Klara Øverland

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-357
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Øverland, Klara

   (2023)

   EN TRYGG OG INKLUDERENDE RUSSEFEIRING, ROGALAND FYLKESKOMMUNE MIDTVEISEVALUERING.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Hva kjennetegner de yngste barna i skolen : 1-7-klasseelever i et utviklingspsykologisk perspektiv. I: Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202659332.

   s.87-110.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Tanker følelser og livsmestring i ungdomstiden : Utviklingspsykologi GLU 5-10 klasse. I: Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202659349.

   s.112-135.

  • Øverland, Klara; Nærland, Terje; Nag, Heidi Elisabeth

   (2020)

   Behavioral Phenotype of Smith-Magenis syndrome (SMS). Individual characteristics and parental and School staff's experiences.

   Universitetet i Stavanger.

  • Østrådt, Ane

   (2020)

   «Ansatte i ungdomsskolen sine erfaringer med elever som viser traumesymptomer».

   Universitetet i Stavanger.

  • Jensen, Erling Megaard

   (2020)

   Hvilke erfaringer har lærere i spesialskole med sosial kompetanseutvikling hos elever som utøver eksternalisert atferd i 5-7. klasse?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Johnsen, Guro

   (2020)

   Læreres erfaringer med elever som har opplevd traumer. En studie av læreres beskrivelser av sine erfaringer med tiltak i klasserommet, rettet mot elever som har opplevd traumer (1.-4. klasse)..

   Universitetet i Stavanger.

  • Teige, Silje

   (2020)

   Læreres erfaringer med tilrettelegging og tiltak for barn som har opplevd traumer i barneskolen.

   Universitetet i Stavanger.

  • Frøyland, Anette; Øverland, Klara; Driveklepp, Håvar; Njærheim, Jan

   (2019)

   Erfaringssrapport Russ 2019. En kartlegging av forebyggende arbeid og erfaringer med russen i Sør-Vest pd 2019 blant politi- og skoleansatte i Rogaland.

  • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215026015.

  • Scott, Nicci Alexandra

   (2016)

   Hva sier nyere forskning om effekten av skolebaserte kognitiv-atferdsterapeutiske intervensjoner på barn med angst?.

   Universitetet i Oslo.

  • Nedreaas, Kjersti

   (2016)

   En kvalitativ undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på krigstraume, med fokus på identifisering, tiltak og lærernes mestring av dette i skolehverdagen.

   Universitetet i Stavanger.

  • Aga, Siri Lenes

   (2014)

   En undersøkelse av læreres erfaringer med elever i ungdomsskolen som opplever angst.

   Universitetet i Stavanger.

  • Flokketveit, Camilla Espedal

   (2014)

   Elever med depresjon i videregående skole. En undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på depresjon, med fokus på identifisering av symptomer, tiltak og lærernes mestring av dette arbeidet.

   Universitetet i Stavanger.

  • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara

   (2014)

   Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø.

   Universitetet i Stavanger.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology.

   ISBN 9788276445183.

   Hefte 181.

 • Formidling
  • Øksnes, Janne; Øverland, Klara; Løvstakken, Kåre; Taksdal, Merete

   (2024)

   Ungdom og Rus, del 1. Ungdom og rus. Erfaringer fra politiet og helsetjenesten. .

  • Bell, Martyna; Øverland, Klara

   (2024)

   PROFRES 2.0- Presentation of work in progress with working title: "An Insight into Cooperation to Overcome Cyberbullying within Norwegian Educational Context – Students’ Perspective?"..

   PROFRES 2.0 Spring Gathering;

   2024-04-18 - 2024-04-19.

  • Øverland, Klara

   (2024)

   Caring for Traumatized Children (CTC) - a traumasensitive approach in daycare. Relaxation techniques for emotional regulation.

   HelseVest Meet & Pitch seminar;

   2024-04-30.

  • Evertsen, Cecilie; Vestad, Lene; Øverland, Klara

   (2023)

   Tvinger vi fortsatt fisker til å klatre i trær?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger; Øverland, Klara; Jahnsen, Hanne

   (2023)

   Preventing and Intervening Against Cyberbullying: The Importance of Collaboration Between Actors.

   World Anti-Bullying Forum;

   2023-10-26.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Sparx - et dataspill til hjelp for unge som sliter med depresjon..

   Midnattsolkonferansen, Nordisk konferanse for Kognitiv Atferds Terapi;

   2023-06-07 - 2023-06-09.

  • Øverland, Klara; Gundersen, Knut K.

   (2023)

   Presentasjon av Sosial Perspesjons Trening. Traumesensitive hjem, skoler og oppvekstmiljø.Kan SPT være til hjelp når barn har opplevd traumer?.

   Midnattsolkonferansen, Nordisk konferanse for Kognitiv Atferds Terapi;

   2023-06-07 - 2023-06-09.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   A musical art performance with young children. Daycarestaff`s experiences. Perceptions of attachment, sensory stimuli and selfregulation. A single study case analyses, by the help of Q methodology. .

   39th Q methodological conference;

   2023-09-13 - 2023-09-16.

  • Ormhaug, Silje Mørup; Augusti, Else-Marie; Birkeland, Marianne Skogbrott; Bræin, Mari Kjølseth; Evang, Are; Hafstad, Gertrud Sofie; Hansen, Lene Sommerseth; Jensen, Tine; Knutsen, Marie Lindebø; Løken, Per Martin Hvam-Malmedal; Michaelsen, Kaja; Moen, Linda Holen; Päivärinne, Heidi Maria; Simonsen, Ane Heiberg; Skar, Ane-Marthe Solheim; Øverland, Klara; Øverlien, Carolina

   (2023)

   Angsten for å snakke med barn om vold og overgrep.

   Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

   ISSN 0332-6470.

  • Ormhaug, Silje Mørup; Augusti, Else-Marie; Birkeland, Marianne Skogbrott; Bræin, Mari Kjølseth; Evang, Are; Hafstad, Gertrud Sofie; Hansen, Lene Sommerseth; Jensen, Tine; Knutsen, Marie Lindebø; Løken, Per Martin Hvam-Malmedal; Michaelsen, Kaja; Moen, Linda Holen; Päivärinne, Heidi Maria; Simonsen, Ane Heiberg; Skar, Ane-Marthe Solheim; Øverland, Klara; Øverlien, Carolina

   (2023)

   Barn trenger rom til å fortelle.

   Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

   ISSN 0332-6470.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Hvordan skape «En trygg og inkluderende russetid»? Evaluering av Rogaland Fylkeskommune sitt prosjekt i samarbeid med russ, skole, politi og andre aktører!.

   Utdanningsdirektoratet, arbeidsforum;

   2023-03-22.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   En trygg og inkuderende russefeiring, Rogaland Fylkeskommune, Midtveisevaluering.

   Rogaland Fylkeskommuen, Evalueringsmøte;

   2023-03-22.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Psykisk helse, følelsesregulering og sosial kompetanse hos ungdom. Hvordan redusere stress i skolehverdagen?.

   Karmsund videregående skole, Lærerkollegia seminar;

   2023-08-23.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Hvordan skape bedre psykisk helse? Risikofaktorer og forebygging i v.g.s. med utgpkt i russetida» Tiltak som hjelper alle elever.

   Karmsund videregående skole, Lærerkollegia seminar;

   2023-08-23.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Prosedural Research ethics with children and youth in practice research – reflexibility and challenges. Exemplified with «I Know– a digetal tool to prevent violence, sexual abuse and bullying», and «Sparx», an internet therapy game for treatment of mild/moderat depression..

   PhD seminar ethics;

   2023-11-28.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Traumesensitive Hjem og Skoler Følelsesregulering, Traumer og Læring. Foredrag for Beredskapshjem og familiehjem, som har omsorg for barn i barnevernet. .

   Fagdag for Beredskaps og familiehjem;

   2023-05-04.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Sparx studien– hvordan kan et internett basert avartar program være til hjelp for unge?.

   Psykisk helse møte;

   2023-05-04.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Kognitive strategier. Psykisk helse. Hvordan fungere i hverdagen? Livsmestring, stress og kognitive utfrodringer ved epilepsi..

   Fagdag Mestringseneheten SUS, Epilepsi;

   2023-03-15.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Bakfull på skolen? Kronikk: Russen er stort sett over 18 år og har selv et ansvar, – men har voksne også sitt ansvar for russe­tiden?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine; Øverland, Klara

   (2023)

   Angsten for å snakke med barn om vold og overgrep. Vi er bekymret for at påstander om filmen «Alle barn har rett til en trygg barndom» kan føre til at vi blir redde for å snakke med barn om vold og overgrep..

   Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

   ISSN 0332-6470.

   DOI: 10.31265/ps.695

  • Ormhaug, Silje Mørup; Jensen, Tine; Øverland, Klara; Augusti, Else-Marie; Birkeland, Marianne Skogbrott; Bræin, Mari Kjølseth; Evang, Are; Hafstad, Gertrud Sofie; Hansen, Lene Sommerseth; Øverlien, Carolina

   (2023)

   Barn trenger rom til å fortelle. Vi må unngå å skape usikkerhet om det er greit å snakke med barn om vold..

   Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

   ISSN 0332-6470.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Hva vi kan gjøre for barn og unge som blir redde av krig.. Kronikk: Svar direkte og så ærlig du kan på barns spørsmål om krig og lidelser!.

   Aftenbladet.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Barnehageansattes erfaringer med små barn og samlivsbrudd. Hvordan skape trygg tilknytning og trygg følelsesregulering?  .

   Schizofrenidagene, Småbarnsdagen;

   2023-11-07.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Følelsesregulering for små og store barn. Hvordan kan helsesykepleiere arbeide med barn og unges følelser?.

   Helsesykepleier utdanningen;

   2023-03-09.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Følelsesregulering for små og store barn. Samarbeid med barnehage og skole i helsesykepleierarbeid. .

   Helsesykepleier utdanningen;

   2023-03-09.

  • Øverland, Klara

   (2023)

   Følelsesregulering for små og store barn. Samarbeid med barnehage og skole i helsesykepleierarbeid. .

   Seminardag for lærere;

   2023-03-09.

  • Øksnes, Janne; Øverland, Klara; Taksdal, Merete; Løvstakken, Kåre

   (2023)

   Ungdom og Rus, del I. Samtale om ungdom og risikofaktorer, erfaringer fra politi og helsefagarbeid, miljøterapi. .

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Kommentarer fra Læringsmiljøsenteret, UiS, om pandemi konsekvenser og skolefravær hos barn og unge..

  • Øverland, Klara; Frøyland, Annette

   (2022)

   A safe and inclusive graduating period (Russetid). Experiences of Norwegian Police`s active internet communication with teenage graduates, "Russ", to prevent bullying and negative life events. .

   International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD);

   2022-06-19 - 2023-06-23.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Kognitiv atferdsterapi – utviklingsstøttende terapi på barnets premisser.

   Solstrandseminaret;

   2022-09-02.

  • Cranner, Kristin Vrestheim; Øverland, Klara

   (2022)

   Hvordan skape en mer inkluderende russetid?.

  • Strand, Maria Gilje; Øverland, Klara

   (2022)

   Ingen russ skal føle seg utenfor Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Nå har russen selv vært med på å foreslå tiltak til en mer inkluderende russetid.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2022)

   Skolefravær – erfaringer fra praksis KRONIKK: Hvordan pusler vi sammen bitene i «Det store puslespillet»?.

   Aftenbladet.

  • Øksnes, Janne; Øverland, Klara

   (2022)

   Utvikling av sosial kompetanse.

  • Øksnes, Janne; Øverland, Klara

   (2022)

   Livsmestring i skolen.

  • Øverland, Klara; Strand, Maria Gilje

   (2022)

   Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn. Som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser.

  • Øverland, Klara; Jåtun, Bethi Dirdal

   (2022)

   Når du selv kjenner uro, hvordan skjermer du barna? Rekordmange søker opp hvor de kan finne nærmeste tilfluktsrom, og apotekene er tomme for jodtabletter. Både barn og voksne kjenner på frykt og uro i forbindelse med krigen i Ukraina. Hva kan vi gjøre?.

  • Øverland, Klara; Jåtun, Bethi Dirdal

   (2022)

   Når krigen vekker vonde minner.For mennesker som har kommet til Norge som flyktninger, og har opplevd krig og kr igshandlinger eller andre vonde ting, kan krigen i Ukraina vekke til live vonde minner og reaksjoner og utløse til dels sterke reaksjoner.

  • Øverland, Klara; Jåtun, Bethi Dirdal

   (2022)

   Når barn fra Russland og Ukraina går på samme skole. Elevene kan fort bli bærere av de voksnes konflikter. Dersom russiske og ukrainske barn går på samme skole, må de voksne følge ekstra godt med på dialog og atferd.

  • Øverland, Klara; Pedersen, Elise; Friestad, Mari

   (2022)

   De fleste barn kommmer til å ta dette igjen, men det er en gruppe sårbare barn som dette er ekstra tøft for. Hvordan lærerstreiken kan påvirke barn.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Hvordan skape en trygg og god russetid? I løpet av pandemien ble russefeiringen kraftig redusert, men dette året er den tilbake, Arbeidet for en god og trygg feiring er omfattende.

   Aftenbladet.

  • Øverland, Klara; Stokka, Magnus

   (2022)

   Politiet aksjonerer mot 12-åringar som står bak "nakenkontoar", Barn ned i 11-12 årsalderen deler seksualiserte bilete og videoar på kontoar på sosiale medier med jamnaldrande. <i Rogaland har politiet avdekt et stort omfang og går til ransaking av barna. .

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Elever i videregående skole føler seg utrygge, dropper ut og leverer svakere prestasjone runder pandemien, rektor ved Bryne v-g-s- slr alarm, Klara Øverland, Læringsmiljøsneteret kommenterer lærerrelasjoner og digitale erfaringer.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Nyttige ressurser for arbeid med flyktninger. Norsk Forening For Kognitiv Terapi .

  • Øverland, Klara

   (2022)

   «Glad, sint, sur, trist – de sier at ungen min svinger i humør! » Følelsesregulering og sosial kompetanse hos barn.

   Stormøte Stangeland Skole, for foreldre;

   2022-09-28.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Sosial kompetanse og sosial persepsjons trening (SPT).

   Nord Univeritet, Bodø;

   2022-09-28.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Aggresjon, risikofaktorer og atferdsvansker hos barn og unge.

   Nord Universitet, Helsepedagogikk;

   2022-09-28.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Hvordan mestre livet og skolen. «Ups and Downs» med Diabetes. Tanker, følelser og stressmestring for unge, 12-åringer.

   Stavanger Universitetssykehus;

   2022-04-22 - .

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Research ethics with children and youth in research - challenges.Examplefied with «I Know – a tool to prevent violence and Sparx, an internet CBT avertar therapy program for depression.

   Ethics PhD course ;

   2022-11-28.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Hva er angst, ulike typer angst og tiltak for livsmestring - barnet/elevens subjektive opplevelse i sentrum.

   Bachelor i Psykologi;

   2022-11-21.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Hva er angst, ulike typer angst og tiltak i skolen – livsmestring for alle.

   Bachelor i Psykologi;

   2022-11-21.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Jeg vet. Barnehageansatte og læreres erfaringer med det digitale verktøyet Jegvet.no. Hva bør det forskes videre på? Samarbeid mellom hjem, barnehage/skole og politi vedrørende traumer – vold. .

   Forskergruppen relasjonell vold, Politihøgskolen i Bodø;

   2022-09-29.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Research ethics in educational research. Child developmental perspectives and focus on organizational – and personal ethical values.

   Research Ethics PhD course;

   2022-05-30.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Pandemiens konsekvenser for barn og unge helse og utvikling. Krigens konsekvenser. Hvilke tiltak kan være til hjelp? Endelig kan vi snakke sammen og møtes! .

   Seminar Rådgiverforum. Sos.ped samling. Åpen dag.;

   2022-03-08.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Følelsesregulering for små og store barn.

   Master helsesykepleie;

   2022-03-11.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Traumer og Vonde hendelser i barndommen. Kan vi skape traumesensitive barnehager og skoler?.

   Aftenskolen kurs for barnehageansatte og lærere;

   2022-10-25.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Barn som pårørende. Hvilke tiltak kan være til hjelp i barnehagen og skolen? .

   Helsepedagogikk for barnehageansatte og lærere;

   2022-01-21.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Barn i krise.Krisepedagogisk tilnærming og støtte tiltak i barnehagen og skolen..

   Helsepedagogikk for barnehageansatte og lærere;

   2022-01-22.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Traumer, lek og læring barns utvikling. Kan vi skape traumesensitive barnehager og skoler? .

   Helsepedagogikk for barnehageansatte og lærere;

   2022-01-21.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Psykiske vansker og læring – utredning og tiltak.

   Bachelor i Psykologi;

   2022-11-07.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Sparx studien– Behandling av depresjon ved hjelp av e-terapi. Metodiske og etiske refleksjoner.

   RKBU-vest forskergruppe;

   2022-02-07.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   En trygg og inkluderende russetid, hvordan forebygge og oppdage risikofaktorer – som rus, vold og billedspredning i lukkede miljøer? Politiets nettpatruljes erfaringer med bruk av sosiale medier for å komme i kontakt med russ (unge i VGS)..

   Politihøgskolen i Bodø relasjonell vold forskergruppe;

   2022-09-29.

  • Øverland, Klara; Kindervåg, Marthe

   (2022)

   I dag skal vi høre at barn helt ned til barneskolen bruker en anonym app for å rangere hverandre. Mobbing.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Barn deler overgrepsbilder på nett.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Kommentar fra Læringsmiljøsenteret. Mer skolefravær og svakere skoleprestasjoner.

  • Øverland, Klara; Gufstafson, Klaus

   (2022)

   Valerie flyktet fra krigen. Nå blir hun student: – En fantastisk mulighet for meg.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Ap-politiker om ekskludering i russetiden: – Sånn skal vi ikke ha det.

  • Øverland, Klara

   (2022)

   Krympet favorittgenseren sin: Første gang jeg vasker klærne selv.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer og Vonde hendelser i barndommen. Livsmestring for barn som har opplevd traumer. Hva kan barnehage og skole bidra med?.

   Helsepedagogikk undervisning;

   2021-12-01.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Smittet av pandemien»? Psykisk helse og livsmestring i koronatiden. Utfordringer for barn og lærere .

   KS Webinar Læringsnettverk - «Hvordan styrke laget rundt barn og unge?»;

   2021-02-25.

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2021)

   Hvordan snakke med barn om tanker og følelser under covid-19-pandemien?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2021)

   På tide med felles innsats for barn i krisetider!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Tror ungdomsskolestart kan bli tøffere i år.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Preventing violence, sexual abuse and bullying in daycare by the help of the digetal tool “I know” (Jegvet,no). Experiences of daycarestaff and teachers, a process evaluation. .

   EADP summer tour 2021. Bullying: What we know and what we can do.;

   2021-09-17.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Daycarestaff`s experiences participating in art performance with young children, Moon Moon..

   Norsk Barnehagekonferanse;

   2021-10-28.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Kat med barn – arbeid med tanker og følelser i et utviklingspsykologisk perspektiv.

   Fagdag for ansatte Stavanger Universitetssykehus;

   2021-11-04 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer i undervisningen. Krise og traumepedagogisk forståelse.Traumer, lek og læring barns utvikling.Kan vi skape traumesensitive barnehager og skoler? .

   Helsepedagogikk undervisning. EVU. ;

   2021-01-30.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Pandemisituasjonen og veien videre. Tiltak for psykisk helse og livsmestring for barn og unge. .

   Temamøte, opposisjonen, Stavanger Kommune;

   2021-05-26.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Hva trenger barn og unge i kriser generelt i og pandemisituasjonen spesielt?». Hvordan ivareta barns utvikling, læring og trivsel? .

   Fagdag for leger ved Stavanger Universitetsykehus;

   2021-10-02.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Psykisk helse og livsmestring i koronatiden. Utfordringer for små barnehagebarn og ansatte..

   Filiorumforedrag, for Stavanger Kommune;

   2021-04-29.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Livsmestring for ungdom og lærere i VGS i pandemitiden..

   Randaberg videregående skole, DEKOM;

   2021-02-10 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Smittet av pandemien»? Livsmestring for barn, unge og ansatte..

   Brown bag, Læringsmiljøsenteret, UIS;

   2021-02-18.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Barnehagen før og etter pandemien. Hvordan skape en god oppvekst? Tanker, følelser og relasjoner når vi har ansvar for små barn 0-5 år. .

   Verdensdagen for psykisk helse.;

   2021-09-27.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Psykisk helse og livsmestring hos barn 6-12 år. Utvikling og relasjoner..

   Verdensdagen for psykisk helse;

   2021-09-27.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Evaluering ved hjelp av Q metodologi. Presentasjon på samling for tiltaksgrupper for en trygg og inkluderende russefeiring. .

   Nettverkssamling tiltaksgruppen Russ;

   2021-11-29.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer rammer konsentrasjon og læring. Livsmestring og læring for innsatte som har opplevd traumer. Kva kan ansatte bidra med? Et psykologisk-pedagogisk perspektiv på elever med lærevansker. .

   Fengselsundervisning og kriminalomsorgen;

   2021-04-15 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Omsorg for Traumatiserte barn. Hvordan snakker vi med tanker og følelser med små barn. Bruk av billedkort og følelseskort med små barn..

   Fagmøte for behandlere ved BUP, utredningsposten, SUS;

   2021-01-15.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2021)

   Mestring av stress i arbeidet med barn og unge med alvorlige psykiske vansker, ved hjelp av Lazarus sin transaksjonsmodell. .

   Skoleutvikling fagdag;

   2021-08-13.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Ulike typer spiseforstyrrelser i skolen. Hva kan lærer hjelpe til med? Terapi og kommunikasjon med skolen - og ivaretakelse av barnet..

   Skoleutvikling, fagsamling;

   2021-09-23.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Kognitiv atferdsterapi for angstlidelser. Hvordan trene følelsesregulering? .

   Kognitiv Atferdsterapi undervisning;

   2021-06-10.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Resultater fra OTB prosjektet (Omsorg for Traumatiserte Barn) og samtaler om tanker og følelser ved hjelp av billedkort med små barn. .

   Forskningsforedrag;

   2021-06-28.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Konsekvenser for barn og unge i pandemitiden, hvordan virker pandemien inn på psykisk helse, mobbing og læring?.

   Foredrag for Høyres Stortingsgruppe;

   2021-06-08.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer og Vonde hendelser i barndommen. Relasjonskompetanse og tiltak i barnehage og skole .

   Aftenskolen;

   2021-12-07.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Klasseledelse og psykisk helse- pandemiens konsekvenser. Elev-Lærer relasjoner. Hva kan lærere gjøre for at barn får en god læring? .

   Fagdag for lærere;

   2021-08-12.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Elev-Lærer relasjoner. Hvordan etablere gode relasjoner og redusere stress. Praktiske tiltak for økt livsmestring i skolen. - Hva kan lærere gjøre for at barn får en god læring? .

   Fagdag, Dekom;

   2021-05-19 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Mestring i VGS. Hvordan stimulere til motivasjon og mestring? .

   Fagutvikling;

   2021-09-22.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Unge og rusmidler.Tiltak for bedre livsmestring – kan samtaler, bedre skolemiljø med forebygging av mobbing og negative ungdomskulturer være til hjelp i skolen? .

   Helsepedagogikk ;

   2021-08-21.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Relasjonens betydning for læring – innflytelse på engasjement og resultater..

   Helsepedagogikk ;

   2021-12-04.

  • Lenentine, Miku; Aydogan, Mustafa; Ramlo, Susan; Øverland, Klara

   (2021)

   Creating a thriving research community..

   Faculty mentoring program;

   2021-10-28 - .

  • Ramlo, Susan; Aydogan, Mustafa; Aliani, Renata; Marder, Stephanie; Lenentine, Miku; Øverland, Klara; Harkins, Seth

   (2021)

   Growing our Q Community in Unprecedented Times.

   37th annual conference. International Q methodologi Conference 2021, Panel.;

   2021-09-17.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Heimeskulen vart pustepaus for barn som vart mobba. Mobbeombudet fekk dagleg meldingar frå barn so vart utsette for mobbing. Så vart det heilt stille..

  • Øverland, Klara; Gundersen, Knut

   (2021)

   Vold og trusler i skolen, hva kan vi gjøre?.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   The pandemic`s effects on Phs and Postdocs and potential solutions. Summary report on Panel Discussion 17th march. .

   Paneldiscussion, PhD and Postdocs, UiA;

   2021-03-17.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Foreldremøte på Varen kulturscene..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Har laget nettside som kan hjelpe arn å snakke om tanke rog følelser..

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Identifisering og utredning av symptomer og risikofaktorer, på atferds og emosjonelle vansker. .

   Utredning av sosiale og emosjonelle vansker;

   2021-11-24 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Tiltak i skolen ved symptomer på atferds – og emosjonelle vansker. .

   Utredning av emosjonelle og sosiale vansker masterkurs;

   2021-11-24.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer i barnehagen og skolen. Identifisering og relasjonsstøtte - tiltak for å bedre barnas situasjon. .

   Utredning av sosiale og emosjonelle vansker master;

   2021-11-24 - .

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Hvordan oppdage angst I barnehagen og skolen? Ulike typer angst og tiltak..

   Utredning av sosiale og emosjonelle vansker master;

   2021-11-24 - .

  • Øverland, Klara; Gårder, Jorunn

   (2021)

   Russens skjulte opptaks-krav «Knulleplass», rusmisbruk, utfrysing og sex med mindreårige. Her er de skjulte kodene og reglene for russetida.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet..

   Kronikk Stavanger Aftenblad;

   2020-04-24.

  • Løland, Leif Rune; Øverland, Klara

   (2020)

   Koronastengte skoler har vært en lettelse for elever som fikk en lang pause fra mobbing, men da kan det være ekstra hardt å gå på skolen igjen.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vonde opplevelser: Livsmestring for barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Fungering i barnehagen og skolen.

   Foredrag for barnehageansatte og lærere;

   2020-10-13.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Den siste uken har vært en følelsesmessig berg-og-dalbane. Mange er urolige for situasjonen-barnehager og skoler stenges, og det oppleves som dramatisk. Hva kan jeg gjøre for å ha det bra i korona-"isolasjon", Hjelp jeg er hjemme med unger, mann og hund..

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

   Hefte 65.

  • Øverland, Klara; Strand, Maria Gilje

   (2020)

   «Jeg vet» - nettressurs om vold, mobbing og overgrep. En nettressurs skal gi barn informasjon om hva det vil si å bli utsatt for vold, mobbing, seksuelt misbruk og andre former for overgrep..

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Koronaviruset: Slik kan du jobbe med stressfølelsene dine Sliter du med overveldende tanker og følelser i denne situasjonen vi nå befinner oss i? Her er noen tips til hvordan du kan redusere tanker og tankefeller som kan bidra til angst og depresjon..

   Aftenbladet.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Skap traumesensitive hjem. Barn og unge som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner strever ekstra i disse tider..

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Lileng, tone; Øverland, Klara

   (2020)

   Skap traumesensitive hjem for sårbare barn Debatt: Barn og unge som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner, strever ekstra når barnehage og skolerutiner faller bort..

   Utdanningsnytt.no.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2020)

   Lærere kan oppdage seksuelt misbruk gjennom sosiale medier KRONIKK: Alle – og spesielt lærere som er i kontakt med barna hver dag – må være bevisst på at barn kan bli seksuelt misbrukt i hjemmet, og at pedofile kan utnytte krisesituasjonen..

   Aftenbladet.

  • Øverland, Klara; Aasland, Jarle

   (2020)

   Slik blir høstens skole­hverdag – psykolog anbefaler å følge med på bekymrede barn og unge.

  • Øverland, Klara; Klingenberg, Thea

   (2020)

   Separasjonsangst med psykologspesialist Klara Øverland.Hva er separasjonsangst? Hvorfor får noen barn det mer enn andre? Og hvordan kan vi håndtere det? .

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Koronastengt gav mobbepause.

  • Øverland, Klara; Laugaland, Johan Mihle

   (2020)

   Nå handler det om å holde seg friske og gjøre det beste ut av det. Koronaviruset, og konsekvensene av at tusenvis er i karantene. Barnehagebarn og skolebarns følelsesmessige reaksjoner..

  • Øverland, Klara; Løland, Leif Rune

   (2020)

   Heimeskule vart pustepause for barn som vart mobba Mobbeombodet fekk dagleg meldingar frå barn som vart utsette for mobbing. Så vart det heilt stille..

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Russetiden og coronaviruset Kjære russ – et lite brev, mens du sitter hjemme Det er russetid og du har gledet deg til denne våren. Og så blir den avlyst! Du må feire på en annen måte, du må feire digitalt!.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Øverland, Klara; Midttveit, Ina

   (2020)

   Har du russ i huset til våren? En psykologspesialist og politiet har 15 råd til deg som er russeforelder..

   Utdanningsnytt.no.

  • Øverland, Klara; Børve, Trygve

   (2020)

   Jul for din glede! Pepper og oppskrifter for at høytiden skal virke. Råd i koronatiden. .

   Aftenbladet.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Kognitiv atferds terapi med barn – arbeid med tanker og følelser i et utviklingspsykologisk perspektiv.

   Fagdag for miljøterapeuter;

   2020-11-04.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Barns følelsesmessige reaksjoner etter å ha vært på flukt. .

   Fagforum, SUS;

   2020-10-20.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Livsmestring for ungdom med hjertevansker.

   Fagdag for ungdom med hjertevansker;

   2020-02-04.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Ungdom 17 år, «Ups and Downs» med Diabetes.Livsmestring med kronisk sykdom.

   Fagdag for ungdom med diabetes ;

   2020-10-15.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vonde hendelser i barndommen: Hva innebærer det å leve med omsorgssvikt, psykisk syke foreldre, mobbing, vold og overgrep? Hvordan skape god livsmesting i barnehage og skole.

   Foredrag for barnehageansatte og lærere;

   2020-12-01.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Forskning på barn og unge: Depresjon og livsmestring i et systemperspektiv: Hvor bør forskningen rette fokus? .

   Solstrandseminaret;

   2020-08-19.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Forelesning og Terapeutiske Rollespill i teams.

   Fagdag RKBU-Vest;

   2020-10-09.

  • Paolo, Scarbocci Haaland; Øverland, Klara

   (2020)

   JEG VET. Prosess Evaluering av Barnehageansatte og Læreres erfaringer med det digitale verktøyet Jegvet.no. Etiske betraktninger i kommunikasjon med barn. .

  • (2020)

   Vis med dine tanker og følelser, et digitalt verktøy.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Depresjon, del 1: Livsmestring for barn og unge ved depresjon i skolen.

   Nord Universitet, Livsmestring;

   2020-08-16.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   ANGST og Livsmestring i skolen hos barn og unge..

   Universitetet i Nord, Livsmestring;

   2020-08-15.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   De engstelige barna i barnehage og skole. Identifisering og tiltak i barnas personlige og sosiale utvikling..

   Helsepedagogikk ;

   2020-01-20.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Samlivsbrudd.Årsaker, konsekvenser og tiltak i barnehagen og skolen? Hvordan skal ansatte ivareta barna?.

   Helsepedagogikk ;

   2020-01-18.

  • Idsøe, Thormod; Øverland, Klara; Terje, Ogden

   (2020)

   Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med Internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig..

  • Øverland, Klara; Frøyland, Anette

   (2020)

   Erfaringsrapport Russ 2019. Livsmestring og Psykisk helse i ungdomstiden.Skolen som forebyggende og mestrende arena, presentert av Sør-Vest Politidistrikt, Rogaland Fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved UIS .

   Psykologikongressen 2020;

   2020-09-03.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Erfaringsrapport Russ 2019.Psykisk helse i ungdomstiden. Fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden.

   Brown Bag Lunsjforedrag;

   2020-02-12.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Ny videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved UiS Kognitiv atferdsterapi har de siste årene blitt en viktig tilnærming i behandling av barn og unge med ulike psykiske lidelser. Over to år skal 16 studenter gjennomføre den nye videreutdanningen ved UiS..

  • Øverland, Klara; Fredriksen, Annelise

   (2020)

   Utdannelse i Kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine

   (2020)

   Vismeg -dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering. Foreldre og Lærerveieldning. .

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine

   (2020)

   Vismeg-dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering..

  • Øverland, Klara; Bruket, Samina

   (2020)

   VIS MEG; kortene som får frem barns stemme.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2020)

   Livsmestring for SÅRBARE BARN i skolen. Hvem er de? Hvordan identifisere og tilrettelegge?.

   Fagdag for medlemmer.;

   2020-10-09.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet..

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service.

   ICSEI Congress 2019;

   2019-01-08 - 2019-01-12.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Når traumene rammer. Mobbing i skole og barnehage.Tiltak og konsekvenser. Presentasjon av det digitale verktøyet «Jeg vet.no» til hjelp i forebygging av mobbing og i arbeidet for å skape traumesensitive barnehager og skoler .

   PALS konferansen 2019. Livsmestring - hva skal til?;

   2019-09-16.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   The importance of traumasensitive schools for positive learning experiences.

   European Conference on Domestic Violence ;

   2019-09-02.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   A presentation of the digital tool: I know, for daycare and schools. Developed by Bufdir/Salaby..

   Interfaces research group seminar;

   2019-03-18.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Følelsesregulering, en presentasjon av samtaleverktøy og forskning til hjelp i barnehage og skole.

   Brown bag. Læringsmiljøsenteret.;

   2019-01-15.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2019)

   Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet.

   Filiorum samling;

   2019-12-04.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Ungdom 17 år- Psykisk helse og livsmestring: «Ups and Downs» med Diabetes i hjem, skole og fritid.

   Mestringsenheten, SUS;

   2019-10-17.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Veien til vold. Hva er vold? Hvordan utvikles vold? Hva kjennetegner utøverens tanker og følelser – SIP modellen, Hva er risiko og beskyttelsesfaktorer?.

   Landssamling for konfliktrådet;

   2019-09-27.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Vonde hendelser i barndommen.Traumesensitive barnehager og skoler - nødvendig for god livsmestring.

   Kurs for barnehageansatte og lærere;

   2019-03-01 - .

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Kan traumesensitive barnehager og skoler være til hjelp ved omsorgssvikt og psykisk psyke foreldre? Hvordan rammes barn av mobbing, vold og overgrep? .

   Aftenskolen/SUS Psykisk helsekurs for barnehageansatte og lærere;

   2019-04-03 - 2019-04-04.

  • Monsen, Rikke; Øverland, Klara

   (2019)

   Slik oppdager du om barnet ditt har alvorlig separasjonsangst-og hva du kan gjøre med det.

  • Strand, Maria Gilje; Øverland, Klara

   (2019)

   Slik oppdager du alvorlig separasjonsangst.

  • Kjos, Eirik; Øverland, Klara

   (2019)

   Ny rapport viser stigning i vold mot lærere og elever, spesielt for gutter i alderen 7-12 år og for elever som mottar spesialtiltak.

  • Øverland, Klara; Hartvigsen, Gry

   (2019)

   Slik forstår du smårollingen din. Selv om babyen din ikke kan prate, så kommuniserer barnet med deg hele tiden. Her er signalene du kan være oppmerksom på.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Social Perception Training som et ledd i traumeforståelsen.

   Fag/Nettverkssamling for alle som benytter AART OG SPT;

   2019-03-15.

  • Monrad-Krohn, Vilde Alette; Øverland, Klara

   (2019)

   Lille Maria så moren ta livet sitt – Nå gjør jeg det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, sa moren før hun døde. Først 24 år senere klarer Maria å fortelle om det.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Hvorfor slår barn? Lærere og elever blir angrepet. De finnes heldigvis noe som kan hjelpe sårbare barn, sier ekspert.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Nyhus, Livø; Øverland, Klara

   (2019)

   Can the use of picture cards help persons with intellectual disability express what they think about their own disorder?.

   35th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2019-09-18 - .

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2019)

   Age Related Changes in Behavioural and Emotional Problems in Smith-Magenis Syndrome.

   The 22nd SSBP International Research Symposium;

   2019-09-04 - 2019-09-06.

  • Vigre, Odd Bjarne; Øverland, Klara

   (2019)

   A study of upper secondary school teacher`s experiences with students` substance abuse.

   30th Annual Conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2019-09-18 - 2019-09-19.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Livsmestring med utfordrende barn - tanker, følelser og atferd. Utviklingspsykologi, observasjon og henvisningsplikt ved bekymring. Barn i kulturskolen - tiltak i fellesskap!.

   Foredrag for lærere/pedagoger;

   2019-09-16.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Erfaringsrapport russen 2019, psykisk helse i russetiden .

   Foreldremøte i videregående skole i Sandnes;

   2019-12-04.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   I hvilken grad er russetiden med å skape fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden?.

   Foreldre og lærermøte;

   2019-01-22.

  • Øverland, Klara; Anette, Frøyland

   (2019)

   Russ i hus.Fem råd til hvordan du snakker med dem.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Caring for Traumatized Refugee Children. Experiences from a Norwegian Project..

   Erasmus Mundus Master studenter;

   2019-02-11.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Erfaringer med Russen i Rogaland Politidistrikt og Kongeparken.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Hvem kan ikke med hånden på hjertet si at de ikke har tatt en drink eller to for mye på julebordet?.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Vonde opplevelser: Barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Hvordan kan barnehage og skole hjelpe?.

   Aftenskolen;

   2019-01-15.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Akademisk skriving, tips og råd til fordypningsoppgave skrivning. Hvordan fullføre på nomert tid? Skrivekurs i KAT .

   KAT 2 årig studieprogram RKBU;

   2019-11-19.

  • Tolfsen, Caroline; Øverland, Klara

   (2018)

   Vold og trusler skutt i været på Oslo-skole Elever ved Hersleb har truet eller brukt vold ni ganger i år. Ofre kan bli skolevegrere og voldlige elever kan ende opp i kriminelle miljøer, advarer ekspert. .

  • Bjorland, Ingvill; Øverland, Klara

   (2018)

   Gjest om skolestart: Klara Øverland.600 Nye førsteklassinger. .

  • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara

   (2018)

   Elevar skal lære livsmeistring – uvisst om lærarar har tid og kompetanse. Om to år skal livsmeistring inn i skulen. Allereie no er fagpersonar uroa for om lærarar er rusta til å undervise i psykisk helse og stress. .

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2018)

   Livsmestring for sårbare barn.

   Læringsmiljøkonferansen, 2018;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School staff’s experience and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. .

   PRISMS 10th International SMS Conference;

   2018-07-19 - 2018-07-21.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School staff’s experiences and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. A Q-methodological study..

   34th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2018-09-10 - 2018-09-13.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School Staff’s Experiences with Smith-Magenis syndrome in Schools –How Do They Handle challenging Behaviour and What Do They Need to manage their work? A Q-methodological study.

   34th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2018-09-10 - 2018-09-13.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Barn og traumer. Små barn i barnehagen. Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder..

   Norsk Psykologkongress 2019;

   2018-09-25.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Barn og traumer.Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder..

   Schizofrenidagene 2018. Småbarnsdagen.;

   2018-11-04.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2018)

   Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.

   Mot til å se - evne til å handle;

   2018-01-25.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle .

   Fagdag Forsand Kommune;

   2018-06-21.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Tiltak som fremmer læring og gode relasjoner i skolen. Elever med atferdsvansker.

   Fagdag flyktningetjenesten Forsand kommune;

   2018-06-21.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Traumesensitive skoler. Traumer og aggresjon. Hvordan dempe stress og aggresjon i barns skolemiljø? Sosial Persepsjons Trening?.

   Oasen skolene;

   2018-01-02.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? .

   Flyktningedag Forsand Kommune;

   2018-06-21.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Hva kan læreren gjøre for at barn får en god læring? Praktiske tiltak for å etablere relasjon. Elever med atferdsvansker..

   Sosisal Persepsons Trening (SIP);

   2018-03-20.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Elever med atferdsvansker har ofte emosjonelle vansker. Hva kjennetegner disse og hvordan skape god klasseledelse med slike utfordringer? Enkle metoder og teknikker?.

   Porsholen skole;

   2018-08-17.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet..

   Filiorum barnehageforum;

   2018-12-04.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Primærforebygging i skolen, hvilke programmer fungerer?.

   PPT - faglig foredrag;

   2018-11-13.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Samlivsbrudd i barnehagen og skolen. Reaksjoner og tiltak..

   Helsepedagogikk;

   2018-01-19.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   De engstelige, stille barna..

   Helsepedagogikk ;

   2018-01-20.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Rusmisbruk i skolen, hva gjør vi? Forebygging og tiltak for et bedre skolemiljø .

   Helsepedgogikk;

   2018-11-03.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Phd.kandidat Ida Bruheim Jensens 50% seminar, kommentarer til artikler, og Q metodologi..

   50% disputas for Ida Jensen;

   2018-09-14.

  • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara

   (2018)

   Elevar skal lære livsmeistring.Uvisst om lærarar har tid og kompetanse.

  • Fintland, Ola; Øverland, Klara

   (2018)

   «Du merker ikke selv hvor mye tid du bruker på mobilen, men de rundt deg merker det veldig godt».

  • Munkvik, Cornelius; Øverland, Klara; Vigre, Odd Bjarne

   (2018)

   Ni av ti lærere på videregående skoler mangler kunnskap om narkotika – Det er et stort gap mellom forventninger samfunnet har og det som er en realitet for lærere på videregående skole, sier lektor Odd Bjarne Vigre. .

  • Fintland, Ola; Øverland, Klara

   (2018)

   Julaften klokka 12 legger de fra seg mobilene Ingen skal sitte med nesa i en skjerm på julaften dette året. Familien Bruns har faktisk blitt enig med hele slekta om at juleferien skal ha lange, mobilfrie perioder. .

  • Øverland, Klara

   (2017)

   A self-evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitiv Behavior Therapy, CBT, for children.KAT programmet,R-BUP Bergen.

   Nordlyskonferansen-kognitiv terapi for barn og unge;

   2017-01-12 - 2017-01-13.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? Hva med ungdom i Beaming miljøet? .

   Seminar ;

   2017-03-13.

  • Øverland, Klara; Hansgaard, Lotte

   (2017)

   Foreldreforedrag for foreldre til barn med ADHD. Symptomer, årsaker og behandling..

   Foreldrekurs;

   2017-01-19.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Hjertevansker – hjerteløsninger? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Selvregulering av tanker og følelser – en vei til bedre fungering?.

   Foredrag for ungdom med hjertevansker;

   2017-03-14.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Psykiske utfordringer I et PhD løp, "Ups and downs with your PhD".

   PhD Forum;

   2017-02-23.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Spiseforstyrrelser i skolen. Hva kan lærere bidra med?.

   Kurs for lærere ved Møllehagen.;

   2017-03-14.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Lokale aktiviteter i Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening.

   Årsmøte Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening;

   2017-02-10.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Ungdomstid, sorg og gleder i hjem og skole – å leve med Epilepsi.

   Foredrag for foreldre og barn som har epilepsi.;

   2017-04-06.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes.

   Foreldredag for barn med diabetes;

   2017-04-19.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Relasjonens betydning for læring. Læringssentrerte lærer og student relasjoner er effektive.

   Helsepedagogikk;

   2017-05-05.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Gruppemekanismer i ungdomsgrupper og gjenger. Sosiale medier en utfordring..

   Ungdomsgjengfenomenet Seminar;

   2017-06-12.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Selvregulering hos barn som er utsatt for traumer.

   Undervisning utredningsposten, SUS;

   2017-08-30.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Stressede små. Tidlig barnehagestart. Schizofrenidagene 2017 KÅKÅ.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Stavangerskolene:En av fem jenter har skadet seg selv..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Depresjon hos barn og unge.

   Helsepedagogikk etterutdannelse for lærere;

   2017-11-18.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Rusmisbruk, symptomer og tiltak.

   Helespedagogikk, Etterutdanning for lærere;

   2017-11-18.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   50000 barn og unge lider:Slik ser du om barnet ditt blir mobbet..

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine

   (2017)

   Exploring young refugee children`s thoughts and emotions after having experienced trauma - listen to the children`s voices.

   33rd Annual Q conference for the Scientific Study of Subjectivity;

   2017-09-07 - 2017-09-09.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet) I barnehagen. Traumer og tolleransevindu modellen..

   Undervisning om traumer for barnehageansatte.;

   2017-05-10.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2017)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Hva gjør vi når barna blir triste eller redde i barnehagen (internaliserer)?.

   Gjesdal kommune, internundervisning for barnehager;

   2017-10-26.

  • Bjåen, Bjørgulv K.; Øverland, Klara

   (2016)

   Mobbing rammer folkehelsa. Høy regning: Hadde man vært bevisst de alvorlige konsekvensene av mobbing, ville man ha reagert mye kjappere i forsøkene på å stoppe mobbingen.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Ups and Downs med diabetes, ungdom 17 år. Inkludert gruppearbeid.

   Mestrings senteret ;

   2016-10-27.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn i Barnehagen, studert ved hjelp av Q metodologi.

   BUPAdagen;

   2016-01-29 - .

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine

   (2016)

   Caring for Traumatized Children in daycare (the OTB Project).

   Workhops med professor Andy Hargreaves og Dennis Shirley;

   2016-06-23 - .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Å bli utsatt for vold, krenkelse, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn.

  • Øverland, Klara; Basilier Vaage, Aina; Lecoq, Domnine Marie Claude Ma

   (2016)

   Caring for Traumatized Children (CTC).

   Barn og Unge Kongressen 2016;

   2016-05-30 - 2016-05-31.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Vonde hendelser i barndommen. Hvordan påvirker traumer barn og unge? Hva kan barnehagen/skolen gjøre?.

   Aftenskolen;

   2016-10-18.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Behandleres møte med psykisk psyke foreldre.

   Foredrag for behandlere ved barneposten, BUPA;

   2016-02-10.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Å vokse opp med psykisk syke foreldre. Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, mobbing, overgrep og vold. Reaksjoner og konsekvenser..

   Foredrag, Aftenskolen;

   2016-10-18.

  • Lecoq, Domnine; Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Caring for Traumatized Children (CTC). A traumasensitive approach in daycare.

   32th annual Q conference for the scientific study of subjectivity;

   2016-09-07 - 2016-09-10.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Utfordringer i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv - tanker og følelser. Foredrag for foreldre med diabetes.

   Mestringenhetens kursrekke, Diabetes;

   2016-05-24.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Tenåringstid med kronisk sykdom - protester? Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes.

   Mestringsenehtens kursrekke, Diabetes kurs for 12-åringer;

   2016-05-24.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Grønne tanker. Innføring i kognitiv miljøterapi. Støtte til selvregulering og bedre livsfungering.

   Forelesning Høgskolen i Stord;

   2016-05-10.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Samtaler når barn/unge viser emosjonelle problemer, som aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori ved og etter aggresjonsutbrudd.

   Forelesning Høgskolen i Stord, Helsefag;

   2016-05-10.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Angst og depresjon i barnehage og skole.

   Psykisk helsepedagogikk;

   2016-12-03.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Rus i skolen. Hvilke tiltak kan være til hjelp?.

   Psykisk Helsepedagogikk;

   2016-12-03 - .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Kognitive terapiteknikker til hjelp for elever med emosjonelle vansker, for lærere i skolen. Hjelp til selvregulering og samregulering i skolen.

   Møllehagen undervisningsrekke;

   2016-01-25.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for traumatiserte barn. Traumesensitive barnehager - traumebevisst omsorg i barnehagen.

   Personalmøte - faginnlegg;

   2016-01-27.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   "Grønne tanker" - glade barn, kan dette være til hjelp i skolen? En innføring i kognitive teknikker til hjelp i skolen med emosjonelle vansker.

   Møllehagenskole kursrekke;

   2016-02-01.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i barnehagen og skolen må fortsatt prioriteres. Bidrag fra Rogaland Lokallag.

   Lederkonferansen Norsk Psykologforening;

   2016-06-08 - 2016-06-09.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Gruppepsykologi -på tide å gjenopprette gruppeterapiens status i behandling, gjennom Norsk Psykolog Forening sitt utdanningssystem. Innlegg fra Rogaland Psykologforening.

   Lederkonferansen Norsk Psykologforening;

   2016-06-08 - 2016-06-09.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Omsorgssvikt, vold, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn. Pedagoger og ansatte i barnehager og skole har en viktig rolle i å oppdage dette og å hjelpe barna .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Hvordan kan lærere oppdage og hjelpe elever med angst? Tre til fem prosent av barn og unge har angst, men hvordan kan du som er lærer identifisere angstsymptomer og tilrettelegge skolehverdagen for elever med angst? .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   ADHD, informasjon om selvregulering og samregulering i familien og på skolen. Medisinering og andre tiltak. Foreldrekurs..

   Foreldrekurs, BUPA;

   2016-03-21.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   "Det beste for våre barn". Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag.Skolestart, familieliv, arbeids-ledighet, mobbing: Psykisk helse.

   Publikumsforedrag for Sola kommune;

   2016-08-30.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB) studien.

   Atferdskonferansen i Oslo;

   2016-11-16.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen: Angst i skolen. Utredning og tiltak som kan hjelpe elever.

   Lærerstab undervisning;

   2016-11-18.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Grønne tanker. Kognitive teknikker til hjelp for barn med emosjonelle vansker i skolen.

   Lærerstab undervisning;

   2016-08-29.

  • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Bakgrunn og forskningsdesign.

   Helse Vest, Forskningsseminar;

   2016-10-28 - .

  • Vigsnæs, Maria Knoph; Øverland, Klara

   (2016)

   Vedgår at for mange barn opplever mobbing.Statsminister Erna Solberg (H) signerte i dag ein ny partnerskapsavtale mot mobbing. Ho vedgår at dei ikkje har lukkast i å gje alle barn ein trygg oppvekst. .

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hvordan arbeider barnehager med samlivsbrudd? Resultater fra forskning og introduksjon til veilederpakken: Et barn to hjem..

   Utdanningskonferansen 2015;

   2015-02-03.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hvordan reagerer små barn på samlivsbrudd i barnehagen? Reaksjoner og tiltak..

   Barnehagedag, Egersund.;

   2015-10-23.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hva er det med Matilde? Barn på deling-når konflikten mellom mor og far rammer de aller minste. Barns reaksjoner og barnehagens tiltak..

   Schizofrenidagene, 2015.Hva er det med den ungen? Kompetansehevingskurs for pedagogisk personell i barnehager, for helsesøstre og studenter.;

   2015-11-02.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Inkludering i barnehage og SFO.

   Molaseminaret 2015. Å høre til. Inkludering av alle i samfunnet.;

   2015-04-03.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hjertesmerte? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv? Tanker og følelser. Foredrag for ungdom med hjerteproblemer..

   Seminar for ungdom og foreldre med hjerteproblemer.;

   2015-10-13.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes. Foreldreforedrag for foreldre med barn med diabetes..

   Mestringsenheten. Foreldredag.;

   2015-05-12.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Traumer. Når mor eller far er psykisk psyk, mobbing, overgrep, mishandling og omsorgssvikt..

   Psykisk helse hos barn og unge kursrekke. For ansatte i barnehage/skole/sfo og institusjoner, assistenter, omsorgsarbeidere, barne-og ungdomsarbeidere.;

   2015-02-10.

  • Handeland, Bodil; Kristensen, Lars Ole; Øverland, Klara

   (2015)

   PPT tjenesten. På tide å fremme den pedagogisk psykologiske rådgivingstjenesten i skolen.

   Norsk Psykologforening, Lederkonferansen, 2015. Åpen post;

   2015-02-28 - 2015-03-01.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2015)

   Caring for Traumatized Children..

   31th Q Conference 2015.;

   2015-09-14 - 2015-09-18.

  • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara

   (2015)

   Omsorg for Traumatiserte Barn.

   Arbeidsgruppe for barn og unge. PsykNettVest.;

   2015-10-28.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Ups and Downs med diabetes.

   Ung Info. Diabetes 17+. Ungdomsdag.;

   2015-10-22.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hva med den psykiske helsa og frigjøringen fra foreldrene? Ungdom med hjertefeil..

   Kurs for foreldre til ungdom med hjertefeil;

   2015-10-13.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagebarn og samlivsbrudd Klara Øverland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland har undersøkt barnehageansattes erfaringer med barn og samlivsbrudd. .

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Systematisk arbeid med tilknytningsprosesser og tiltak, for å ivareta barns følelser og utvikling..

   Personalutvikling for barnehagen.;

   2015-01-26.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Hvordan ivareta små barns følelser, for å stimulere til en positiv utvikling?.

   Personal utvikling;

   2015-01-26.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2015)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB).

   Forskningens dag. Fra Forskning til praksis.;

   2015-09-28 - 2016-09-28.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barn i to heimar - resultat frå Dr.graden.

   Personalmøte/fagkveld;

   2015-01-26.

  • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Små barn og samlivsbrudd. Barns reaksjoner og tiltak som kan være til hjelp i barnehagen.

   KORFU Ruskonferanse;

   2014-01-24 - 2014-01-25.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Presentasjon av Dr.graden: Barn og samlivsbrudd. Hva skal til for å ta en Dr.grad?.

   Årsmøtet for Norsk Psykologforening, Avdeling Rogaland;

   2014-02-20.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Barn og samlivsbrudd, Tilknytning og foreldres reaksjoner etter samlivsbrudd, samt barnehagens arbeid med barna.

   Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUPA), sekretærdagen;

   2014-05-22.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Kognitiv miljøterapi med ungdom- plassert på institusjon etter Lov om barnevernstjenester, §4.24, §4.25 og §4.26, alvorlig rus, vold eller kriminalitet.

   Kognitiv Miljøterapi seminar, barnevern;

   2014-11-26.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Kognitiv miljøterapi med ungdom i barnevernet. Samtaler når ungdom har vist aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori etter aggresjonsepisoder?.

   Kognitiv miljøterapi seminar, barnevern;

   2014-11-27.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Motatt Sandens kommunes Erverspris for doktorgraden: Barn og samlivsbrudd.

   Nyttårsmottakelse, Sandnes kommune;

   2014-01-01.

  • Jakobsen, Siw Ellen; Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd. Når mamma og pappa går fra hverandre, er barnehagen et trygt sted hvor rutiner og omsorg kan fortsette som normalt.

  • skogedal, magnus nødland; Wirak, Stanley; Øverland, Klara

   (2014)

   Nyttårsmottakelse av ordføreren..

  • Øverland, Klara; Gudmestad, Borghild

   (2014)

   Vil letta barnehagekvardagen. Sandneskvinna klara Øverland (45) har med sitt forskningsarbeid vore med på å leggja grunnlaget for rettleiingsmaterialet som skal hjelpa barn i familiar med samlivsbrot til å få ein lettare kvardag..

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Når små barn blir ertet eller utestengt.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Utvikling av depresjon og suicidal atferd.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Helsemessige konsekvenser av mobbing - barn rammes fysisk og psykisk.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Når barn tar sitt eget liv etter mobbing.Historier om unge mennesker som velger å ende livet sitt etter mobbing ryster, og mange føler med familie og klassekamerater. Ingen nærmiljø har råd til å miste barn.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Mobbing setter fysiske og psykiske spor. Konsekvensene for barn som mobbes er langvarige, og endring tar tid.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Øverland, Klara; Thorsen, Arlene Margaret Arstad

   (2013)

   Daycare children of divorce and their helpers.Exploring subjective experiences among daycare staff - how do they work with children and families of divorce?.

   29th Annual Conference of the International Society for the Scientific Study of Subjectivity;

   2013-09-05 - 2013-09-07.

  • Øverland, Klara; Bjåstad, Jon Fauskanger; Haugland, Bente Storm Mowatt; Stevenson, Greer

   (2013)

   An evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitive Behavior Therapy (CBT) for Children.

   The International Society for the Scientific Study of Subjectivity, the 29th annual Q Conference ;

   2013-09-05 - 2013-09-07.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Doktorgrad disputas-meddelelse, Barnehagebarn og samlivsbrudd.

  • Bjørnå, M.E, Tove; Øverland, Klara

   (2013)

   Slik opplever femåringen skilsmissen. Femåringer forteller at de har det fryktelig vanskelig når de føler ansvar for å trøste mor eller far etter samlivsbrudd.

  • Wiese, Ingeborg; Øverland, Klara

   (2013)

   Små barn og samlivsbrudd. Hvordan opplever 4-5 åringer foreldrenes samlivsbrudd? Stort sett all forskning på området har dreid seg om større barn og ungdom. En ny doktor avhandling forsøker å avdekke femåringenes reaksjoner i barnehagen etter at mor og far har skilt lag.

  • Landsend, Merete; Øverland, Klara

   (2013)

   Skilsmisse tøffere enn du tror. Barn klandrer seg selv, gjør det svakere på skolen, må trøste mor og far.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Presentasjon av PhD studien: Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd.

   Forskningsdagene;

   2013-09-25.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Q metodologi i Bupa. Studie av subjektivitet.

   Barne og ungdomspsykiatri dagen (Bupa dagen);

   2013-12-03.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Hva er det med Thomas? Om samlivsbrudd og reaksjoner.

   Schizofrenidagene, Barnehagedagen.Hva er det med den ungen?;

   2013-11-04.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd.Barnehageansattes erfaringer og femåringers-reaksjoner.

   Skilsmissekonferansen;

   2013-06-13.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Hva er viktig i barns oppvekst? Digitale verktøy eller tilknytningsteoretisk perspektiv?.

   Foreldremøte;

   2013-02-26.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Arbeid i barnehagen studert ved hjelp av Q metodologi. Hva er viktig i barns oppvekst. Et tilknytningsteoretsik perspektiv.

   Østlandsk lærerstevne;

   2013-11-01.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Barnehagebarn og samlivsbrudd.

   Psykologikongressen, Fornuft og følelser, 2013;

   2013-08-29.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Q-sorting with young children.Experiences from a study of-five-year olds sorting pictures/images representing reactions related to parental divorce.

   Q methodology seminar;

   2013-05-17.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Vi er skilt. Hva med barna våre? Barn og unge som opplever samlivsbrudd. Hva viser forskningen om deres reaksjoner og hva kan foreldre gjøre?.

   Publikumsforedrag;

   2013-03-21.

  • Øverland, Klara; Færø, Marthe Kaasa

   (2013)

   Skilsmisse.Jeg må trøste mamma.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Boka «Psykisk helse i skolen» brukes aktivt i grunnskolen. Mange lærere, og hele skoler, bruker boka «Psykisk helse i skolen» for å bedre forstå elevenes psykiske helse. .

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Samtaler med små barn ved hjelp av billedkort- Utviklings sensitivt samtalemateriale for de miste, Omsorg for Traumatisert Barn.

   Randaberg barnehagene;

   2013-01-13 - 2023-01-13.

  • Nilssen, Linn Helen; Øverland, Klara

   (2012)

   Små barn som biter fra seg. Når søte melketenner blir et angrepsvåpen, er det godt å vite at det finnes metoder som hjelper.

   Glade barn i barnehagen.

   Volum 1.

   Hefte 7.

   s.92-94.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Barnehageansatte sine opplevelser av små barns reaksjoner ved samlivsbrudd.

   Dialogseminar;

   2011-02-09 - .

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Angst og traumer i skolen. Hvordan kan lærere identifisere angstsymptomer og hva hjelper?.

   SAF seminaret 2011;

   2011-11-27 - .

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Kampen-saken: Ingen enkel forklaring på Kampen-volden. Kampen-dødsfallet. Vold avler vold. Men det er bare en del av årsaken til at noen utvikler aggresivitet som får fatale følger.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Psykolog: - Virker som han tok på seg en annen rolle. Virker som om gjerningsmannen var emosjonelt distansert. http:www.aftenbladet.no/terror/-Virker-som-han-tok-p-seg-en-annen-rolle-2840382.html.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare? Ungdom som utøver vold og tortur.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Fra antihelt til superhelt. Hvordan kunne antikapitalisten Oliver Stone skape en rollefigur for all verdens økonomistudenter? Finansavisen.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Krangler mye i ferien. Mange familier opplever at ferien ender i krangel og skuffelser Må følge bedre med barna. Psykolog Klara Øverland oppfordrer foreldrene til å være der for barna om sommeren.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Risikovurderinger, av rus, vold og selvskading og planlegging av sikkerhet.

   utenTitteltekst;

   2010-03-10.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Q-methodology as a Tool for Agenda setting Innføring i Q-metodologi.

   Virtual Seminar on Counceling;

   2010-06-16.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare. Ungdom som utøver vold og tortur.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Størksen, Ingunn; Øverland, Klara

   (2009)

   Vonde brudd Barn som lider når foreldrene flytter fra hverandre.

   Foreldre og barn.

   ISSN 0332-513X.

   Volum 1.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Barnehageansatte sine subjektive følelser i forbindelse med samlivsbrudd i barnehagen, studert ved hjelp av Q-metode.

   Nasjonal forskningskonferanse i Q-metode;

   2009-09-19 - 2009-09-20.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Selvskading. Forebygging og behandling i akuttinstitusjoner. Temadag om selvskading. "Blodet som renner" (oppdragstittel).

   utenTitteltekst;

   2009-01-21.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Krigsbilder kan gi psykiske reaksjoner. Psykolog reagerer på bilde fra Gaza.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Krigsbilder av barn i krig Paneldebatt om krigsbilder fra Gaza.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Voldssituasjonen i Rogaland. Akutt familievold. Barn og unge som lever med vold.

   Samarbeidskonferansen 18 juni, Bufetat og Bupa;

   2009-06-18.

  • Øverland, Klara

   (2001)

   Det beste for våre barn. Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag? Skolestart, familieliv, arbeidsledighet, mobbing: Psykisk helse.

   Publikumsforedrag;

   2001-08-30 - 2016-08-30.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing. Se filmen om Per, som trenger litt ekstra oppfølging på skolen selv om han ikke lenger blir mobbet..

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina

   (2020)

   Å ivareta de som har blitt utsatt for mobbing..

  • Øverland, Klara; Bruket, Samina

   (2020)

   Når ord ikke strekker til, kan barn få dele sin livsverden ved å peke, vise og sortere. Her er samtaleverktøyet med aktivitetskort som viser situasjoner barn kjenner seg igjen i..

  • Vedholm, Fredrik Dahle; Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2019)

   "Dingle som en kringle". Dans, språk, bevegelse, lek og læring. Trening av eksekutive funksjoner.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hele Kroppen.

  • Øverland, Klara; lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Fem fingre på min hånd og Tommelsprett.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Armene og Tramp.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle

   (2019)

   Hjernen og følelsene i kroppen. Følelsene sitter inni oss.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hodet er toppen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hofta - Kroppen vår del 2.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Lår Gå Tramp, Kroppen vår del 1.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Intro og To føtter. Føttene mine er bunnen på meg.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Skodansen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Toppen av kroppen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Åsmund kroppen (lære språk) .

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Åsmunds balettdans.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Armene og Sving-Sving.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Dingle som en kringle.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Angst i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Depresjon i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Dok 09. Internasjonal Pressefotograf Konferanse. Paneldebatt. Publisering av krigsbilder av barn.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway