Kristin Akerjordet

Professor i helsevitenskap og ledelse

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
KA A-130
Publikasjoner