Kirsten Gudbjørg Øen

Pensjonist avlønning - administrativ

Det helsevitenskapelige fakultet
OD B-24176

Bio

Mine faglige hovedinteressefelt er barn og unges psykiske helse og helsefremmende og forebyggende arbeid. Utviklings- og forskningsfeltene mine er sentrert om utdanning, pedagogikk, kommunikasjon mellom helsepersonell og brukere, forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn, og utvikling av tjenestetilbud til barn, unge og familier i kommunal sektor. Jeg er utdannet lærer i motiverende intervju (MI).

Undervisning:

MHEMAS Masteroppgave i helsesykepleie

MHEPRO Prosjektplan for master i helsesykepleie

MHE120 Barn og unges helse og utvikling

MHE 130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder

MHE 110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser

MJOMAS-120 Master i jordmorfag

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2023)

   Hjelp til en sunnere livsstil ved overvekt og fedme hos barn. I: Helsesykepleie i praksis.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245037920.

   s.270-283.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Kårstad, Mari Helene

   (2017)

   Folkehelsearbeid med kosthold i barnehagen. I: Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215027265.

   s.109-123.

  • Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Tjomsland, Hege Eikeland; Odberg, Ann-Helen; Leversen, Ingrid; Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Kartlegging av forskning og evaluering. Innføring av 76 timer fysisk aktivitet på 5.-7. trinn..

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Sunn framtid - forbygging av fedme hos barn. Årsrapport 2011.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1066-4.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Locally developed interventions for childhood obesity in Norwegian communities. I: (WENR):) Chronic Illness Management.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   How to base teaching on evidence when health problems and health care systems are new and the users' perspectives should be our focus?. I: Abstracs book Better Evidence for Better Health Care.
  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Poster abstract: The treatment of obese children in Norwegian hospitals and communities. A multiple case study focussing on perspectives and methods. I: Report: Symposium October 4-5 2006. Obesity as a threat to health.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Coping with obesity through writing. A quantitative research project concerning the effects self-reporting has on the outcome of a slimming programme. I: Acta Paediatrica Promoting child health.

   Blackwell Publishing.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Abstract: Brukerperspektivet og evidensbasert praksis, et vitenskapsteoretisk tankekors. I: Abstractbok för NCCS Jubileumskonferans den 23.-25.mars 2006.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Coping with obesity through writing. A quantitative research project concerning the effects self-reporting has on the outcome of a slimming programme. I: Book of Abstracts.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Abstract: Hjelpetilbud ved overvekt. I: Abstractbok för NCCS Jubileumskonferans den 23.-25.mars 2006.

  • Øen, Gudbjørg

   (1997)

   Trivselvekt og slanking. Bevistgjering av slankaren, ein medverkande faktor for å oppnå suksess i eit slankeopplegg?.

   Universitetet i Oslo.

 • Formidling
  • Gallefoss, Lisbeth; Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2023)

   Helsesykepleiere driver utstrakt psykisk helsearbeid.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Volum 2023;11191150):e-91150.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2023.91150

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2023)

   Hvordan møte barn og unge med overvekt og fedme og deres foreldre?.

   Fagdag;

   2023-02-02 - .

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Vinsjevik, Marte Cecilie Grøsvik

   (2023)

   Preventing obesity in preschool children - A vignette study of public health nurses’ experiences from child health clinics in Norway.

   European Congress on Childhood Obesity ;

   2023-09-08 - .

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Sjøvold, Kjersti Førland

   (2023)

   School Health Nurses' experiences on follow-up of children with obesity during the Covid-19 pandemic.

   European Congress on Childhood Obesity ;

   2023-09-06 - 2023-09-09.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Fidjeland, Torbjørg Goa

   (2023)

   An integrative review of the use of digital health technologies- Parents' experiences of health care on paedatric overweight and obesity .

   European Congress on Childhood Obesity ;

   2023-09-06 - 2023-09-09.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Sjøvold, Kjersti Førland

   (2023)

   Oppfølging av barn med fedme under Covid-19 pandemien - helsesykepleieres erfaringer.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2023;

   2023-11-01 - 2023-11-03.

  • Nygaard, Hanna Skjelbred; Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2023)

   Helsesykepleieres erfaringer med oppfølging av barn med overvekt og fedme i forhold til nasjonale retningslinjer - En kvalitativ studie.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2023;

   2023-11-01 - 2023-11-03.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2023)

   Derfor hopper studenter av mastergradsstudiet i helsesykepleie.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

  • Salemonsen, Elin; Øen, Kirsten Gudbjørg; Langeland, Ingrid Oma; Holm, Anne Lise

   (2022)

   Families struggling with overweight and obesity in their children and adolescent – the fathers’ role and experiences in weight management.

   Helsesykepleiekongressen 2022;

   2022-09-13 - 2022-09-15.

  • Salemonsen, Elin; Øen, Kirsten Gudbjørg; Langeland, Ingrid Oma; Holm, Anne Lise

   (2022)

   Fathers` role and experiences with weight management in their children and adolescents.

   Forskningskonferansen 2022 "Samarbeidsforsking - til knytte for kven?";

   2022-12-07.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2022)

   Helsesykepleiers utfordringer og muligheter i møte med barn og unge med overvekt .

   Fagdag LaH Bø i Telemark;

   2022-05-31.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Kvinge, Lars Malvin; Potrebny, Thomas

   (2022)

   Parents’ perspectives on preventing childhood obesity. A qualitative study from preschool child health centers..

   European Congress on Obesity - ECO2022;

   2022-05-04 - 2022-05-07.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Hvordan kan helsesykepleier formidle et overvekt eller fedme problem uten å såre eller krenke barna og deres foreldre?.

   Veilederseminar;

   2021-01-18.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Hva mener helsesykepleiere om å veilede ved overvekt og fedme hos barn og unge?.

   Helsesykepleierkongressen;

   2021-09-13 - 2021-09-16.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Participatory Action Research in the project "Healthy Future- Prevention of Childhood Obesity. .

   Nordic Conference in Nursing Research ;

   2021-10-04 - 2021-10-06.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Småbarnsforeldres forventninger til hva helsestasjonen skal gjøre for å forebygge fedme hos barn - En kvalitativ studie.

   Helsesykepleierkongressen;

   2021-09-13 - 2021-09-16.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Motiverende samtale - en introduksjon om hvordan få til livsstilsendring..

   Utdanning i Fysioterapi;

   2021-05-31.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Mæland, Linda Horne

   (2021)

   Veiing og måling bør fortsette - på riktig måte.

   Aftenbladet.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Tips og råd til helsesykepleiere- unngå å såre eller krenke barna og deres foreldre når overvekt skal formidles.

   Årsmøte i Landsgruppen av helsesykepleiere LaH;

   2021-03-18.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2020)

   Å hjelpe barn, ungdom og foreldre når en endring kan utgjøre hjelp til selvhjelp - MI som samtaleholdning og -verktøy.

   Utdanning i psykososialt arbeid for barn og unge;

   2020-03-02 - 2020-03-03.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2020)

   Forebygging av overvekt og fedme hos barn krever multiple kompetanser - Helsesykepleiers unike muligheter til å bidra.

   Fagdag;

   2020-11-06.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2019)

   Forebygge fedme gjennom samarbeid med foreldre - TITTSAM - Tidlig Identifisering Tidlige Tiltak - Sammen .

   Faglig samarbeidsmøte;

   2019-01-23.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2019)

   «Motiverende samtale» - MI som verktøy få å fremme deltagelse og læring. En introduksjon for lærerutdanningen .

   Undervisning;

   2019-11-06.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2019)

   Motiverende samtale – en introduksjon om personsentrert kommunikasjon for endring, læring og utvikling.

   Undervisning;

   2019-10-02 - .

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Andersen, John Roger

   (2019)

   "Sunn framtid2" - Forebygge fedme hos barn gjennom tidlig foreldrestøtte. Prosjektplan for primær forebyggingsprosjekt.

   Fedmeforskningsdagene;

   2019-10-17 - 2019-10-18.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Fedme- en trussel for psykososial helse hos barn og unge.

   Forskningsdagene 2018;

   2018-09-27.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Motivational Interviewing in Primary care settings. Empowering Parents in Daily Practice..

   Conference Eurpean Childhood Obesity Group - 2018 ;

   2018-11-14 - 2018-11-16.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Forebygging av overvekt og fedme hos barn krever multiple kompetanser. Helsesøsters unike mulighet til å bidra.

   Fagseminar;

   2018-10-05.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Vellykka studentopplæring i kommunikasjonsferdighetene Motiverende Samtale. "Feedback modellen" i lys av John Hattie.

   Utdanningskonferansen;

   2018-11-07.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Psycho-sosial Factors in the Prevention of Childhood Obesity.

   Conference Eurpean Childhood Obesity Group - 2018 ;

   2018-11-15 - 2018-11-16.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2017)

   Verktøy for å øke motivasjon og hindre frafall i kroppsøvingsfaget.

   Beitokurset 2017 - Jubileumskonferanse;

   2017-01-23.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2017)

   Childhood Obesity Prevention; Opportunities for The Health Service and the School System.

   Acta Paediatrica.

   ISSN 0803-5253.

   Volum 106.

   s.4-4.

   DOI: 10.1111/apa.14093

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2017)

   Multidiciplinary Perspectives on Childhood Obesity Prevention. Opportunities for primary health care and School system..

   Eurpean Childhood Obesity Group - 2017 Conference;

   2017-11-13 - 2017-11-16.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Mat, helse og fysisk aktivitet; hva gjør det nasjonale senteret?.

   Nettverksmøte;

   2016-02-22.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Hvor bekymret skal vi være for overvekt hos barn og unge.

   overvekt hos barn og unge ;

   2016-03-09.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Mat og helse i framtidens skole. Ludvigsen rapporten..

   Nettverksmøte;

   2016-04-07.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Hvordan bidrar nasjonalt senter til å forebygge fedme hos barn?.

   Undervisning for helsesøsterstudenter;

   2016-02-21.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Overvekt hos barn og unge; et komplekst og sårbart tema.

   Nettverksmøte;

   2016-12-09.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Systematisk arbeid for å forebygge overvekt og fedme hos barn.

   Nettverksmøte;

   2016-02-16.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2015)

   New Norwegian National Centre for Food, Health and Physical Activity; purpose, goals, Methods and activities.

   Appetite.

   ISSN 0195-6663.

   Volum 89.

   Hefte 328.

   s.301-330.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, - hva vil vi, hva gjør vi.

   Faglig møte;

   2015-03-25.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Helsesøsters rolle for å fremme god ernæring og en aktiv livsstil.

   Helsesøsterutdanning;

   2015-03-18.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Matmiljø i barnehagen.

   Faglig møte;

   2015-04-23.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fokus på livsmestring.

   Høgskolen i Hedmark;

   2015-09-15.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fra overvekt til likevekt - motiverende samtale et redskap.

   Landskonferansen for sundhetspleijersker;

   2015-05-04.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Økt satsing på sunnhet.

   Tidsskrift for helsesøstre.

   Hefte 2.

   s.28-33.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Overvektige barn.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Building Bridges between Health and Education.

   European Congress on Obesity ECO2015;

   2015-05-05 - 2015-05-09.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Helsefremming og forebygging i småbarnsalder. Hvorfor - hva og hvordan?.

   Barnehageseminar om helsefremming;

   2015-10-05.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Overvekt hos ungdom - hva vet vi om ønske, behov og tiltak?.

   Prosjektkurs - barns vekst i Norge 2015;

   2015-06-04.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Overvekt og fedme hos barn og unge - hvor bekymret skal vi være i Norge?.

   Overvekt hos barn og unge;

   2015-11-11.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten; Eldal, Kari; Kvilhaugsvik, Bente; Halding, Anne-Grethe

   (2015)

   Adolescents' experiences obesity as a shameful and vulnerable subject.

   European Congress on Obesity ECO2015;

   2015-05-05 - 2015-05-09.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten; Kvilhaugsvik, Bente; Eldal, Kari; Halding, Anne-Grethe

   (2015)

   Adolescents' experiences with obesity. A qualitative study.

   Appetite.

   ISSN 0195-6663.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.65-66.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fokus på livsmestring. Ernæring og fysisk aktivitet.

   Prosjektmøte for videregående skoler;

   2015-09-11.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Sammen for barnet.

   Barnehagekonferansen i Stavanger;

   2015-11-25.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Norwegian Policy Initiative- Building Bridges between Health and Education.

   Appetite.

   ISSN 0195-6663.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.86-87.

  • Salemonsen, Elin; Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fathers concerns for their obese children - barriers for adequate coping.

   ECOG Congress 2015;

   2015-10-12 - 2015-10-14.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Health and Well-being. Sharing Perspectives on current National Change in Curriculum, Learning, Teaching and Assessment..

   Nettverksmøte;

   2015-09-30 - 2015-10-02.

  • Salemonsen, Elin; Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fathers concerns for their obese children - barriers for adequate coping.

   Acta Paediatrica. Supplement.

   ISSN 0803-5326.

   Volum 104.

   s.5-25.

   DOI: 10.1111/apa.13158

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2014)

   Folkehelseutfordringer. Å hindre sosial ulikhet..

   Åpningskonferanse - MHFA- Høgskolen i Bergen;

   2014-10-28 - 2014-10-29.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2014)

   "Feedback Model" in training Motivational Interviewing according to Visible Teaching and Visible Learning.

   ICMI 2014 "Bridging the gap";

   2014-06-16 - 2014-06-18.

  • Leversen, Ingrid; Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2014)

   Nytt nasjonalt ressurssenter for helsefremmende og forebyggende arbeid hos barnehagebarn og skoleelever.

   Folkehelsekonferansen 2014;

   2014-10-14 - 2014-10-15.

  • Øen, Gudbjørg

   (2014)

   Faglige og etiske utfordringer ved forebygging av fedme hos barn. Hva, hvorfor og hvordan?.

   Helsesøsterkongressen. Balansekunst i hverdagen.;

   2014-04-23 - 2014-04-25.

  • Øen, Gudbjørg

   (2014)

   Motiverende intervju i møte med overvekt hos barn og ungdom.

   Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju;

   2014-02-11 - 2014-02-13.

  • Øen, Gudbjørg

   (2014)

   Hvorfor trengs det systematisk arbeid for å forebygge fedme hos barn og unge?.

   Fagdag for helsesøstre;

   2014-02-27 - 2014-02-28.

  • Øen, Gudbjørg

   (2014)

   Endre livsstil ved fedme - motiverende Interview (MI) som verktøy.

   Gastroskopet.

   ISSN 1890-4122.

   Hefte 1.

   s.9-14.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2014)

   The Healthy future study; baseline results in the implementing process of childhood obesity preventive interventions.

   Appetite.

   ISSN 0195-6663.

   Volum 74.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2014)

   The implementing process of evidence based intervention to prevent childhood obesity; Participatory Action Research (PAR) used in the “Healthy future” study.

   Appetite.

   ISSN 0195-6663.

   Volum 74.

  • Øen, Gudbjørg

   (2013)

   Motivational Interviewing (MI) Educational program focused on feedback – preliminary results from Norway.

   International Nettwork of Trainers of Motivational Interviewing (MINT Forum). ;

   2013-10-07 - 2013-10-12.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   Healthy future study; baseline results in the implementing process of childhood obesity preventive interventions.

   23rd Annual Congress, European Childhood Obesity Group;

   2013-11-13 - 2013-11-15.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   Routines for referrals of overweight or obese children might be an inappropriate practice that might cause false expectation or increased dropout rate.

   Obesity Facts.

   ISSN 1662-4025.

   Volum 6.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   The implementing process of evidence based intervention to prevent childhood obesity; Participatory Action Research (PAR) used in the “Healthy future” study.

   23rd Annual Congress, European Childhood Obesity Group;

   2013-11-13 - 2013-11-15.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   The Healthy Future study: obesity preventive interventions. Routines for referrals of overweight or obese children might be an inappropriate practice that might cause false expectation or increased dropout rate.

   20th European Congress on Obesity (ECO2013) ;

   2013-05-12 - 2013-11-15.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   The Healthy Future program: A bottom-up approach to implement evidence based interventions against childhood obesity.

   The International Council of Nurses International Congress – Melbourne, Australia, 18. -23. May 2013;

   2013-05-18 - 2013-05-23.

  • Bunes, Kristi; Folgerø, Inger Kristin; Nedrebø, Bjørn Gunnar; Øen, Gudbjørg; Mohn, Jannike; Graue, Marit

   (2013)

   Introducing Motivational Interviewing as counseling method in out-patient diabetes care – a pilot and feasibility study.

   18th Annual Conference of Federation of Diabetes Nurses (FEND) Congress;

   2013-09-19 - 2013-09-21.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   Ikke top down, men “bottom up”. Forebygging av fedme hos barn og unge.

   Forskningssympoium;

   2013-03-11 - 2013-03-12.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   På tide å ta tak! ”Sunn framtid” – forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge.

   Heldagsseminar om forskning og fagutvikling om fysisk aktivtet;

   2013-03-07.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Motivasjon for atferdsendring kan støttes av en myndiggjørende samtaleform.

   Fagdag for helsepersonell, Gastro. avdeling;

   2012-11-20.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Forebygge overvekt hos barn med utgangspunkt i et sosioøkologisk rammeverk.

   Konferanse for helsesøstre, skole, barnehage, barnevern;

   2012-11-16.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   De fire grunnleggende prosesser i MI.

   Fagdag for helsepersonell;

   2012-11-21.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Få større trygghet og arbeidsglede i ditt arbeid med fedmeproblematikk hos barn og unge.

   Confex konferansen "Forebyggende arbeid mot fedme blant barn og unge";

   2012-11-22 - 2012-11-23.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   "Sunn framtid" - hva kan foreldre og skole gjøre for å forebygge fedme hos barn.

   Folkemøte;

   2012-10-31 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan kan helsesøstre bidra til forebygging av fedme hos barn.

   Fagdag for helsesøstre;

   2012-10-25 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan angår selvmord oss, hvordan oppdage selvmordstanker, og hvilke tiltak kan redde liv.

   Undervisning videreutdanning psykososialt arbeid for barn og unge;

   2012-11-14.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvilke metoder virker for å forebygge og behandle barnefedme?.

   Undervisning videreutdanning psykosoialt arbeid for barn og unge;

   2012-11-14.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   "Sunn framtid" -forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge; et utviklingsprosjekt.

   Erfaringskonferanse Sunn framtid;

   2012-10-01 - .

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   "The Healthy Future" study; a comprehensive, locally developed childhood obesity program for treatment, prevention and health promotion, designed as an action research study.

   International Conference on Obesity and Quality of life outcomes;

   2012-06-05 - 2012-06-07.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan hjelpe pasienten til motivasjon for å å gjøre atferdsendring ved bruk av kommunikasjonsstilen "Motivational Interviewing".

   Fagdag for helsepersonell;

   2012-11-07.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan tar vi opp problemet overvekt? Eksempel på motiverende samtale.

   Erfaringskonferanse for "Sunn framtid";

   2012-10-01 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan kan evidensbasert behandlingtilbud for overvekt hos barn tilbys kommunalt eller interkomunalt.

   Erfaringskonferanse for prosjektet Sunn framtid;

   2012-10-01 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Psykososiale belastninger ved barnefedme krever psykososial forståelse og tiltak.

   Confex konferansen "Forebyggende arbeid mot fedme blant barn og unge";

   2012-11-22 - 2012-11-23.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   "Sunn framtid" - forebygging av fedme hos barn og unge, et samhandlingsprosjekt.

   Møte i politisk komite: Komite for helse, omsorg og miljø;

   2012-10-02 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Innblikk i et program med kognitiv atferdsterapi for behandling av overvekt hos barn.

   Fagdag for helsesøstre;

   2012-10-25 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan forebygges barnefedme?.

   Undervisning for videreutdanning psykosoialt arbeid for barn og unge;

   2012-11-14.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Overvekt hos barn og unge; hva virker, hva kan gjøres og hvordan kan det gjøres?.

   Konferanse for helsesøstre;

   2012-11-16.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   "Sunn framtid -forebygging av fedme hos barn og unge, et samhandlingsprosjekt.

   Konferansen Sosiale ulikheter i helse;

   2012-10-04 - 2012-10-05.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Motiverende samtaler. Grunnleggende teknikker.

   Fagdag for helsepersonell;

   2012-10-24 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Motiverende Intervju i førebygging og behandling av overvekt og fedme.

   Videreutdaning i overvekt;

   2012-03-01 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   ”Sunn framtid” – forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge; et utviklingsprosjekt.

   Nettveksmøte;

   2012-03-02 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Når KAP modellen ikke strekker til? Hvordan hjelpe pasienten til motivasjon for å gjøre atferdsendring ved bruk av og kommunikasjons- stilen ”Motivational Interviewing” = MI.

   Kurs i Helsepedagogikk, ;

   2012-04-12.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Skal førebyggja fedme tidlig.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Motivational Interviewing (MI) i hjemmerehabilitering.

   Helsetorgmodellen;

   2012-01-17 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Har skrive bok om overvekt hos born og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Utfordringer med å kommunisere om kropp og vekt, og hva kan motiverende intervju (MI) tilføre? Erfaringskonferanse for ”Sunn framtid”.

   Erfaringskonferanse for prosjektet Sunn framtid;

   2012-03-26 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   ”Sunn framtid” hva, hvorfor, hvordan?.

   Fagmøte;

   2012-03-15 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Evidensbaserte forebyggings- og behandlingsprogram ved barneovervekt og – fedme.

   Erfaringskonferanse;

   2012-03-26 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Utviklingsprosjektet ”Sunn framtid” – forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge. Hvordan utvikle helhetlige tilbud?.

   Erfaringskonferanse;

   2012-03-26 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan kan ambulerende team benytte MI i rehabilitering?.

   Fagmøte;

   2012-03-07 - .

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   A Healthy Future" - The design of a community-based prevention program for overweight study on prevention of obesity in young children.

   Obesity Facts.

   ISSN 1662-4025.

   Volum 5.

   Hefte 1.

   s.255-255.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   The design of a community-based prevention program for overweight study on prevention of obesity in young children.

   ECO2012, 19th European Congress on Obesity;

   2012-05-09 - 2012-05-12.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Skriver mot overvekt.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Volum 6.

   s.66-67.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Utfordringer med å kommunisere om kropp og vekt, og hva kan motiverende intervju (MI) tilføre?.

   Erfaringskonferanse for ”Sunn framtid”;

   2012-03-26 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Livsstils endring. Når KAP modellen ikke strekker til? Hvordan hjelpe pasienten til motivasjon for å gjøre atferdsendring ved bruk av og kommunikasjons- stilen ”Motivational Interviewing” = MI. Helsetorgmodellen.

   Kurs i Helsepedagogikk;

   2012-04-12 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Ny bok om overvekt hos barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   55 studentar på overvekt i Ålesund.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Forskningsresultater. Å skrive ned hva du spiser og registrere hvor mye du trimmer øker vekttapet.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Kommunikasjon; et verktøy i forebygging av fedme blant barn.

   Nordic Conference for nurses working with children and young people. Children and Adolecents – Normality and Challenges. ;

   2011-09-22 - 2011-09-23.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Hva kan gjøres for å hjelpe barn med overvekt og fedme?.

   Gjesteforelesning;

   2011-05-04 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Utfordringer med psykososialt arbeid med barn og unge; tverrfaglig videreutdanning. Høgskolens innlegg til tema: Spesialpedagogikkens rolle og plass i forskning, utdanning og praksis.

   Konferanse;

   2011-09-04 - .

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

   Nordic Conference for nurses working with children and young people. Children and Adolecents – Normality and Challenges.;

   2011-09-22 - 2011-09-23.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Health professionals need to be special trained to help children and families with obesity problem.

   International Journal of Obesity.

   ISSN 0307-0565.

   Volum 1.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Results from a post-graduate multidisciplinary training program for health care professionals treating childhood overweight.

   International Journal of Obesity.

   ISSN 0307-0565.

   Volum 1.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   MI som metode i diabeteskonsultasjoner. Hvordan få til livsstilsendring hos pasienter med type 2 diabetes?.

   Sanofi;

   2011-09-21 - .

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   The role of psychosocial factors in childhood obesity and the consequences for health education, prevention and treatment.

   Obesity Reviews.

   ISSN 1467-7881.

   Volum 12.

   s.69-70.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Hva motiverer for endring?Hvordan kan pasienten bemyndiges ved bruk av nøkkelfaktorer for god hjelpekunst, kommunikasjons- stilen ”Motivational Interviewing” og element av kognitiv atferdsterapi slik at atferden fremmer helse og velvære?.

   Fagdag;

   2011-09-27 - .

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Health professionals need to be special trained to help children and families with obesity problem.

   21th Workshop of European Childhood Obesity Group and 1th European Congress of Childhood Obesity;

   2011-09-09 - .

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Psychosocial factors in childhood obesity and the consequences for health education, prevention and treatment.

   The 18th European Congress on Obesity (ECO2011);

   2011-05-26.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Psychosocial factors in childhood obesity and the consequences for health education, prevention and treatment.

   Nordic Conference for nurses working with children and young people. Children and Adolecents – Normality and Challenges. ;

   2011-09-22 - 2011-09-23.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Results from a post-graduate multidisciplinary training program for health care professionals treating childhood overweight.

   21th Workshop of European Childhood Obesity Group, 1th European Congress of Childhood Obesity ;

   2011-09-09 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Utfordringer med psykososialt arbeid med barn og unge; tverrfaglig videreutdanning.

   Konferanse;

   2011-09-05 - .

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Spesialpedagogikkens rolle og plass i forskning, utdanning og praksis.

   Fagkonferanse i Statped Vest;

   2011-09-05.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Tverrfaglig videreutdanning for kompetanseheving om barneovervekt.

   Barnestafetten.

   ISSN 0806-4881.

   Volum 29.

   Hefte 63.

   s.32-33.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Overvekt studium.
  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Overvektepidemien.

   Videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge;

   2010-05-20.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   Postgraduate Course on Obesity problems in childhood; Norwegian experiences.

   1. Conference in obesity in childhood;

   2010-10-03.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   New Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

   ICO2010 Pre Congress Meeting. Sociocultural, Behavioral and Economic Factors in Obesity Prevention;

   2010-07-10.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   New Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

   The 4th Scandinavian Pediatric Obesity Conference 2010;

   2010-07-09.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   New Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

   11 th International Congress on Obesity;

   2010-11-10 - 2010-11-15.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Noen tiltak ved psykososiale belastninger hos barn og ungdom som har overvekt.

   Videreutdanning i overvektproblematikk hos barn og unge; forebygging og tidlig intervensjon;

   2010-11-03.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Hvordan forebygge psykiske belastninger ved overvekt hos barn og ungdom?.

   Haustkonferansen Sund kommune;

   2010-10-29.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Postgraduate Course on Obesity problems in childhood; Norwegian experiences.

   1st international conference in obesity in childhood;

   2010-03-10.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Kognitiv atferdsterapi ved overvektproblematikk hos barn.

   Senter for sykelig overvekt. Seksjon for barn og unge (SSO-SBU),;

   2010-03-10 - 2010-10-29.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   Competence in the field of Childhood obesity; results from a Norwegian context.

   Conference Medical University of Varna;

   2010-10-21.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Etiske utfordringer ved fedmeproblematikken.

   Videreutdanning i overvektproblematikk hos barn og unge; forebygging og tidlig intervensjon;

   2010-11-03.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Overvekt og fedme; helsekonsekvenser.

   Videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge;

   2010-05-20.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Kognitiv atferdsterapi.

   Videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge;

   2010-05-20.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Tiltak ved overvektepidemien.

   Videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge;

   2010-05-20.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Selvmordsforebygging.

   Videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge;

   2010-05-20.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   The development of a post-graduate multidisciplinary training program for treating childhood overweight.

   ?.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   New Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

   Rio International Eating Disorders and Obesity Conference;

   2010-11-19 - 2010-11-20.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Behandling og forebygging og av fedme hos barn.

   Oktoberseminar om psykisk helse for barn og unge;

   2010-10-29.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   The development of a post-graduate multidisciplinary training program for treating childhood overweight.

   Obesity Reviews.

   ISSN 1467-7881.

   Hefte suppl.1.

   s.466-67.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Overvektproblematikk hos barn og ungdom, del 1.
  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Ny vidareutdanning i overvektsproblematikk.
  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Overvektsproblematikk på HSH.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Overvektsproblematikk på timeplanen.
  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   How does Norway develope and run a Postgraduate Course on Obesity problems in Childhood?.

   EU- prosjekt (IN FORM);

   2009-12-10.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Ny videreutdanning i overvektsproblematikk.
  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Are quantitative research methods sufficient to explain success factors in life style changes in treating obesity?.

   The 17th European Congress on Obesity;

   2009-05-08.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Familiefokus ved overvekt og fedme hos barn - gode møter kan gjøre en forskjell.

   Helsesøstre.

   ISSN 0802-1554.

   Hefte 2.

   s.10-15.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Overvekt blir studium Overvektsproblemer blant barn og unge er tema for en ny tverrfaglig utdanning med start til høsten - et samarbeid mellom RBUP Vest og Høgskolen Stord Haugesund (HSH). Overvekt blir studium Overvektsproblemer blant barn og unge er tema for en ny tverrfaglig utdanning med start til høsten - et samarbeid mellom RBUP Vest og Høgskolen Stord Haugesund (HSH.
  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   God vidareutdanning i psykisk helsearbeid Studentane som tek vidareutdanning i psykisk helsearbeid ved HSH er godt nøgde med studiet i følgje ei evaluering SINTEF har gjort.
  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Ny vidareutdanning i overvektsproblematikk.
  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Overvektproblematikk hos barn og ungdom, del 1.
  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Går vidare med tilbodet til bustadlause.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Bur brukarane trygt og godt? Evaluering av Probis; eit tiltak for å skaffa bustadlause ein varig stad å bu.

   utenTitteltekst;

   2008-01-24.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Populære studium Dei tverrfaglege vidareutdanningane i psykososialt arbeid for barn og unge og i psykisk helsearbeid har stor pågang. No jobbar HSH for å utvida talet på studieplassar.
  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Overvektbehandling av barn og unge.
  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Nursing education and the nurses' contribution to the obesity epidemic.

   The 13th research Conference of the European Nurse Researchers (WENR):Chronic Illness Managment;

   2008-09-04.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Overvektepidemien - en utfordring for sykepleien?.

   Faglig foredrag;

   2008-09-24.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Samarbeid for forebygging av fedme og hjelp til bedring av livssituasjon for barn med overvekt i region Fonna.

   RBUP forskargruppe;

   2008-03-12.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Redde for å misse Probis. Prosjekt Bustadlause i Stord Kommune.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   How to base teaching on evidence when health problems and health care systems are new and the users' perspectives should be our focus?.

   The 4th International Conference of Evidence-Based Health Care Teachers & Developers;

   2007-10-28.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Views of content and responsibility of treating obese children in Norwegian hospitals and communities; a multiple case study focused on perspectives and methods.

   International Journal of Obesity.

   ISSN 0307-0565.

   Volum 31.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Friske fraspark! Vanngymnastikk i teori og praksis; alternativ trening i lokalmiljøet.

   Friske fraspark;

   2007-02-24.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Overvektbehandling for barn og ungdom i Norge; føringer og utfordringer.

   Overevektbehandling for barn og ungdom /RBUP (Regionsenteret for barn og unges psykiske helse) og HSH;

   2007-03-15.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Views of content and responsibility of treating obese children in Norwegian hospitals and communities; a multiple case study focused on perspectives and methods.

   15th European Congress on Obesity (ECO);

   2007-04-24.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Views of content and responsibility of treating obese children in Norwegian hospitals and communities; a multiple case study focused on perspectives and methods.

   International Journal of Obesity.

   ISSN 0307-0565.

   Hefte Suppl.1.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Familievektskolen - tverrfaglig hjelp mot fedme.

   Fysioterapeuten.

   ISSN 0016-3384.

   Hefte 11.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Rapport syner gode erfaringer med prosjekt for bustadlause.
  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Treatment of childhood obesity in Norway - a multiple case study.

   utenTitteltekst;

   2007-11-13.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Praktisk hjelp til hjelperne.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Hefte 13.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Brukerperspektivet og evidensbasert praksis, et vitenskapsteoretisk tankekors.

   Nordic College of Caring Science, Jubileumskonferanse: Vårdvetenskap i Norden 25 år;

   2006-03-23 - 2006-03-25.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   The treatment of obese children in Norwegian hospitals and communities. A multiple case study focussing on perspectives and methods.

   Workgroup of European Nurse Researchers (WENR) and the Danish Nurses` Organisation (DNO);

   2006-10-05.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Hjelpetilbud ved overvekt; en evalueringsstudie.

   Nordic College of Caring Science: Jubileumskonferanse: Vårdvetenskap i Norden 25 år;

   2006-03-25 - 2006-03-26.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   For få studenter.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Coping with obesity through writing. A quantitative research project concerning the effects self-reporting has on the outcome of a slimming programme.

   2nd Scandinavian Pediatric Obesity Conference;

   2006-03-09 - 2006-03-10.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Bruk av vatn og musikk i trening.

   Bruk av vatn og musikk i trening. Sauda kommune;

   2005-02-04.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Veiledning for kunnskapsutvikling i praksis.

   Seminardag;

   2005-04-26.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Kan brukerperspektivet og evidensbasert praksis kombineres i psykososialt arbeid med barn og unge?.

   Høstkonferansen 2005. Psykisk helsevern for barn og ungdom.Tilstander, forskning og behandling. Arr: HelseregionVest, Halos;

   2005-11-23.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Kunnskapsgrunnlag og perspektiv i utdanning innan psykososialt arbeid retta mot barn og unge. Kan brukarperspektivet og evidensbasert praksis kombinerast?.

   Forskarutdanninga til Vestnorsk Nettverk;

   2005-11-08.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Mot trivselvekt og mestring av overvekt. Bevisstgjøring gjennom selvregistrering, suksessfaktor i et slankeopplegg?.

   Motivasjon og mestring. Fagkonferanse om helsepedagogiske utfordringer i dagens helsetjeneste. Institutt for helse og sosialforskning, HESOF, HiB;

   2005-10-12.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   How can we focus on user perspective and still give evidence based treatment?.

   utenTitteltekst;

   2005-10-25.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Vanngymnastikk i teori og praksis.

   Vanngymnastikk i teori og praksis;

   2004-03-28.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Veiledning i praksis.

   Seminardag, HSH;

   2004-01-15.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Satsar på helsefag. Høgskolen Stord/Haugesund tidleg ute med utdanning innen psykososial arbeid retta mot barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Kompetanseheving i psykososialt arbeid retta mot barn/unge. Ny utdanning.

   Nettverksamling, opptrappingsplanen. Fylkesmannen i Hordaland;

   2004-09-22.

  • Øen, Gudbjørg

   (2003)

   Nytt studium i psykososialt arbeid for barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2002)

   Trening til musikk i vatn.

   Trening med vatn som element. Sauda Kommune;

   2002-08-13.

  • Øen, Gudbjørg

   (2002)

   Programoppbygging i teori og praksis.

   Instruksjon i vanngymnastikk;

   2002-04-07.

  • Øen, Gudbjørg

   (2002)

   Kom igjen! Kroppen er skapt til bruk. Fysisk ktivitet og helse.

  • Øen, Gudbjørg

   (2001)

   Helsegevinstar, både fysisk og psykisk, ved fysisk aktivitet.

   Hamna kontaktsenter, Stord kommune;

   2001-03-29.

  • Øen, Gudbjørg

   (2001)

   Vil forebygge selvmord. Førstehjelp ved fare for selvmord.

  • Øen, Gudbjørg

   (2001)

   Aktiv med førebygging ved Høgskolen Stord/Haugesund avdeling førebyggjande helsearbeid. HSH, kompetansesenter og kursarrangør i regionen innan psykisk helsearbeid.

  • Øen, Gudbjørg

   (1999)

   Førebygging av stress og utbrenning i lederstillinger.

   Stress og mestring;

   1999-10-26.

  • Øen, Gudbjørg

   (1999)

   På skulebenken for betre psykiatriteneste.

  • Øen, Gudbjørg

   (1998)

   Verden venter på pillen: Skriv ned hva du spiser - Førtiåringer sitter seg i hjel.

  • Øen, Gudbjørg

   (1998)

   Satelittsendingar gav hovedfag.

  • Øen, Gudbjørg

   (1997)

   Vanngymnastikk for kropp og sjel.

  • Øen, Gudbjørg

   (1996)

   Å læra i praksis. Å øva opp det kliniske blikk.

   Dialog om praksisopplæring;

   1996-10-24.

  • Øen, Gudbjørg

   (1995)

   Veiledning for praksisfeltet.

   Dialog om praksis;

   1995-10-10.

  • Øen, Gudbjørg

   (1995)

   Halvert vekt - dobbel livsglede. Årets slanker - årets kursleder.

  • Øen, Gudbjørg

   (1994)

   Slanka bort halve seg. Slankeprogram med trim og nye matvaner har gitt minus 67.5 kilo i resultat.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Mestring som mulighet. Fagplan. Tverrfagleg fordjuping i psykososialt arbeid retta mot barn/unge. Del 2.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Førstehjelp ved selvmordsfare.

  • Øen, Gudbjørg

   (2001)

   Instruktørutdanning i vanngymnastikk. Kurshaldar. (også 3.-4.nov).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway