Knut Sommerseth Lie

Rådgiver - studieadministrasjon/opptak

Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen HV
KA A-110