Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Laugaland, Kristin A

   (2015)

   Transitional Care of the Elderly from a Resilience Perspective.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276446098.

 • Formidling
  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for praksislærere om DigiVis;

   2023-01-24.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Brandeggen, Tone Knutsen; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Informasjonsmøte for praksisveiledere;

   2023-01-19.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Digitale lærings-og veiledningsressurser i praksistudier .

   Pedagogisk uke UiS;

   2023-03-15.

  • Akerjordet, Kristin; Lyng, Hilda Bø; Haver, Annie; Laugaland, Kristin Alstveit; Caputi, Peter; Wiig, Siri

   (2023)

   Reaching Toward Resilient Leadership.

   Resilient Health Care Society;

   2023-05-22 - 2023-05-25.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Akerjordet, Kristin; Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn

   (2023)

   Co-creating digital educational resources to enhance quality in student nurses' clinical education in nursing homes: Report of a co-creative process.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2023-10-02 - 2023-10-04.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Kvalitet i praksisstudier i sykehjem .

   Besøk fra Københavns Professionshøjskole;

   2023-08-25 - .

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Forskningsprosjektet: Kvalitet i praksisstudier i sykehjem.

   Seminar/workshop med samarbeidspartnere ;

   2023-05-11.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Husebø, Anne Marie Lunde; Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Enhancing mentorship practices in nursing homes using a digital educational resource.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2023-10-04.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem.

   nsf.no.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2023)

   Samskaping med studentassistenter: Veiledning og vurdering.

   Arrangement for studentassistenter ved det Helsevitenskaplige fakultet;

   2023-10-31.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin

   (2023)

   Hvordan kan vi bidra til å styrke kvalitet i praksisstudier ved HV?.

   Møte med fakultetsledelse;

   2023-05-15.

  • Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Assessment of first year student nurses clinical studies in nursing homes - reporting from an observational study’ .

   8th. International Nurse Education Conference - From Education to Impact: Transforming nursing and midwifery education;

   2022-10-19 - 2022-10-23.

  • Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Improving quality in clinical placement studies in nursing (QUALinCLINstud).

   Søvn og Sikkerhet i Helsetjenesten med fokus på potensielt samarbeid;

   2022-09-23.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Husebø, Anne Marie Lunde; Akerjordet, Kristin; Kihlgren, Annica; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Exploring mentorship practices in clinical education in nursing homes.

   Rapid 5 Presentation;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Andersen, Linda Lundgaard; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Co-creation in Higher Education with registered nurse mentors from nursing homes.

   Mini oral with poster presentation;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Dalsmo, Ingrid Espegren; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Billett, Stephen; Ekra, Else Mari Ruberg

   (2022)

   Student nurses experience of supervision and assessment practices during clinical placement – a qualitative study using video-stimulated interviews .

   International Nurse Education Conference 2022 (NETNEP 2022);

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Dalsmo, Ingrid Espegren; Brodtkorb, Kari; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Ekra, Else Mari Ruberg

   (2022)

   A phenomenological study of student nurses’ lived experience of learning in clinical placement.

   International Nurse Education Conference 2022 (NETNEP 2022);

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   Kvalitet i praksisstudier i sykehjem.

   Presentasjon av forskningsprosjekt;

   2021-08-23.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   What characterizes the RN mentors’ experiences with engaging in a co-creative process target to develop an e-learning intervention to enhance mentorship practices of nursing students in nursing homes..

   Poster utstilling;

   2021-10-04 - .

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethining clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2021-08-23.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical placement.

   Pedagogisk uke;

   2021-04-20.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2021-01-25.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2021-01-06.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte for sykehjem;

   2021-01-20.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2021)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2021-01-19.

  • Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit; Gonzalez, Marianne Thorsen; kirsti-Iren, skovdahl; Slettebø, Åshild

   (2020)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies (QUALinCLINstud) .

   8th International Nurse Education Conference;

   2020-04-26 - 2020-04-29.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2020)

   Kvalitet i praksisstudier i sykehjem .

   Praksisforberedende uke ;

   2020-01-05.

  • Aase, Ingunn; Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2020)

   Assessment of first-year student nurses clinical studies in nursing homes - reporting from an observational study .

   8th International Nurse Education Conference;

   2020-04-26 - 2020-04-29.

  • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2020)

   The influence of previous work experience on student's perception of the clinical learning environment in nursing home.

   International Nurse Education Conference ;

   2020-04-26 - 2020-04-29.

  • Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2020)

   Kvalitet i kliniske studier.

   Besøk av Helsedirektoratet ;

   2020-01-10.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2019)

   Kvalitet i klinisk studier i sykehjem. Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter. "QUALinCLINstud" (2018-2022).

   NSF's E-helsekonferanse 2019;

   2019-02-13 - 2019-02-14.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Frøiland, Christina Tølbøl

   (2019)

   Kvalitet i kliniske studier i sykehjem Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter «QUALinCLINstud» (2018-2022).

   Innovasjonskonferansen i Rogaland;

   2019-04-25.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Brekklund, Jannicke; Tran, Son Thanh; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Gonzalez, Marianne Thorsen; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Akerjordet, Kristin

   (2019)

   Gjør sykehjemmene attraktive!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Planleggingsmøte;

   2019-01-23.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2019-01-23.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjon alvorlig.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud).

   Advisory Board Meeting;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Akerjordet, Kristin

   (2019)

   Hvordan øke kvalitet og effektivitet i veiledning og vurdering i kliniske studier?.

   Konferanse ;

   2019-03-12 - 2019-03-13.

  • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   STUDENT’S EXPERIENCE OF SUCCESSFUL CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT FOR UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS .

   12th International Scientific Conference; Theory, Research and Education in Nursing;

   2019-05-23 - 2019-05-24.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   "Kvalitet i kliniske studier - sykehjem som læringsarena".

   Presentasjon på ledermøte i sykehjem inkludert i studien;

   2019-01-30.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Hvordan utvikle sykepleierkompetanse under veiledning i praksisstudier? .

   NSF FUFF Perspektiver på sykepleierkompetanse;

   2019-09-16 - 2019-09-17.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Veiledning i praksisstudier.

   NSF FUFF konferanse;

   2019-09-16 - 2019-09-17.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Kvalitet i kliniske studier - sykehjem som læringsarena.

   Informasjonsmøte til studenter ;

   2019-01-17.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Kvalitet i kliniske studier - sykehjem som læringsarena.

   Informasjonsmøte til studenter ;

   2019-01-23.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Kvalitet i kliniske studier - muligheter for masteroppgaver.

   Forskningstorget ;

   2019-01-30.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   Utvikle innovative digitale lærings-og vurderingsverktøy i kliniske studier.

   Informasjonsmøte;

   2019-08-16.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   Utvikle innovative digitale lærings-og vurderingsverktøy .

   Informasjonsmøte;

   2019-09-22.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin

   (2019)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clincal studies (QUALinCLINstud): Status & Progress.

   Advisory Board Meeting ;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2019)

   Kvalitet i kliniske studier: utvikle og teste digitale læringsverktøy i praksisstudier på sykehjem (QUALinCLINstud).

   Styremøte i SHARE;

   2019-11-12.

  • Akerjordet, Kristin; Hagland, Hanne Røland; Aas, Randi Wågø; Viksveen, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland; Laugaland, Kristin Alstveit; Wiig, Siri

   (2018)

   How to Educate Young People to work With Public Health and Better Aging.

   Nordic Edge Expo;

   2018-09-26.

  • Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   QUALinCLINstud; Kvalitet i kliniske studier: Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter.

   Foredrag på bachelormøte i sykepleie;

   2018-04-24.

  • Laugaland, Kristin Alstveit; Akerjordet, Kristin

   (2018)

   QUALinCLINstud: Kvalitet i kliniske studier: Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter.

   Presentasjon av forskningsprosjekt ;

   2018-10-26.

  • Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Erfaringer med samarbeid om Norsk Forskningsrådssøknader (NFR) med andre høyskoler/universitet.

   Fagseminar;

   2018-05-23.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2018-10-04.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Fagmøte;

   2018-10-08.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2018-11-28.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2018)

   Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies.

   Informasjonsmøte;

   2018-11-06.

  • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A

   (2015)

   Pasientsikkerhet og pasientoverganger: Behov for et nytt ledelsesperspektiv?.

   SESAM Fagseminar;

   2015-11-13.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Laugaland, Kristin A; Storm, Marianne

   (2013)

   Elderly patients' participation in transitional care.

   World Hospital Congress, Oslo 2013;

   2013-06-18 - 2013-06-20.

  • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina

   (2013)

   FRAM on hospital discharge.

   Resilient Health Care Net;

   2013-08-26 - 2013-08-28.

  • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina

   (2013)

   Hospital Discharge of elderly - inherent couplings in the system`s functioning.

   Resilience Engineering ;

   2013-08-26 - 2013-08-28.

  • Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2013)

   Samhandling på tvers av spesialist-og primærhelsetjenesten.

   Fagdag tasta sykehjem;

   2013-12-05.

  • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina

   (2013)

   Sykehusutskrivelse i et sikkerhetsperspektiv.

   Helse Førde;

   2013-09-27 - .

  • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina

   (2013)

   Hospital Discharge of elderly - inherent couplings in the systems functioning.

   Resilience Engineering;

   2013-06-24 - 2013-06-27.

  • Laugaland, Kristin A; Aase, Karina

   (2013)

   Hospital Discharge of elderly- inherent couplings in the system`s functioning.

   Yong talent program ;

   2013-06-24.

  • Storm, Marianne; Laugaland, Kristin A; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina

   (2013)

   Setting the scene for supporting quality in transitional care of the elderly: An analysis of the current situation in two Norwegian hospital regions.

   Oslo2013 - 38th world hospital congress;

   2013-06-18 - 2013-06-20.

  • Aase, Karina; Laugaland, Kristin A

   (2012)

   Transition and interaction - consequences for resilience.

   SESAM ;

   2012-06-14 - 2012-06-16.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Aase, Karina; Laugaland, Kristin A

   (2012)

   Kvalitet og sikkerhet i overganger mellom spesialist- og primærhelsetjeneste: samhandling, sårbarhet og pasientperspektivet.

   Fagdag ortopedisk avdeling;

   2012-10-25.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway