Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Melberg, Kjersti; Gressgård, Leif Jarle

   (2023)

   Digitalization and changes to work organization and management in the Norwegian petroleum industry.

   Cognition, Technology & Work.

   ISSN 1435-5558.

   Volum 25.

   s.447-460.

   DOI: 10.1007/s10111-023-00739-1

  • Hanssen, Martha; Engen, Ole Andreas Hegland; Melberg, Kjersti

   (2020)

   Speaking up about safety issues : Towards a conceptualization of safety voice in the Norwegian petroleum industry. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15).

   Research Publishing Services.

   ISBN 9789811485930.

  • Bjaalid, Gunhild; Olsen, Espen; Melberg, Kjersti; Mikkelsen, Aslaug

   (2019)

   Institutional stress and job performance among hospital employees.

   International Journal of Organizational Analysis.

   ISSN 1934-8835.

   s.1-18.

   DOI: 10.1108/IJOA-10-2018-1560

  • Melberg, Kjersti; Mikkelsen, Aslaug

   (2015)

   Endringsledelse i nedgangstider.

   Magma forskning og viten.

   ISSN 1500-0788.

   Volum 18.

   Hefte 7.

   s.55-66.

  • Melberg, Kjersti; Bjelland, Annett Brimsøe

   (2008)

   Agrobusiness in spe? Landbrukets samdrifter i lys av identitet og generasjon. I: Den nye bygda / (red.) Almås, R., Haugen, M. S., Rye, J. F. og Villa, M.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2280-7.

   s.245-267.

  • Melberg, Kjersti

   (2008)

   Succession patterns in Norwegian farm generations: Gendered responses to modernity.

   Research in Rural Sociology and Development.

   ISSN 1057-1922.

   s.217-238.

  • Melberg, Kjersti

   (2007)

   Livskvalitet i familier: Nære relasjoners betydning for "det gode liv".

   Sociologisk forskning.

   ISSN 0038-0342.

   Volum 44.

   Hefte 3.

   s.30-51.

  • Melberg, Kjersti

   (2006)

   Family Well-being, Work, Care and Welfare Politics: The Case of Norway.

   Marriage and Family Review.

   ISSN 0149-4929.

   Volum 39.

   DOI: 10.1300/J002v39n03_06

  • Melberg, Kjersti; Berg, Christin

   (2006)

   The Future of Farming in Norway: Processes of recruitment and intergenerational transitions. I: Changing European farming systems for a better future.

   Wageningen Academic Publishers.

  • Bjørkhaug, Hilde; Heggem, Reidun; Melberg, Kjersti

   (2006)

   Diversity of women’s role and motivation in Norwegian farms. I: Changing European farming systems for a better future.

   Wageningen Academic Publishers.

   s.206-211.

 • Bøker og kapitler
  • Tvedt, Helge Lea; Melberg, Kjersti; Jonvik, Merete

   (2021)

   Områdesatsingen på Storhaug.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-180-9.

  • Nødland, Svein Ingve; Melberg, Kjersti

   (2019)

   Målbilde SUS 2023 OU. Begrenset deskstudie.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-490-0929-9.

  • Jonvik, Merete; Lindland, Kristiane Marie; Tvedt, Helge Lea; Müller-Eie, Daniela; Melberg, Kjersti

   (2018)

   Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse.

   ISBN 978-82-490-0916-9.

  • Bakke, Åshild; Holte, Kari Anne; Melberg, Kjersti; Nesvåg, Sverre

   (2006)

   Utmattingssyndrom - forprosjekt.

 • Formidling
  • Holte, Kari Anne; Melberg, Kjersti

   (2020)

   Unfit or unqualified? Career trajectories in the aftermath of a large labour demand shock in the Norwegian petroleum industry.

   Workshop – Institutt for økonomi, UiB;

   2020-06-10.

  • Hanssen, Martha; Engen, Ole Andreas Hegland; Melberg, Kjersti

   (2020)

   Speaking up about safety issues: Towards a conceptualization of safety voice in the Norwegian petroleum industry.

   European Safety And Reliability Conference - ESREL 2020 PSAM 15;

   2020-11-02 - 2020-11-06.

  • Selvik, Jon Tømmerås; Risdal, Martin; Gressgård, Leif Jarle; Melberg, Kjersti; Skotnes, Ruth Østgaard

   (2018)

   Usikkerhet rundt behovet for digital kompetanse i oljenæringen.

   www.digi.no.

  • Gressgård, Leif Jarle; Melberg, Kjersti; Risdal, Martin; Skotnes, Ruth Østgaard; Selvik, Jon Tømmerås

   (2018)

   «Digitalisering i petroleumsnæringen».

   Presentasjon av forskningsresultater for Ptil;

   2018-04-06.

  • Bjørkhaug, Hilde; Heggem, Reidun; Melberg, Kjersti

   (2006)

   Women in Norwegian farming.

   The 7th European symposium of the International Farming Systems Association;

   2006-05-07 - 2006-05-11.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway