Hopp til hovedinnhold

Katarzyna Anna Tunkiel

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-123
Bio

Katarzyna Tunkiel er utdannet i norsk språk og litteratur, har doktorgrad i nordisk litteraturvitenskap fra Adam Mickiewicz Universitet i Poznan, Polen, og videreutdanning i samtidslitteratur for barn og unge fra Norsk Barnebokinstitutt. Hun underviser i norsk på barnehagelærerutdanninga og veileder på bachelor- og masternivå. Forskningsinteressene hennes omfatter bildebøker, høytlesing hjemme og i barnehagen og flerspråklige barns språklæring. I årene 2019-2021 var hun postdoktor ved Lesesenteret, hvor hun ledet et prosjekt om lesing av digitale bildebøker med tospråklige barnehagebarn. Nå er hun en av forskere knyttet til det NFR-finansierte forskningsprosjektet SPrELL (2021-2024). I tillegg til stillingen ved UiS er hun aktiv som oversetter av skjønnlitteratur, barnelitteratur og sakprosa fra norsk til polsk. 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Tunkiel, Katarzyna A.; Bus, Adriana G.

   (2022)

   Digital Picture Books for Young Dual Language Learners: Effects of Reading in the Second Language.

   Frontiers in Education

   ISSN 2504-284X.

   Volum 7.

   DOI: 10.3389/feduc.2022.901060

  • Tunkiel, Katarzyna A.

   (2020)

   Ti år med norske bildebøker i Polen: Noen betraktninger fra et litteraturformidlingsperspektiv.

   Folia Scandinavica Posnaniensia

   ISSN 1230-4786.

   Volum 29.

   s.30-41.

   DOI: 10.2478/fsp-2020-0006

  • Tunkiel, Katarzyna A.

   (2019)

   Nature and the City in Three Norwegian Picturebooks.

   Barnelitterært forskningstidsskrift

   ISSN 2000-7493.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   s.1-13.

   DOI: 10.18261/issn.2000-7493-2019-01-08

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2016)

   Znad fiordów do metropolii. Obrazy miasta i miejskiej wędrówki w wybranych powieściach norweskich.

   ISBN 978-83-947198-1-4.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2014)

   W potrzasku Kristianii. "Głód" Knuta Hamsuna jako modernistyczna powieść miejska.

   Teksty drugie

   ISSN 0867-0633.

   Volum 6.

   s.102-115.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2013)

   The Stroller, the Criminal, the Detective. Exploring the Postmodern Identity in Jan Kjærstad’s "Rand". I: Transkulturelle Identität und Übersetzungsmodelle skandinavischer Literatur.

   Peter Lang Publishing Group

   ISBN 978-3-631-63869-9.

   s.123-130.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2012)

   Drømmen om å bli en annen. (By)vandringens betydning i Tomas Espedals "Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv".

   Folia Scandinavica Posnaniensia

   ISSN 1230-4786.

   Volum 14.

   s.136-146.

   DOI: 10.2478/v10252-012-0012-4

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Kilka uwag o tendencjach w najnowszej norweskiej literaturze pięknej i jej obecności na polskim rynku wydawniczym w latach 1995-2010.

   Studia Humanistyczne AGH

   ISSN 2300-7109.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   s.87-101.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2010)

   Om å vandre i Kristiania og Oslo. Byen i Knut Hamsuns "Sult" (1890) og Jan Kjærstads "Rand" (1990).

   Folia Scandinavica Posnaniensia

   ISSN 1230-4786.

   Volum 11.

   s.77-86.

 • Bøker og kapitler
  • Tunkiel, Katarzyna ; Horbowicz, Paulina

   (2013)

   Norweski dla średnio zaawansowanych. Poziom A2-B1.

   ISBN 978-83-7788-334-1.

 • Formidling
  • Tunkiel, Katarzyna

   (2022)

   Shared reading practices in Polish migrant families in Norway.

  • Tunkiel, Katarzyna ; Bus, Adriana

   (2021)

   Digitale bildebøker på norsk og polsk: Effekter for ordlæring på andrespråket .

  • Tunkiel, Katarzyna; Bus, Adriana

   (2021)

   Shared digital book reading with Polish/Norwegian dual language learners at home and in kindergarten.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Hva skjer når humor oversettes? Samtale med Simon Stranger.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Leselyst her og nå - og i framtida? Om lesepraksiser i polske barnefamilier i Norge.

  • Mitchell, Monica Gundersen; Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Vurdering av kvalitet i bildebøker og videre arbeid i arbeidspakke 1 .

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2021)

   Å lese på flerspråklige barns morsmål - i samarbeid med barnehagen .

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Lesepraksiser i polske barnefamilier i Norge. Noen tanker om litteraturutvalg og samarbeid rundt høytlesing med tospråklige barnehagebarn .

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Lesing av digitale bildebøker på tospråklige barns første- og andrespråk hjemme og i barnehagen.

  • Sivertsen Landfald, Ingeborg; Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Mellom bakkar og by: Hva kan byen fortelle oss om naturen i barnebøker?.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Translating picturebook apps for bilingual kindergarten children. Dilemmas and possible solutions.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   Reading practices with bilingual children in Polish homes in Norway.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Lesing av bildebok-apper med tospråklige barn hjemme og i barnehagen.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2018)

   Problematic nature: An attempt at an ecocritical reading of three Norwegian picturebooks with urban settings.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2018)

   Bildebøker som multimodale tekster i et norsk-polsk perspektiv.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2018)

   Etter et gjennombrudd. Om norske bildebøker i Polen og polske bildebøker i Norge.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2017)

   Ringvirkninger av et oppdiktet kinobesøk.

   Norsk barnebokinstitutt

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2016)

   Kokosbolle i hekken og andre norske spesialiteter.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2015)

   Kokosanka na żywopłocie. O przekładaniu norweskiej kultury na polski i innych problemach translatorskich.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2015)

   Od Gaardera do Knausgårda. O tendencjach w najnowszej norweskiej literaturze pięknej i jej obecności na polskim rynku wydawniczym.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2013)

   W potrzasku Kristianii. "Głód" Knuta Hamsuna jako modernistyczna powieść miejska.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2013)

   A Mountain Ledge and the Sandefjord Element. Urbanity, Nature, and The Past in Jan Kjærstad’s "Rand" and Dag Solstad’s "16.07.41".

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2012)

   W drodze do domku w górach.

   Czas Kultury

   ISSN 0867-2148.

   Volum 4.

   s.58-62.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Mrok i przemoc w najszczęśliwszym kraju na świecie. O pewnym aspekcie współczesnej literatury norweskiej.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Z dalekiej Północy do serca Europy: droga do wolności norweskiej flâneuse.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Den opphissende gleden det er å forflytte seg... Om vandringens betydning i "Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv" av Tomas Espedal.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Presentasjon av doktorgradsprosjektet om byen og byvandring i norsk litteratur.

  • Tunkiel, Katarzyna

   (2011)

   Finn Tveito: "Det vandrande mennesket".

   Folia Scandinavica Posnaniensia

   ISSN 1230-4786.

   Volum 13.

   s.124-127.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2020)

   6 inspirasjonsfilmer om lesing i barnehagen.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway