Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Krøvel, Anne Vatland; Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Ravagnan, Elisa

   (2019)

   Exploring attitudes toward aquaculture in Norway - Is there a difference between the Norwegian general public and local communities where the industry is established?.

   Marine Policy

   ISSN 0308-597X.

   Volum 108.

   DOI: 10.1016/j.marpol.2019.103648

  • Hynes, Stephen; Skoland, Kathrine; Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland

   (2018)

   Public attitudes toward aquaculture: An Irish and Norwegian comparative study.

   Marine Policy

   ISSN 0308-597X.

   Volum 96.

   s.1-8.

   DOI: 10.1016/j.marpol.2018.07.011

  • Skoland, Kathrine; Solberg, Astrid; Holte, Kari Anne

   (2016)

   New class divisions in a modern working life?.

   Industrial relations journal

   ISSN 0019-8692.

   Volum 47.

   s.79-95.

   DOI: 10.1111/irj.12129

  • Skoland, Kathrine

   (2014)

   Klasseforskjeller på arbeidsplassen - en studie av en oljeservicebedrift i Norge.

   Tidsskrift for Arbejdsliv

   ISSN 1399-1442.

   Hefte 4.

   DOI: 10.7146/tfa.v16i4.108980

  • Skoland, Kathrine

   (2013)

   Arbeid i oljeindustrien: En studie av koblinger mellom posisjon og opplevd arbeidsmiljø i en oljeservicebedrift.

   Søkelys på arbeidslivet

   ISSN 1504-8004.

   Volum 30.

   Hefte 4.

   s.275-294.

 • Bøker og kapitler
  • Erdvik, Irina Burchard; Skoland, Kathrine; Gjerstad, Brita; Nødland, Svein Ingve; Studsrød, Ingunn

   (2022)

   The Norwegian Survey Data.

  • Studsrød, Ingunn; Erdvik, Irina Burchard; Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Prevention of domestic violence: Literature and document review concerning the prevention of domestic violence, support of family relations and accessibility of services in Norway.

   ISBN 978-82-8439-027-7.

  • Buland, Trond; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Tønseth, Christin; Austnes-Underhaug, Randi; Skoland, Kathrine

   (2014)

   «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Rådgivning i skolen under lupen.

  • Skoland, Kathrine

   (2014)

   Klasser i arbeidslivet.

   ISBN 978-82-308-2776-5.

  • Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Kathrine

   (2012)

   "Man må ha en plass å bo" - En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland.

  • Ellingsen, Kjersti Lunde; Kiær, Elisabeth; Aas, Randi Wågø; Skoland, Kathrine; Solberg, Astrid

   (2011)

   Tilbudet "Raskere tilbake for personer med ervervet hjeneskade: pasientgrunnlag, innhold og nytteverdi".

 • Formidling
  • Buxton, Patrycja; Studsrød, Ingunn; Skoland, Kathrine

   (2022)

   The Gendered Elephant in the room Feminist tensions and negotiations on a domestic and gender-based violence prevention project with 'the other' research partner .

  • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Skoland, Kathrine

   (2021)

   Nettverk for velferdsforskning- veien videre for boligvelferd; mulig forskningsprosjekter.

  • Studsrød, Ingunn; Skoland, Kathrine; Gjerstad, Brita; Buxton, Patrycja; Erdvik, Irina Burchard; Nødland, Svein Ingve

   (2021)

   Nødvendig med forskningssamarbeid om voldsforebygging i Polen.

   Khrono.no

   ISSN 1894-8995.

  • Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Provan, Fiona; Krøvel, Anne Vatland; Sikaneta, Megan Brunswig; Mæland, Mari; Bergheim, Asbjørn; Gomiero, Alessio; Ágústsson, Thorleifur; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept Prosjekt: Utvikling av nye sosio-miljø indikatorer og styringsverktøy for et bærekraftig havbruk. .

  • Gjerstad, Brita; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Krøvel, Anne Vatland

   (2018)

   Å leva tett på oppdrettsnæringa – Haldningar til oppdrettsnæringa i Finnøy kommune samanlikna med folk flest..

  • Ravagnan, Elisa; Provan, Fiona; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland; Ágústsson, Thorleifur; Gomiero, Alessio; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Gramolini, R; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept Project: Developing new socio-environmental indicators and decision supporting tool for sustainable aquaculture..

  • Ravagnan, Elisa; Provan, Fiona; Gjerstad, Brita; Krøvel, Anne Vatland; Ágústsson, Thorleifur; Gomiero, Alessio; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Fabi, Gianna; Gramolini, R; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept Project: Developing new socio-enviromental indicators and decision supporting tool for sustainable aquaculture.

  • Ravagnan, Elisa; Gjerstad, Brita; Provan, Fiona; Krøvel, Anne Vatland; Sikaneta, Megan Brunswig; Mæland, Mari; Bergheim, Asbjørn; Gomiero, Alessio; Ágústsson, Thorleifur; Skoland, Kathrine; Lindland, Kristiane Marie Fjær; Hynes, Stephen; Carr, Liam; Fabi, Gianna; Tassetti, Nora

   (2018)

   AquaAccept: Building knowledge for a sustainable aquaculture industry. “We R aquaculture”.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway