Kjersti Velde Helgøy

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap

Kunnskapskapssenter for utdanning
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Helgøy, Kjersti Velde

   (2024)

   Viktigheten av forskning i bachelorutdanningene. Forelesning ved praksisveilederutdanning ved VID vitenskapelige høgskole. .

   Forelesning;

   2024-01-25.

  • Helgøy, Kjersti Velde

   (2023)

   Forskningsbasert utdanning – en studie om forskningsbasert utdanning tilknyttet bachelorprogram i ergoterapi sett fra studenters, vitenskapelig ansattes og praksisveilederes ståsted.

   Utdanningsforskning innen helse- og sosialfagprofesjoner ;

   2023-02-14.

  • Helgøy, Kjersti Velde

   (2023)

   Hvordan kan praksisveiledere tilrettelegge for at studenter skal arbeide forskningsbasert i praksisperioder? .

   Fagblad for lungesykepleiere.

   ISSN 0807-1241.

   Hefte 2.

   s.14-16.

  • Helgøy, Kjersti Velde

   (2023)

   Forsker i farten.

   Ergoterapeuten.

   ISSN 0800-3475.

   s.60-62.

  • Helgøy, Kjersti Velde

   (2022)

   Forskningsbasert utdanning.

   7. fagkongress i ergoterapi ;

   2022-09-19 - 2022-09-21.

  • Helgøy, Kjersti Velde

   (2022)

   Forskningsbasert utdanning i bachelorprogram i ergoterapi og fysioterapi – anbefalinger basert på en nylig gjennomført scoping review. Blogginnlegg i DUoID («Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk»): Tema på blogginnlegget:.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway