Kjartan Bjørnsen

Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-386
Publikasjoner