Kjersti Gjerde Brekklund

Universitetslektor i religion

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap