Kjell Kåre Fjelde

Professor i bore- og brønnteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Publikasjoner