Kirsten Lode

Professor II i sykepleievitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA U-105
Publikasjoner