Kine Strømstad

Stipendiat innen folkehelse/arbeidshelse

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-1493

Bio

Kine Strømstad is a PhD Candidate at the Department of Public Health, Faculty of Health Sciences. Her professional background is from occupational therapy. She is currently working on her PhD project: Workplace assessment identifying barriers for return to work - A part of the NOW WHAT2 project.

Kine is also a coordinator for the research group PARTAKE – participation in school, work and treatment.

Her research interests are within return to work (RTW), occupational participation, work assessment and Kielhofner’s Model of Human occupation (MOHO).

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Strømstad, Kine

   (2022)

   Hvordan kan flere sykmeldte komme tilbake i arbeid? .

   Forsker-standup på Forskningsdagene 2022;

   2022-09-28 - .

  • Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie; Wik, Sigrid Elise; Haslerud, Sturla Inge; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   What do employees on long-term sick leave experience, as barriers for returning to work?.

   15th European Public Health Conference 2022;

   2022-11-08 - 2022-11-12.

  • Eidesen, Annette; Strømstad, Kine; Aas, Randi Wågø; Frostestad, Elisabeth

   (2022)

   Opplever kvinner andre barrierer for å komme i jobb enn det menn gjør? Resultater fra RTW Barrier Project. Hva kan denne studien brukes til av ergoterapeuter i praksisfeltet?.

   7. fagkongress i ergoterapi;

   2022-09-19 - 2022-09-21.

  • Strømstad, Kine; Aas Torland, Emilie; Goplen Gulliksen, Ida; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   Arbeidsplassvurdering: Hvordan bruke norske manualer av obserrvasjonsinstrumentene AWP og AWC?.

   7. fagkongress i ergoterapi ;

   2022-09-19 - 2022-09-21.

  • Frostestad, Elisabeth; Strømstad, Kine; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   Opplever langtidssykemeldte med høy versus lav utdanning ulike hindringer for å komme tilbake i arbeid? Resultater fra RTW Barrier Project.

   7. fagkongress i ergoterapi;

   2022-09-19 - 2022-09-21.

  • Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   Hva måler arbeidsplass- og arbeidsplassvurderingsinstrumenter brukt i tilbakeføringsprosessen til arbeid etter sykemelding? En systematisk kunnskapsoppsummering fra Visit Work project. .

   7. fagkongress i ergoterapi;

   2022-09-19 - 2022-09-21.

  • Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   Hva erfarer langtidssykemeldte som barrierer for å vende tilbake til arbeid? En storskala intervjustudie fra RTW-barriere prosjektet..

   7. fagkongress i ergoterapi;

   2022-09-19 - 2022-09-21.

  • Aas, Randi Wågø; Strømstad, Kine

   (2022)

   Assessment of Work Performance.

   Interaktiv workshop;

   2022-11-03 - .

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway