Ketil Knutsen

Professor i historie/historiedidaktikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-236
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Dessingué, Alexandre; Knutsen, Ketil

   (2021)

   Empowering Critical Memory Consciousness in Education : The Example of 22 July 2011 in Norway.

   Journal of Educational Media, Memory and Society.

   ISSN 2041-6938.

   Volum 13.

   Hefte 2.

   s.95-113.

   DOI: 10.3167/jemms.2021.130205

  • Dessingué, Alexandre; Knutsen, Ketil

   (2020)

   Myndiggjøring gjennom kritisk minnebevissthet: Minnestudier i didaktisk perspektiv .

   Nordidactica.

   ISSN 2000-9879.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   s.25-41.

  • Knutsen, Ketil; Knutsen, Ingunn

   (2019)

   Performative historical competence: use-of-history as symbolic action.

   Journal of Curriculum Studies.

   ISSN 0022-0272.

   DOI: 10.1080/00220272.2019.1636138

  • Knutsen, Ingunn; Knutsen, Ketil

   (2018)

   Retorisk historiedidaktikk : en revurdering av historiedidaktikk i lys av Kenneth Burkes dramatisme .

   Rhetorica Scandinavica.

   ISSN 1397-0534.

   Hefte 76.

   s.59-74.

  • Knutsen, Ketil

   (2017)

   Performing History. My Heart of Darkness from a Dramatist Perspective. I: (Post)Colonial Histories. Trauma, Memory and Reconciliation in the Context of the Angolan Civil War.

   Transcript Verlag.

   ISBN 978-3-8376-3479-2.

   s.119-143.

   DOI: 10.14361/9783839434796-006

  • Knutsen, Ketil

   (2017)

   Historiekompetanse for det digitale demokratiet : undervisningsnettstedet NDLA i et dramatisk perspektiv. I: Historie-didaktik, dannelse og bevidsthed : rapporter til det 29. nordiske historiemøte/proceedings of the 29th congress of nordic historians.

   Aalborg Universitetsforlag.

   ISBN 9788771126426.

   s.114-137.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Strategic silence – Political Persuasion between the remembered and the forgotten. I: Beyond memory: silence and the aesthetics of remembrance.

   Routledge.

   ISBN 978-1-13-882647-2.

   s.125-141.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   A history didactic experiment: the TV series Anno in a dramatist perspective.

   Rethinking history.

   ISSN 1364-2529.

   Volum 20.

   Hefte 3.

   s.454-468.

   DOI: 10.1080/13642529.2016.1192258

  • Knutsen, Ketil

   (2014)

   Lokalhistorie og demokratisk kompetanse : en analyse av læreplaner i samfunnsfag og historie.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 51.

   Hefte 1.

   s.38-48.

  • Knutsen, Ketil

   (2014)

   Historiefaget og utvikling av demokratisk kompetanse: Tre strategier for historieundervisningen.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

   s.44-48.

  • Knutsen, Ketil

   (2013)

   Historieundervisning og demokratisk dannelse i historisk perspektiv.

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Political Frames of Welfare History.

   CFE Conference Papers Series.

   ISSN 1654-2185.

   Hefte 5.

   s.179-192.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Historiebaserte politiske ritualer : hvordan politisk innflytelse utøvesgjennom ritualer med historiske referanser. I: Memories we live by.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-207-3.

   s.11-21.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Historiefortelling som politisk retorikk : en analyse av politiske taler. I: Flerstemte minner.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-010-9.

   s.108-119.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Byhistorie på museum.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Hefte 2.

   s.157-165.

  • Knutsen, Ketil

   (2006)

   Historier ungdom lever.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 82-308-0179-7.

 • Bøker og kapitler
  • Knutsen, Ketil

   (2023)

   Historiebevissthet og historiebruk i skolen. En praktisk veileder for lærere og lærerstudenter.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202783549.

  • Knutsen, Ketil

   (2018)

   A history didactic experiment: the TV series Anno in a dramatist perspective. I: Futures for the Past.

   Routledge.

   ISBN 978-1-138-09533-5.

   s.140-158.

  • Dessingué, Alexandre; Bugge, Hans Erik; Fuglestad, Unni ; Knutsen, Ketil; Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica; Wagner, David-Alexandre

   (2018)

   Critical literacies and Awareness in Education 1st year report.

   Universitetet i Stavanger.

  • Brunbech, Peter; Knutsen, Ketil; Poulsen, Jens Aage

   (2017)

   Historie - didaktik, dannelse og bevidsthed. Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde, Bind 1..

   Aalborg Universitetsforlag.

   ISBN 978-87-7112-651-8.

   Hefte 6.

  • Brunbech, Peter; Knutsen, Ketil; Poulsen, Jens Aage

   (2017)

   Historie-didaktik, dannelse og bevidsthed : rapporter til det 29. nordiske historiemøte/proceedings of the 29th congress of nordic historians.

   Aalborg Universitetsforlag.

   ISBN 9788771126426.

   Hefte ..

  • Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Hellerud, Synnøve; Knutsen, Ketil

   (2016)

   I ettertid. lærebok i historie for VG2 og VG3.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 978-82-03-40104-6.

  • Njåstad, Magne; Dørum, Knut; Knutsen, Ketil; Hellerud, Synnøve

   (2016)

   Lærerveiledning: I ettertid. Historie for VG2 og VG3.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 978-82-03-40106-0.

  • Sunnanå, Sigmund; Stormark, Hege; Espedal, Kjell; Gudmestad, Marta; Knutsen, Ketil; Selvikvåg, Jan; Ellingsen, Stig

   (2014)

   Skolehistorisk årbok for Rogaland 2014.

   Hefte 31.

  • Bøe, Jan Bjarne; Knutsen, Ketil

   (2012)

   Innføring i historiebruk.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-958-0.

  • Dessingue, Alexandre; Knutsen, Ketil; Hansen, Ann Elisabeth Laksfoss

   (2010)

   Flerstemte minner.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-010-9.

   Hefte 2.

  • Hellerrud, Synnøve Veinan; Knutsen, Ketil

   (2008)

   Matriks 10. Historie. Samfunnsfag for ungdomstrinnet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203315763.

  • Knutsen, Ketil; Andresen, Gry; Holgersen, Torgeir

   (2008)

   Matriks 10. Samfunnsfag for ungdomstrinnet. Lærerveiledning.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788203313639.

  • Christophersen, Jonas; Dolve, Knut; Knutsen, Ketil; Lotsberg, Dag Øyvind; Børhaug, Kjetil

   (2003)

   Evaluering av samfunnsfag i Reform 97.

   Høgskulen på Vestlandet.

   ISBN 8277090625.

  • Christophersen, Jonas; Lotsberg, Dag Øyvind; Knutsen, Ketil; Børhaug, Kjetil

   (2003)

   Synteserapport fra Evaluering av samfunnsfag i Reform 97.

   Høgskulen på Vestlandet.

 • Formidling
  • Knutsen, Ketil

   (2024)

   Hvordan utvikle elevenes historiebevissthet?.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 1.

  • Knutsen, Ketil; Lomsdalen, Christian

   (2024)

   Hvordan jobber vi med historiebevissthet i skolen?.

  • Knutsen, Ketil

   (2024)

   Hvordan utvikle historiebevissthet ved å arbeide med historiebruk i skolen.

   Noter.

   ISSN 2246-6231.

   Hefte 1.

  • Knutsen, Ketil

   (2023)

   Historiebevissthet og historiebruk i skolen.

   Historiebevissthet og historiebruk i skolen;

   2023-09-25.

  • Knutsen, Ketil

   (2023)

   Historiebevissthet i skolen.

   Fagsnakk fra Cappelen Damm.

  • Knutsen, Ketil

   (2019)

   Veien mot et utfordrende og kritisk historiefag.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 2.

  • Knutsen, Ketil

   (2019)

   The history didactics potential of the 22nd of July narratives.

   22nd of July – Which remembering?;

   2019-10-01 - 2019-10-02.

  • Knutsen, Ketil

   (2018)

   Dybdelæring og historiekompetanser for det 21. århundre.

   Fagdag for lærere i Rogaland;

   2018-02-28.

  • Knutsen, Ketil

   (2018)

   Performative historical literacy – historical literacy as equipment for living.

   15th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE. HISTORY EDUCATION AND MEETING THE CHALLENGES OF IMMIGRATION, REGIONALISM AND SECTARIANISM;

   2018-09-02 - 2018-09-04.

  • Knutsen, Ketil

   (2018)

   Håkon Rune Folkenborg: Én fortid – mange fortellinger. Introduksjon til historiebruk.

   Historisk Tidsskrift (Norge).

   ISSN 0018-263X.

   Hefte 4.

  • Knutsen, Ketil

   (2017)

   PBL som undervisningsmetode på universitetet.

   Fellesmøte mellom læringsmiljøutvalet og utdanningsutvalet ;

   2017-02-15.

  • Knutsen, Ketil

   (2017)

   Historical critical literacy.

   CLAE - Lauching conference ;

   2017-03-20 - 2017-03-24.

  • Knutsen, Ketil

   (2017)

   Å lære historie i det 21. århundre.

   Seminar for historielærere ved St Olav vgs;

   2017-06-15.

  • Knutsen, Ketil

   (2017)

   Strategiske stillheter. Politisk retorikk i spenningen mellom minne og glemsel.

   Historie i politikken;

   2017-09-04.

  • Knutsen, Ketil

   (2017)

   Norsk lærebok på andreplass i Europa.

  • Dessingué, Alexandre; Knutsen, Ketil; Wagner, David-Alexandre

   (2017)

   Presentation of the CLAE-project - Critical Literacy Awareness in Social Studies Education.

   Nettverkskonferansen for samfunnsfagene 2017;

   2017-11-27 - 2017-11-28.

  • Knutsen, Ketil

   (2017)

   Hvordan fenger du lesetrøtte elever med ranselen full av digitale multimediale fortellinger med en gammeldags papirbok?.

   Auditorium UIS 6. november 2017;

   2017-11-06.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Digitalt kompetent historiedidaktikk.

   Utdanningskonferansen;

   2016-02-03.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Fremtidens skole og læremidler – en kommentar til NOU 2015:8, Fremtidens skole (Ludvigsenutvalgets rapport) .

   Den faglitterære årskonferansen;

   2016-04-09 - 2016-04-10.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Experiences of using innovative teaching and learning methods.

   ECIU Masterclass;

   2016-09-19 - 2016-09-20.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Historiefaget og lektorutdanningen i lys av NOU 2015:8 «Fremtidens skole».

   Nasjonal lektorutdanningskonferanse;

   2016-10-20 - 2016-10-21.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Kan Facebook erstatte avisene? Fins det noe samfunn etter mediekrisen?.

   Debatt;

   2016-10-21.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Historiefaget og utvikling av demokratisk kompetanse.

   HI315LS Fagdidaktikk for historie;

   2016-11-04.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Bedre historie med NRK «Anno».

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Historiefaget og lektorutdanningen i lys av NOU 2015: 8 "Fremtidens skole".

   Skolehistorisk årbok for Rogaland.

   ISSN 0801-2520.

   s.103-108.

  • Knutsen, Ketil

   (2016)

   Strategiske stillheter: Politisk retorikk i spenning mellom minne og glemsel.

   Historie i politikken;

   2016-09-04.

  • Knutsen, Ketil

   (2015)

   Hva skal vi med historie? Om historiebevissthet og historieformidling i og utenfor skolen.

   Åpen dag;

   2015-03-17.

  • Knutsen, Ketil

   (2015)

   70- år siden Jalta-konferansen. Radiokontakten. NRK P1 Pluss.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid; Dessingué, Alexandre; Wagner, David-Alexandre; Knutsen, Ketil

   (2015)

   Kritisk literacy, Symposium.

   SkrivLes;

   2015-05-18.

  • Knutsen, Ketil

   (2015)

   Anno som historiedidaktisk TV.

   Kritisk literacy, symposium;

   2015-05-18.

  • Knutsen, Ketil

   (2015)

   Taushet som politisk strategi.

  • Knutsen, Ketil

   (2014)

   Minnestudier. Innledning på sesjon om minnestudier.

   Historiedagene 2014 i Oslo;

   2014-06-20 - 2014-06-22.

  • Knutsen, Ketil

   (2014)

   Konstruktiv historiefortelling. Om historiebevissthet og historieformidling i og utenfor skolen.

   forlagsliv.no.

  • Knutsen, Ketil

   (2014)

   Hva kan vi lære av historiske sammenligninger?.

   Universitetets (UiS) 10- års jubileum;

   2014-09-28.

  • Knutsen, Ketil

   (2014)

   Minnestudier i et lesevitenskapelig og utdanningsvitenskapelig perspektiv.

   Internt forskningsseminar;

   2014-09-23 - 2014-09-24.

  • Knutsen, Ketil

   (2014)

   Historieundervisning og demokratisk dannelse i historisk perspektiv.

   Grunnlovsjubileet;

   2014-10-30.

  • Knutsen, Ketil

   (2013)

   Historiene som former oss og bedriften vår.

   Historiene som former oss og bedriften vår, Workshop, Statoil;

   2013-02-01 - .

  • Knutsen, Ketil

   (2013)

   Bokmelding.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 50.

   Hefte 2.

   s.187-188.

  • Knutsen, Ketil

   (2013)

   Politikerne overvurderer sosiale medier.

  • Knutsen, Ketil

   (2013)

   Hva slags velferd?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.33-33.

  • Knutsen, Ketil

   (2013)

   Kampen om den nordiske modellen.

   Debatt on den nordiske modellen;

   2013-08-26.

  • Knutsen, Ketil

   (2013)

   Politiske fortellinger om velferdsstaten – Om hvordan politikere bruker historie for å overbevise.

   Nettverkssamling for region 2, 3 og 4. Samfunnsfag og økonomi. Fagsamling;

   2013-02-02.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Historiebruk som politisk kompass.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Hvordan vil 22. juli påvirke vår fremtid på godt og vondt?.

   Debatt ;

   2012-04-26 - .

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Minnesmerker.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Å forme framtiden med fortiden.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Unifying Silences: The King´s and Prime Minister's new year's speeches after 22/7 in a comparative perspective.

   Towards a Common Past? Conflicting Memories in Contemporary Europe;

   2012-05-14 - 2012-05-16.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Unifying Silences: The King´s and Prime Minister's new year's speeches after 22/7 in a comparative perspective.

   Narrative and Silence;

   2012-06-08.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Statsministre i Norge Ettermæle. Nå er Jens blant de største.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Verdens vanskeligste jobbintervju.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2012)

   Politikk er å fortelja historier.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Nedleggelse av Vatne skole.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Bybane-saken.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Energiretorikk som overbeviser.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Motstandarane har overtaket. (Om mastebygging i Hardanger).

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Skittentøysvask gav ny UIS rektor.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Den politiske hjernen.

   Forsker standup (vist på NRK2);

   2011-02-26.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Boyesen ny rektor.

   Studentmediene i Stavanger.

   Hefte 4.

   s.4-5.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Med Gerhardsen som trumfkort.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Fortell oss noe, Jens!.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Makten over minnet.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Kampen om Ground Zero.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Verdipolitikkens renessanse.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Biredal frasier seg verv.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Navarsete utblåsningen.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Fortelling, media og handikappede.

   Åpent temamøte;

   2011-04-27.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Penger i politikken.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Valgkamp, retorikk og sommerferie.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Skal forske på sorg etter terrorangrepene.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Valget og terrorangrepene.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Valget og terrorangrepene.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Valget og politisk kommunikasjon.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Medievalgkampen.

   Radaktørmøte for Rogaland og Agder redaktørforening;

   2011-09-01.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Hvordan hjelpe barnet å lykkes med skolearbeidet.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Historier, ikke kalde fakta.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Språk i valg.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Jeg var ferdig med politikken.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Historiefortelling i krisetider.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Politisk kommentar.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Oversettelse av partiprogrammer til andre språk.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Vi trenger dere - om innvandring.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Valg 2011 - NRK Rogaland sin valgsending valgnatten 2011.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Lokale lister.

  • Knutsen, Ketil

   (2011)

   Om valgresultatet i Sandnes.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Symboldyrking eller kunnskapskilde 100 år etter sin død er Bjørnstjerne Bjørnson fremdeles aktuell - men hvordan skal hans arv forvaltes i vår tid.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   "Det var ikke vi som tapte 2. verdenskrig!" 2. verdenskrig er ikke bare fortellingen om okkupasjon, motstandskamp og jødeforfølgelse. Den er også et mektig redskap i politikernes hender.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Propagandakrigen.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Vårt elektroniske demokrati.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Sverige forandret over natten.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Ikke på nett med de unge.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Få fram ordførerkandidatene fort.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Slik kan du lære lettere.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Streiken kan bli langvarig.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Hvem bidrar med mest til bykassen - Høyre eller Ap?.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Ikkje tvil om at dette svekkar truverda (Om gavesaken).

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Spår kort levetid for britisk regjering.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Valgresultatet forandrer Sverige.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Nominasjonsprosessen i Ap.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Om Sevlands avgang.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Det svenske riksdagsvalget.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   NATO snur Arbeiderpartiet.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Det svenske riksdagsvalget.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Det svenske riksdagsvalget.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Bybane splitter Ap.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Ap snur i bybane-saken.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Om nominasjonsprosessen i Ap.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Brutalisering av politikken.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   Fortiden som politisk retorikk.

   utenTitteltekst;

   2010-09-22 - 2010-09-26.

  • Knutsen, Ketil

   (2010)

   History as Political Rhetoric.

   Memory, History and Identity;

   2010-10-04 - 2010-10-05.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Fortell oss noe, Stoltenberg! Vi lever oss ikke inn i harde fakta, vi lever oss inn i historier.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Ja takk, begge deler! Høyre vant valget i 1981 på både skattelette og velferd. Frp kan gjenta Høyres suksess ved valget i år.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Politisk TV reklame et sjansespill for partiene.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Norsk politisk reklame blir kjedelig og ufarlig.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Velgere vraker ufine politikere.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Jeg følte meg som tiger i bur (Hijabsaken).

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   UiS forsker mener Jens mot Jensen blir som Gro mot Kåre.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Om politisk reklame.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Kommenterte stortingsvalget.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Kommenterte stortingsvalget.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Kommenterte stortingsvalget.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Kommenterte stortingsvalget.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Om valgkampretorikk.

  • Knutsen, Ketil

   (2009)

   Om å innrømme feil i politikken.

  • Knutsen, Ketil

   (2008)

   Bruk og misbruk av historie.

  • Knutsen, Ketil

   (2008)

   Bruk og misbruk av historien.

   utenTitteltekst;

   2008-09-23.

  • Knutsen, Ketil

   (2008)

   Historiebruk i moderne politikk.

   Seminar om nordisk historiedidaktisk samarbejde;

   2008-11-24 - 2008-11-25.

  • Knutsen, Ketil

   (2006)

   Klar til det store spranget.

  • Knutsen, Ketil

   (2006)

   Gode råd til skilte foreldre.

  • Knutsen, Ketil

   (2006)

   De verste tingene du kan si til ungdom.

  • Knutsen, Ketil

   (2006)

   Slik tenker ungdom.

  • Knutsen, Ketil

   (2006)

   Under samme tak - Slik kan foreldre og tenåringer holde ut med hverandre.

  • Knutsen, Ketil

   (2006)

   Unngå ferie – krangel.

  • Knutsen, Ketil

   (2006)

   Historier ungdom forteller om livet.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

   s.72-75.

  • Knutsen, Ketil

   (2006)

   Historier som gir livet mening.

   A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.

   ISSN 0807-5654.

   Hefte 30.

   s.60-61.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mathiesen, Espen; Knutsen, Ketil

   (2017)

   Auditorium UIS fagformidling og prisbelønnet historiebok.

  • Knutsen, Ketil

   (2008)

   Lokus, nettsted til Matriks, læreverk i historie.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway