Hopp til hovedinnhold

Klara Øverland

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-357
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nag, Heidi; Nærland, Terje; Øverland, Klara

   (2021)

   The Importance of School Leadership Support when Working with Students with Smith-Magenis Syndrome–A Q Methodology Study.

   International Journal of Disability, Development and Education

   ISSN 1034-912X.

   DOI: 10.1080/1034912X.2021.1888893

  • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere

   (2020)

   A system-based approach to expert assessment work - exploring experiences among professionals in the Norwegian Educational Psychological Service and schools.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2020.1754904

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2020)

   School Staff’s Experiences and Coping Related to the Challenging Behaviour of Children with Smith-Magenis Syndrome in Schools: A Q Methodological Study.

   International Journal of Disability, Development and Education

   ISSN 1034-912X.

   DOI: 10.1080/1034912X.2020.1780199

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2019)

   Elever som viser sterke emosjonelle reaksjoner på prestasjonskrav i skolen. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.97-124.

  • Bru, Lars Edvin; Garvik, Margit; Øverland, Klara; Idsøe, Thormod

   (2016)

   Depresjon. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.70-92.

  • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2016)

   Introduksjon til boka psykisk helse i skolen. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.15-27.

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Bru, Lars Edvin; Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen krever lærere med engasjement og emosjonelt overskudd.. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.291-298.

  • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2016)

   Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.156-175.

  • Øverland, Klara; Bru, Lars Edvin

   (2016)

   Angst. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.45-69.

  • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn; Bru, Lars Edvin; Thorsen, Arlene Margaret Arstad

   (2014)

   Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 58.

   Hefte 3.

   s.361-384.

   DOI: 10.1080/00313831.2012.732606

  • Øverland, Klara; Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Størksen, Ingunn

   (2012)

   The beliefs of teachers and daycare staff regarding children of divorce: A Q methodological study.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 28.

   Hefte 3.

   s.312-323.

   DOI: 10.1016/j.tate.2011.10.010

  • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Margaret Arstad

   (2012)

   Daycare children of divorce and their helpers.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   DOI: 10.1007/s13158-012-0065-y

  • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Øverland, Klara; Brown, Steven R.

   (2011)

   Experiences of daycare chidlren of divorce.

   Early Child Development and Care

   ISSN 0300-4430.

   DOI: 10.1080/03004430.2011.585238

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Barnehageansattes følelser og opplevelser i forbindelse med samlivsbrudd i barnehagen, studert ved hjelp av Q-metodologi. Q-metodologi: en velegnet måte å utforske subjektivitet. I: Q-metodologi: En velegnet måte å utforske subjektivitet.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2527-3.

   s.155-170.

 • Bøker og kapitler
  • Øverland, Klara

   (2021)

   Hva kjennetegner de yngste barna i skolen : 1-7-klasseelever i et utviklingspsykologisk perspektiv. I: Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202659332.

   s.87-110.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Tanker følelser og livsmestring i ungdomstiden : Utviklingspsykologi GLU 5-10 klasse. I: 1923237.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202659349.

   s.112-135.

  • Jensen, Erling Megaard

   (2020)

   Hvilke erfaringer har lærere i spesialskole med sosial kompetanseutvikling hos elever som utøver eksternalisert atferd i 5-7. klasse?.

  • Øverland, Klara; Nærland, Terje; Nag, Heidi Elisabeth

   (2020)

   Behavioral Phenotype of Smith-Magenis syndrome (SMS). Individual characteristics and parental and School staff's experiences.

   Universitetet i Stavanger

  • Johnsen, Guro

   (2020)

   Læreres erfaringer med elever som har opplevd traumer. En studie av læreres beskrivelser av sine erfaringer med tiltak i klasserommet, rettet mot elever som har opplevd traumer (1.-4. klasse)..

  • Østrådt, Ane

   (2020)

   «Ansatte i ungdomsskolen sine erfaringer med elever som viser traumesymptomer».

  • Teige, Silje

   (2020)

   Læreres erfaringer med tilrettelegging og tiltak for barn som har opplevd traumer i barneskolen.

  • Frøyland, Anette; Øverland, Klara; Driveklepp, Håvar; Njærheim, Jan

   (2019)

   Erfaringssrapport Russ 2019. En kartlegging av forebyggende arbeid og erfaringer med russen i Sør-Vest pd 2019 blant politi- og skoleansatte i Rogaland.

  • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

  • Scott, Nicci Alexandra

   (2016)

   Hva sier nyere forskning om effekten av skolebaserte kognitiv-atferdsterapeutiske intervensjoner på barn med angst?.

  • Nedreaas, Kjersti

   (2016)

   En kvalitativ undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på krigstraume, med fokus på identifisering, tiltak og lærernes mestring av dette i skolehverdagen.

  • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara

   (2014)

   Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø.

  • Flokketveit, Camilla Espedal

   (2014)

   Elever med depresjon i videregående skole. En undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på depresjon, med fokus på identifisering av symptomer, tiltak og lærernes mestring av dette arbeidet.

  • Aga, Siri Lenes

   (2014)

   En undersøkelse av læreres erfaringer med elever i ungdomsskolen som opplever angst.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology.

   ISBN 9788276445183.

   Hefte 181.

 • Formidling
  • Øverland, Klara

   (2022)

   Kommentarer fra Læringsmiljøsenteret, UiS, om pandemi konsekvenser og skolefravær hos barn og unge..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Mestring i VGS. Hvordan stimulere til motivasjon og mestring? .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Identifisering og utredning av symptomer og risikofaktorer, på atferds og emosjonelle vansker. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer i barnehagen og skolen. Identifisering og relasjonsstøtte - tiltak for å bedre barnas situasjon. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Elev-Lærer relasjoner. Hvordan etablere gode relasjoner og redusere stress. Praktiske tiltak for økt livsmestring i skolen. - Hva kan lærere gjøre for at barn får en god læring? .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Unge og rusmidler.Tiltak for bedre livsmestring – kan samtaler, bedre skolemiljø med forebygging av mobbing og negative ungdomskulturer være til hjelp i skolen? .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Klasseledelse og psykisk helse- pandemiens konsekvenser. Elev-Lærer relasjoner. Hva kan lærere gjøre for at barn får en god læring? .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Foreldremøte på Varen kulturscene..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Har laget nettside som kan hjelpe arn å snakke om tanke rog følelser..

  • Øverland, Klara; Gundersen, Knut

   (2021)

   Vold og trusler i skolen, hva kan vi gjøre?.

  • Ramlo, Susan; Aydogan, Mustafa; Aliani, Renata; Marder, Stephanie; Lenentine, Miku; Øverland, Klara; Harkins, Seth

   (2021)

   Growing our Q Community in Unprecedented Times.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Kat med barn – arbeid med tanker og følelser i et utviklingspsykologisk perspektiv.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Hvordan oppdage angst I barnehagen og skolen? Ulike typer angst og tiltak..

  • Lenentine, Miku; Aydogan, Mustafa; Ramlo, Susan; Øverland, Klara

   (2021)

   Creating a thriving research community..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   The pandemic`s effects on Phs and Postdocs and potential solutions. Summary report on Panel Discussion 17th march. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer og Vonde hendelser i barndommen. Livsmestring for barn som har opplevd traumer. Hva kan barnehage og skole bidra med?.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2021)

   På tide med felles innsats for barn i krisetider!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Smittet av pandemien»? Psykisk helse og livsmestring i koronatiden. Utfordringer for barn og lærere .

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2021)

   Hvordan snakke med barn om tanker og følelser under covid-19-pandemien?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Tiltak i skolen ved symptomer på atferds – og emosjonelle vansker. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Heimeskulen vart pustepaus for barn som vart mobba. Mobbeombudet fekk dagleg meldingar frå barn so vart utsette for mobbing. Så vart det heilt stille..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Tror ungdomsskolestart kan bli tøffere i år.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Relasjonens betydning for læring – innflytelse på engasjement og resultater..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Konsekvenser for barn og unge i pandemitiden, hvordan virker pandemien inn på psykisk helse, mobbing og læring?.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2021)

   Mestring av stress i arbeidet med barn og unge med alvorlige psykiske vansker, ved hjelp av Lazarus sin transaksjonsmodell. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Preventing violence, sexual abuse and bullying in daycare by the help of the digetal tool “I know” (Jegvet,no). Experiences of daycarestaff and teachers, a process evaluation. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer rammer konsentrasjon og læring. Livsmestring og læring for innsatte som har opplevd traumer. Kva kan ansatte bidra med? Et psykologisk-pedagogisk perspektiv på elever med lærevansker. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Evaluering ved hjelp av Q metodologi. Presentasjon på samling for tiltaksgrupper for en trygg og inkluderende russefeiring. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Livsmestring for ungdom og lærere i VGS i pandemitiden..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Hva trenger barn og unge i kriser generelt i og pandemisituasjonen spesielt?». Hvordan ivareta barns utvikling, læring og trivsel? .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Pandemisituasjonen og veien videre. Tiltak for psykisk helse og livsmestring for barn og unge. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Barnehagen før og etter pandemien. Hvordan skape en god oppvekst? Tanker, følelser og relasjoner når vi har ansvar for små barn 0-5 år. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Resultater fra OTB prosjektet (Omsorg for Traumatiserte Barn) og samtaler om tanker og følelser ved hjelp av billedkort med små barn. .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer og Vonde hendelser i barndommen. Relasjonskompetanse og tiltak i barnehage og skole .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Smittet av pandemien»? Livsmestring for barn, unge og ansatte..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer i undervisningen. Krise og traumepedagogisk forståelse.Traumer, lek og læring barns utvikling.Kan vi skape traumesensitive barnehager og skoler? .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Daycarestaff`s experiences participating in art performance with young children, Moon Moon..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Psykisk helse og livsmestring hos barn 6-12 år. Utvikling og relasjoner..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Omsorg for Traumatiserte barn. Hvordan snakker vi med tanker og følelser med små barn. Bruk av billedkort og følelseskort med små barn..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Psykisk helse og livsmestring i koronatiden. Utfordringer for små barnehagebarn og ansatte..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Ulike typer spiseforstyrrelser i skolen. Hva kan lærer hjelpe til med? Terapi og kommunikasjon med skolen - og ivaretakelse av barnet..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Kognitiv atferdsterapi for angstlidelser. Hvordan trene følelsesregulering? .

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Russetiden og coronaviruset Kjære russ – et lite brev, mens du sitter hjemme Det er russetid og du har gledet deg til denne våren. Og så blir den avlyst! Du må feire på en annen måte, du må feire digitalt!.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Øverland, Klara; Laugaland, Johan Mihle

   (2020)

   Nå handler det om å holde seg friske og gjøre det beste ut av det. Koronaviruset, og konsekvensene av at tusenvis er i karantene. Barnehagebarn og skolebarns følelsesmessige reaksjoner..

  • Øverland, Klara; Løland, Leif Rune

   (2020)

   Heimeskule vart pustepause for barn som vart mobba Mobbeombodet fekk dagleg meldingar frå barn som vart utsette for mobbing. Så vart det heilt stille..

  • Idsøe, Thormod; Øverland, Klara; Terje, Ogden

   (2020)

   Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med Internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig..

  • Øverland, Klara; Frøyland, Anette

   (2020)

   Erfaringsrapport Russ 2019. Livsmestring og Psykisk helse i ungdomstiden.Skolen som forebyggende og mestrende arena, presentert av Sør-Vest Politidistrikt, Rogaland Fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved UIS .

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Koronastengt gav mobbepause.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Erfaringsrapport Russ 2019.Psykisk helse i ungdomstiden. Fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden.

  • Øverland, Klara; Aasland, Jarle

   (2020)

   Slik blir høstens skole­hverdag – psykolog anbefaler å følge med på bekymrede barn og unge.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Skap traumesensitive hjem. Barn og unge som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner strever ekstra i disse tider..

   Dagsavisen

   ISSN 1503-2892.

  • Paolo, Scarbocci Haaland; Øverland, Klara

   (2020)

   JEG VET. Prosess Evaluering av Barnehageansatte og Læreres erfaringer med det digitale verktøyet Jegvet.no. Etiske betraktninger i kommunikasjon med barn. .

  • Øverland, Klara; Klingenberg, Thea

   (2020)

   Separasjonsangst med psykologspesialist Klara Øverland.Hva er separasjonsangst? Hvorfor får noen barn det mer enn andre? Og hvordan kan vi håndtere det? .

  • Øverland, Klara; Midttveit, Ina

   (2020)

   Har du russ i huset til våren? En psykologspesialist og politiet har 15 råd til deg som er russeforelder..

   Utdanningsnytt.no

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Ungdom 17 år, «Ups and Downs» med Diabetes.Livsmestring med kronisk sykdom.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vis med dine tanker og følelser, et digitalt verktøy.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vonde opplevelser: Livsmestring for barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Fungering i barnehagen og skolen.

  • Løland, Leif Rune; Øverland, Klara

   (2020)

   Koronastengte skoler har vært en lettelse for elever som fikk en lang pause fra mobbing, men da kan det være ekstra hardt å gå på skolen igjen.

  • Øverland, Klara; Bruket, Samina

   (2020)

   VIS MEG; kortene som får frem barns stemme.

  • Øverland, Klara; Strand, Maria Gilje

   (2020)

   «Jeg vet» - nettressurs om vold, mobbing og overgrep Læringsmiljøsenteret logo En nettressurs skal gi barn informasjon om hva det vil si å bli utsatt for vold, mobbing, seksuelt misbruk og andre former for overgrep..

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Forelesning og Terapeutiske Rollespill i teams.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Ny videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved UiS Kognitiv atferdsterapi har de siste årene blitt en viktig tilnærming i behandling av barn og unge med ulike psykiske lidelser. Over to år skal 16 studenter gjennomføre den nye videreutdanningen ved UiS..

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Forskning på barn og unge: Depresjon og livsmestring i et systemperspektiv: Hvor bør forskningen rette fokus? .

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet..

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Den siste uken har vært en følelsesmessig berg-og-dalbane. Mange er urolige for situasjonen-barnehager og skoler stenges, og det oppleves som dramatisk. Hva kan jeg gjøre for å ha det bra i korona-"isolasjon", Hjelp jeg er hjemme med unger, mann og hund..

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

   Hefte 65.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2020)

   Lærere kan oppdage seksuelt misbruk gjennom sosiale medier KRONIKK: Alle – og spesielt lærere som er i kontakt med barna hver dag – må være bevisst på at barn kan bli seksuelt misbrukt i hjemmet, og at pedofile kan utnytte krisesituasjonen..

   Aftenbladet

  • Lileng, tone; Øverland, Klara

   (2020)

   Skap traumesensitive hjem for sårbare barn Debatt: Barn og unge som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner, strever ekstra når barnehage og skolerutiner faller bort..

   Utdanningsnytt.no

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Koronaviruset: Slik kan du jobbe med stressfølelsene dine Sliter du med overveldende tanker og følelser i denne situasjonen vi nå befinner oss i? Her er noen tips til hvordan du kan redusere tanker og tankefeller som kan bidra til angst og depresjon..

   Aftenbladet

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Kognitiv atferds terapi med barn – arbeid med tanker og følelser i et utviklingspsykologisk perspektiv.

  • Øverland, Klara; Børve, Trygve

   (2020)

   Jul for din glede! Pepper og oppskrifter for at høytiden skal virke. Råd i koronatiden. .

   Aftenbladet

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Livsmestring for ungdom med hjertevansker.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Barns følelsesmessige reaksjoner etter å ha vært på flukt. .

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vonde hendelser i barndommen: Hva innebærer det å leve med omsorgssvikt, psykisk syke foreldre, mobbing, vold og overgrep? Hvordan skape god livsmesting i barnehage og skole.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   ANGST og Livsmestring i skolen hos barn og unge..

  • Øverland, Klara; Fredriksen, Annelise

   (2020)

   Utdannelse i Kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine

   (2020)

   Vismeg-dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering..

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine

   (2020)

   Vismeg -dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering. Foreldre og Lærerveieldning. .

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2020)

   Livsmestring for SÅRBARE BARN i skolen. Hvem er de? Hvordan identifisere og tilrettelegge?.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet..

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Depresjon, del 1: Livsmestring for barn og unge ved depresjon i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Samlivsbrudd.Årsaker, konsekvenser og tiltak i barnehagen og skolen? Hvordan skal ansatte ivareta barna?.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   De engstelige barna i barnehage og skole. Identifisering og tiltak i barnas personlige og sosiale utvikling..

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Akademisk skriving, tips og råd til fordypningsoppgave skrivning. Hvordan fullføre på nomert tid? Skrivekurs i KAT .

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Hvem kan ikke med hånden på hjertet si at de ikke har tatt en drink eller to for mye på julebordet?.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   I hvilken grad er russetiden med å skape fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden?.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   The importance of traumasensitive schools for positive learning experiences.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Ungdom 17 år- Psykisk helse og livsmestring: «Ups and Downs» med Diabetes i hjem, skole og fritid.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Social Perception Training som et ledd i traumeforståelsen.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Hvorfor slår barn? Lærere og elever blir angrepet. De finnes heldigvis noe som kan hjelpe sårbare barn, sier ekspert.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Nyhus, Livø; Øverland, Klara

   (2019)

   Can the use of picture cards help persons with intellectual disability express what they think about their own disorder?.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2019)

   Age Related Changes in Behavioural and Emotional Problems in Smith-Magenis Syndrome.

  • Vigre, Odd Bjarne; Øverland, Klara

   (2019)

   A study of upper secondary school teacher`s experiences with students` substance abuse.

  • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service.

  • Kjos, Eirik; Øverland, Klara

   (2019)

   Ny rapport viser stigning i vold mot lærere og elever, spesielt for gutter i alderen 7-12 år og for elever som mottar spesialtiltak.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Vonde hendelser i barndommen.Traumesensitive barnehager og skoler - nødvendig for god livsmestring.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   A presentation of the digital tool: I know, for daycare and schools. Developed by Bufdir/Salaby..

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2019)

   Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Følelsesregulering, en presentasjon av samtaleverktøy og forskning til hjelp i barnehage og skole.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Når traumene rammer. Mobbing i skole og barnehage.Tiltak og konsekvenser. Presentasjon av det digitale verktøyet «Jeg vet.no» til hjelp i forebygging av mobbing og i arbeidet for å skape traumesensitive barnehager og skoler .

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Veien til vold. Hva er vold? Hvordan utvikles vold? Hva kjennetegner utøverens tanker og følelser – SIP modellen, Hva er risiko og beskyttelsesfaktorer?.

  • Monrad-Krohn, Vilde Alette; Øverland, Klara

   (2019)

   Lille Maria så moren ta livet sitt – Nå gjør jeg det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, sa moren før hun døde. Først 24 år senere klarer Maria å fortelle om det.

  • Strand, Maria Gilje; Øverland, Klara

   (2019)

   Slik oppdager du alvorlig separasjonsangst.

  • Monsen, Rikke; Øverland, Klara

   (2019)

   Slik oppdager du om barnet ditt har alvorlig separasjonsangst-og hva du kan gjøre med det.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Vonde opplevelser: Barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Hvordan kan barnehage og skole hjelpe?.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Erfaringsrapport russen 2019, psykisk helse i russetiden .

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Kan traumesensitive barnehager og skoler være til hjelp ved omsorgssvikt og psykisk psyke foreldre? Hvordan rammes barn av mobbing, vold og overgrep? .

  • Øverland, Klara; Hartvigsen, Gry

   (2019)

   Slik forstår du smårollingen din. Selv om babyen din ikke kan prate, så kommuniserer barnet med deg hele tiden. Her er signalene du kan være oppmerksom på.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Livsmestring med utfordrende barn - tanker, følelser og atferd. Utviklingspsykologi, observasjon og henvisningsplikt ved bekymring. Barn i kulturskolen - tiltak i fellesskap!.

  • Øverland, Klara; Anette, Frøyland

   (2019)

   Russ i hus.Fem råd til hvordan du snakker med dem.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Erfaringer med Russen i Rogaland Politidistrikt og Kongeparken.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Caring for Traumatized Refugee Children. Experiences from a Norwegian Project..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Rusmisbruk i skolen, hva gjør vi? Forebygging og tiltak for et bedre skolemiljø .

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2018)

   Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Barn og traumer.Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Tiltak som fremmer læring og gode relasjoner i skolen. Elever med atferdsvansker.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle .

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Barn og traumer. Små barn i barnehagen. Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Traumesensitive skoler. Traumer og aggresjon. Hvordan dempe stress og aggresjon i barns skolemiljø? Sosial Persepsjons Trening?.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Samlivsbrudd i barnehagen og skolen. Reaksjoner og tiltak..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Primærforebygging i skolen, hvilke programmer fungerer?.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Phd.kandidat Ida Bruheim Jensens 50% seminar, kommentarer til artikler, og Q metodologi..

  • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara

   (2018)

   Elevar skal lære livsmeistring.Uvisst om lærarar har tid og kompetanse.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Hva kan læreren gjøre for at barn får en god læring? Praktiske tiltak for å etablere relasjon. Elever med atferdsvansker..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   De engstelige, stille barna..

  • Fintland, Ola; Øverland, Klara

   (2018)

   Julaften klokka 12 legger de fra seg mobilene Ingen skal sitte med nesa i en skjerm på julaften dette året. Familien Bruns har faktisk blitt enig med hele slekta om at juleferien skal ha lange, mobilfrie perioder. .

  • Munkvik, Cornelius; Øverland, Klara; Vigre, Odd Bjarne

   (2018)

   Ni av ti lærere på videregående skoler mangler kunnskap om narkotika – Det er et stort gap mellom forventninger samfunnet har og det som er en realitet for lærere på videregående skole, sier lektor Odd Bjarne Vigre. .

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School staff’s experiences and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. A Q-methodological study..

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School staff’s experience and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. .

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School Staff’s Experiences with Smith-Magenis syndrome in Schools –How Do They Handle challenging Behaviour and What Do They Need to manage their work? A Q-methodological study.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Elever med atferdsvansker har ofte emosjonelle vansker. Hva kjennetegner disse og hvordan skape god klasseledelse med slike utfordringer? Enkle metoder og teknikker?.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? .

  • Tolfsen, Caroline; Øverland, Klara

   (2018)

   Vold og trusler skutt i været på Oslo-skole Elever ved Hersleb har truet eller brukt vold ni ganger i år. Ofre kan bli skolevegrere og voldlige elever kan ende opp i kriminelle miljøer, advarer ekspert. .

  • Bjorland, Ingvill; Øverland, Klara

   (2018)

   Gjest om skolestart: Klara Øverland.600 Nye førsteklassinger. .

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2018)

   Livsmestring for sårbare barn.

  • Fintland, Ola; Øverland, Klara

   (2018)

   «Du merker ikke selv hvor mye tid du bruker på mobilen, men de rundt deg merker det veldig godt».

  • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara

   (2018)

   Elevar skal lære livsmeistring – uvisst om lærarar har tid og kompetanse. Om to år skal livsmeistring inn i skulen. Allereie no er fagpersonar uroa for om lærarar er rusta til å undervise i psykisk helse og stress. .

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine

   (2017)

   Exploring young refugee children`s thoughts and emotions after having experienced trauma - listen to the children`s voices.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2017)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Hva gjør vi når barna blir triste eller redde i barnehagen (internaliserer)?.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet) I barnehagen. Traumer og tolleransevindu modellen..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   50000 barn og unge lider:Slik ser du om barnet ditt blir mobbet..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Rusmisbruk, symptomer og tiltak.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? Hva med ungdom i Beaming miljøet? .

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Lokale aktiviteter i Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Gruppemekanismer i ungdomsgrupper og gjenger. Sosiale medier en utfordring..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   A self-evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitiv Behavior Therapy, CBT, for children.KAT programmet,R-BUP Bergen.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Stavangerskolene:En av fem jenter har skadet seg selv..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Stressede små. Tidlig barnehagestart. Schizofrenidagene 2017 KÅKÅ.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Spiseforstyrrelser i skolen. Hva kan lærere bidra med?.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Psykiske utfordringer I et PhD løp, "Ups and downs with your PhD".

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Hjertevansker – hjerteløsninger? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Selvregulering av tanker og følelser – en vei til bedre fungering?.

  • Øverland, Klara; Hansgaard, Lotte

   (2017)

   Foreldreforedrag for foreldre til barn med ADHD. Symptomer, årsaker og behandling..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Ungdomstid, sorg og gleder i hjem og skole – å leve med Epilepsi.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Selvregulering hos barn som er utsatt for traumer.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Relasjonens betydning for læring. Læringssentrerte lærer og student relasjoner er effektive.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Depresjon hos barn og unge.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn i Barnehagen, studert ved hjelp av Q metodologi.

  • Vigsnæs, Maria Knoph; Øverland, Klara

   (2016)

   Vedgår at for mange barn opplever mobbing.Statsminister Erna Solberg (H) signerte i dag ein ny partnerskapsavtale mot mobbing. Ho vedgår at dei ikkje har lukkast i å gje alle barn ein trygg oppvekst. .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Omsorgssvikt, vold, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn. Pedagoger og ansatte i barnehager og skole har en viktig rolle i å oppdage dette og å hjelpe barna .

  • Øverland, Klara; Basilier Vaage, Aina; Lecoq, Domnine Marie Claude Ma

   (2016)

   Caring for Traumatized Children (CTC).

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Vonde hendelser i barndommen. Hvordan påvirker traumer barn og unge? Hva kan barnehagen/skolen gjøre?.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   "Det beste for våre barn". Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag.Skolestart, familieliv, arbeids-ledighet, mobbing: Psykisk helse.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Behandleres møte med psykisk psyke foreldre.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Å vokse opp med psykisk syke foreldre. Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, mobbing, overgrep og vold. Reaksjoner og konsekvenser..

  • Lecoq, Domnine; Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Caring for Traumatized Children (CTC). A traumasensitive approach in daycare.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine

   (2016)

   Caring for Traumatized Children in daycare (the OTB Project).

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Å bli utsatt for vold, krenkelse, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn.

  • Bjåen, Bjørgulv K.; Øverland, Klara

   (2016)

   Mobbing rammer folkehelsa. Høy regning: Hadde man vært bevisst de alvorlige konsekvensene av mobbing, ville man ha reagert mye kjappere i forsøkene på å stoppe mobbingen.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Ups and Downs med diabetes, ungdom 17 år. Inkludert gruppearbeid.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   ADHD, informasjon om selvregulering og samregulering i familien og på skolen. Medisinering og andre tiltak. Foreldrekurs..

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Hvordan kan lærere oppdage og hjelpe elever med angst? Tre til fem prosent av barn og unge har angst, men hvordan kan du som er lærer identifisere angstsymptomer og tilrettelegge skolehverdagen for elever med angst? .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Utfordringer i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv - tanker og følelser. Foredrag for foreldre med diabetes.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   "Grønne tanker" - glade barn, kan dette være til hjelp i skolen? En innføring i kognitive teknikker til hjelp i skolen med emosjonelle vansker.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB) studien.

  • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Bakgrunn og forskningsdesign.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Grønne tanker. Kognitive teknikker til hjelp for barn med emosjonelle vansker i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen: Angst i skolen. Utredning og tiltak som kan hjelpe elever.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Samtaler når barn/unge viser emosjonelle problemer, som aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori ved og etter aggresjonsutbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Rus i skolen. Hvilke tiltak kan være til hjelp?.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Kognitive terapiteknikker til hjelp for elever med emosjonelle vansker, for lærere i skolen. Hjelp til selvregulering og samregulering i skolen.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for traumatiserte barn. Traumesensitive barnehager - traumebevisst omsorg i barnehagen.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i barnehagen og skolen må fortsatt prioriteres. Bidrag fra Rogaland Lokallag.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Angst og depresjon i barnehage og skole.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Grønne tanker. Innføring i kognitiv miljøterapi. Støtte til selvregulering og bedre livsfungering.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Tenåringstid med kronisk sykdom - protester? Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Gruppepsykologi -på tide å gjenopprette gruppeterapiens status i behandling, gjennom Norsk Psykolog Forening sitt utdanningssystem. Innlegg fra Rogaland Psykologforening.

  • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara

   (2015)

   Omsorg for Traumatiserte Barn.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hvordan reagerer små barn på samlivsbrudd i barnehagen? Reaksjoner og tiltak..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Inkludering i barnehage og SFO.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hva er det med Matilde? Barn på deling-når konflikten mellom mor og far rammer de aller minste. Barns reaksjoner og barnehagens tiltak..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hvordan arbeider barnehager med samlivsbrudd? Resultater fra forskning og introduksjon til veilederpakken: Et barn to hjem..

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2015)

   Caring for Traumatized Children..

  • Handeland, Bodil; Kristensen, Lars Ole; Øverland, Klara

   (2015)

   PPT tjenesten. På tide å fremme den pedagogisk psykologiske rådgivingstjenesten i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Traumer. Når mor eller far er psykisk psyk, mobbing, overgrep, mishandling og omsorgssvikt..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hva med den psykiske helsa og frigjøringen fra foreldrene? Ungdom med hjertefeil..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Ups and Downs med diabetes.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes. Foreldreforedrag for foreldre med barn med diabetes..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hjertesmerte? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv? Tanker og følelser. Foredrag for ungdom med hjerteproblemer..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Hvordan ivareta små barns følelser, for å stimulere til en positiv utvikling?.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Systematisk arbeid med tilknytningsprosesser og tiltak, for å ivareta barns følelser og utvikling..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagebarn og samlivsbrudd Klara Øverland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland har undersøkt barnehageansattes erfaringer med barn og samlivsbrudd. .

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barn i to heimar - resultat frå Dr.graden.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2015)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB).

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Når barn tar sitt eget liv etter mobbing.Historier om unge mennesker som velger å ende livet sitt etter mobbing ryster, og mange føler med familie og klassekamerater. Ingen nærmiljø har råd til å miste barn.

  • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Mobbing setter fysiske og psykiske spor. Konsekvensene for barn som mobbes er langvarige, og endring tar tid.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Jakobsen, Siw Ellen; Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd. Når mamma og pappa går fra hverandre, er barnehagen et trygt sted hvor rutiner og omsorg kan fortsette som normalt.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Utvikling av depresjon og suicidal atferd.

  • Øverland, Klara; Gudmestad, Borghild

   (2014)

   Vil letta barnehagekvardagen. Sandneskvinna klara Øverland (45) har med sitt forskningsarbeid vore med på å leggja grunnlaget for rettleiingsmaterialet som skal hjelpa barn i familiar med samlivsbrot til å få ein lettare kvardag..

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Helsemessige konsekvenser av mobbing - barn rammes fysisk og psykisk.

  • skogedal, magnus nødland; Wirak, Stanley; Øverland, Klara

   (2014)

   Nyttårsmottakelse av ordføreren..

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Presentasjon av Dr.graden: Barn og samlivsbrudd. Hva skal til for å ta en Dr.grad?.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Små barn og samlivsbrudd. Barns reaksjoner og tiltak som kan være til hjelp i barnehagen.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Kognitiv miljøterapi med ungdom i barnevernet. Samtaler når ungdom har vist aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori etter aggresjonsepisoder?.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Motatt Sandens kommunes Erverspris for doktorgraden: Barn og samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Kognitiv miljøterapi med ungdom- plassert på institusjon etter Lov om barnevernstjenester, §4.24, §4.25 og §4.26, alvorlig rus, vold eller kriminalitet.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Når små barn blir ertet eller utestengt.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Barn og samlivsbrudd, Tilknytning og foreldres reaksjoner etter samlivsbrudd, samt barnehagens arbeid med barna.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Presentasjon av PhD studien: Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Barnehagebarn og samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Arbeid i barnehagen studert ved hjelp av Q metodologi. Hva er viktig i barns oppvekst. Et tilknytningsteoretsik perspektiv.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Hva er viktig i barns oppvekst? Digitale verktøy eller tilknytningsteoretisk perspektiv?.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Q metodologi i Bupa. Studie av subjektivitet.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Hva er det med Thomas? Om samlivsbrudd og reaksjoner.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Doktorgrad disputas-meddelelse, Barnehagebarn og samlivsbrudd.

  • Wiese, Ingeborg; Øverland, Klara

   (2013)

   Små barn og samlivsbrudd. Hvordan opplever 4-5 åringer foreldrenes samlivsbrudd? Stort sett all forskning på området har dreid seg om større barn og ungdom. En ny doktor avhandling forsøker å avdekke femåringenes reaksjoner i barnehagen etter at mor og far har skilt lag.

  • Landsend, Merete; Øverland, Klara

   (2013)

   Skilsmisse tøffere enn du tror. Barn klandrer seg selv, gjør det svakere på skolen, må trøste mor og far.

  • Bjørnå, M.E, Tove; Øverland, Klara

   (2013)

   Slik opplever femåringen skilsmissen. Femåringer forteller at de har det fryktelig vanskelig når de føler ansvar for å trøste mor eller far etter samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara; Thorsen, Arlene Margaret Arstad

   (2013)

   Daycare children of divorce and their helpers.Exploring subjective experiences among daycare staff - how do they work with children and families of divorce?.

  • Øverland, Klara; Færø, Marthe Kaasa

   (2013)

   Skilsmisse.Jeg må trøste mamma.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Q-sorting with young children.Experiences from a study of-five-year olds sorting pictures/images representing reactions related to parental divorce.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd.Barnehageansattes erfaringer og femåringers-reaksjoner.

  • Øverland, Klara; Bjåstad, Jon Fauskanger; Haugland, Bente Storm Mowatt; Stevenson, Greer

   (2013)

   An evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitive Behavior Therapy (CBT) for Children.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Vi er skilt. Hva med barna våre? Barn og unge som opplever samlivsbrudd. Hva viser forskningen om deres reaksjoner og hva kan foreldre gjøre?.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Boka «Psykisk helse i skolen» brukes aktivt i grunnskolen. Mange lærere, og hele skoler, bruker boka «Psykisk helse i skolen» for å bedre forstå elevenes psykiske helse. .

  • Nilssen, Linn Helen; Øverland, Klara

   (2012)

   Små barn som biter fra seg. Når søte melketenner blir et angrepsvåpen, er det godt å vite at det finnes metoder som hjelper.

   Glade barn i barnehagen

   Volum 1.

   Hefte 7.

   s.92-94.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Kampen-saken: Ingen enkel forklaring på Kampen-volden. Kampen-dødsfallet. Vold avler vold. Men det er bare en del av årsaken til at noen utvikler aggresivitet som får fatale følger.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Barnehageansatte sine opplevelser av små barns reaksjoner ved samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Angst og traumer i skolen. Hvordan kan lærere identifisere angstsymptomer og hva hjelper?.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Psykolog: - Virker som han tok på seg en annen rolle. Virker som om gjerningsmannen var emosjonelt distansert. http:www.aftenbladet.no/terror/-Virker-som-han-tok-p-seg-en-annen-rolle-2840382.html.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Risikovurderinger, av rus, vold og selvskading og planlegging av sikkerhet.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare. Ungdom som utøver vold og tortur.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Q-methodology as a Tool for Agenda setting Innføring i Q-metodologi.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Krangler mye i ferien. Mange familier opplever at ferien ender i krangel og skuffelser Må følge bedre med barna. Psykolog Klara Øverland oppfordrer foreldrene til å være der for barna om sommeren.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare? Ungdom som utøver vold og tortur.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Fra antihelt til superhelt. Hvordan kunne antikapitalisten Oliver Stone skape en rollefigur for all verdens økonomistudenter? Finansavisen.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Krigsbilder av barn i krig Paneldebatt om krigsbilder fra Gaza.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Voldssituasjonen i Rogaland. Akutt familievold. Barn og unge som lever med vold.

  • Størksen, Ingunn; Øverland, Klara

   (2009)

   Vonde brudd Barn som lider når foreldrene flytter fra hverandre.

   Foreldre og barn

   ISSN 0332-513X.

   Volum 1.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Krigsbilder kan gi psykiske reaksjoner. Psykolog reagerer på bilde fra Gaza.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Selvskading. Forebygging og behandling i akuttinstitusjoner. Temadag om selvskading. "Blodet som renner" (oppdragstittel).

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Barnehageansatte sine subjektive følelser i forbindelse med samlivsbrudd i barnehagen, studert ved hjelp av Q-metode.

  • Øverland, Klara

   (2001)

   Det beste for våre barn. Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag? Skolestart, familieliv, arbeidsledighet, mobbing: Psykisk helse.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Øverland, Klara; Bruket, Samina

   (2020)

   Når ord ikke strekker til, kan barn få dele sin livsverden ved å peke, vise og sortere. Her er samtaleverktøyet med aktivitetskort som viser situasjoner barn kjenner seg igjen i..

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina

   (2020)

   Å ivareta de som har blitt utsatt for mobbing..

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing. Se filmen om Per, som trenger litt ekstra oppfølging på skolen selv om han ikke lenger blir mobbet..

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Skodansen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Åsmund kroppen (lære språk) .

  • Øverland, Klara; lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Fem fingre på min hånd og Tommelsprett.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Armene og Tramp.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Dingle som en kringle.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Toppen av kroppen.

  • Vedholm, Fredrik Dahle; Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2019)

   "Dingle som en kringle". Dans, språk, bevegelse, lek og læring. Trening av eksekutive funksjoner.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Armene og Sving-Sving.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Åsmunds balettdans.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hofta - Kroppen vår del 2.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Lår Gå Tramp, Kroppen vår del 1.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Intro og To føtter. Føttene mine er bunnen på meg.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle

   (2019)

   Hjernen og følelsene i kroppen. Følelsene sitter inni oss.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hele Kroppen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hodet er toppen.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Depresjon i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Angst i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Dok 09. Internasjonal Pressefotograf Konferanse. Paneldebatt. Publisering av krigsbilder av barn.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway