Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mohn, Klaus

   (2020)

   The gravity of status quo: A review of IEA's World Energy Outlook.

   Economics of Energy & Environmental Policy.

   ISSN 2160-5882.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   s.63-81.

   DOI: 10.5547/2160-5890.8.2.km

  • Mohn, Klaus

   (2019)

   Arctic Oil and Public Finance: Norway’s Lofoten Region and Beyond.

   Energy Journal.

   ISSN 0195-6574.

   Volum 40.

   Hefte 3.

   s.199-226.

   DOI: 10.5547/01956574.40.3.km

  • Kvaløy, Ola; Mohn, Klaus

   (2018)

   Produktivitet og insentiver i offentlig sektor.

   Beta.

   ISSN 0801-3322.

   Volum 32.

   Hefte 2.

   s.148-164.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3134-2018-02-02

  • Misund, Bård; Mohn, Klaus; Sikveland, Marius

   (2017)

   Exploration risk in international oil and gas shareholder returns.

   Journal of Energy Markets.

   ISSN 1756-3607.

   Volum 10.

   Hefte 4.

   s.1-22.

   DOI: 10.21314/JEM.2017.167

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   LoVe Hurts: Verdsetting av Lofoten/Vesterålen/Senja.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Volum 131.

   Hefte 3.

   s.34-45.

  • Bøhm, Marit Fjellanger; Mohn, Klaus

   (2017)

   Agentteori, atferdsfinans og oljeinvesteringer.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Volum 131.

   Hefte 6.

   s.26-38.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Resource revenue management and wealth neutrality in Norway.

   Energy Policy.

   ISSN 0301-4215.

   Volum 96.

   s.446-457.

   DOI: 10.1016/j.enpol.2016.06.026

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   IEA sine energiutsikter: Bibel eller blendverk?.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Volum 2.

   s.44-60.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Ressursrikdom og rikardiansk ekvivalens.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Volum 129.

   Hefte 1.

   s.57-66.

  • Hunnes, Arngrim; Kvaløy, Ola; Mohn, Klaus

   (2012)

   An Empirical Study of Performance Appraisal and Career Opportunities.

   International Journal of Business and Management (IJBM).

   ISSN 1833-3850.

   Volum 7.

   Hefte 1.

   s.22-35.

   DOI: 10.5539/ijbm.v7n1p22

  • Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter

   (2011)

   Asymmetry and uncertainty in capital formation: an application to oil investment.

   Applied Economics.

   ISSN 0003-6846.

   Volum 43.

   Hefte 28.

   s.4387--4401.

   DOI: 10.1080/00036846.2010.491460

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2011)

   Shifting sentiments in firm investment: an application to the oil industry.

   Applied Financial Economics.

   ISSN 0960-3107.

   Volum 21.

   Hefte 7.

   DOI: 10.1080/09603107.2010.534060

  • Aune, Finn Roar; Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter; Rosendahl, Knut Einar

   (2010)

   Financial market pressure, tacit collusion and oil price formation.

   Energy Economics.

   ISSN 0140-9883.

   Volum 32.

   Hefte 2.

   s.389-398.

   DOI: 10.1016/j.eneco.2009.09.003

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2009)

   Investment and uncertainty in the international oil and gas industry.

   Energy Economics.

   ISSN 0140-9883.

   Volum 31.

   Hefte 2.

   s.240-248.

   DOI: 10.1016/j.eneco.2008.10.001

  • Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter

   (2008)

   Exploration economics in a regulated petroleum province: The case of the Norwegian Continental Shelf.

   Energy Economics.

   ISSN 0140-9883.

   Volum 30.

   Hefte 2.

   s.303-320.

   DOI: 10.1016/j.eneco.2006.10.011

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Leting etter olje og naturgass: Tallenes tale.

   Beta.

   ISSN 0801-3322.

   Hefte 1.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Oljepris, petroleumsvirksomhet og norsk økonomi.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Volum 62.

   Hefte 1.

   s.29-39.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Efforts and efficiency in oil exploration: A vector error-correction approach.

   Energy Journal.

   ISSN 0195-6574.

   Volum 29.

   Hefte 4.

   s.53-78.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   "Takk for innsatsen!" en case-studie av prestasjoner, belønning og anerkjennelse.

   Søkelys på arbeidslivet.

   ISSN 1504-8004.

   Volum 25.

   Hefte 2.

   s.203-214.

  • Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Asche, Frank; Misund, Bård

   (2007)

   Is oil supply choked by financial market pressures?.

   Energy Policy.

   ISSN 0301-4215.

   Volum 35.

   Hefte 1.

   s.467-474.

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2007)

   Investment and Uncertainty in the International Oil and Gas Industry.

   IAEE International Conference.

   ISSN 1559-792X.

  • Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Asche, Frank

   (2007)

   Is the Oil Supply Choked by Financial Markets.

   Energy Policy.

   ISSN 0301-4215.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Stoltheit og fordom Økonomane sitt samfunn - og samfunnet sin økonomi.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Hefte 3.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Hva er det med oljeinvesteringene?.

   Magma forskning og viten.

   ISSN 1500-0788.

   Volum 10.

   Hefte 6.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2006)

   Valuation of international oil companies.

   Energy Journal.

   ISSN 0195-6574.

   Volum 27.

   s.49-64.

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Hva er det med økonomene?.

   Nytt Norsk Tidsskrift.

   ISSN 0800-336X.

   Volum 23.

   Hefte 3.

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Statoil, staten og samfunnet.

   Økonomisk forum.

   ISSN 1502-6108.

   Hefte 7.

  • Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter

   (2006)

   Letevirksomhet og ressursutvikling på norsk kontinentalsokkel.

   Økonomisk forum.

   ISSN 1502-6108.

   Hefte 7.

  • Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Emhjellen, Magne; Helgeland, Flemming

   (2006)

   Mergers and Acquisitions in the Oil and Gas Industry; What Size Means for Profitability. I: The Changing World of Oil. An Analysis of Corporate Change and Adaptation.

   Ashgate.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2005)

   High oil prices, a non-OPEC capacity game.

   IAEE International Conference.

   ISSN 1559-792X.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Mohn, Klaus

   (2004)

   Ny kunnskap om verdsetting av oljeselskaper.

   ?.

   s.27-32.

  • Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Emhjellen, Magne; Helgeland, Flemming

   (2002)

   Fusjoner og oppkjøp i olje- og gassindustrien -Hva størrelse betyr for lønnsomhet.

   ?.

   Volum 5.

   Hefte 05.jun.

   s.43-56.

  • Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Espedal, Harald; Løvås, Kjell

   (2002)

   Verdsetting av internasjonale olje- og gasselskaper.

   Revisjon og Regnskap.

   ISSN 0332-7795.

   Volum 5.

   Hefte 05.jun.

   s.28-35.

  • Rognes, Knut; Mohn, Klaus

   (1981)

   Pseudovespula omissa (Bischoff, 1931) recorded from Norway.

   Fauna Norvegica, Serie B.

   ISSN 0332-7698.

   Volum 28.

 • Bøker og kapitler
  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2004)

   Valuation and Investment Behaviour in the Petroleum Industry.

   Universitetet i Stavanger.

   Hefte 142.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Mohn, Klaus

   (2004)

   Valuation and Indicators.

   Hefte 143.

 • Formidling
  • Mohn, Klaus; Syse, Helleik Rosenvinge; Fitjar, Rune Dahl; Assadi, Mohsen; Røstvik, Harald Nils; Lorentzen, Veronika Budovska

   (2022)

   The transformation challenge.

   Sustainability VS Circularity Research Symposium;

   2022-10-14.

  • Mohn, Klaus; Whittaker, Sunniva; Rice, Curt; Krumsvik, Arne H.; Skagen, Else Berit; Thøgersen, Øystein; Hagen, Margareth; Baardsen, Sjur; Tornquist, Peter; Vars, Laila Susanne; Henjesand, Inge Jan; Kristoffersen, Steinar; Aasen, Petter; Mæland, Bård; Borg, Anne; Yttri, Gunnar; Sødal, Sigbjørn; Hystad, Joar

   (2021)

   18 rektorer om hjemmekontor etter pandemien.

  • Borg, Anne; Roppen, Johann; Skretting, Kathrine; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Rokne, Berit; Hansen, Hanne Elenora Solheim; Rice, Curt; Vars, Laila Susanne; Whittaker, Sunniva; Mohn, Klaus; Husebekk, Anne; Sødal, Sigbjørn; Aasen, Petter

   (2020)

   Norge trenger flere grunnskolelærere som er faglig sterke.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Syse, Helleik Line; Mohn, Klaus; Vaaland Veen, Åsta; Yhde, Maja

   (2019)

   Building Partnerships for Sustainable City Development.

   Nordic Edge;

   2019-11-25.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Lite olje å hente i Lofoten.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Kvardagen kallar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Begeret er fullt.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Naturen ventar ikkje på nokon.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Krossveg for norsk økonomi.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Gje vekk Oljefondet?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Skriket frå skyttergrava.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Oljeverdiar på ville vegar.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Oljeinntekter frå Lofoten betyr lite for velferdsstaten.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Uaktuell rapport.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Meir uro rundt olje og klima.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Gåtefull utvikling.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Avviser grønt Statoil.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Vil satse i vind og sol.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Bryr seg lite om satsingen.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Forstår Statoil.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Mindre leting - vi trenger påfyll.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Åpner for ny letedebatt.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Giganter lar seg ikke friste.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Oljegigantar blir ikkje freista av leiting i Noreg.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Feirer at oljeoptimismen brer seg.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Gigantene fristes ikke.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Klare til å pumpe 20 mrd.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Eierne har mistet lysten.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Statoils gjeld vokser.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Gammel moro kommer til syne.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Aldri sett lignende lønnsomhet.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Steile fronter under stappfull oljedebatt.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Bekymret for lavere produktivitet.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Advarer mot oljeleting.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Politikere og investorer må forstå klimarisiko.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   OPEC har begrenset innflytelse.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   For oljeprisen er Opec like viktig.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Oljeskatten på vei ned.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Skatteinntektene fra oljenæringen mindre viktige.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   200 milliarder i oljeskatt er borte.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Olje i Lofoten - 750 kroner hver.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Fengslet av spiondrama.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Oljen i Lofoten.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Om oljen i Lofoten.

   Finansavisen.

   ISSN 0803-9518.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Opning kan ikkje gjerast om.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Oppklaring om Lofoten-olje.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Mohn kritiserer MDG.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Et godt tegn.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Lokker med sex....

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Gigantene trapper ned.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Gigantene trapper ned på norsk sokkel.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Flukten fra oljegården.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Ressursrikdom i Rogaland: Velsigning eller forbanning?.

   Leiarsamling i NAV (Rogaland);

   2017-10-05.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Det grøne skiftet: Kva er det og kva betyr det for oss?.

   Leiarsamling i Stavanger Kommune;

   2017-03-21.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   What does the future hold for the Stavanger region?.

   Round Table Veterans' meeting;

   2017-02-21.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Presentiment of a post-petroleum economy: Dilemmas, disagreements, and disbeliefs.

   Analyst meeting;

   2017-02-22.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Det grøne skiftet: Kva er det og kva har det med oss å gjere?.

   Lærarsamling VGS;

   2017-02-15.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   The gravity of status quo in energy scenarios.

   Workshop;

   2017-11-07.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Undressing the emperor: A review of the IEA's World Energy Outlook.

   15th IAEE International Conference;

   2017-09-04.

  • Mohn, Klaus

   (2017)

   Resource wealth and housing prices: The case of Norway..

   Seminar presentation;

   2017-08-24.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Derfor er bensinen billigst på søndager.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Bensinprisen er mest avgifter.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Fortsatt nedgang i oljeaktiviteten.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Halvert resultat for Statoil.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Stor nedgang for Statoil.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Spår fortsatt tøffe tider for oljebransjen.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Statoil tapte 37 milliarder i fjor..

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Oljedirektoratet vil ha mer leting.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Laber interesse for norsk naturgass.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Opec og ojeprisen.

  • Mohn, Klaus

   (2016)

   Opec og oljeprisen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Dempet interesse for oljeleting i Barentshavet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljeprisen for dummies.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Ny konsernsjef i Statoil.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Eldar Sætre til topps i Statoil.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Sier opp i Statoil.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Nedbemanning i Statoil.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljejobben gikk til Asia.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Nye kutt i Statoil, 2000 må gå.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Mange i Statoil må gå.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Ingen krise for norsk oljebransje.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Uenige om oljekrisen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Mener Statoils kvartalsresultat er sterkere enn forventet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Petoro jakter på kostnadskutt.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Utviklingen i boligmarkedet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Ringvirkninger av oljevirksomheten.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tilbakeslag i bygge- og anleggsbransjen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Klimaavtalen og oljevirksomheten.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Paris-avtalen og utsiktene for oljenæringen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil-utbytte kan lønne seg for de ansatte.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Global Energy Outlook: Smooth sailing or "Sturm und Drang"?.

   Interdisciplinary Conference;

   2015-04-16.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Status and Outlook for The NCS.

   Anniversary Conference;

   2015-03-04.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Resource wealth and Ricardian Equivalence.

   Annual meeting of NEA;

   2015-01-05 - 2015-01-06.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Frå broiler til bremsekloss: Status og utsikter for norsk olje- og gassverksemd.

   Åpent medlemsmøte;

   2015-10-22.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Energy, oil, and capital markets.

   8-week course;

   2015-10-12 - .

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oppgang eller undergang? Utsikter og utfordringar for norsk olje- og gassverksemd.

   Oljekonferansen 2015;

   2015-10-01.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Petroleumsøkonomi i perspektiv: Utsikter for olje- og gassverksemda.

   Fagseminar;

   2015-09-23.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Rikdom frå naturressursar. Eit skråblikk på den norske modellen.

   Seminar;

   2015-08-20.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Norwegian oil and gas: Market and industry outlook.

   Seminar;

   2015-08-24.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Norwegian oil and gas: Industry outlook.

   Seminar;

   2015-05-19.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljen og norsk økonomi: Etter festen kjem testen.

   Seminar;

   2015-05-13.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   To divest or not to divest? A tale of two discussions.

   Klimapanel;

   2015-05-12.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Recovery, risk, and reversal: Macro and oil industry outlook.

   Lunsjseminar;

   2015-04-08.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljeprisen og norsk økonomi: Korreksjon eller krise?.

   Frokostseminar;

   2015-02-25.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Forvaltning av ressursrikdom: Fast kurs for fellesarven.

   JazzGass;

   2015-07-14.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Er Noreg klar for det grøne skiftet?.

   Fornybarkonferansen 2015;

   2015-04-28.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Den akselererte endringens tidsalder.

   Debattmøte;

   2015-02-04.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Etter feste kjem testen.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 2.

   s.3-3.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Denne gongen er annleis.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 5.

   s.3-3.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Vending i vest.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljenasjon av Opecs nåde.

   Finansavisen.

   ISSN 0803-9518.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Utbytte gir meining.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Arbeidsjernet frå Ankara.

   Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Orakelet i Paris.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Mohn, Klaus; Kvaløy, Ola

   (2015)

   Handelshøgskolen til sentrum.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Forført av formue.

   Finansavisen.

   ISSN 0803-9518.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Låg oljepris vil dempe bustadmarknaden.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Bustadprisar i brytningstid.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Frå overmot til oppvask i oljebransjen.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Klima, kol og kapitalforvaltning.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Frå oppsving til omstilling.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Nye kutt i kjømda frå Statoil.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Vil ha inn industristrateg.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tror oljeappetitten i Barentshavet gir seg.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Redusert appetitt for oljeleting i Barentshavet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Spår lavere aktivitet i Barentshavet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Synkende oljepris gir usikkerhet i Barentshavet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Framtida avgjer lønsemda.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljeprofessor avviser.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Det er en veldig spesiell lederstilling.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Eldar Sætre er firmaets mann.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Lover tett samarbeid med fagforeningene.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Norsk sokkel er viktig for oss.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Ny Statoil-sjef.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil tør ikke kutte utbyttet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil-lønn på bunn-nivå.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tror Sætre kan ha bedre kontroll enn Lund.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Bransjen hyller Statoils nye konsernsjef.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Mindre vekst, mer sparing.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil: Den nye konsernsjefen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Sætre betyr mer av det samme.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Sætre vil være en god mann for regionen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Dette betyr svakere utsikter for norsk sokkel.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil gir svært vage klimasignaler.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil-kuttene rammer oss alle.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Enda en stein til byrden.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tøffe Sverdrup-forhandlinger.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Det er det man har ventet på.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Aksjonærene vil kreve cash.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Dekker seg bak at alle gjør det like dårlig.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljeprofessor takker grådige eiere for utbyttekrav.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Mohn takker grådige ojeeiere.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tviler på gassredning.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Flertallet tror boligpristoppen er nådd.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Han er den største oljeoptimisten.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Disse oljeavtalene skapte giganter.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Flere fusjoner i oljebransjen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Lund vender ikke tilbake til Statoil.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Spår bølge av oppkjøp.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tror på store omveltninger i oljebransjen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Om vi merker noe til kuttene?.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljejobbene kommer ikke tilbake.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tror ikke jobbene kommer tilbake.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   ...den mest smertefulle utfordringen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Prosjektet har kostet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Han mista oljejobben til Thailand.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Fornybaroptimisten.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljeindustrien kan ha godt av en nedkjøling.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Olsen talte oljebyen midt imot.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tviler på Snorre og Castberg.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Frykter ny kostnadsboom.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Kan komme nytt tilbakeslag.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Kulladvarsel fra professor i AP-utvalg.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Ansatte vil halvere Statoil-utbytte.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljeprisen vil stige igjen.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Overdreven aktivitet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil tviholder på milliardutbytte.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   De har en ekstrem avhengighet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Engineering kan være utsatt.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljeinvesteringer høyere enn ventet.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Et tankekors rundt Statoils kostnadskutt.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tyder på at Statoil har vært slepphendte.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Slik rammes du av kuttene i oljeindustrien.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljeselskapene har fått redusert verdi.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljeselskapene har være overmodige.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil bedre enn forventet over hele linja.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil sparer milliarder.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Statoil sparer milliarder på svakere krone.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Hvorfor er det børsfall nå?.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Rektorkandidat åpner for flytting.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Satoil selger for å betale eierne utbytte.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Slik virker asylutgiftene på AS Norge.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Norske analytikere preget av håp og ønsker.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Mener oljeindustrien må kutte uansett oljepris.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Klimaavtale kan svekke Opecs makt.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Ikke bekymret for klimaavtale.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Fleire oljejobbar vil ryke.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Oljepris og oljeinvesteringer.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   De skal bruke milliarder.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Professor forsvarer Statoil-utbytte.

  • Mohn, Klaus

   (2015)

   Tillitsvalgte provosert over Statoil-utbytte.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Spillet om Sverdrup.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oppgangstider for riggselskapene.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljedirektoratet øker målet for nye ressurser.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljenedgangen er et vendepunkt.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljenæringa har seg sjølv å takke for nedturen.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Mange reaksjonser på Statoil-sjefens avgang.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Vestlandsdebatt.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Kutter ikke oljeproduksjonen.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   OPEC-møte torsdag 27. november.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Varighet på oljeprisfallet blir avgjørende.

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2014)

   Exploration risk in oil and gas shareholder returns.

   Forskermøtet for økonomer;

   2014-01-05 - 2014-01-06.

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2014)

   Exploration risk in oil and gas shareholder returns.

   20th International Conference of the Society for Computational Economics;

   2014-06-23 - 2014-06-25.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Microeconomics: Why bother?.

   Gjesteforelesning;

   2014-01-22.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Norwegian oil and gas activity: Market forces matter.

   Seminarpresentasjon;

   2014-02-21.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oil and gas market and industry outlook.

   NPF conference;

   2014-04-01.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Status og utsikter for norsk sokkel: Marknadskreftene rår.

   Seminar i regi av Stavanger Næringsforening;

   2014-03-20.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Norwegian Petroleum: Prosper or Perish?.

   Gjestesførelesing;

   2014-03-27.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oil and gas market and industry outlook.

   Capital Markets Day;

   2014-04-23.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Norwegian oil and gas: Boom or bust?.

   Seminarpresentasjon;

   2014-05-19.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Kompetanse og konkurranse, omstilling og vekst.

   Norway Summit (Norway Chess 2014);

   2014-06-01.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Fossil fuel shares in the GPF-G: A tale of two discussions.

   Expert group meeting on investments in coal and petroleum companies;

   2014-06-18.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Four decades of development: History, status, and outlook for Norwegian oil and gas.

   Gjesteførelesing;

   2014-06-23.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   The boom is behind us, but no bust in sight.

   Seminar presentation;

   2014-11-18.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Olja i Stavanger: Oppgang eller undergang.

   Åpen dag ved Universitetet i Stavanger;

   2014-09-28.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Economics and politics of climate change.

   Møte i Rogaland Arbeiderparti;

   2014-11-24 - .

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Tid for oljeskift.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Formueforvaltning og fossil energi.

   NRK Ytring.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Klimaendring i kapitalforvaltninga.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Bånn gass i Barentshavet.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Milliardær utan musklar.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Vendepunkt for Vestlandet.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Arven etter Helge Lund.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Prisgitt oljeprisen.

   Sysla.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Skeptisk til næringspolitikken.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Skeptisk til næringspolitikken.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   - Har tatt grep i styrerommet.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Spenning før Statoils årsregnskap.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   -Statoil må betale utbytte med lån.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Lavere investeringer kan gi oljeprisrekyl.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Lyse tider for Skangass.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Lønnsfest for sjefene.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Boligprisene er høye på oljedop.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Staten saksøkes for flere titalls milliarder.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Det kommer flere kutt i leverandørindustrien.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Flat vekst til 2020.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   - Tre faktorer avgjør.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Tror oljeprisen skal ned til 90 dollar fatet.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljedirektoratet øker målet for nye reserver.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Vil ha Olje-Norge på slanker'n.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Snart er de i eliteserien.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Snart er Det norske større enn Saga var.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Trondheim blir trolig hovedkvarteret.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Nå er Statoil på frierferd.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Statoil får mye PR for liten investering.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Satser på milliardsalg.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Olje- og gasseventyret kan være over før det har kommet i gang.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljemyggene som traff gullåren.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Forberedt på nedtur.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Nedbygginga av oljeindustrien.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Professor meiner oljenæringa har seg sjølv å takka for nedturen.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Smilet har stivnet i nord.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Jonas-refser til Gahr Støre-panel.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Klaus Mohn blir med i klimapanel.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Et klassisk dilemma for en leder.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Flere oljefolk tross kutt.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Klimautslippene må ned.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Tror Opec sender oljeprisen opp.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Sier han aldri har opplevd press fra politikerne.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Samfunnsdebattant og fluefisker.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Utfordringer i kø for ny sjef.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   - Det vil være en umulig oppgave.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   -Olje og gass mindre viktig for Norge om 10 år.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Statoil-eksperter venter flere tapsbomber.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Statoils resultater i utlandet stuper.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljebransjen venter spent på OPEC-avgjørelser.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljefond er som en marshmallow-test.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   - Ikke noe problem (med politisk innblanding).

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljenedturen blir større - og vil vare lenger en ventet.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljeløft i høst.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljeledige kommer kjapt i jobb.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Advarer mot investeringskutt.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Kapitalen og klimaet.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Oljeraset slår mot Norge.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Fallande oljepris slår hårt mot den norska ekonomin.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Norge drabbas av sjunkande oljepris.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   På terskelen til omstillinga.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Odfjell reduserer.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Kva skjer med oljeinvesteringane?.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 2.

   s.10-15.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Årskavalkade for NRK Rogaland (Nyhetsåret 2014).

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Budsjettstruktur og debattkultur.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 8.

   s.3-3.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Eigarskap i endring.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 5.

   s.3-3.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Klimaendring i kapitalforvaltninga.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 2.

  • Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2014)

   Exploration Risk in Oil & Gas Shareholder Returns.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Ressursrikdom og rikardiansk ekvivalens.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Kva skjer med oljeinvesteringane?.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Mohn, Klaus

   (2014)

   Exploration risk in oil & gas shareholder returns.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Prospects for PhDs in business and industry.

   NRS Annual meeting;

   2013-08-22 - 2013-08-23.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Global Energy Outlook: Smooth sailing or Sea Change?.

   Annual Commodity Market Conference;

   2013-11-01.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Scarcity or abundance? Potential market impact of light tight oil.

   Finansdepartementets vår-seminar;

   2013-05-27.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Internasjonale energiutsikter: Implikasjoner for norsk økonomi og politikk.

   Seminar for stortingspolitikere;

   2013-08-23.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Energi, økonomi og samfunn.

   Realfagsamling;

   2013-09-26 - 2013-09-27.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Oil and gas market market and industry outlook.

   E.On Conference;

   2013-10-16 - 2013-10-17.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Global Energy Outlook: Impact on markets, industry, and the economy.

   OED-seminar;

   2013-11-27.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Energy, Oil, and Gas: Market and Industry Outlook.

   Leder-seminar i Oljedirektoratet;

   2013-11-28.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Norsk naturgass: Kjøpers marked?.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Det er oljeprisen, dummen.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Uro bremsar oljeboomen.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Strategi etter innfallsmetoden.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Stor fallhøgd, spesielt for Vestlandet.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Gir frontfagene skylden.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Tar sluttpakke og blir professor.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Historisk hopp i levestandarden.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Frykter oljeprisfall.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Spår drama i olje.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Vil ha markedsvurdering.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Krangler om krasj.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Konkurser i Rogaland økte med 44 prosent.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Kan ha nådd toppen.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Professor tror Statoil kan selge seg ut av Algerie.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Statoil skjerper sikkerheten.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Statoil tjente 3 mrd i In Amenas.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Kvifor fornektar me klimakrisa?.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Høye karbonpriser kan gi klimagevinst.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Karbonutslipp må bli dyrere.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Bare visjoner så langt.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Slapp av, renta blir neppe høyere med dette.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Venter prisbyks på olje.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Friluftsjunkien.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Optimismen på retur i vest.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Seks av ti trur....

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Naturlig at verftene har færre oppdrag.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Statoil's Helge Lund not concerned for the oil supply industry.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Statoil bremser gasseventyret.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Får tyn for treg fremdrift.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Statoil selger seg ned på norsk sokkel.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Frykter priskrakk i boligmarkedet.

  • Mohn, Klaus

   (2013)

   Statoil kan selge seg ut av Algerie.

  • Kleiven, Helga Flesche; Stoknes, Per Espen; Mohn, Klaus; Furdal, Turid

   (2013)

   Kvifor fornektar me klimakrisa?.

  • Mohn, Klaus

   (2012)

   Demand vs Depletion: Long-term oil market fundamentals.

   Norges Bank conference;

   2012-03-22 - 2012-03-23.

  • Mohn, Klaus

   (2012)

   Aktiviteten på norsk sokkel.

   Frokostseminar;

   2012-10-13.

  • Mohn, Klaus

   (2012)

   En liten, åpen olje-økonomi.

   Departements-seminar;

   2012-10-18.

  • Mohn, Klaus

   (2012)

   En liten, åpen petro-økonomi.

   Departements-seminar;

   2012-11-20.

  • Kvaløy, Ola; Mohn, Klaus

   (2009)

   Insentiver under lupen.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Aune, Finn Roar; Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter; Rosendahl, Knut Einar

   (2009)

   Financial market pressures, tacit collusion and oil price formation.

   ?.

   Hefte 14.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Financial market pressure, tacit collusion and oil price formation.

   Forskermøtet for økonomer;

   2008-01-07 - 2008-01-08.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Shifting Sentiments in Firm Investment: An Application to the Oil Industry.

   Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE);

   2008-01-03 - 2008-01-04.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Fortsatt hett i Rogaland.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Tåler vi rikdommen?.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Makten, æren - og oljen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Fortsatt full fart.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Forsk mer! Høy oljepris har endret utfordringene.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Mer risikoleting, færre funn.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Høyere oljepris gir større funn.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Høy oljepris gir større funn.

  • Mohn, Klaus

   (2008)

   Høy oljepris gir større oljefunn.

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2007)

   Uncertainty in Oil and Gas Investment.

   9th IAEE European Energy Conference;

   2007-06-10 - 2007-06-13.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Industripolitisk kinder-egg.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Hald auge med oljeinvesteringane.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Oljeboomen fortsetter Kraftig vekst i oljeinvesteringene.

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2007)

   Investment and Uncertainty in the International Oil and Gas Industry.

   det 29. årlige forskermøte for økonomer;

   2007-01-03 - 2007-01-05.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Er økonomifaget einspora?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Bygger for tre operaer i måneden Om utsiktene for olje- og gassinvesteringene.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Økonomi er ei samfunnssak.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Kva om oljeprisen fell? Å male fanden på veggen i gode tider er ein tung jobb, men i lengda ligg straffedommen i helgedagane.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Forstår vi hva oljen gjør med oss?.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Kven skal arve Terra?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Oljeprisfall vil bli tyngst i vest Høge olje- og gassinvesteringar.

  • Mohn, Klaus

   (2007)

   Hvorfor bør vi bry oss med oljeinvesteringene?.

   Åpen Fagdag;

   2007-11-28.

  • Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter

   (2006)

   For lite leting etter olje og gass.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Den vanskelege næringspolitikken.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Oljepris? Liten betydning (for olje- og gassleting).

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Bare mange funn kan gi fart på letingen.

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Quo vadis, homo oeconomicus?.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Modellfascistar eller reflekterte samfunnsvitarar? Om økonomifaget før og nå.

   Åpen Fagdag, Universitetet i Stavanger;

   2006-11-29.

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Økonomane sin politikk.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Veksten i oljeformuen.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter

   (2006)

   Exploration economics in a mature and regulated petroleum province.

   28. nasjonale forskermøte for økonomer;

   2006-01-04 - 2006-01-05.

  • Mohn, Klaus

   (2006)

   Oil and Gas Exploration Success: An Econometric Assessment.

   29th 2006 IAEE International Conference;

   2006-06-07 - 2006-06-10.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2005)

   Valuation of International Oil Companies - Size Matters.

   7th IAEE European Energy Conference 2005;

   2005-08-28 - 2005-08-30.

  • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2005)

   High Oil Prices: A Non-OPEC Capacity Game.

   25 th USAEE/IAEE Annual North American Conference;

   2005-09-18 - 2005-09-21.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Mohn, Klaus

   (2004)

   Valuation of Oil Companies -The Use of Financial Indicators.

   Annual Conference, International Association for Energy Economics (IAEE);

   2004-05-25.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Mohn, Klaus

   (2004)

   Valuation of Oil Companies - The RoACE Era.

   ?.

   Hefte 3rd Quarter.

   s.14-18.

  • Mohn, Klaus

   (1964)

   Strengere krav til utlån.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway