Kleng Brekkå

Universitetslektor i anatomi/ fysiologi/humanbiologi

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KE E-166