Katarzyna Anna Tunkiel

Førsteamanuensis i norsk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-123

Bio

Katarzyna Tunkiel er utdannet i norsk språk og litteratur, har doktorgrad i nordisk litteraturvitenskap fra Adam Mickiewicz Universitet i Poznan, Polen, og videreutdanning i samtidslitteratur for barn og unge fra Norsk barnebokinstitutt. Hun underviser i norsk på barnehagelærerutdanninga og veileder på bachelor- og masternivå. Hun er emneansvarlig for emnene BBL210 Språk, tekst og matematikk (heltid), og BLU320 Språk, kreativitet og mangfold (fordypning). I tillegg er hun faglærer i videreutdanningene DKB100 Digital kompetanse i barnehagen og VBS210 Barns språkutvikling og språklæring. 

Forskningsinteressene hennes omfatter bildebøker, høytlesing hjemme og i barnehagen og flerspråklige barns språklæring. I årene 2019-2021 var hun postdoktor ved Lesesenteret, hvor hun ledet et prosjekt om lesing av digitale bildebøker med tospråklige barnehagebarn. Nå er hun en av forskere knyttet til det NFR-finansierte forskningsprosjektet SPrELL (2021-2024). I tillegg til stillingen ved UiS er hun aktiv som oversetter av skjønnlitteratur, barnelitteratur og sakprosa fra norsk til polsk. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tunkiel, Katarzyna ; Horbowicz, Paulina

   (2013)

   Norweski dla średnio zaawansowanych. Poziom A2-B1.

   ISBN 978-83-7788-334-1.

 • Formidling
  • Tunkiel, Katarzyna ; Hoel, Trude

   (2023)

   Ikke hvem som helst kan oversette bildebøker for flerspråklige barn.

   Periskop (Oslo).

   ISSN 2535-7034.

  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2023)

   Criteria for and development of high quality multilingual digital picture books.

   EARLI 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Tunkiel, Katarzyna; Hoel, Trude

   (2023)

   Lesepraksiser i barnehagen når barna er flerspråklige.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Mitchell, Monica Gundersen; Tunkiel, Katarzyna; Undheim, Marianne Larsen

   (2023)

   Valg av bøker i barnehagen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna; Mitchell, Monica Gundersen

   (2022)

   Which aspects of quality in picturebooks are emphasised by children?.

   IRECE 2022 Tromsø;

   2022-11-21 - 2022-11-22.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2022)

   By og natur i norske bildebøker.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2022)

   Shared reading practices in Polish migrant families in Norway.

   22nd European Conference on Literacy;

   2022-07-04 - 2022-07-06.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Leselyst her og nå - og i framtida? Om lesepraksiser i polske barnefamilier i Norge.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Tunkiel, Katarzyna ; Bus, Adriana

   (2021)

   Digitale bildebøker på norsk og polsk: Effekter for ordlæring på andrespråket .

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Vurdering av kvalitet i bildebøker og videre arbeid i arbeidspakke 1 .

   SPrELL oppstartsseminar;

   2021-11-03 - 2021-11-04.

  • Tunkiel, Katarzyna; Bus, Adriana

   (2021)

   Shared digital book reading with Polish/Norwegian dual language learners at home and in kindergarten.

   Growing up with Polish in Norway: what do we know and what is yet to be discovered;

   2021-02-04.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Hva skjer når humor oversettes? Samtale med Simon Stranger.

   Nordisk Barnebokkonferanse;

   2021-02-01 - 2021-02-03.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Å lese på flerspråklige barns morsmål - i samarbeid med barnehagen .

   Nasjonal konferanse om lesing 2021;

   2021-03-22 - 2021-03-23.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Lesing av digitale bildebøker på tospråklige barns første- og andrespråk hjemme og i barnehagen.

   Forum FILIORUM;

   2020-11-10 - .

  • Sivertsen Landfald, Ingeborg; Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Mellom bakkar og by: Hva kan byen fortelle oss om naturen i barnebøker?.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Lesepraksiser i polske barnefamilier i Norge. Noen tanker om litteraturutvalg og samarbeid rundt høytlesing med tospråklige barnehagebarn .

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Translating picturebook apps for bilingual kindergarten children. Dilemmas and possible solutions.

   VEBB-workshop;

   2020-02-11.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Reading practices with bilingual children in Polish homes in Norway.

   4th Baltic Sea Conference on Literacy;

   2020-01-16 - 2020-01-21.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Lesing av bildebok-apper med tospråklige barn hjemme og i barnehagen.

   VEBB-workshop;

   2019-12-03.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-09 - 2019-01-11.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2018)

   Problematic nature: An attempt at an ecocritical reading of three Norwegian picturebooks with urban settings.

   Ecocritical Perspectives on Nordic Children's and Young Adult Literature;

   2018-10-25 - 2018-10-26.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2018)

   Etter et gjennombrudd. Om norske bildebøker i Polen og polske bildebøker i Norge.

   The Drammar* of Culture and Nature: Relations Between Poland and The North;

   2018-05-14 - 2018-05-16.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2018)

   Bildebøker som multimodale tekster i et norsk-polsk perspektiv.

   Guest Lecture - Scandinavian Studies;

   2018-12-04.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2017)

   Ringvirkninger av et oppdiktet kinobesøk.

   Norsk barnebokinstitutt.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2016)

   Kokosbolle i hekken og andre norske spesialiteter.

   Oversatte dager;

   2016-02-19 - 2016-02-20.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2015)

   Kokosanka na żywopłocie. O przekładaniu norweskiej kultury na polski i innych problemach translatorskich.

   Guest Lecture - Scandinavian Studies;

   2015-03-03.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2015)

   Od Gaardera do Knausgårda. O tendencjach w najnowszej norweskiej literaturze pięknej i jej obecności na polskim rynku wydawniczym.

   Guest Lecture - Scandinavian Studies;

   2015-03-03.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2013)

   W potrzasku Kristianii. "Głód" Knuta Hamsuna jako modernistyczna powieść miejska.

   Humanistyczne Perspektywy Badania Miasta. Topografie;

   2013-04-17.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2013)

   A Mountain Ledge and the Sandefjord Element. Urbanity, Nature, and The Past in Jan Kjærstad’s "Rand" and Dag Solstad’s "16.07.41".

   The first international conference of the Helsinki Literature and the City Network (HLCN);

   2013-08-29 - 2013-08-30.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2012)

   W drodze do domku w górach.

   Czas Kultury.

   ISSN 0867-2148.

   Volum 4.

   s.58-62.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Finn Tveito: "Det vandrande mennesket".

   Folia Scandinavica Posnaniensia.

   ISSN 1230-4786.

   Volum 13.

   s.124-127.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Den opphissende gleden det er å forflytte seg... Om vandringens betydning i "Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv" av Tomas Espedal.

   7. symposium i skandinavistikk;

   2011-10-21.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Mrok i przemoc w najszczęśliwszym kraju na świecie. O pewnym aspekcie współczesnej literatury norweskiej.

   NORWEGIA Fest;

   2011-06-16.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Z dalekiej Północy do serca Europy: droga do wolności norweskiej flâneuse.

   Na tropie flâneuse. Redefinicje związków pomiędzy kategorią kobiecości a przestrzenią miejską w literaturze i sztuce XX i XXI wieku;

   2011-06-10.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Presentasjon av doktorgradsprosjektet om byen og byvandring i norsk litteratur.

   Aktuel skandinavistik;

   2011-06-18 - 2011-06-19.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   6 inspirasjonsfilmer om lesing i barnehagen.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway