Katrine Nag Vatne

Stipendiat i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Follow me

Bio

Doktorgradsstipendiat ved Lesesenteret.

Forskningsinteresser: skrivedidaktikk, norskfaget, norskdidaktikk, multimodalitetsundervisning og bruk av digitale verktøy i undervisning.