase, Karina; Harthug, Stig

   (2011)

   Patient safety in surgical environments: Cross-countries comparison of psychometric properties and results of the Norwegian version of the Hospital Survey on Patient Safety.

   Forskerskolen Klinisk Medisin;

   2011-01-24 - 2011-01-26.

  • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Hollund, Jan Gustav

   (2011)

   Hva innebærer "trygg kirurgi"?.

   Kirurgen.

   ISSN 1504-8888.

   Volum 4.

   s.266-267.

  • Haugen, Arvid S.; Haugen, Arvid Steinar; Softeland, Eirik; Eide, Geir Egil; Nortvedt, Monica Wammen; Aase, Karina; Aase, Karina; Harthug, Stig

   (2011)

   Sikkerhetskultur i operasjonsavdelingen.

   Nasjonal Forskningsnettverk for Pasientsikkerhet;

   2011-04-12.

  • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Hollund, Jan Gustav; Haugen, Arvid Steinar

   (2010)

   What is it about check lists? Exploring safe work practices in surgical teams.

   NeTWork;

   2010-12-09 - 2010-12-11.

  • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Hollund, Jan Gustav

   (2010)

   Understanding System factors in relation to Safe Work Practices – An ethnographic study of surgical teams.

   5th International Conference Working on Safety (WOS);

   2010-09-07 - 2010-09-10.

  • Høyland, Sindre; Aase, Karina; Hollund, Jan Gustav

   (2010)

   Exploring Varieties of Knowledge in Safe Work Practices – An ethnographic study of surgical teams.

   5th International Conference Working on Safety (WOS);

   2010-09-07 - 2010-09-10.

  • Laugaland, Kristin; Nilsen, Aud Solveig; Aase, Karina

   (2009)

   Physicians work hours and patient safety in a Norwegian context.

   NEON, Nettverk for organisasjonsforskning;

   2009-11-18 - 2009-11-19.

  • Aase, Karina

   (2009)

   Ikke bli syk i helgene.

  • Høyland, Sindre; Aase, Karina

   (2008)

   Designing interdisciplinary simulations within health care: A literature and preliminary observation study.

   European Safety and Realiability Conference (ESREL) 2008;

   2008-09-22 - 2008-09-25.

  • Aase, Karina

   (2007)

   Konsekvenser for flysikkerheten pga mange og hyppige endringer.

   Solakonferansen;

   2007-09-17 - 2007-09-19.

  • Tjørhom, Berit; Aase, Karina; Høyland, Sindre; Pettersen, Kenneth Arne

   (2007)

   Ikke bare menneskelig svikt.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina

   (2006)

   Historien med mange historier.

   ?.

   Hefte 5.

  • Aase, Karina; Wiig, Siri

   (2006)

   Sykehus lærer ikke av feil.

  • Wiig, Siri; Aase, Karina

   (2006)

   Sykehus lærer ikke av feil.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Aase, Karina; Olsen, Espen

   (2006)

   Sikkerhet i helsevesenet: Teori og praksis - som Jupiter og Mars!.

   Akuttdagene VEST 2006;

   2006-12-04 - 2006-12-05.

  • Aase, Karina; Wiig, Siri

   (2005)

   Ein lærande organisasjon - kva må til?.

   ?.

  • Høyland, Sindre; Aase, Karina

   (2005)

   Pasientsikkerhet og dagens helsevesen - uforenlige krav?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Skjerve, Ann Britt; Rosness, Ragnar; Aase, Karina; Hauge, Stein; Hovden, Jan

   (2004)

   Human and organizational contributions to safety defensesin offshore oil production.

   International conference on probabilistic safety assessment and management, PSAM7/ESREL04;

   2004-06-14.

  • Aase, Karina; Njå, Ove

   (2004)

   Organizational learning in professional versus non-professional emergency organizations.

   11th annual TIEMS conference;

   2004-05-18.

  • Pettersen, Kenneth Arne; Aase, Karina

   (2004)

   Slack is Safe!? On the importance of organisational redundancy for accident prevention.

   11th annual TIEMS conference;

   2004-05-18.

  • Aase, Karina; Rosness, Ragnar

   (2003)

   Feilbarlige mennesker i ufeilbarlige systemer?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Aase, Karina; Tjensvoll, Torstein

   (2003)

   Learning in High Reliability Organizations (HROs): Trial without error. Organizational knowledge practice in an emergen.

   Organizational Knowledge, Learning and Capabilities Conference;

   2003-04-13 - 2003-04-14.

  • Aase, Karina; Nybø, Geir

   (2002)

   Organizational knowledge in high-risk industries: What are the alternatives to model-based learning approaches?.

   Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning, and Capabilities - OKLC 2002;

   2002-04-05 - 2002-04-06.

  • Aase, Karina

   (2002)

   Tid til sikkerhet?.

   Adresseavisen.

   ISSN 0805-3804.

  • Aase, Karina

   (2002)

   Tidspress ulykkesårsaken?.

   Rogalands Avis.

  • Aase, Karina

   (2002)

   Slakk, sikkerhet og kultur: Om betydningen av tid og annerledestenkning....

   Konferanse om HMS-kultur;

   2002-11-27 - 2002-11-28.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Storm, Marianne; Aase, Karina

   (2013)

   Pasientperspektivet i overføring av eldre.

  • Rosness, Ragnar; Hauge, Stein; Skjerve, Ann Britt; Aase, Karina

   (2004)

   Informasjonshefte: Ti tommeltotter og null ulykker?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway