Hopp til hovedinnhold

Klara Øverland

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-357
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Øverland, Klara

   (2022)

   Kommentarer fra Læringsmiljøsenteret, UiS, om pandemi konsekvenser og skolefravær hos barn og unge..
  • Øverland, Klara

   (2021)

   Daycarestaff`s experiences participating in art performance with young children, Moon Moon..

   Norsk Barnehagekonferanse;

   2021-10-28.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer i undervisningen. Krise og traumepedagogisk forståelse.Traumer, lek og læring barns utvikling.Kan vi skape traumesensitive barnehager og skoler? .

   Helsepedagogikk undervisning. EVU. ;

   2021-01-30.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Kat med barn – arbeid med tanker og følelser i et utviklingspsykologisk perspektiv.

   Fagdag for ansatte Stavanger Universitetssykehus;

   2021-11-04 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Psykisk helse og livsmestring hos barn 6-12 år. Utvikling og relasjoner..

   Verdensdagen for psykisk helse;

   2021-09-27.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Smittet av pandemien»? Livsmestring for barn, unge og ansatte..

   Brown bag, Læringsmiljøsenteret, UIS;

   2021-02-18.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Barnehagen før og etter pandemien. Hvordan skape en god oppvekst? Tanker, følelser og relasjoner når vi har ansvar for små barn 0-5 år. .

   Verdensdagen for psykisk helse.;

   2021-09-27.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Psykisk helse og livsmestring i koronatiden. Utfordringer for små barnehagebarn og ansatte..

   Filiorumforedrag, for Stavanger Kommune;

   2021-04-29.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Livsmestring for ungdom og lærere i VGS i pandemitiden..

   Randaberg videregående skole, DEKOM;

   2021-02-10 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Pandemisituasjonen og veien videre. Tiltak for psykisk helse og livsmestring for barn og unge. .

   Temamøte, opposisjonen, Stavanger Kommune;

   2021-05-26.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Hva trenger barn og unge i kriser generelt i og pandemisituasjonen spesielt?». Hvordan ivareta barns utvikling, læring og trivsel? .

   Fagdag for leger ved Stavanger Universitetsykehus;

   2021-10-02.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Ulike typer spiseforstyrrelser i skolen. Hva kan lærer hjelpe til med? Terapi og kommunikasjon med skolen - og ivaretakelse av barnet..

   Skoleutvikling, fagsamling;

   2021-09-23.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   The pandemic`s effects on Phs and Postdocs and potential solutions. Summary report on Panel Discussion 17th march. .

   Paneldiscussion, PhD and Postdocs, UiA;

   2021-03-17.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2021)

   Mestring av stress i arbeidet med barn og unge med alvorlige psykiske vansker, ved hjelp av Lazarus sin transaksjonsmodell. .

   Skoleutvikling fagdag;

   2021-08-13.

  • Ramlo, Susan; Aydogan, Mustafa; Aliani, Renata; Marder, Stephanie; Lenentine, Miku; Øverland, Klara; Harkins, Seth

   (2021)

   Growing our Q Community in Unprecedented Times.

   37th annual conference. International Q methodologi Conference 2021, Panel.;

   2021-09-17.

  • Øverland, Klara; Gundersen, Knut

   (2021)

   Vold og trusler i skolen, hva kan vi gjøre?.
  • Øverland, Klara

   (2021)

   Har laget nettside som kan hjelpe arn å snakke om tanke rog følelser..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Unge og rusmidler.Tiltak for bedre livsmestring – kan samtaler, bedre skolemiljø med forebygging av mobbing og negative ungdomskulturer være til hjelp i skolen? .

   Helsepedagogikk ;

   2021-08-21.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Foreldremøte på Varen kulturscene..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Heimeskulen vart pustepaus for barn som vart mobba. Mobbeombudet fekk dagleg meldingar frå barn so vart utsette for mobbing. Så vart det heilt stille..
  • Øverland, Klara

   (2021)

   Tiltak i skolen ved symptomer på atferds – og emosjonelle vansker. .

   Utredning av emosjonelle og sosiale vansker masterkurs;

   2021-11-24.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Preventing violence, sexual abuse and bullying in daycare by the help of the digetal tool “I know” (Jegvet,no). Experiences of daycarestaff and teachers, a process evaluation. .

   EADP summer tour 2021. Bullying: What we know and what we can do.;

   2021-09-17.

  • Lenentine, Miku; Aydogan, Mustafa; Ramlo, Susan; Øverland, Klara

   (2021)

   Creating a thriving research community..

   Faculty mentoring program;

   2021-10-28 - .

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2021)

   Hvordan snakke med barn om tanker og følelser under covid-19-pandemien?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Tror ungdomsskolestart kan bli tøffere i år.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Klasseledelse og psykisk helse- pandemiens konsekvenser. Elev-Lærer relasjoner. Hva kan lærere gjøre for at barn får en god læring? .

   Fagdag for lærere;

   2021-08-12.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Resultater fra OTB prosjektet (Omsorg for Traumatiserte Barn) og samtaler om tanker og følelser ved hjelp av billedkort med små barn. .

   Forskningsforedrag;

   2021-06-28.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Kognitiv atferdsterapi for angstlidelser. Hvordan trene følelsesregulering? .

   Kognitiv Atferdsterapi undervisning;

   2021-06-10.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer rammer konsentrasjon og læring. Livsmestring og læring for innsatte som har opplevd traumer. Kva kan ansatte bidra med? Et psykologisk-pedagogisk perspektiv på elever med lærevansker. .

   Fengselsundervisning og kriminalomsorgen;

   2021-04-15 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Evaluering ved hjelp av Q metodologi. Presentasjon på samling for tiltaksgrupper for en trygg og inkluderende russefeiring. .

   Nettverkssamling tiltaksgruppen Russ;

   2021-11-29.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Omsorg for Traumatiserte barn. Hvordan snakker vi med tanker og følelser med små barn. Bruk av billedkort og følelseskort med små barn..

   Fagmøte for behandlere ved BUP, utredningsposten, SUS;

   2021-01-15.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer og Vonde hendelser i barndommen. Livsmestring for barn som har opplevd traumer. Hva kan barnehage og skole bidra med?.

   Helsepedagogikk undervisning;

   2021-12-01.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Elev-Lærer relasjoner. Hvordan etablere gode relasjoner og redusere stress. Praktiske tiltak for økt livsmestring i skolen. - Hva kan lærere gjøre for at barn får en god læring? .

   Fagdag, Dekom;

   2021-05-19 - .

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2021)

   På tide med felles innsats for barn i krisetider!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Identifisering og utredning av symptomer og risikofaktorer, på atferds og emosjonelle vansker. .

   Utredning av sosiale og emosjonelle vansker;

   2021-11-24 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Hvordan oppdage angst I barnehagen og skolen? Ulike typer angst og tiltak..

   Utredning av sosiale og emosjonelle vansker master;

   2021-11-24 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer og Vonde hendelser i barndommen. Relasjonskompetanse og tiltak i barnehage og skole .

   Aftenskolen;

   2021-12-07.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Konsekvenser for barn og unge i pandemitiden, hvordan virker pandemien inn på psykisk helse, mobbing og læring?.

   Foredrag for Høyres Stortingsgruppe;

   2021-06-08.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Relasjonens betydning for læring – innflytelse på engasjement og resultater..

   Helsepedagogikk ;

   2021-12-04.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Mestring i VGS. Hvordan stimulere til motivasjon og mestring? .

   Fagutvikling;

   2021-09-22.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Smittet av pandemien»? Psykisk helse og livsmestring i koronatiden. Utfordringer for barn og lærere .

   KS Webinar Læringsnettverk - «Hvordan styrke laget rundt barn og unge?»;

   2021-02-25.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer i barnehagen og skolen. Identifisering og relasjonsstøtte - tiltak for å bedre barnas situasjon. .

   Utredning av sosiale og emosjonelle vansker master;

   2021-11-24 - .

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine

   (2020)

   Vismeg-dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering..

  • Lileng, tone; Øverland, Klara

   (2020)

   Skap traumesensitive hjem for sårbare barn Debatt: Barn og unge som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner, strever ekstra når barnehage og skolerutiner faller bort..

   Utdanningsnytt.no.

  • Øverland, Klara; Aasland, Jarle

   (2020)

   Slik blir høstens skole­hverdag – psykolog anbefaler å følge med på bekymrede barn og unge.
  • Øverland, Klara

   (2020)

   Den siste uken har vært en følelsesmessig berg-og-dalbane. Mange er urolige for situasjonen-barnehager og skoler stenges, og det oppleves som dramatisk. Hva kan jeg gjøre for å ha det bra i korona-"isolasjon", Hjelp jeg er hjemme med unger, mann og hund..

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

   Hefte 65.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Forskning på barn og unge: Depresjon og livsmestring i et systemperspektiv: Hvor bør forskningen rette fokus? .

   Solstrandseminaret;

   2020-08-19.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   De engstelige barna i barnehage og skole. Identifisering og tiltak i barnas personlige og sosiale utvikling..

   Helsepedagogikk ;

   2020-01-20.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Forelesning og Terapeutiske Rollespill i teams.

   Fagdag RKBU-Vest;

   2020-10-09.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Barns følelsesmessige reaksjoner etter å ha vært på flukt. .

   Fagforum, SUS;

   2020-10-20.

  • Idsøe, Thormod; Øverland, Klara; Terje, Ogden

   (2020)

   Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med Internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig..
  • Øverland, Klara; Midttveit, Ina

   (2020)

   Har du russ i huset til våren? En psykologspesialist og politiet har 15 råd til deg som er russeforelder..

   Utdanningsnytt.no.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vonde opplevelser: Livsmestring for barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Fungering i barnehagen og skolen.

   Foredrag for barnehageansatte og lærere;

   2020-10-13.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Koronastengt gav mobbepause.
  • Øverland, Klara

   (2020)

   Skap traumesensitive hjem. Barn og unge som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner strever ekstra i disse tider..

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Ny videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved UiS Kognitiv atferdsterapi har de siste årene blitt en viktig tilnærming i behandling av barn og unge med ulike psykiske lidelser. Over to år skal 16 studenter gjennomføre den nye videreutdanningen ved UiS..
  • Øverland, Klara

   (2020)

   Ungdom 17 år, «Ups and Downs» med Diabetes.Livsmestring med kronisk sykdom.

   Fagdag for ungdom med diabetes ;

   2020-10-15.

  • Øverland, Klara; Børve, Trygve

   (2020)

   Jul for din glede! Pepper og oppskrifter for at høytiden skal virke. Råd i koronatiden. .

   Aftenbladet.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Kognitiv atferds terapi med barn – arbeid med tanker og følelser i et utviklingspsykologisk perspektiv.

   Fagdag for miljøterapeuter;

   2020-11-04.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Samlivsbrudd.Årsaker, konsekvenser og tiltak i barnehagen og skolen? Hvordan skal ansatte ivareta barna?.

   Helsepedagogikk ;

   2020-01-18.

  • Øverland, Klara; Klingenberg, Thea

   (2020)

   Separasjonsangst med psykologspesialist Klara Øverland.Hva er separasjonsangst? Hvorfor får noen barn det mer enn andre? Og hvordan kan vi håndtere det? .
  • Løland, Leif Rune; Øverland, Klara

   (2020)

   Koronastengte skoler har vært en lettelse for elever som fikk en lang pause fra mobbing, men da kan det være ekstra hardt å gå på skolen igjen.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet..

   Kronikk Stavanger Aftenblad;

   2020-04-24.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2020)

   Lærere kan oppdage seksuelt misbruk gjennom sosiale medier KRONIKK: Alle – og spesielt lærere som er i kontakt med barna hver dag – må være bevisst på at barn kan bli seksuelt misbrukt i hjemmet, og at pedofile kan utnytte krisesituasjonen..

   Aftenbladet.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vonde hendelser i barndommen: Hva innebærer det å leve med omsorgssvikt, psykisk syke foreldre, mobbing, vold og overgrep? Hvordan skape god livsmesting i barnehage og skole.

   Foredrag for barnehageansatte og lærere;

   2020-12-01.

  • Øverland, Klara; Bruket, Samina

   (2020)

   VIS MEG; kortene som får frem barns stemme.
  • Øverland, Klara

   (2020)

   ANGST og Livsmestring i skolen hos barn og unge..

   Universitetet i Nord, Livsmestring;

   2020-08-15.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vis med dine tanker og følelser, et digitalt verktøy.
  • Øverland, Klara; Laugaland, Johan Mihle

   (2020)

   Nå handler det om å holde seg friske og gjøre det beste ut av det. Koronaviruset, og konsekvensene av at tusenvis er i karantene. Barnehagebarn og skolebarns følelsesmessige reaksjoner..
  • Øverland, Klara; Løland, Leif Rune

   (2020)

   Heimeskule vart pustepause for barn som vart mobba Mobbeombodet fekk dagleg meldingar frå barn som vart utsette for mobbing. Så vart det heilt stille..
  • Øverland, Klara

   (2020)

   Russetiden og coronaviruset Kjære russ – et lite brev, mens du sitter hjemme Det er russetid og du har gledet deg til denne våren. Og så blir den avlyst! Du må feire på en annen måte, du må feire digitalt!.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Øverland, Klara; Strand, Maria Gilje

   (2020)

   «Jeg vet» - nettressurs om vold, mobbing og overgrep Læringsmiljøsenteret logo En nettressurs skal gi barn informasjon om hva det vil si å bli utsatt for vold, mobbing, seksuelt misbruk og andre former for overgrep..
  • Øverland, Klara

   (2020)

   Koronaviruset: Slik kan du jobbe med stressfølelsene dine Sliter du med overveldende tanker og følelser i denne situasjonen vi nå befinner oss i? Her er noen tips til hvordan du kan redusere tanker og tankefeller som kan bidra til angst og depresjon..

   Aftenbladet.

  • Paolo, Scarbocci Haaland; Øverland, Klara

   (2020)

   JEG VET. Prosess Evaluering av Barnehageansatte og Læreres erfaringer med det digitale verktøyet Jegvet.no. Etiske betraktninger i kommunikasjon med barn. .
  • Øverland, Klara; Frøyland, Anette

   (2020)

   Erfaringsrapport Russ 2019. Livsmestring og Psykisk helse i ungdomstiden.Skolen som forebyggende og mestrende arena, presentert av Sør-Vest Politidistrikt, Rogaland Fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved UIS .

   Psykologikongressen 2020;

   2020-09-03.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Erfaringsrapport Russ 2019.Psykisk helse i ungdomstiden. Fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden.

   Brown Bag Lunsjforedrag;

   2020-02-12.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Livsmestring for ungdom med hjertevansker.

   Fagdag for ungdom med hjertevansker;

   2020-02-04.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2020)

   Livsmestring for SÅRBARE BARN i skolen. Hvem er de? Hvordan identifisere og tilrettelegge?.

   Fagdag for medlemmer.;

   2020-10-09.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet..

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine

   (2020)

   Vismeg -dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering. Foreldre og Lærerveieldning. .
  • Øverland, Klara; Fredriksen, Annelise

   (2020)

   Utdannelse i Kognitiv atferdsterapi for barn og unge.
  • Øverland, Klara

   (2020)

   Depresjon, del 1: Livsmestring for barn og unge ved depresjon i skolen.

   Nord Universitet, Livsmestring;

   2020-08-16.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   A presentation of the digital tool: I know, for daycare and schools. Developed by Bufdir/Salaby..

   Interfaces research group seminar;

   2019-03-18.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2019)

   Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet.

   Filiorum samling;

   2019-12-04.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Følelsesregulering, en presentasjon av samtaleverktøy og forskning til hjelp i barnehage og skole.

   Brown bag. Læringsmiljøsenteret.;

   2019-01-15.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Veien til vold. Hva er vold? Hvordan utvikles vold? Hva kjennetegner utøverens tanker og følelser – SIP modellen, Hva er risiko og beskyttelsesfaktorer?.

   Landssamling for konfliktrådet;

   2019-09-27.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Når traumene rammer. Mobbing i skole og barnehage.Tiltak og konsekvenser. Presentasjon av det digitale verktøyet «Jeg vet.no» til hjelp i forebygging av mobbing og i arbeidet for å skape traumesensitive barnehager og skoler .

   PALS konferansen 2019. Livsmestring - hva skal til?;

   2019-09-16.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   The importance of traumasensitive schools for positive learning experiences.

   European Conference on Domestic Violence ;

   2019-09-02.

  • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service.

   ICSEI Congress 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Ungdom 17 år- Psykisk helse og livsmestring: «Ups and Downs» med Diabetes i hjem, skole og fritid.

   Mestringsenheten, SUS;

   2019-10-17.

  • Monrad-Krohn, Vilde Alette; Øverland, Klara

   (2019)

   Lille Maria så moren ta livet sitt – Nå gjør jeg det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, sa moren før hun døde. Først 24 år senere klarer Maria å fortelle om det.
  • Strand, Maria Gilje; Øverland, Klara

   (2019)

   Slik oppdager du alvorlig separasjonsangst.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Vonde opplevelser: Barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Hvordan kan barnehage og skole hjelpe?.

   Aftenskolen;

   2019-01-15.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2019)

   Age Related Changes in Behavioural and Emotional Problems in Smith-Magenis Syndrome.

   The 22nd SSBP International Research Symposium;

   2019-09-04 - 2019-09-06.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Nyhus, Livø; Øverland, Klara

   (2019)

   Can the use of picture cards help persons with intellectual disability express what they think about their own disorder?.

   35th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2019-09-18 - .

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Caring for Traumatized Refugee Children. Experiences from a Norwegian Project..

   Erasmus Mundus Master studenter;

   2019-02-11.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Hvem kan ikke med hånden på hjertet si at de ikke har tatt en drink eller to for mye på julebordet?.
  • Øverland, Klara

   (2019)

   Akademisk skriving, tips og råd til fordypningsoppgave skrivning. Hvordan fullføre på nomert tid? Skrivekurs i KAT .

   KAT 2 årig studieprogram RKBU;

   2019-11-19.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Hvorfor slår barn? Lærere og elever blir angrepet. De finnes heldigvis noe som kan hjelpe sårbare barn, sier ekspert.
  • Øverland, Klara

   (2019)

   Vonde hendelser i barndommen.Traumesensitive barnehager og skoler - nødvendig for god livsmestring.

   Kurs for barnehageansatte og lærere;

   2019-03-01 - .

  • Vigre, Odd Bjarne; Øverland, Klara

   (2019)

   A study of upper secondary school teacher`s experiences with students` substance abuse.

   30th Annual Conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2019-09-18 - 2019-09-19.

  • Monsen, Rikke; Øverland, Klara

   (2019)

   Slik oppdager du om barnet ditt har alvorlig separasjonsangst-og hva du kan gjøre med det.
  • Øverland, Klara; Hartvigsen, Gry

   (2019)

   Slik forstår du smårollingen din. Selv om babyen din ikke kan prate, så kommuniserer barnet med deg hele tiden. Her er signalene du kan være oppmerksom på.
  • Øverland, Klara

   (2019)

   Social Perception Training som et ledd i traumeforståelsen.

   Fag/Nettverkssamling for alle som benytter AART OG SPT;

   2019-03-15.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   I hvilken grad er russetiden med å skape fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden?.

   Foreldre og lærermøte;

   2019-01-22.

  • Øverland, Klara; Anette, Frøyland

   (2019)

   Russ i hus.Fem råd til hvordan du snakker med dem.
  • Øverland, Klara

   (2019)

   Erfaringsrapport russen 2019, psykisk helse i russetiden .

   Foreldremøte i videregående skole i Sandnes;

   2019-12-04.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Livsmestring med utfordrende barn - tanker, følelser og atferd. Utviklingspsykologi, observasjon og henvisningsplikt ved bekymring. Barn i kulturskolen - tiltak i fellesskap!.

   Foredrag for lærere/pedagoger;

   2019-09-16.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Erfaringer med Russen i Rogaland Politidistrikt og Kongeparken.
  • Kjos, Eirik; Øverland, Klara

   (2019)

   Ny rapport viser stigning i vold mot lærere og elever, spesielt for gutter i alderen 7-12 år og for elever som mottar spesialtiltak.
  • Øverland, Klara

   (2019)

   Kan traumesensitive barnehager og skoler være til hjelp ved omsorgssvikt og psykisk psyke foreldre? Hvordan rammes barn av mobbing, vold og overgrep? .

   Aftenskolen/SUS Psykisk helsekurs for barnehageansatte og lærere;

   2019-04-03 - 2019-04-04.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle .

   Fagdag Forsand Kommune;

   2018-06-21.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2018)

   Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.

   Mot til å se - evne til å handle;

   2018-01-25.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Phd.kandidat Ida Bruheim Jensens 50% seminar, kommentarer til artikler, og Q metodologi..

   50% disputas for Ida Jensen;

   2018-09-14.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Rusmisbruk i skolen, hva gjør vi? Forebygging og tiltak for et bedre skolemiljø .

   Helsepedgogikk;

   2018-11-03.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   De engstelige, stille barna..

   Helsepedagogikk ;

   2018-01-20.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? .

   Flyktningedag Forsand Kommune;

   2018-06-21.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Hva kan læreren gjøre for at barn får en god læring? Praktiske tiltak for å etablere relasjon. Elever med atferdsvansker..

   Sosisal Persepsons Trening (SIP);

   2018-03-20.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet..

   Filiorum barnehageforum;

   2018-12-04.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Barn og traumer.Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder..

   Schizofrenidagene 2018. Småbarnsdagen.;

   2018-11-04.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Traumesensitive skoler. Traumer og aggresjon. Hvordan dempe stress og aggresjon i barns skolemiljø? Sosial Persepsjons Trening?.

   Oasen skolene;

   2018-01-02.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School Staff’s Experiences with Smith-Magenis syndrome in Schools –How Do They Handle challenging Behaviour and What Do They Need to manage their work? A Q-methodological study.

   34th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2018-09-10 - 2018-09-13.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School staff’s experience and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. .

   PRISMS 10th International SMS Conference;

   2018-07-19 - 2018-07-21.

  • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara

   (2018)

   Elevar skal lære livsmeistring.Uvisst om lærarar har tid og kompetanse.
  • Fintland, Ola; Øverland, Klara

   (2018)

   «Du merker ikke selv hvor mye tid du bruker på mobilen, men de rundt deg merker det veldig godt».

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Samlivsbrudd i barnehagen og skolen. Reaksjoner og tiltak..

   Helsepedagogikk;

   2018-01-19.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Elever med atferdsvansker har ofte emosjonelle vansker. Hva kjennetegner disse og hvordan skape god klasseledelse med slike utfordringer? Enkle metoder og teknikker?.

   Porsholen skole;

   2018-08-17.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Barn og traumer. Små barn i barnehagen. Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder..

   Norsk Psykologkongress 2019;

   2018-09-25.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Tiltak som fremmer læring og gode relasjoner i skolen. Elever med atferdsvansker.

   Fagdag flyktningetjenesten Forsand kommune;

   2018-06-21.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Primærforebygging i skolen, hvilke programmer fungerer?.

   PPT - faglig foredrag;

   2018-11-13.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School staff’s experiences and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. A Q-methodological study..

   34th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2018-09-10 - 2018-09-13.

  • Bjorland, Ingvill; Øverland, Klara

   (2018)

   Gjest om skolestart: Klara Øverland.600 Nye førsteklassinger. .
  • Fintland, Ola; Øverland, Klara

   (2018)

   Julaften klokka 12 legger de fra seg mobilene Ingen skal sitte med nesa i en skjerm på julaften dette året. Familien Bruns har faktisk blitt enig med hele slekta om at juleferien skal ha lange, mobilfrie perioder. .
  • Munkvik, Cornelius; Øverland, Klara; Vigre, Odd Bjarne

   (2018)

   Ni av ti lærere på videregående skoler mangler kunnskap om narkotika – Det er et stort gap mellom forventninger samfunnet har og det som er en realitet for lærere på videregående skole, sier lektor Odd Bjarne Vigre. .
  • Tolfsen, Caroline; Øverland, Klara

   (2018)

   Vold og trusler skutt i været på Oslo-skole Elever ved Hersleb har truet eller brukt vold ni ganger i år. Ofre kan bli skolevegrere og voldlige elever kan ende opp i kriminelle miljøer, advarer ekspert. .

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2018)

   Livsmestring for sårbare barn.

   Læringsmiljøkonferansen, 2018;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara

   (2018)

   Elevar skal lære livsmeistring – uvisst om lærarar har tid og kompetanse. Om to år skal livsmeistring inn i skulen. Allereie no er fagpersonar uroa for om lærarar er rusta til å undervise i psykisk helse og stress. .
  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine

   (2017)

   Exploring young refugee children`s thoughts and emotions after having experienced trauma - listen to the children`s voices.

   33rd Annual Q conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2017-09-07 - 2017-09-09.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Depresjon hos barn og unge.

   Helsepedagogikk etterutdannelse for lærere;

   2017-11-18.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Rusmisbruk, symptomer og tiltak.

   Helespedagogikk, Etterutdanning for lærere;

   2017-11-18.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   50000 barn og unge lider:Slik ser du om barnet ditt blir mobbet..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet) I barnehagen. Traumer og tolleransevindu modellen..

   Undervisning om traumer for barnehageansatte.;

   2017-05-10.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   A self-evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitiv Behavior Therapy, CBT, for children.KAT programmet,R-BUP Bergen.

   Nordlyskonferansen-kognitiv terapi for barn og unge;

   2017-01-12 - 2017-01-13.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Gruppemekanismer i ungdomsgrupper og gjenger. Sosiale medier en utfordring..

   Ungdomsgjengfenomenet Seminar;

   2017-06-12.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Lokale aktiviteter i Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening.

   Årsmøte Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening;

   2017-02-10.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Stressede små. Tidlig barnehagestart. Schizofrenidagene 2017 KÅKÅ.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Stavangerskolene:En av fem jenter har skadet seg selv..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Relasjonens betydning for læring. Læringssentrerte lærer og student relasjoner er effektive.

   Helsepedagogikk;

   2017-05-05.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Selvregulering hos barn som er utsatt for traumer.

   Undervisning utredningsposten, SUS;

   2017-08-30.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Hjertevansker – hjerteløsninger? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Selvregulering av tanker og følelser – en vei til bedre fungering?.

   Foredrag for ungdom med hjertevansker;

   2017-03-14.

  • Øverland, Klara; Hansgaard, Lotte

   (2017)

   Foreldreforedrag for foreldre til barn med ADHD. Symptomer, årsaker og behandling..

   Foreldrekurs;

   2017-01-19.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Spiseforstyrrelser i skolen. Hva kan lærere bidra med?.

   Kurs for lærere ved Møllehagen.;

   2017-03-14.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Psykiske utfordringer I et PhD løp, "Ups and downs with your PhD".

   PhD Forum;

   2017-02-23.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Ungdomstid, sorg og gleder i hjem og skole – å leve med Epilepsi.

   Foredrag for foreldre og barn som har epilepsi.;

   2017-04-06.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2017)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Hva gjør vi når barna blir triste eller redde i barnehagen (internaliserer)?.

   Gjesdal kommune, internundervisning for barnehager;

   2017-10-26.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? Hva med ungdom i Beaming miljøet? .

   Seminar ;

   2017-03-13.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes.

   Foreldredag for barn med diabetes;

   2017-04-19.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn i Barnehagen, studert ved hjelp av Q metodologi.

   BUPAdagen;

   2016-01-29 - .

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine

   (2016)

   Caring for Traumatized Children in daycare (the OTB Project).

   Workhops med professor Andy Hargreaves og Dennis Shirley;

   2016-06-23 - .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Å bli utsatt for vold, krenkelse, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB) studien.

   Atferdskonferansen i Oslo;

   2016-11-16.

  • Bjåen, Bjørgulv K.; Øverland, Klara

   (2016)

   Mobbing rammer folkehelsa. Høy regning: Hadde man vært bevisst de alvorlige konsekvensene av mobbing, ville man ha reagert mye kjappere i forsøkene på å stoppe mobbingen.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Grønne tanker. Kognitive teknikker til hjelp for barn med emosjonelle vansker i skolen.

   Lærerstab undervisning;

   2016-08-29.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen: Angst i skolen. Utredning og tiltak som kan hjelpe elever.

   Lærerstab undervisning;

   2016-11-18.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Utfordringer i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv - tanker og følelser. Foredrag for foreldre med diabetes.

   Mestringenhetens kursrekke, Diabetes;

   2016-05-24.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   ADHD, informasjon om selvregulering og samregulering i familien og på skolen. Medisinering og andre tiltak. Foreldrekurs..

   Foreldrekurs, BUPA;

   2016-03-21.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Angst og depresjon i barnehage og skole.

   Psykisk helsepedagogikk;

   2016-12-03.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Tenåringstid med kronisk sykdom - protester? Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes.

   Mestringsenehtens kursrekke, Diabetes kurs for 12-åringer;

   2016-05-24.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Ups and Downs med diabetes, ungdom 17 år. Inkludert gruppearbeid.

   Mestrings senteret ;

   2016-10-27.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Å vokse opp med psykisk syke foreldre. Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, mobbing, overgrep og vold. Reaksjoner og konsekvenser..

   Foredrag, Aftenskolen;

   2016-10-18.

  • Øverland, Klara; Basilier Vaage, Aina; Lecoq, Domnine Marie Claude Ma

   (2016)

   Caring for Traumatized Children (CTC).

   Barn og Unge Kongressen 2016;

   2016-05-30 - 2016-05-31.

  • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Bakgrunn og forskningsdesign.

   Helse Vest, Forskningsseminar;

   2016-10-28 - .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   "Det beste for våre barn". Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag.Skolestart, familieliv, arbeids-ledighet, mobbing: Psykisk helse.

   Publikumsforedrag for Sola kommune;

   2016-08-30.

  • Lecoq, Domnine; Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   32th annual Q conference for the scientific study of subjectivity;

   2016-09-07 - 2016-09-10.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Behandleres møte med psykisk psyke foreldre.

   Foredrag for behandlere ved barneposten, BUPA;

   2016-02-10.

  • Vigsnæs, Maria Knoph; Øverland, Klara

   (2016)

   Vedgår at for mange barn opplever mobbing.Statsminister Erna Solberg (H) signerte i dag ein ny partnerskapsavtale mot mobbing. Ho vedgår at dei ikkje har lukkast i å gje alle barn ein trygg oppvekst. .
  • Øverland, Klara

   (2016)

   Grønne tanker. Innføring i kognitiv miljøterapi. Støtte til selvregulering og bedre livsfungering.

   Forelesning Høgskolen i Stord;

   2016-05-10.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Rus i skolen. Hvilke tiltak kan være til hjelp?.

   Psykisk Helsepedagogikk;

   2016-12-03 - .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Vonde hendelser i barndommen. Hvordan påvirker traumer barn og unge? Hva kan barnehagen/skolen gjøre?.

   Aftenskolen;

   2016-10-18.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Gruppepsykologi -på tide å gjenopprette gruppeterapiens status i behandling, gjennom Norsk Psykolog Forening sitt utdanningssystem. Innlegg fra Rogaland Psykologforening.

   Lederkonferansen Norsk Psykologforening;

   2016-06-08 - 2016-06-09.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for traumatiserte barn. Traumesensitive barnehager - traumebevisst omsorg i barnehagen.

   Personalmøte - faginnlegg;

   2016-01-27.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Kognitive terapiteknikker til hjelp for elever med emosjonelle vansker, for lærere i skolen. Hjelp til selvregulering og samregulering i skolen.

   Møllehagen undervisningsrekke;

   2016-01-25.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   "Grønne tanker" - glade barn, kan dette være til hjelp i skolen? En innføring i kognitive teknikker til hjelp i skolen med emosjonelle vansker.

   Møllehagenskole kursrekke;

   2016-02-01.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i barnehagen og skolen må fortsatt prioriteres. Bidrag fra Rogaland Lokallag.

   Lederkonferansen Norsk Psykologforening;

   2016-06-08 - 2016-06-09.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Samtaler når barn/unge viser emosjonelle problemer, som aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori ved og etter aggresjonsutbrudd.

   Forelesning Høgskolen i Stord, Helsefag;

   2016-05-10.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Omsorgssvikt, vold, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn. Pedagoger og ansatte i barnehager og skole har en viktig rolle i å oppdage dette og å hjelpe barna .
  • Øverland, Klara

   (2016)

   Hvordan kan lærere oppdage og hjelpe elever med angst? Tre til fem prosent av barn og unge har angst, men hvordan kan du som er lærer identifisere angstsymptomer og tilrettelegge skolehverdagen for elever med angst? .
  • Øverland, Klara

   (2015)

   Ups and Downs med diabetes.

   Ung Info. Diabetes 17+. Ungdomsdag.;

   2015-10-22.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barn i to heimar - resultat frå Dr.graden.

   Personalmøte/fagkveld;

   2015-01-26.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2015)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB).

   Forskningens dag. Fra Forskning til praksis.;

   2015-09-28 - 2016-09-28.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hvordan arbeider barnehager med samlivsbrudd? Resultater fra forskning og introduksjon til veilederpakken: Et barn to hjem..

   Utdanningskonferansen 2015;

   2015-02-03.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Systematisk arbeid med tilknytningsprosesser og tiltak, for å ivareta barns følelser og utvikling..

   Personalutvikling for barnehagen.;

   2015-01-26.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagebarn og samlivsbrudd Klara Øverland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland har undersøkt barnehageansattes erfaringer med barn og samlivsbrudd. .
  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hjertesmerte? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv? Tanker og følelser. Foredrag for ungdom med hjerteproblemer..

   Seminar for ungdom og foreldre med hjerteproblemer.;

   2015-10-13.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Hvordan ivareta små barns følelser, for å stimulere til en positiv utvikling?.

   Personal utvikling;

   2015-01-26.

  • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara

   (2015)

   Omsorg for Traumatiserte Barn.

   Arbeidsgruppe for barn og unge. PsykNettVest.;

   2015-10-28.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hva er det med Matilde? Barn på deling-når konflikten mellom mor og far rammer de aller minste. Barns reaksjoner og barnehagens tiltak..

   Schizofrenidagene, 2015.Hva er det med den ungen? Kompetansehevingskurs for pedagogisk personell i barnehager, for helsesøstre og studenter.;

   2015-11-02.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hvordan reagerer små barn på samlivsbrudd i barnehagen? Reaksjoner og tiltak..

   Barnehagedag, Egersund.;

   2015-10-23.

  • Handeland, Bodil; Kristensen, Lars Ole; Øverland, Klara

   (2015)

   PPT tjenesten. På tide å fremme den pedagogisk psykologiske rådgivingstjenesten i skolen.

   Norsk Psykologforening, Lederkonferansen, 2015. Åpen post;

   2015-02-28 - 2015-03-01.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Traumer. Når mor eller far er psykisk psyk, mobbing, overgrep, mishandling og omsorgssvikt..

   Psykisk helse hos barn og unge kursrekke. For ansatte i barnehage/skole/sfo og institusjoner, assistenter, omsorgsarbeidere, barne-og ungdomsarbeidere.;

   2015-02-10.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes. Foreldreforedrag for foreldre med barn med diabetes..

   Mestringsenheten. Foreldredag.;

   2015-05-12.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2015)

   Caring for Traumatized Children..

   31th Q Conference 2015.;

   2015-09-14 - 2015-09-18.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hva med den psykiske helsa og frigjøringen fra foreldrene? Ungdom med hjertefeil..

   Kurs for foreldre til ungdom med hjertefeil;

   2015-10-13.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Inkludering i barnehage og SFO.

   Molaseminaret 2015. Å høre til. Inkludering av alle i samfunnet.;

   2015-04-03.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Mobbing setter fysiske og psykiske spor. Konsekvensene for barn som mobbes er langvarige, og endring tar tid.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd.
  • Øverland, Klara

   (2014)

   Små barn og samlivsbrudd. Barns reaksjoner og tiltak som kan være til hjelp i barnehagen.

   KORFU Ruskonferanse;

   2014-01-24 - 2014-01-25.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Kognitiv miljøterapi med ungdom- plassert på institusjon etter Lov om barnevernstjenester, §4.24, §4.25 og §4.26, alvorlig rus, vold eller kriminalitet.

   Kognitiv Miljøterapi seminar, barnevern;

   2014-11-26.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Kognitiv miljøterapi med ungdom i barnevernet. Samtaler når ungdom har vist aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori etter aggresjonsepisoder?.

   Kognitiv miljøterapi seminar, barnevern;

   2014-11-27.

  • Øverland, Klara; Gudmestad, Borghild

   (2014)

   Vil letta barnehagekvardagen. Sandneskvinna klara Øverland (45) har med sitt forskningsarbeid vore med på å leggja grunnlaget for rettleiingsmaterialet som skal hjelpa barn i familiar med samlivsbrot til å få ein lettare kvardag..

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Når barn tar sitt eget liv etter mobbing.Historier om unge mennesker som velger å ende livet sitt etter mobbing ryster, og mange føler med familie og klassekamerater. Ingen nærmiljø har råd til å miste barn.
  • Øverland, Klara

   (2014)

   Helsemessige konsekvenser av mobbing - barn rammes fysisk og psykisk.
  • Øverland, Klara

   (2014)

   Utvikling av depresjon og suicidal atferd.
  • Øverland, Klara

   (2014)

   Når små barn blir ertet eller utestengt.
  • Øverland, Klara

   (2014)

   Barn og samlivsbrudd, Tilknytning og foreldres reaksjoner etter samlivsbrudd, samt barnehagens arbeid med barna.

   Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUPA), sekretærdagen;

   2014-05-22.

  • skogedal, magnus nødland; Wirak, Stanley; Øverland, Klara

   (2014)

   Nyttårsmottakelse av ordføreren..

  • Jakobsen, Siw Ellen; Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd. Når mamma og pappa går fra hverandre, er barnehagen et trygt sted hvor rutiner og omsorg kan fortsette som normalt.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Presentasjon av Dr.graden: Barn og samlivsbrudd. Hva skal til for å ta en Dr.grad?.

   Årsmøtet for Norsk Psykologforening, Avdeling Rogaland;

   2014-02-20.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Motatt Sandens kommunes Erverspris for doktorgraden: Barn og samlivsbrudd.

   Nyttårsmottakelse, Sandnes kommune;

   2014-01-01.

  • Øverland, Klara; Thorsen, Arlene Margaret Arstad

   (2013)

   Daycare children of divorce and their helpers.Exploring subjective experiences among daycare staff - how do they work with children and families of divorce?.

   29th Annual Conference of the International Society for the Scientific Study of Subjectivity;

   2013-09-05 - 2013-09-07.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Boka «Psykisk helse i skolen» brukes aktivt i grunnskolen. Mange lærere, og hele skoler, bruker boka «Psykisk helse i skolen» for å bedre forstå elevenes psykiske helse. .
  • Øverland, Klara

   (2013)

   Doktorgrad disputas-meddelelse, Barnehagebarn og samlivsbrudd.

  • Bjørnå, M.E, Tove; Øverland, Klara

   (2013)

   Slik opplever femåringen skilsmissen. Femåringer forteller at de har det fryktelig vanskelig når de føler ansvar for å trøste mor eller far etter samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Hva er viktig i barns oppvekst? Digitale verktøy eller tilknytningsteoretisk perspektiv?.

   Foreldremøte;

   2013-02-26.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Barnehagebarn og samlivsbrudd.

   Psykologikongressen, Fornuft og følelser, 2013;

   2013-08-29.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Hva er det med Thomas? Om samlivsbrudd og reaksjoner.

   Schizofrenidagene, Barnehagedagen.Hva er det med den ungen?;

   2013-11-04.

  • Øverland, Klara; Færø, Marthe Kaasa

   (2013)

   Skilsmisse.Jeg må trøste mamma.
  • Øverland, Klara

   (2013)

   Vi er skilt. Hva med barna våre? Barn og unge som opplever samlivsbrudd. Hva viser forskningen om deres reaksjoner og hva kan foreldre gjøre?.

   Publikumsforedrag;

   2013-03-21.

  • Øverland, Klara; Bjåstad, Jon Fauskanger; Haugland, Bente Storm Mowatt; Stevenson, Greer

   (2013)

   An evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitive Behavior Therapy (CBT) for Children.

   The International Society for the Scientific Study of Subjectivity, the 29th annual Q Conference ;

   2013-09-05 - 2013-09-07.

  • Landsend, Merete; Øverland, Klara

   (2013)

   Skilsmisse tøffere enn du tror. Barn klandrer seg selv, gjør det svakere på skolen, må trøste mor og far.

  • Wiese, Ingeborg; Øverland, Klara

   (2013)

   Små barn og samlivsbrudd. Hvordan opplever 4-5 åringer foreldrenes samlivsbrudd? Stort sett all forskning på området har dreid seg om større barn og ungdom. En ny doktor avhandling forsøker å avdekke femåringenes reaksjoner i barnehagen etter at mor og far har skilt lag.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Q metodologi i Bupa. Studie av subjektivitet.

   Barne og ungdomspsykiatri dagen (Bupa dagen);

   2013-12-03.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd.Barnehageansattes erfaringer og femåringers-reaksjoner.

   Skilsmissekonferansen;

   2013-06-13.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Q-sorting with young children.Experiences from a study of-five-year olds sorting pictures/images representing reactions related to parental divorce.

   Q methodology seminar;

   2013-05-17.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Presentasjon av PhD studien: Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd.

   Forskningsdagene;

   2013-09-25.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Arbeid i barnehagen studert ved hjelp av Q metodologi. Hva er viktig i barns oppvekst. Et tilknytningsteoretsik perspektiv.

   Østlandsk lærerstevne;

   2013-11-01.

  • Nilssen, Linn Helen; Øverland, Klara

   (2012)

   Små barn som biter fra seg. Når søte melketenner blir et angrepsvåpen, er det godt å vite at det finnes metoder som hjelper.

   Glade barn i barnehagen.

   Volum 1.

   Hefte 7.

   s.92-94.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Barnehageansatte sine opplevelser av små barns reaksjoner ved samlivsbrudd.

   Dialogseminar;

   2011-02-09 - .

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Angst og traumer i skolen. Hvordan kan lærere identifisere angstsymptomer og hva hjelper?.

   SAF seminaret 2011;

   2011-11-27 - .

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Psykolog: - Virker som han tok på seg en annen rolle. Virker som om gjerningsmannen var emosjonelt distansert. http:www.aftenbladet.no/terror/-Virker-som-han-tok-p-seg-en-annen-rolle-2840382.html.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Kampen-saken: Ingen enkel forklaring på Kampen-volden. Kampen-dødsfallet. Vold avler vold. Men det er bare en del av årsaken til at noen utvikler aggresivitet som får fatale følger.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare. Ungdom som utøver vold og tortur.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare? Ungdom som utøver vold og tortur.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Krangler mye i ferien. Mange familier opplever at ferien ender i krangel og skuffelser Må følge bedre med barna. Psykolog Klara Øverland oppfordrer foreldrene til å være der for barna om sommeren.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Fra antihelt til superhelt. Hvordan kunne antikapitalisten Oliver Stone skape en rollefigur for all verdens økonomistudenter? Finansavisen.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Q-methodology as a Tool for Agenda setting Innføring i Q-metodologi.

   Virtual Seminar on Counceling;

   2010-06-16.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Risikovurderinger, av rus, vold og selvskading og planlegging av sikkerhet.

   utenTitteltekst;

   2010-03-10.

  • Størksen, Ingunn; Øverland, Klara

   (2009)

   Vonde brudd Barn som lider når foreldrene flytter fra hverandre.

   Foreldre og barn.

   ISSN 0332-513X.

   Volum 1.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Barnehageansatte sine subjektive følelser i forbindelse med samlivsbrudd i barnehagen, studert ved hjelp av Q-metode.

   Nasjonal forskningskonferanse i Q-metode;

   2009-09-19 - 2009-09-20.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Krigsbilder kan gi psykiske reaksjoner. Psykolog reagerer på bilde fra Gaza.
  • Øverland, Klara

   (2009)

   Selvskading. Forebygging og behandling i akuttinstitusjoner. Temadag om selvskading. "Blodet som renner" (oppdragstittel).

   utenTitteltekst;

   2009-01-21.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Voldssituasjonen i Rogaland. Akutt familievold. Barn og unge som lever med vold.

   Samarbeidskonferansen 18 juni, Bufetat og Bupa;

   2009-06-18.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Krigsbilder av barn i krig Paneldebatt om krigsbilder fra Gaza.

  • Øverland, Klara

   (2001)

   Det beste for våre barn. Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag? Skolestart, familieliv, arbeidsledighet, mobbing: Psykisk helse.

   Publikumsforedrag;

   2001-08-30 - 2016-08-30.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Øverland, Klara; Bruket, Samina

   (2020)

   Når ord ikke strekker til, kan barn få dele sin livsverden ved å peke, vise og sortere. Her er samtaleverktøyet med aktivitetskort som viser situasjoner barn kjenner seg igjen i..
  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing. Se filmen om Per, som trenger litt ekstra oppfølging på skolen selv om han ikke lenger blir mobbet..
  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina

   (2020)

   Å ivareta de som har blitt utsatt for mobbing..

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Dingle som en kringle.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Åsmund kroppen (lære språk) .

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Toppen av kroppen.

  • Vedholm, Fredrik Dahle; Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2019)

   "Dingle som en kringle". Dans, språk, bevegelse, lek og læring. Trening av eksekutive funksjoner.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Intro og To føtter. Føttene mine er bunnen på meg.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Åsmunds balettdans.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hofta - Kroppen vår del 2.

  • Øverland, Klara; lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Fem fingre på min hånd og Tommelsprett.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Armene og Tramp.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Armene og Sving-Sving.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hele Kroppen.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Skodansen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Lår Gå Tramp, Kroppen vår del 1.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hodet er toppen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle

   (2019)

   Hjernen og følelsene i kroppen. Følelsene sitter inni oss.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Angst i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Depresjon i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Dok 09. Internasjonal Pressefotograf Konferanse. Paneldebatt. Publisering av krigsbilder av barn.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway