Kinza Huma

Stipendiat i fysikk

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk