Kristin Fugelsnes

Førstelektor i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-215
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2014)

   Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt.

   ISBN 978-82-7644-566-4.

   Hefte 43.

  • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2014)

   Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-566-4.

 • Formidling
  • Fugelsnes, Kristin

   (2023)

   Tilrettelegging for inkludering av barn - og barns tilhørighet.

   Solaseminaret;

   2023-03-29.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2023)

   Praksismøter - i praksisbarnehagene.

   Fagdag, IBU;

   2023-08-08.

  • Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne

   (2023)

   Barns opplevelse av tilhørighet.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Johansson, Eva Marianne; Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita

   (2023)

   Tilhørighet - å kjenne seg hjemme.

   Verdensdagen for psykisk helse.

  • Fugelsnes, Kristin; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2022)

   Tverrfakultært samarbeidsprosjekt om vold og seksuelle overgrep mot barn.

   Instituttmøte;

   2022-04-26.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2022)

   Forsker på tilhørighet - Kan ikke tas for gitt.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2022)

   Tilhørigheter i barnehagen - informasjon om prosjektet Politics of belonging og refleksjonskurs.

   Praksislærermøte, IBU, UiS;

   2022-10-05.

  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Zachrisen, Berit; Ree, Marianne; Iversen, Lisbeth

   (2021)

   Tilhørighet i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Praksisfortellinger - i arbeid med tilhørighet i barnehagen.

   Kompetanseheving;

   2020-02-17.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Vilkår for barns fellesskap og tilhørighet - ansattes praksiser.

   Avslutningskonferanse for NordForsk-prosjekt;

   2020-08-14.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Forsker på tilhørighet i barnehagen: Å høre til er et grunnleggende behov for både små og store.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Vilkår for barns felleskap og tilhørighet - ansattes praksiser.

   Avslutningsseminar for Tilhørighetsprosjektet;

   2020-11-11.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit

   (2019)

   Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools .

   ICSEI 20019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit

   (2019)

   Tilrettelegging for lek i barnehagen.

   Kompetanseheving;

   2019-02-11.

  • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit

   (2019)

   Foreldresamarbeid i barnehagen.

   Kompetanseheving;

   2019-05-06.

  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Tilhørighet i barnehagen. Politics of belonging: Promoting children`s inclusion in educational settings across borders. Kontekstualisering og operasjonalisering med vekt på sentrale metodiske innfallsvinkler i den norske delen av prosjektet .

   Norsk barnehagekonferanse 2019;

   2019-10-16.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   Vennskap i barnehagen og Sosiogram.

   Seminar for ansatte i forskningsbarnehage, Politics of belonging;

   2019-03-12.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   Foreldresamarbeid i en flerkulturell kontekst.

   Seminar for ansatte i forskningsbarnehage, Politics of belonging;

   2019-10-14 - .

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   'Third culture kids'.

   Seminar for ansatte i forskningsbarnehage, Politics of belonging;

   2019-11-11 - .

  • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2018)

   Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Barn-barn-samspill i mangfoldige barnegrupper.

   Kompetanseheving;

   2018-10-25.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Voksnes rolle i barns lek.

   Kompetansehevning;

   2018-11-27.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit

   (2018)

   WP7: Collectivities in Norwegian preschools.

   Workshop international partners Politics of belonging in Oulu;

   2018-01-22 - 2018-01-25.

  • Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Values Education in Nordic Preschools - Basis of education for tomorrow (2013-2016).

   27th ECCERA annual Conference;

   2017-08-31.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2017)

   Tanker om praksisbesøk i barnehagelærerutdanningen.

   Instituttmøte;

   2017-09-26.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2016)

   Omsorg som verdi. Hvordan kommuniseres omsorg og hvem bestemmer hva som er omsorg?.

   Verdipedagogikk i barnehagen - Mellom ideal og realiteter;

   2016-01-25.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2016)

   Verdipedagogikk i barnehagen. Mellom ideal og realiteter. Del 1.

   Barnehagekonferense;

   2016-01-25.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2016)

   Reciprocal caring values in ECEC-settings.

   Seminar, ValuEd-prosjektet;

   2016-09-23.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2016)

   Omsorg som verdi. Hvordan kommuniserer de voksne i barnehagen omsorg og hvordan tar barna imot omsorgen?.

   Foredrag på kurset: Verdier i ryggsekken, om verdier i spill mellom barn og voksne i barnehagen;

   2016-11-18.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2015)

   How are caring values communicated in ECEC-settings?.

   The 25 annual conference of the European Early Childhood Research association, EECERA;

   2015-09-09.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2014)

   Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter .

   Seminar;

   2014-03-11.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2014)

   Garderoben; En arena for kommunikasjon av demokratiske verdier i barnehagen..

   Forum for barnehagevitenskap, UiS;

   2014-03-11.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2013)

   Doing research "on order." Erfaringer fra FoU-arbeid i to barnehager innen prosjektet: Verdier i barnehagen.

   Seminar for deltakere i prosjektet: Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow;

   2013-01-16.

  • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Hvilke verdier kommer til utrykk i garderoben? Presentasjon av video-observasjoner fra prosjektet: Verdier i barnehagen.

   Prosjektdag;

   2013-04-02.

  • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin

   (2013)

   Hvilke verdier kommuniseres i garderoben?.

   Barnehagekonferanse;

   2013-04-02.

  • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Values communicated in the locker room. Analyses of practitioner-child interactions based on video observations.

   23th annual conference of the European Early Childhood Research assosiation, EECERA;

   2013-08-28 - 2013-08-31.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Norwegian Study: VAlues Education in Nordic ECEC Valued. Oweview.

   Values education in Nordic preschools: Basis for tomorrow;

   2013-09-30 - 2013-10-02.

  • Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2013)

   Oppsummerende samtale om verdier.

   Avslutningskonferanse, prosjektdag;

   2013-04-02.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Evaluering av utviklingsarbeid i barnehage.

   Personalseminar for ansatte i barnehage i Sandnes kommune;

   2012-04-18.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Evaluering av utviklingsarbeid i barnehage.

   Personalseminar i barnehage i Gjesdal kommune;

   2012-03-28.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Empati - knyttet til positiv selvhevdelse.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2012-01-30 - 2012-12-30.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Å gi og få tilbakemeldinger fra kollegaer med utgangspunkt i observasjon.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2012-02-02.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Empati knyttet opp mot humor, lek og glede.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2012-02-28.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Hvordan forholde seg til barn som er utenfor leken/fellesskapet?.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2012-03-06.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Hvordan ytrer barns empati seg?.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2011-02-22 - .

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Rollelek og voksenrollen i rollelek.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2011-03-16 - .

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Den voksnes rolle i barns lek og barns konflikter.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2011-04-11 - .

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Den voksnes uttrykk for empati, den empatiske voksne.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2011-05-05 - .

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Empati - knyttet opp mot selvkontroll.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2011-09-27 - .

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Konflikthåndtering - med utgangspunkt i Kari Lamers ICPS-problemløsningsstrategi.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2011-10-04 - .

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Empati - knyttet opp mot samarbeid.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2011-10-26 - .

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Empati og sympati, lek og kjønn.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2011-11-09 - .

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Observasjon, knyttet til voksenrollen.

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2011-02-10 - .

  • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Communicating values during free-play sessions in toddler groups.

   21st annual conference of the European Early Childhood Education Research asssociation, EECERA ;

   2011-09-14 - 2011-09-17.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt.Hur forska tillsammans?.

   Forum for Barnehagevitenskap;

   2011-04-05.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Aktiv lytting og "hørestyrke".

   Personalseminar i prosjektet Verdier i barnehagen;

   2010-11-02.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Begrepet empati.

   Personalseminar i prosjektet verdier i barnehagen.;

   2010-09-30.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Etikk og forskning med barn. Samtykkeproblematikk når barnehagebarn deltar i undersøkelser og kartlegginger.

   Øvingslærerråd for øvingslærere ved institutt for førskolelærerutdanning;

   2010-01-21.

  • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Interpreting values communicated during play sessions Part of SYMPOSIUM: CARING, DISCIPLINED AND DEMOCRATIC GIRLS AND BOYS IN PRE-SCHOOL.

   26. OMEP WORLD CONGRESS Children citizens in a changing world;

   2010-08-11 - 2010-08-13.

  • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Lek og verdier. Refleksjoner over eksempler fra barnehagen.

   Verdier i barnehagen;

   2010-11-19.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2009)

   Etikk og forskning med barn. Samtykkeproblematikk når barnehagebarn deltar i undersøkelser og kartlegginger.

   Øvingslærerråd for øvingslærere ved institutt for førskolelærerutdanning;

   2009-01-29.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2009)

   Etikk og forskning med barn. Samtykkeproblematikk når barnehagebarn deltar i undersøkelser og kartlegginger.

   Nettverk for demokrati i barnehagen;

   2009-05-07.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E.

   (2007)

   The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens.

   17th EECERA conference in Prague 29.august-1st of September 2007;

   2007-08-29 - 2007-09-01.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Kaltvedt, Elsa

   (2006)

   Foreldresamarbeid i barnehagen; generelt, flerkulturelt og i lys av revidert rammeplan.

   Forum for didaktisk refleksjon;

   2006-04-27.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2006)

   Etiske sider ved bruk av dokumentasjon i barnehagen.

   Barnehagekonferansen 2006, Rom for medvirkning?;

   2006-05-31.

  • Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit

   (2005)

   The Norwegian educational system.

   Professionals in day-care provisions for children outside school, students following a "postgraduate" course.;

   2005-04-19.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2005)

   Rights when giving birth and raising children in Norway.

   utenTitteltekst;

   2005-04-19 - 2005-04-20.

  • Grindland, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2005)

   Children under the age of 6 years. A presentation of some key aspects in the Framework Plan for Day Care Institutions and of some parents rights in Norway.

   utenTitteltekst;

   2005-04-18.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2005)

   Etikk i barnehagen; moralske og yrkesetiske utfordringer i barnehagehverdagen.

   Profesjonsetisk Work-shop 2005.;

   2005-06-21.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2005)

   Bør det foreligge samtykke fra foreldre/foresatte når førskolebarn deltar i forskning og/eller undersøkelser?.

   "Forum for didaktisk refleksjon"; Fagmøte for øvingslærere og 3. trinnsstudenter ved Institutt for førskolelærerutdanning.;

   2005-10-27.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2004)

   Yrkesetikk - utfordringer for nyutdannede førskolelærere.

   Fagmøte for øvingslærere ved IFU, i forbindelse med praksisprosjektet/forum for didaktisk refleksjon F3.;

   2004-10-14.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway