Knut Erik Bang

Førsteamanuensis i industriell teknologi og driftsledelse

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE C-313
Publikasjoner