Hopp til hovedinnhold

Kirsten Gudbjørg Øen

Dosent

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-24176
Bio

Mine faglige hovedinteressefelt er barn og unges psykiske helse og helsefremmende og forebyggende arbeid. Utviklings- og forskningsfeltene mine er sentrert om utdanning, pedagogikk, kommunikasjon mellom helsepersonell og brukere, forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn, og utvikling av tjenestetilbud til barn, unge og familier i kommunal sektor. Jeg er utdannet lærer i motiverende intervju (MI).

Undervisning:

MHEMAS Masteroppgave i helsesykepleie

MHEPRO Prosjektplan for master i helsesykepleie

MHE120 Barn og unges helse og utvikling

MHE 130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder

MHE 110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser

MJOMAS-120 Master i jordmorfag

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Kvilhaugsvik, Bente; Eldal, Kari; Halding, Anne-Grethe

   (2018)

   Adolescents' perspectives on everyday life With obesity: a Qualitative study.

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   ISSN 1748-2623.

   Volum 13.

   Hefte 1.

   s.1-11.

   DOI: 10.1080/17482631.2018.1479581

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Forebygge overvekt hos barn og unge - et økologisk perspektiv. I: Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S

   ISBN 9788205486294.

   s.481-495.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   Participatory Action Research (PAR) in the implementing process of evidence based intervention to prevent childhood obesity; Project design of the “Healthy future” study.

   Journal of Obesity

   ISSN 2090-0708.

   DOI: 10.1155/2013/437206

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Overvekt, psykososiale faktorer og psykisk helse. I: Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1066-4.

   s.105-130.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   Sammenheng mellom overvekt, fedme og spiseforstyrrelser. I: Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1066-4.

   s.131-158.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Fedmeproblematikkens utfordringer. I: Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1066-4.

   s.21-38.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Etiske utfordringer i arbeid med fedmeproblematikken. I: Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1066-4.

   s.283-300.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Atferdsterapeutiske prinsipp i behandling av barn og unge med overvekt. I: Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1066-4.

   s.213-235.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Folkehelseperspektivet; tverretatlig satsing, miljø, politiske føringer og innsatsområder. I: Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1066-4.

   s.259-282.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Forebygging av fedme hos barn og ungdom. I: Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1066-4.

   s.237-257.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Samhandling og kommunikasjon om overvektproblematikk. I: Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1066-4.

   s.193-212.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   Treatment of childhood obesity in Norway. A multi-case study.

   Nordisk sygeplejeforskning

   ISSN 1892-2678.

   Volum 2.

   Hefte 4.

   s.263-282.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Developing knowledge about interaction, change and successful progress in weight loss management. Abstract.

   Obesity Facts

   ISSN 1662-4025.

   Hefte 2, (suppl.2).

 • Bøker og kapitler
  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Kårstad, Mari Helene

   (2017)

   Folkehelsearbeid med kosthold i barnehagen. I: Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215027265.

   s.109-123.

  • Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Tjomsland, Hege Eikeland; Odberg, Ann-Helen; Leversen, Ingrid; Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Kartlegging av forskning og evaluering. Innføring av 76 timer fysisk aktivitet på 5.-7. trinn..

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Sunn framtid - forbygging av fedme hos barn. Årsrapport 2011.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Overvekt hos barn og unge; forstå, behandle, forebygge og fremme helse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1066-4.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Locally developed interventions for childhood obesity in Norwegian communities. I: (WENR):) Chronic Illness Management.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   How to base teaching on evidence when health problems and health care systems are new and the users' perspectives should be our focus?. I: Abstracs book Better Evidence for Better Health Care.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Poster abstract: The treatment of obese children in Norwegian hospitals and communities. A multiple case study focussing on perspectives and methods. I: Report: Symposium October 4-5 2006. Obesity as a threat to health.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Coping with obesity through writing. A quantitative research project concerning the effects self-reporting has on the outcome of a slimming programme. I: Acta Paediatrica Promoting child health.

   Blackwell Publishing

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Abstract: Hjelpetilbud ved overvekt. I: Abstractbok för NCCS Jubileumskonferans den 23.-25.mars 2006.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Abstract: Brukerperspektivet og evidensbasert praksis, et vitenskapsteoretisk tankekors. I: Abstractbok för NCCS Jubileumskonferans den 23.-25.mars 2006.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Coping with obesity through writing. A quantitative research project concerning the effects self-reporting has on the outcome of a slimming programme. I: Book of Abstracts.

  • Øen, Gudbjørg

   (1997)

   Trivselvekt og slanking. Bevistgjering av slankaren, ein medverkande faktor for å oppnå suksess i eit slankeopplegg?.

 • Formidling
  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Mæland, Linda Horne

   (2021)

   Veiing og måling bør fortsette - på riktig måte.

   Aftenbladet

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Tips og råd til helsesykepleiere- unngå å såre eller krenke barna og deres foreldre når overvekt skal formidles.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Motiverende samtale - en introduksjon om hvordan få til livsstilsendring..

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Hva mener helsesykepleiere om å veilede ved overvekt og fedme hos barn og unge?.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Participatory Action Research in the project "Healthy Future- Prevention of Childhood Obesity. .

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Hvordan kan helsesykepleier formidle et overvekt eller fedme problem uten å såre eller krenke barna og deres foreldre?.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2021)

   Småbarnsforeldres forventninger til hva helsestasjonen skal gjøre for å forebygge fedme hos barn - En kvalitativ studie.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2020)

   Å hjelpe barn, ungdom og foreldre når en endring kan utgjøre hjelp til selvhjelp - MI som samtaleholdning og -verktøy.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2020)

   Forebygging av overvekt og fedme hos barn krever multiple kompetanser - Helsesykepleiers unike muligheter til å bidra.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2019)

   Motiverende samtale – en introduksjon om personsentrert kommunikasjon for endring, læring og utvikling.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Andersen, John Roger

   (2019)

   "Sunn framtid2" - Forebygge fedme hos barn gjennom tidlig foreldrestøtte. Prosjektplan for primær forebyggingsprosjekt.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2019)

   «Motiverende samtale» - MI som verktøy få å fremme deltagelse og læring. En introduksjon for lærerutdanningen .

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2019)

   Forebygge fedme gjennom samarbeid med foreldre - TITTSAM - Tidlig Identifisering Tidlige Tiltak - Sammen .

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Vellykka studentopplæring i kommunikasjonsferdighetene Motiverende Samtale. "Feedback modellen" i lys av John Hattie.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Motivational Interviewing in Primary care settings. Empowering Parents in Daily Practice..

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Fedme- en trussel for psykososial helse hos barn og unge.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Psycho-sosial Factors in the Prevention of Childhood Obesity.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2018)

   Forebygging av overvekt og fedme hos barn krever multiple kompetanser. Helsesøsters unike mulighet til å bidra.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2017)

   Multidiciplinary Perspectives on Childhood Obesity Prevention. Opportunities for primary health care and School system..

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2017)

   Childhood Obesity Prevention; Opportunities for The Health Service and the School System.

   Acta Paediatrica

   ISSN 0803-5253.

   Volum 106.

   s.4-4.

   DOI: 10.1111/apa.14093

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2017)

   Verktøy for å øke motivasjon og hindre frafall i kroppsøvingsfaget.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Mat, helse og fysisk aktivitet; hva gjør det nasjonale senteret?.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Overvekt hos barn og unge; et komplekst og sårbart tema.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Hvordan bidrar nasjonalt senter til å forebygge fedme hos barn?.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Systematisk arbeid for å forebygge overvekt og fedme hos barn.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Mat og helse i framtidens skole. Ludvigsen rapporten..

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2016)

   Hvor bekymret skal vi være for overvekt hos barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten; Eldal, Kari; Kvilhaugsvik, Bente; Halding, Anne-Grethe

   (2015)

   Adolescents' experiences obesity as a shameful and vulnerable subject.

  • Salemonsen, Elin; Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fathers concerns for their obese children - barriers for adequate coping.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fra overvekt til likevekt - motiverende samtale et redskap.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fokus på livsmestring.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Matmiljø i barnehagen.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, - hva vil vi, hva gjør vi.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Overvektige barn.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Norwegian Policy Initiative- Building Bridges between Health and Education.

   Appetite

   ISSN 0195-6663.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.86-87.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Helsefremming og forebygging i småbarnsalder. Hvorfor - hva og hvordan?.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Sammen for barnet.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten; Kvilhaugsvik, Bente; Eldal, Kari; Halding, Anne-Grethe

   (2015)

   Adolescents' experiences with obesity. A qualitative study.

   Appetite

   ISSN 0195-6663.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.65-66.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Health and Well-being. Sharing Perspectives on current National Change in Curriculum, Learning, Teaching and Assessment..

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Økt satsing på sunnhet.

   Tidsskrift for helsesøstre

   Hefte 2.

   s.28-33.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Overvekt hos ungdom - hva vet vi om ønske, behov og tiltak?.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Building Bridges between Health and Education.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fokus på livsmestring. Ernæring og fysisk aktivitet.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Overvekt og fedme hos barn og unge - hvor bekymret skal vi være i Norge?.

  • Salemonsen, Elin; Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Fathers concerns for their obese children - barriers for adequate coping.

   Acta Paediatrica. Supplement

   ISSN 0803-5326.

   Volum 104.

   s.5-25.

   DOI: 10.1111/apa.13158

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2015)

   New Norwegian National Centre for Food, Health and Physical Activity; purpose, goals, Methods and activities.

   Appetite

   ISSN 0195-6663.

   Volum 89.

   Hefte 328.

   s.301-330.

  • Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2015)

   Helsesøsters rolle for å fremme god ernæring og en aktiv livsstil.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2014)

   The Healthy future study; baseline results in the implementing process of childhood obesity preventive interventions.

   Appetite

   ISSN 0195-6663.

   Volum 74.

  • Øen, Gudbjørg

   (2014)

   Motiverende intervju i møte med overvekt hos barn og ungdom.

  • Øen, Gudbjørg

   (2014)

   Hvorfor trengs det systematisk arbeid for å forebygge fedme hos barn og unge?.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2014)

   The implementing process of evidence based intervention to prevent childhood obesity; Participatory Action Research (PAR) used in the “Healthy future” study.

   Appetite

   ISSN 0195-6663.

   Volum 74.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2014)

   "Feedback Model" in training Motivational Interviewing according to Visible Teaching and Visible Learning.

  • Øen, Gudbjørg

   (2014)

   Endre livsstil ved fedme - motiverende Interview (MI) som verktøy.

   Gastroskopet

   ISSN 1890-4122.

   Hefte 1.

   s.9-14.

  • Leversen, Ingrid; Øen, Gudbjørg Kirsten

   (2014)

   Nytt nasjonalt ressurssenter for helsefremmende og forebyggende arbeid hos barnehagebarn og skoleelever.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg

   (2014)

   Folkehelseutfordringer. Å hindre sosial ulikhet..

  • Øen, Gudbjørg

   (2014)

   Faglige og etiske utfordringer ved forebygging av fedme hos barn. Hva, hvorfor og hvordan?.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   Ikke top down, men “bottom up”. Forebygging av fedme hos barn og unge.

  • Bunes, Kristi; Folgerø, Inger Kristin; Nedrebø, Bjørn Gunnar; Øen, Gudbjørg; Mohn, Jannike; Graue, Marit

   (2013)

   Introducing Motivational Interviewing as counseling method in out-patient diabetes care – a pilot and feasibility study.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   På tide å ta tak! ”Sunn framtid” – forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   Routines for referrals of overweight or obese children might be an inappropriate practice that might cause false expectation or increased dropout rate.

   Obesity Facts

   ISSN 1662-4025.

   Volum 6.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   The implementing process of evidence based intervention to prevent childhood obesity; Participatory Action Research (PAR) used in the “Healthy future” study.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   Healthy future study; baseline results in the implementing process of childhood obesity preventive interventions.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   The Healthy Future program: A bottom-up approach to implement evidence based interventions against childhood obesity.

  • Øen, Gudbjørg

   (2013)

   Motivational Interviewing (MI) Educational program focused on feedback – preliminary results from Norway.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2013)

   The Healthy Future study: obesity preventive interventions. Routines for referrals of overweight or obese children might be an inappropriate practice that might cause false expectation or increased dropout rate.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   "Sunn framtid" - forebygging av fedme hos barn og unge, et samhandlingsprosjekt.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan kan evidensbasert behandlingtilbud for overvekt hos barn tilbys kommunalt eller interkomunalt.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan angår selvmord oss, hvordan oppdage selvmordstanker, og hvilke tiltak kan redde liv.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan tar vi opp problemet overvekt? Eksempel på motiverende samtale.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   "The Healthy Future" study; a comprehensive, locally developed childhood obesity program for treatment, prevention and health promotion, designed as an action research study.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Innblikk i et program med kognitiv atferdsterapi for behandling av overvekt hos barn.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Motivasjon for atferdsendring kan støttes av en myndiggjørende samtaleform.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Forebygge overvekt hos barn med utgangspunkt i et sosioøkologisk rammeverk.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Få større trygghet og arbeidsglede i ditt arbeid med fedmeproblematikk hos barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Psykososiale belastninger ved barnefedme krever psykososial forståelse og tiltak.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Når KAP modellen ikke strekker til? Hvordan hjelpe pasienten til motivasjon for å gjøre atferdsendring ved bruk av og kommunikasjons- stilen ”Motivational Interviewing” = MI.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Skal førebyggja fedme tidlig.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Utfordringer med å kommunisere om kropp og vekt, og hva kan motiverende intervju (MI) tilføre?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Skriver mot overvekt.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   Volum 6.

   s.66-67.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   A Healthy Future" - The design of a community-based prevention program for overweight study on prevention of obesity in young children.

   Obesity Facts

   ISSN 1662-4025.

   Volum 5.

   Hefte 1.

   s.255-255.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   The design of a community-based prevention program for overweight study on prevention of obesity in young children.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan kan helsesøstre bidra til forebygging av fedme hos barn.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Utfordringer med å kommunisere om kropp og vekt, og hva kan motiverende intervju (MI) tilføre? Erfaringskonferanse for ”Sunn framtid”.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Utviklingsprosjektet ”Sunn framtid” – forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge. Hvordan utvikle helhetlige tilbud?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   ”Sunn framtid” – forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge; et utviklingsprosjekt.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan kan ambulerende team benytte MI i rehabilitering?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Evidensbaserte forebyggings- og behandlingsprogram ved barneovervekt og – fedme.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   ”Sunn framtid” hva, hvorfor, hvordan?.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2012)

   "Sunn framtid -forebygging av fedme hos barn og unge, et samhandlingsprosjekt.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan forebygges barnefedme?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   "Sunn framtid" - hva kan foreldre og skole gjøre for å forebygge fedme hos barn.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Motivational Interviewing (MI) i hjemmerehabilitering.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Har skrive bok om overvekt hos born og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Forskningsresultater. Å skrive ned hva du spiser og registrere hvor mye du trimmer øker vekttapet.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   55 studentar på overvekt i Ålesund.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Ny bok om overvekt hos barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvilke metoder virker for å forebygge og behandle barnefedme?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   "Sunn framtid" -forebygging av overvekt og fedme hos barn og unge; et utviklingsprosjekt.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Motiverende samtaler. Grunnleggende teknikker.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   De fire grunnleggende prosesser i MI.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Overvekt hos barn og unge; hva virker, hva kan gjøres og hvordan kan det gjøres?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Livsstils endring. Når KAP modellen ikke strekker til? Hvordan hjelpe pasienten til motivasjon for å gjøre atferdsendring ved bruk av og kommunikasjons- stilen ”Motivational Interviewing” = MI. Helsetorgmodellen.

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Hvordan hjelpe pasienten til motivasjon for å å gjøre atferdsendring ved bruk av kommunikasjonsstilen "Motivational Interviewing".

  • Øen, Gudbjørg

   (2012)

   Motiverende Intervju i førebygging og behandling av overvekt og fedme.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Tverrfaglig videreutdanning for kompetanseheving om barneovervekt.

   Barnestafetten

   ISSN 0806-4881.

   Volum 29.

   Hefte 63.

   s.32-33.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   The role of psychosocial factors in childhood obesity and the consequences for health education, prevention and treatment.

   Obesity Reviews

   ISSN 1467-7881.

   Volum 12.

   s.69-70.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Spesialpedagogikkens rolle og plass i forskning, utdanning og praksis.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Results from a post-graduate multidisciplinary training program for health care professionals treating childhood overweight.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Psychosocial factors in childhood obesity and the consequences for health education, prevention and treatment.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Health professionals need to be special trained to help children and families with obesity problem.

   International Journal of Obesity

   ISSN 0307-0565.

   Volum 1.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Results from a post-graduate multidisciplinary training program for health care professionals treating childhood overweight.

   International Journal of Obesity

   ISSN 0307-0565.

   Volum 1.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   MI som metode i diabeteskonsultasjoner. Hvordan få til livsstilsendring hos pasienter med type 2 diabetes?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Kommunikasjon; et verktøy i forebygging av fedme blant barn.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Utfordringer med psykososialt arbeid med barn og unge; tverrfaglig videreutdanning. Høgskolens innlegg til tema: Spesialpedagogikkens rolle og plass i forskning, utdanning og praksis.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Hva motiverer for endring?Hvordan kan pasienten bemyndiges ved bruk av nøkkelfaktorer for god hjelpekunst, kommunikasjons- stilen ”Motivational Interviewing” og element av kognitiv atferdsterapi slik at atferden fremmer helse og velvære?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Hva kan gjøres for å hjelpe barn med overvekt og fedme?.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Health professionals need to be special trained to help children and families with obesity problem.

  • Øen, Gudbjørg

   (2011)

   Utfordringer med psykososialt arbeid med barn og unge; tverrfaglig videreutdanning.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2011)

   Psychosocial factors in childhood obesity and the consequences for health education, prevention and treatment.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   Competence in the field of Childhood obesity; results from a Norwegian context.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Kognitiv atferdsterapi.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Tiltak ved overvektepidemien.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   Postgraduate Course on Obesity problems in childhood; Norwegian experiences.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Kognitiv atferdsterapi ved overvektproblematikk hos barn.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   New Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Etiske utfordringer ved fedmeproblematikken.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Noen tiltak ved psykososiale belastninger hos barn og ungdom som har overvekt.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   The development of a post-graduate multidisciplinary training program for treating childhood overweight.

   Obesity Reviews

   ISSN 1467-7881.

   Hefte suppl.1.

   s.466-67.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   The development of a post-graduate multidisciplinary training program for treating childhood overweight.

   ?

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Hvordan forebygge psykiske belastninger ved overvekt hos barn og ungdom?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Behandling og forebygging og av fedme hos barn.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   New Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Postgraduate Course on Obesity problems in childhood; Norwegian experiences.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Selvmordsforebygging.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Overvekt og fedme; helsekonsekvenser.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   New Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

  • Øen, Gudbjørg; Stormark, Kjell Morten

   (2010)

   New Post-graduate training program developed in Norway for treating overweight in children.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Overvektepidemien.

  • Øen, Gudbjørg

   (2010)

   Overvekt studium.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Familiefokus ved overvekt og fedme hos barn - gode møter kan gjøre en forskjell.

   Helsesøstre

   ISSN 0802-1554.

   Hefte 2.

   s.10-15.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Ny vidareutdanning i overvektsproblematikk.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Overvektsproblematikk på timeplanen.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Are quantitative research methods sufficient to explain success factors in life style changes in treating obesity?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Ny videreutdanning i overvektsproblematikk.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Overvekt blir studium Overvektsproblemer blant barn og unge er tema for en ny tverrfaglig utdanning med start til høsten - et samarbeid mellom RBUP Vest og Høgskolen Stord Haugesund (HSH). Overvekt blir studium Overvektsproblemer blant barn og unge er tema for en ny tverrfaglig utdanning med start til høsten - et samarbeid mellom RBUP Vest og Høgskolen Stord Haugesund (HSH.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   How does Norway develope and run a Postgraduate Course on Obesity problems in Childhood?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Overvektsproblematikk på HSH.

  • Øen, Gudbjørg

   (2009)

   Overvektproblematikk hos barn og ungdom, del 1.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Går vidare med tilbodet til bustadlause.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Ny vidareutdanning i overvektsproblematikk.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Overvektproblematikk hos barn og ungdom, del 1.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Samarbeid for forebygging av fedme og hjelp til bedring av livssituasjon for barn med overvekt i region Fonna.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Overvektepidemien - en utfordring for sykepleien?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Nursing education and the nurses' contribution to the obesity epidemic.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Bur brukarane trygt og godt? Evaluering av Probis; eit tiltak for å skaffa bustadlause ein varig stad å bu.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Populære studium Dei tverrfaglege vidareutdanningane i psykososialt arbeid for barn og unge og i psykisk helsearbeid har stor pågang. No jobbar HSH for å utvida talet på studieplassar.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   Overvektbehandling av barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2008)

   God vidareutdanning i psykisk helsearbeid Studentane som tek vidareutdanning i psykisk helsearbeid ved HSH er godt nøgde med studiet i følgje ei evaluering SINTEF har gjort.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Views of content and responsibility of treating obese children in Norwegian hospitals and communities; a multiple case study focused on perspectives and methods.

   International Journal of Obesity

   ISSN 0307-0565.

   Volum 31.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   How to base teaching on evidence when health problems and health care systems are new and the users' perspectives should be our focus?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Views of content and responsibility of treating obese children in Norwegian hospitals and communities; a multiple case study focused on perspectives and methods.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Overvektbehandling for barn og ungdom i Norge; føringer og utfordringer.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Redde for å misse Probis. Prosjekt Bustadlause i Stord Kommune.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Treatment of childhood obesity in Norway - a multiple case study.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Rapport syner gode erfaringer med prosjekt for bustadlause.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Familievektskolen - tverrfaglig hjelp mot fedme.

   Fysioterapeuten

   ISSN 0016-3384.

   Hefte 11.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Praktisk hjelp til hjelperne.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   Hefte 13.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Friske fraspark! Vanngymnastikk i teori og praksis; alternativ trening i lokalmiljøet.

  • Øen, Gudbjørg

   (2007)

   Views of content and responsibility of treating obese children in Norwegian hospitals and communities; a multiple case study focused on perspectives and methods.

   International Journal of Obesity

   ISSN 0307-0565.

   Hefte Suppl.1.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Coping with obesity through writing. A quantitative research project concerning the effects self-reporting has on the outcome of a slimming programme.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Hjelpetilbud ved overvekt; en evalueringsstudie.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   The treatment of obese children in Norwegian hospitals and communities. A multiple case study focussing on perspectives and methods.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   Brukerperspektivet og evidensbasert praksis, et vitenskapsteoretisk tankekors.

  • Øen, Gudbjørg

   (2006)

   For få studenter.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   How can we focus on user perspective and still give evidence based treatment?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Veiledning for kunnskapsutvikling i praksis.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Bruk av vatn og musikk i trening.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Mot trivselvekt og mestring av overvekt. Bevisstgjøring gjennom selvregistrering, suksessfaktor i et slankeopplegg?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Kunnskapsgrunnlag og perspektiv i utdanning innan psykososialt arbeid retta mot barn og unge. Kan brukarperspektivet og evidensbasert praksis kombinerast?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2005)

   Kan brukerperspektivet og evidensbasert praksis kombineres i psykososialt arbeid med barn og unge?.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Satsar på helsefag. Høgskolen Stord/Haugesund tidleg ute med utdanning innen psykososial arbeid retta mot barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Kompetanseheving i psykososialt arbeid retta mot barn/unge. Ny utdanning.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Veiledning i praksis.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Vanngymnastikk i teori og praksis.

  • Øen, Gudbjørg

   (2003)

   Nytt studium i psykososialt arbeid for barn og unge.

  • Øen, Gudbjørg

   (2002)

   Trening til musikk i vatn.

  • Øen, Gudbjørg

   (2002)

   Programoppbygging i teori og praksis.

  • Øen, Gudbjørg

   (2002)

   Kom igjen! Kroppen er skapt til bruk. Fysisk ktivitet og helse.

  • Øen, Gudbjørg

   (2001)

   Aktiv med førebygging ved Høgskolen Stord/Haugesund avdeling førebyggjande helsearbeid. HSH, kompetansesenter og kursarrangør i regionen innan psykisk helsearbeid.

  • Øen, Gudbjørg

   (2001)

   Helsegevinstar, både fysisk og psykisk, ved fysisk aktivitet.

  • Øen, Gudbjørg

   (2001)

   Vil forebygge selvmord. Førstehjelp ved fare for selvmord.

  • Øen, Gudbjørg

   (1999)

   Førebygging av stress og utbrenning i lederstillinger.

  • Øen, Gudbjørg

   (1999)

   På skulebenken for betre psykiatriteneste.

  • Øen, Gudbjørg

   (1998)

   Verden venter på pillen: Skriv ned hva du spiser - Førtiåringer sitter seg i hjel.

  • Øen, Gudbjørg

   (1998)

   Satelittsendingar gav hovedfag.

  • Øen, Gudbjørg

   (1997)

   Vanngymnastikk for kropp og sjel.

  • Øen, Gudbjørg

   (1996)

   Å læra i praksis. Å øva opp det kliniske blikk.

  • Øen, Gudbjørg

   (1995)

   Halvert vekt - dobbel livsglede. Årets slanker - årets kursleder.

  • Øen, Gudbjørg

   (1995)

   Veiledning for praksisfeltet.

  • Øen, Gudbjørg

   (1994)

   Slanka bort halve seg. Slankeprogram med trim og nye matvaner har gitt minus 67.5 kilo i resultat.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Førstehjelp ved selvmordsfare.

  • Øen, Gudbjørg

   (2004)

   Mestring som mulighet. Fagplan. Tverrfagleg fordjuping i psykososialt arbeid retta mot barn/unge. Del 2.

  • Øen, Gudbjørg

   (2001)

   Instruktørutdanning i vanngymnastikk. Kurshaldar. (også 3.-4.nov).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway