Hopp til hovedinnhold

Klara Øverland

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-357
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Øverland, Klara

   (2021)

   Hva kjennetegner de yngste barna i skolen : 1-7-klasseelever i et utviklingspsykologisk perspektiv. I: Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202659332.

   s.87-110.

  • Nag, Heidi; Nærland, Terje; Øverland, Klara

   (2021)

   The Importance of School Leadership Support when Working with Students with Smith-Magenis Syndrome–A Q Methodology Study.

   International Journal of Disability, Development and Education

   ISSN 1034-912X.

   DOI: 10.1080/1034912X.2021.1888893

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Tanker følelser og livsmestring i ungdomstiden : Utviklingspsykologi GLU 5-10 klasse. I: Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202659349.

   s.112-135.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2020)

   School Staff’s Experiences and Coping Related to the Challenging Behaviour of Children with Smith-Magenis Syndrome in Schools: A Q Methodological Study.

   International Journal of Disability, Development and Education

   ISSN 1034-912X.

   DOI: 10.1080/1034912X.2020.1780199

  • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere

   (2020)

   A system-based approach to expert assessment work - exploring experiences among professionals in the Norwegian Educational Psychological Service and schools.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2020.1754904

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2019)

   Elever som viser sterke emosjonelle reaksjoner på prestasjonskrav i skolen. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.97-124.

  • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn

   (2016)

   Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.156-175.

  • Bru, Lars Edvin; Garvik, Margit; Øverland, Klara; Idsøe, Thormod

   (2016)

   Depresjon. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.70-92.

  • Øverland, Klara; Bru, Lars Edvin

   (2016)

   Angst. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.45-69.

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Bru, Lars Edvin; Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen krever lærere med engasjement og emosjonelt overskudd.. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.291-298.

  • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2016)

   Introduksjon til boka psykisk helse i skolen. I: Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

   s.15-27.

  • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn; Bru, Lars Edvin; Thorsen, Arlene Margaret Arstad

   (2014)

   Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 58.

   Hefte 3.

   s.361-384.

   DOI: 10.1080/00313831.2012.732606

  • Øverland, Klara; Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Størksen, Ingunn

   (2012)

   The beliefs of teachers and daycare staff regarding children of divorce: A Q methodological study.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 28.

   Hefte 3.

   s.312-323.

   DOI: 10.1016/j.tate.2011.10.010

  • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Margaret Arstad

   (2012)

   Daycare children of divorce and their helpers.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   DOI: 10.1007/s13158-012-0065-y

  • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Øverland, Klara; Brown, Steven R.

   (2011)

   Experiences of daycare chidlren of divorce.

   Early Child Development and Care

   ISSN 0300-4430.

   DOI: 10.1080/03004430.2011.585238

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Barnehageansattes følelser og opplevelser i forbindelse med samlivsbrudd i barnehagen, studert ved hjelp av Q-metodologi. Q-metodologi: en velegnet måte å utforske subjektivitet. I: Q-metodologi: En velegnet måte å utforske subjektivitet.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2527-3.

   s.155-170.

 • Bøker og kapitler
  • Øverland, Klara; Nærland, Terje; Nag, Heidi Elisabeth

   (2020)

   Behavioral Phenotype of Smith-Magenis syndrome (SMS). Individual characteristics and parental and School staff's experiences.

   Universitetet i Stavanger

  • Østrådt, Ane

   (2020)

   «Ansatte i ungdomsskolen sine erfaringer med elever som viser traumesymptomer».

  • Johnsen, Guro

   (2020)

   Læreres erfaringer med elever som har opplevd traumer. En studie av læreres beskrivelser av sine erfaringer med tiltak i klasserommet, rettet mot elever som har opplevd traumer (1.-4. klasse)..

  • Jensen, Erling Megaard

   (2020)

   Hvilke erfaringer har lærere i spesialskole med sosial kompetanseutvikling hos elever som utøver eksternalisert atferd i 5-7. klasse?.

  • Teige, Silje

   (2020)

   Læreres erfaringer med tilrettelegging og tiltak for barn som har opplevd traumer i barneskolen.

  • Frøyland, Anette; Øverland, Klara; Driveklepp, Håvar; Njærheim, Jan

   (2019)

   Erfaringssrapport Russ 2019. En kartlegging av forebyggende arbeid og erfaringer med russen i Sør-Vest pd 2019 blant politi- og skoleansatte i Rogaland.

  • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215026015.

  • Nedreaas, Kjersti

   (2016)

   En kvalitativ undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på krigstraume, med fokus på identifisering, tiltak og lærernes mestring av dette i skolehverdagen.

  • Scott, Nicci Alexandra

   (2016)

   Hva sier nyere forskning om effekten av skolebaserte kognitiv-atferdsterapeutiske intervensjoner på barn med angst?.

  • Flokketveit, Camilla Espedal

   (2014)

   Elever med depresjon i videregående skole. En undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på depresjon, med fokus på identifisering av symptomer, tiltak og lærernes mestring av dette arbeidet.

  • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara

   (2014)

   Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø.

  • Aga, Siri Lenes

   (2014)

   En undersøkelse av læreres erfaringer med elever i ungdomsskolen som opplever angst.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology.

   ISBN 9788276445183.

   Hefte 181.

 • Formidling
  • Øverland, Klara

   (2021)

   «Smittet av pandemien»? Psykisk helse og livsmestring i koronatiden. Utfordringer for barn og lærere .

  • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara

   (2021)

   Hvordan snakke med barn om tanker og følelser under covid-19-pandemien?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2021)

   På tide med felles innsats for barn i krisetider!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2021)

   Traumer og Vonde hendelser i barndommen. Livsmestring for barn som har opplevd traumer. Hva kan barnehage og skole bidra med?.

  • Lileng, tone; Øverland, Klara

   (2020)

   Skap traumesensitive hjem for sårbare barn Debatt: Barn og unge som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner, strever ekstra når barnehage og skolerutiner faller bort..

   Utdanningsnytt.no

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Kognitiv atferds terapi med barn – arbeid med tanker og følelser i et utviklingspsykologisk perspektiv.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Livsmestring for ungdom med hjertevansker.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Barns følelsesmessige reaksjoner etter å ha vært på flukt. .

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Ungdom 17 år, «Ups and Downs» med Diabetes.Livsmestring med kronisk sykdom.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine

   (2020)

   Vismeg -dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering. Foreldre og Lærerveieldning. .

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2020)

   Lærere kan oppdage seksuelt misbruk gjennom sosiale medier KRONIKK: Alle – og spesielt lærere som er i kontakt med barna hver dag – må være bevisst på at barn kan bli seksuelt misbrukt i hjemmet, og at pedofile kan utnytte krisesituasjonen..

   Aftenbladet

  • Øverland, Klara; Løland, Leif Rune

   (2020)

   Heimeskule vart pustepause for barn som vart mobba Mobbeombodet fekk dagleg meldingar frå barn som vart utsette for mobbing. Så vart det heilt stille..

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Den siste uken har vært en følelsesmessig berg-og-dalbane. Mange er urolige for situasjonen-barnehager og skoler stenges, og det oppleves som dramatisk. Hva kan jeg gjøre for å ha det bra i korona-"isolasjon", Hjelp jeg er hjemme med unger, mann og hund..

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

   Hefte 65.

  • Øverland, Klara; Midttveit, Ina

   (2020)

   Har du russ i huset til våren? En psykologspesialist og politiet har 15 råd til deg som er russeforelder..

   Utdanningsnytt.no

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Russetiden og coronaviruset Kjære russ – et lite brev, mens du sitter hjemme Det er russetid og du har gledet deg til denne våren. Og så blir den avlyst! Du må feire på en annen måte, du må feire digitalt!.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Ny videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved UiS Kognitiv atferdsterapi har de siste årene blitt en viktig tilnærming i behandling av barn og unge med ulike psykiske lidelser. Over to år skal 16 studenter gjennomføre den nye videreutdanningen ved UiS..

  • Øverland, Klara; Laugaland, Johan Mihle

   (2020)

   Nå handler det om å holde seg friske og gjøre det beste ut av det. Koronaviruset, og konsekvensene av at tusenvis er i karantene. Barnehagebarn og skolebarns følelsesmessige reaksjoner..

  • Øverland, Klara; Børve, Trygve

   (2020)

   Jul for din glede! Pepper og oppskrifter for at høytiden skal virke. Råd i koronatiden. .

   Aftenbladet

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Koronaviruset: Slik kan du jobbe med stressfølelsene dine Sliter du med overveldende tanker og følelser i denne situasjonen vi nå befinner oss i? Her er noen tips til hvordan du kan redusere tanker og tankefeller som kan bidra til angst og depresjon..

   Aftenbladet

  • Øverland, Klara; Strand, Maria Gilje

   (2020)

   «Jeg vet» - nettressurs om vold, mobbing og overgrep Læringsmiljøsenteret logo En nettressurs skal gi barn informasjon om hva det vil si å bli utsatt for vold, mobbing, seksuelt misbruk og andre former for overgrep..

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine

   (2020)

   Vismeg-dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering..

  • Øverland, Klara; Bruket, Samina

   (2020)

   VIS MEG; kortene som får frem barns stemme.

  • Øverland, Klara; Fredriksen, Annelise

   (2020)

   Utdannelse i Kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

  • Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn

   (2020)

   Livsmestring for SÅRBARE BARN i skolen. Hvem er de? Hvordan identifisere og tilrettelegge?.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet..

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara; Frøyland, Anette

   (2020)

   Erfaringsrapport Russ 2019. Livsmestring og Psykisk helse i ungdomstiden.Skolen som forebyggende og mestrende arena, presentert av Sør-Vest Politidistrikt, Rogaland Fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved UIS .

  • Idsøe, Thormod; Øverland, Klara; Terje, Ogden

   (2020)

   Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med Internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig..

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Erfaringsrapport Russ 2019.Psykisk helse i ungdomstiden. Fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Depresjon, del 1: Livsmestring for barn og unge ved depresjon i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   ANGST og Livsmestring i skolen hos barn og unge..

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Samlivsbrudd.Årsaker, konsekvenser og tiltak i barnehagen og skolen? Hvordan skal ansatte ivareta barna?.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   De engstelige barna i barnehage og skole. Identifisering og tiltak i barnas personlige og sosiale utvikling..

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Forskning på barn og unge: Depresjon og livsmestring i et systemperspektiv: Hvor bør forskningen rette fokus? .

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vonde hendelser i barndommen: Hva innebærer det å leve med omsorgssvikt, psykisk syke foreldre, mobbing, vold og overgrep? Hvordan skape god livsmesting i barnehage og skole.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vis med dine tanker og følelser, et digitalt verktøy.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Forelesning og Terapeutiske Rollespill i teams.

  • Øverland, Klara; Aasland, Jarle

   (2020)

   Slik blir høstens skole­hverdag – psykolog anbefaler å følge med på bekymrede barn og unge.

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Skap traumesensitive hjem. Barn og unge som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner strever ekstra i disse tider..

   Dagsavisen

   ISSN 1503-2892.

  • Paolo, Scarbocci Haaland; Øverland, Klara

   (2020)

   JEG VET. Prosess Evaluering av Barnehageansatte og Læreres erfaringer med det digitale verktøyet Jegvet.no. Etiske betraktninger i kommunikasjon med barn. .

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Koronastengt gav mobbepause.

  • Øverland, Klara; Klingenberg, Thea

   (2020)

   Separasjonsangst med psykologspesialist Klara Øverland.Hva er separasjonsangst? Hvorfor får noen barn det mer enn andre? Og hvordan kan vi håndtere det? .

  • Øverland, Klara

   (2020)

   Vonde opplevelser: Livsmestring for barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Fungering i barnehagen og skolen.

  • Løland, Leif Rune; Øverland, Klara

   (2020)

   Koronastengte skoler har vært en lettelse for elever som fikk en lang pause fra mobbing, men da kan det være ekstra hardt å gå på skolen igjen.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet..

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Når traumene rammer. Mobbing i skole og barnehage.Tiltak og konsekvenser. Presentasjon av det digitale verktøyet «Jeg vet.no» til hjelp i forebygging av mobbing og i arbeidet for å skape traumesensitive barnehager og skoler .

  • Øverland, Klara

   (2019)

   I hvilken grad er russetiden med å skape fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden?.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Erfaringer med Russen i Rogaland Politidistrikt og Kongeparken.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Caring for Traumatized Refugee Children. Experiences from a Norwegian Project..

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Livsmestring med utfordrende barn - tanker, følelser og atferd. Utviklingspsykologi, observasjon og henvisningsplikt ved bekymring. Barn i kulturskolen - tiltak i fellesskap!.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Hvem kan ikke med hånden på hjertet si at de ikke har tatt en drink eller to for mye på julebordet?.

  • Vigre, Odd Bjarne; Øverland, Klara

   (2019)

   A study of upper secondary school teacher`s experiences with students` substance abuse.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   The importance of traumasensitive schools for positive learning experiences.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Følelsesregulering, en presentasjon av samtaleverktøy og forskning til hjelp i barnehage og skole.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2019)

   Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Erfaringsrapport russen 2019, psykisk helse i russetiden .

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Veien til vold. Hva er vold? Hvordan utvikles vold? Hva kjennetegner utøverens tanker og følelser – SIP modellen, Hva er risiko og beskyttelsesfaktorer?.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Kan traumesensitive barnehager og skoler være til hjelp ved omsorgssvikt og psykisk psyke foreldre? Hvordan rammes barn av mobbing, vold og overgrep? .

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Ungdom 17 år- Psykisk helse og livsmestring: «Ups and Downs» med Diabetes i hjem, skole og fritid.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Vonde hendelser i barndommen.Traumesensitive barnehager og skoler - nødvendig for god livsmestring.

  • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere

   (2019)

   System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service.

  • Øverland, Klara; Anette, Frøyland

   (2019)

   Russ i hus.Fem råd til hvordan du snakker med dem.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   A presentation of the digital tool: I know, for daycare and schools. Developed by Bufdir/Salaby..

  • Strand, Maria Gilje; Øverland, Klara

   (2019)

   Slik oppdager du alvorlig separasjonsangst.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Vonde opplevelser: Barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Hvordan kan barnehage og skole hjelpe?.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Akademisk skriving, tips og råd til fordypningsoppgave skrivning. Hvordan fullføre på nomert tid? Skrivekurs i KAT .

  • Nag, Heidi Elisabeth; Nyhus, Livø; Øverland, Klara

   (2019)

   Can the use of picture cards help persons with intellectual disability express what they think about their own disorder?.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2019)

   Age Related Changes in Behavioural and Emotional Problems in Smith-Magenis Syndrome.

  • Monsen, Rikke; Øverland, Klara

   (2019)

   Slik oppdager du om barnet ditt har alvorlig separasjonsangst-og hva du kan gjøre med det.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Social Perception Training som et ledd i traumeforståelsen.

  • Øverland, Klara; Hartvigsen, Gry

   (2019)

   Slik forstår du smårollingen din. Selv om babyen din ikke kan prate, så kommuniserer barnet med deg hele tiden. Her er signalene du kan være oppmerksom på.

  • Øverland, Klara

   (2019)

   Hvorfor slår barn? Lærere og elever blir angrepet. De finnes heldigvis noe som kan hjelpe sårbare barn, sier ekspert.

  • Monrad-Krohn, Vilde Alette; Øverland, Klara

   (2019)

   Lille Maria så moren ta livet sitt – Nå gjør jeg det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, sa moren før hun døde. Først 24 år senere klarer Maria å fortelle om det.

  • Kjos, Eirik; Øverland, Klara

   (2019)

   Ny rapport viser stigning i vold mot lærere og elever, spesielt for gutter i alderen 7-12 år og for elever som mottar spesialtiltak.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Tiltak som fremmer læring og gode relasjoner i skolen. Elever med atferdsvansker.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Hva kan læreren gjøre for at barn får en god læring? Praktiske tiltak for å etablere relasjon. Elever med atferdsvansker..

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Barn og traumer.Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle .

  • Munkvik, Cornelius; Øverland, Klara; Vigre, Odd Bjarne

   (2018)

   Ni av ti lærere på videregående skoler mangler kunnskap om narkotika – Det er et stort gap mellom forventninger samfunnet har og det som er en realitet for lærere på videregående skole, sier lektor Odd Bjarne Vigre. .

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School Staff’s Experiences with Smith-Magenis syndrome in Schools –How Do They Handle challenging Behaviour and What Do They Need to manage their work? A Q-methodological study.

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School staff’s experience and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. .

  • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje

   (2018)

   School staff’s experiences and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. A Q-methodological study..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? .

  • Fintland, Ola; Øverland, Klara

   (2018)

   Julaften klokka 12 legger de fra seg mobilene Ingen skal sitte med nesa i en skjerm på julaften dette året. Familien Bruns har faktisk blitt enig med hele slekta om at juleferien skal ha lange, mobilfrie perioder. .

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Elever med atferdsvansker har ofte emosjonelle vansker. Hva kjennetegner disse og hvordan skape god klasseledelse med slike utfordringer? Enkle metoder og teknikker?.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Samlivsbrudd i barnehagen og skolen. Reaksjoner og tiltak..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   De engstelige, stille barna..

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Rusmisbruk i skolen, hva gjør vi? Forebygging og tiltak for et bedre skolemiljø .

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2018)

   Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Primærforebygging i skolen, hvilke programmer fungerer?.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine

   (2018)

   Barn og traumer. Små barn i barnehagen. Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder..

  • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara

   (2018)

   Elevar skal lære livsmeistring.Uvisst om lærarar har tid og kompetanse.

  • Fintland, Ola; Øverland, Klara

   (2018)

   «Du merker ikke selv hvor mye tid du bruker på mobilen, men de rundt deg merker det veldig godt».

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Phd.kandidat Ida Bruheim Jensens 50% seminar, kommentarer til artikler, og Q metodologi..

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara

   (2018)

   Livsmestring for sårbare barn.

  • Bjorland, Ingvill; Øverland, Klara

   (2018)

   Gjest om skolestart: Klara Øverland.600 Nye førsteklassinger. .

  • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara

   (2018)

   Elevar skal lære livsmeistring – uvisst om lærarar har tid og kompetanse. Om to år skal livsmeistring inn i skulen. Allereie no er fagpersonar uroa for om lærarar er rusta til å undervise i psykisk helse og stress. .

  • Tolfsen, Caroline; Øverland, Klara

   (2018)

   Vold og trusler skutt i været på Oslo-skole Elever ved Hersleb har truet eller brukt vold ni ganger i år. Ofre kan bli skolevegrere og voldlige elever kan ende opp i kriminelle miljøer, advarer ekspert. .

  • Øverland, Klara

   (2018)

   Traumesensitive skoler. Traumer og aggresjon. Hvordan dempe stress og aggresjon i barns skolemiljø? Sosial Persepsjons Trening?.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Depresjon hos barn og unge.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Rusmisbruk, symptomer og tiltak.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   50000 barn og unge lider:Slik ser du om barnet ditt blir mobbet..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Selvregulering hos barn som er utsatt for traumer.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? Hva med ungdom i Beaming miljøet? .

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Spiseforstyrrelser i skolen. Hva kan lærere bidra med?.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Ungdomstid, sorg og gleder i hjem og skole – å leve med Epilepsi.

  • Øverland, Klara; Hansgaard, Lotte

   (2017)

   Foreldreforedrag for foreldre til barn med ADHD. Symptomer, årsaker og behandling..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Psykiske utfordringer I et PhD løp, "Ups and downs with your PhD".

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Hjertevansker – hjerteløsninger? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Selvregulering av tanker og følelser – en vei til bedre fungering?.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   A self-evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitiv Behavior Therapy, CBT, for children.KAT programmet,R-BUP Bergen.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2017)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Hva gjør vi når barna blir triste eller redde i barnehagen (internaliserer)?.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Stavangerskolene:En av fem jenter har skadet seg selv..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet) I barnehagen. Traumer og tolleransevindu modellen..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Gruppemekanismer i ungdomsgrupper og gjenger. Sosiale medier en utfordring..

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Relasjonens betydning for læring. Læringssentrerte lærer og student relasjoner er effektive.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Lokale aktiviteter i Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Stressede små. Tidlig barnehagestart. Schizofrenidagene 2017 KÅKÅ.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine

   (2017)

   Exploring young refugee children`s thoughts and emotions after having experienced trauma - listen to the children`s voices.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Omsorgssvikt, vold, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn. Pedagoger og ansatte i barnehager og skole har en viktig rolle i å oppdage dette og å hjelpe barna .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Grønne tanker. Innføring i kognitiv miljøterapi. Støtte til selvregulering og bedre livsfungering.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   "Grønne tanker" - glade barn, kan dette være til hjelp i skolen? En innføring i kognitive teknikker til hjelp i skolen med emosjonelle vansker.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Rus i skolen. Hvilke tiltak kan være til hjelp?.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Gruppepsykologi -på tide å gjenopprette gruppeterapiens status i behandling, gjennom Norsk Psykolog Forening sitt utdanningssystem. Innlegg fra Rogaland Psykologforening.

  • Vigsnæs, Maria Knoph; Øverland, Klara

   (2016)

   Vedgår at for mange barn opplever mobbing.Statsminister Erna Solberg (H) signerte i dag ein ny partnerskapsavtale mot mobbing. Ho vedgår at dei ikkje har lukkast i å gje alle barn ein trygg oppvekst. .

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Samtaler når barn/unge viser emosjonelle problemer, som aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori ved og etter aggresjonsutbrudd.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for traumatiserte barn. Traumesensitive barnehager - traumebevisst omsorg i barnehagen.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Kognitive terapiteknikker til hjelp for elever med emosjonelle vansker, for lærere i skolen. Hjelp til selvregulering og samregulering i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i barnehagen og skolen må fortsatt prioriteres. Bidrag fra Rogaland Lokallag.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Tenåringstid med kronisk sykdom - protester? Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Angst og depresjon i barnehage og skole.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Utfordringer i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv - tanker og følelser. Foredrag for foreldre med diabetes.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   ADHD, informasjon om selvregulering og samregulering i familien og på skolen. Medisinering og andre tiltak. Foreldrekurs..

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Hvordan kan lærere oppdage og hjelpe elever med angst? Tre til fem prosent av barn og unge har angst, men hvordan kan du som er lærer identifisere angstsymptomer og tilrettelegge skolehverdagen for elever med angst? .

  • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Bakgrunn og forskningsdesign.

  • Øverland, Klara; Basilier Vaage, Aina; Lecoq, Domnine Marie Claude Ma

   (2016)

   Caring for Traumatized Children (CTC).

  • Øverland, Klara

   (2016)

   "Det beste for våre barn". Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag.Skolestart, familieliv, arbeids-ledighet, mobbing: Psykisk helse.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Vonde hendelser i barndommen. Hvordan påvirker traumer barn og unge? Hva kan barnehagen/skolen gjøre?.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Å vokse opp med psykisk syke foreldre. Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, mobbing, overgrep og vold. Reaksjoner og konsekvenser..

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Behandleres møte med psykisk psyke foreldre.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn i Barnehagen, studert ved hjelp av Q metodologi.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Å bli utsatt for vold, krenkelse, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine

   (2016)

   Caring for Traumatized Children in daycare (the OTB Project).

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Ups and Downs med diabetes, ungdom 17 år. Inkludert gruppearbeid.

  • Bjåen, Bjørgulv K.; Øverland, Klara

   (2016)

   Mobbing rammer folkehelsa. Høy regning: Hadde man vært bevisst de alvorlige konsekvensene av mobbing, ville man ha reagert mye kjappere i forsøkene på å stoppe mobbingen.

  • Lecoq, Domnine; Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Caring for Traumatized Children (CTC). A traumasensitive approach in daycare.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Grønne tanker. Kognitive teknikker til hjelp for barn med emosjonelle vansker i skolen.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2016)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB) studien.

  • Øverland, Klara

   (2016)

   Psykisk helse i skolen: Angst i skolen. Utredning og tiltak som kan hjelpe elever.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hjertesmerte? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv? Tanker og følelser. Foredrag for ungdom med hjerteproblemer..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hvordan arbeider barnehager med samlivsbrudd? Resultater fra forskning og introduksjon til veilederpakken: Et barn to hjem..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Inkludering i barnehage og SFO.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hva med den psykiske helsa og frigjøringen fra foreldrene? Ungdom med hjertefeil..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Ups and Downs med diabetes.

  • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara

   (2015)

   Omsorg for Traumatiserte Barn.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier

   (2015)

   Caring for Traumatized Children..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Traumer. Når mor eller far er psykisk psyk, mobbing, overgrep, mishandling og omsorgssvikt..

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2015)

   Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB).

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hva er det med Matilde? Barn på deling-når konflikten mellom mor og far rammer de aller minste. Barns reaksjoner og barnehagens tiltak..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Hvordan reagerer små barn på samlivsbrudd i barnehagen? Reaksjoner og tiltak..

  • Handeland, Bodil; Kristensen, Lars Ole; Øverland, Klara

   (2015)

   PPT tjenesten. På tide å fremme den pedagogisk psykologiske rådgivingstjenesten i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes. Foreldreforedrag for foreldre med barn med diabetes..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagebarn og samlivsbrudd Klara Øverland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland har undersøkt barnehageansattes erfaringer med barn og samlivsbrudd. .

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Hvordan ivareta små barns følelser, for å stimulere til en positiv utvikling?.

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Systematisk arbeid med tilknytningsprosesser og tiltak, for å ivareta barns følelser og utvikling..

  • Øverland, Klara

   (2015)

   Barn i to heimar - resultat frå Dr.graden.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Kognitiv miljøterapi med ungdom- plassert på institusjon etter Lov om barnevernstjenester, §4.24, §4.25 og §4.26, alvorlig rus, vold eller kriminalitet.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Når barn tar sitt eget liv etter mobbing.Historier om unge mennesker som velger å ende livet sitt etter mobbing ryster, og mange føler med familie og klassekamerater. Ingen nærmiljø har råd til å miste barn.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Utvikling av depresjon og suicidal atferd.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Små barn og samlivsbrudd. Barns reaksjoner og tiltak som kan være til hjelp i barnehagen.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Kognitiv miljøterapi med ungdom i barnevernet. Samtaler når ungdom har vist aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori etter aggresjonsepisoder?.

  • skogedal, magnus nødland; Wirak, Stanley; Øverland, Klara

   (2014)

   Nyttårsmottakelse av ordføreren..

  • Jakobsen, Siw Ellen; Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd. Når mamma og pappa går fra hverandre, er barnehagen et trygt sted hvor rutiner og omsorg kan fortsette som normalt.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Helsemessige konsekvenser av mobbing - barn rammes fysisk og psykisk.

  • Øverland, Klara; Gudmestad, Borghild

   (2014)

   Vil letta barnehagekvardagen. Sandneskvinna klara Øverland (45) har med sitt forskningsarbeid vore med på å leggja grunnlaget for rettleiingsmaterialet som skal hjelpa barn i familiar med samlivsbrot til å få ein lettare kvardag..

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Når små barn blir ertet eller utestengt.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Mobbing setter fysiske og psykiske spor. Konsekvensene for barn som mobbes er langvarige, og endring tar tid.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Barn og samlivsbrudd, Tilknytning og foreldres reaksjoner etter samlivsbrudd, samt barnehagens arbeid med barna.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Presentasjon av Dr.graden: Barn og samlivsbrudd. Hva skal til for å ta en Dr.grad?.

  • Øverland, Klara

   (2014)

   Motatt Sandens kommunes Erverspris for doktorgraden: Barn og samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Taust om samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara; Bjåstad, Jon Fauskanger; Haugland, Bente Storm Mowatt; Stevenson, Greer

   (2013)

   An evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitive Behavior Therapy (CBT) for Children.

  • Øverland, Klara; Thorsen, Arlene Margaret Arstad

   (2013)

   Daycare children of divorce and their helpers.Exploring subjective experiences among daycare staff - how do they work with children and families of divorce?.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Boka «Psykisk helse i skolen» brukes aktivt i grunnskolen. Mange lærere, og hele skoler, bruker boka «Psykisk helse i skolen» for å bedre forstå elevenes psykiske helse. .

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Hva er viktig i barns oppvekst? Digitale verktøy eller tilknytningsteoretisk perspektiv?.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Barnehagebarn og samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Presentasjon av PhD studien: Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Hva er det med Thomas? Om samlivsbrudd og reaksjoner.

  • Bjørnå, M.E, Tove; Øverland, Klara

   (2013)

   Slik opplever femåringen skilsmissen. Femåringer forteller at de har det fryktelig vanskelig når de føler ansvar for å trøste mor eller far etter samlivsbrudd.

  • Landsend, Merete; Øverland, Klara

   (2013)

   Skilsmisse tøffere enn du tror. Barn klandrer seg selv, gjør det svakere på skolen, må trøste mor og far.

  • Wiese, Ingeborg; Øverland, Klara

   (2013)

   Små barn og samlivsbrudd. Hvordan opplever 4-5 åringer foreldrenes samlivsbrudd? Stort sett all forskning på området har dreid seg om større barn og ungdom. En ny doktor avhandling forsøker å avdekke femåringenes reaksjoner i barnehagen etter at mor og far har skilt lag.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Q-sorting with young children.Experiences from a study of-five-year olds sorting pictures/images representing reactions related to parental divorce.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Arbeid i barnehagen studert ved hjelp av Q metodologi. Hva er viktig i barns oppvekst. Et tilknytningsteoretsik perspektiv.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Vi er skilt. Hva med barna våre? Barn og unge som opplever samlivsbrudd. Hva viser forskningen om deres reaksjoner og hva kan foreldre gjøre?.

  • Øverland, Klara; Færø, Marthe Kaasa

   (2013)

   Skilsmisse.Jeg må trøste mamma.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd.Barnehageansattes erfaringer og femåringers-reaksjoner.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Q metodologi i Bupa. Studie av subjektivitet.

  • Øverland, Klara

   (2013)

   Doktorgrad disputas-meddelelse, Barnehagebarn og samlivsbrudd.

  • Nilssen, Linn Helen; Øverland, Klara

   (2012)

   Små barn som biter fra seg. Når søte melketenner blir et angrepsvåpen, er det godt å vite at det finnes metoder som hjelper.

   Glade barn i barnehagen

   Volum 1.

   Hefte 7.

   s.92-94.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Angst og traumer i skolen. Hvordan kan lærere identifisere angstsymptomer og hva hjelper?.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Kampen-saken: Ingen enkel forklaring på Kampen-volden. Kampen-dødsfallet. Vold avler vold. Men det er bare en del av årsaken til at noen utvikler aggresivitet som får fatale følger.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Barnehageansatte sine opplevelser av små barns reaksjoner ved samlivsbrudd.

  • Øverland, Klara

   (2011)

   Psykolog: - Virker som han tok på seg en annen rolle. Virker som om gjerningsmannen var emosjonelt distansert. http:www.aftenbladet.no/terror/-Virker-som-han-tok-p-seg-en-annen-rolle-2840382.html.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Risikovurderinger, av rus, vold og selvskading og planlegging av sikkerhet.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare? Ungdom som utøver vold og tortur.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare. Ungdom som utøver vold og tortur.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Q-methodology as a Tool for Agenda setting Innføring i Q-metodologi.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Fra antihelt til superhelt. Hvordan kunne antikapitalisten Oliver Stone skape en rollefigur for all verdens økonomistudenter? Finansavisen.

  • Øverland, Klara

   (2010)

   Krangler mye i ferien. Mange familier opplever at ferien ender i krangel og skuffelser Må følge bedre med barna. Psykolog Klara Øverland oppfordrer foreldrene til å være der for barna om sommeren.

  • Størksen, Ingunn; Øverland, Klara

   (2009)

   Vonde brudd Barn som lider når foreldrene flytter fra hverandre.

   Foreldre og barn

   ISSN 0332-513X.

   Volum 1.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Krigsbilder av barn i krig Paneldebatt om krigsbilder fra Gaza.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Voldssituasjonen i Rogaland. Akutt familievold. Barn og unge som lever med vold.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Krigsbilder kan gi psykiske reaksjoner. Psykolog reagerer på bilde fra Gaza.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Selvskading. Forebygging og behandling i akuttinstitusjoner. Temadag om selvskading. "Blodet som renner" (oppdragstittel).

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Barnehageansatte sine subjektive følelser i forbindelse med samlivsbrudd i barnehagen, studert ved hjelp av Q-metode.

  • Øverland, Klara

   (2001)

   Det beste for våre barn. Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag? Skolestart, familieliv, arbeidsledighet, mobbing: Psykisk helse.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina

   (2020)

   Å ivareta de som har blitt utsatt for mobbing..

  • Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle

   (2020)

   Oppfølging etter mobbing. Se filmen om Per, som trenger litt ekstra oppfølging på skolen selv om han ikke lenger blir mobbet..

  • Øverland, Klara; Bruket, Samina

   (2020)

   Når ord ikke strekker til, kan barn få dele sin livsverden ved å peke, vise og sortere. Her er samtaleverktøyet med aktivitetskort som viser situasjoner barn kjenner seg igjen i..

  • Vedholm, Fredrik Dahle; Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier

   (2019)

   "Dingle som en kringle". Dans, språk, bevegelse, lek og læring. Trening av eksekutive funksjoner.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Skodansen.

  • Øverland, Klara; lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Fem fingre på min hånd og Tommelsprett.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Lår Gå Tramp, Kroppen vår del 1.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Åsmund kroppen (lære språk) .

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Intro og To føtter. Føttene mine er bunnen på meg.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Toppen av kroppen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle

   (2019)

   Hjernen og følelsene i kroppen. Følelsene sitter inni oss.

  • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hele Kroppen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hodet er toppen.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Åsmunds balettdans.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Hofta - Kroppen vår del 2.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Armene og Sving-Sving.

  • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Dingle som en kringle.

  • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe

   (2019)

   Armene og Tramp.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Angst i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2017)

   Depresjon i skolen.

  • Øverland, Klara

   (2009)

   Dok 09. Internasjonal Pressefotograf Konferanse. Paneldebatt. Publisering av krigsbilder av barn.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway