Hopp til hovedinnhold

Kristin Fugelsnes

Førstelektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-215
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Reciprocal caring in ECEC settings. I: Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practises.

   Springer Nature

   ISBN 978-3-319-75558-8.

   s.187-198.

   DOI: 10.1007/978-3-319-75559-5_11

  • Røthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Getting dressed in preschool : values education in daily routines. I: Values in early childhood education : citizenship for tomorrow.

   Routledge

   ISBN 9781138230705.

   s.102-117.

   DOI: 10.4324/9781315317007-7

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2015)

   Verdipedagogikk i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02451-6.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna

   (2015)

   Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. I: Demokratiske praksiser i barnehagen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1652-9.

   s.131-149.

  • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Johansson, Eva Marianne

   (2013)

   Values at stake in interplay between toddlers and teachers. I: Varied Perspectives on Play and Learning: Theory and Research on Early Years Education.

   Information Age Publishing

   ISBN 9781623964160.

   s.109-125.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2006)

   Etiske sider ved bruk av dokumentasjon Etiske utfordringer ved bruk av pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. I: Rom for medvirkning - en utfordring for barnehagen.

   s.43-49.

 • Bøker og kapitler
  • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2014)

   Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-566-4.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2014)

   Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt.

   ISBN 978-82-7644-566-4.

   Hefte 43.

 • Formidling
  • Fugelsnes, Kristin; Kaltvedt, Elsa Helen

   (2022)

   Tverrfakultært samarbeidsprosjekt om vold og seksuelle overgrep mot barn.

  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Zachrisen, Berit; Ree, Marianne; Iversen, Lisbeth

   (2021)

   Tilhørighet i barnehagen.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Vilkår for barns felleskap og tilhørighet - ansattes praksiser.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Praksisfortellinger - i arbeid med tilhørighet i barnehagen.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Vilkår for barns fellesskap og tilhørighet - ansattes praksiser.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin

   (2020)

   Forsker på tilhørighet i barnehagen: Å høre til er et grunnleggende behov for både små og store.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   Vennskap i barnehagen og Sosiogram.

  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Tilhørighet i barnehagen. Politics of belonging: Promoting children`s inclusion in educational settings across borders. Kontekstualisering og operasjonalisering med vekt på sentrale metodiske innfallsvinkler i den norske delen av prosjektet .

  • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit

   (2019)

   Tilrettelegging for lek i barnehagen.

  • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit

   (2019)

   Foreldresamarbeid i barnehagen.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit

   (2019)

   Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools .

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   Foreldresamarbeid i en flerkulturell kontekst.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2019)

   'Third culture kids'.

  • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2018)

   Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Voksnes rolle i barns lek.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2018)

   Barn-barn-samspill i mangfoldige barnegrupper.

  • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit

   (2018)

   WP7: Collectivities in Norwegian preschools.

  • Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Values Education in Nordic Preschools - Basis of education for tomorrow (2013-2016).

  • Fugelsnes, Kristin

   (2017)

   Tanker om praksisbesøk i barnehagelærerutdanningen.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit

   (2016)

   Verdipedagogikk i barnehagen. Mellom ideal og realiteter. Del 1.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2016)

   Omsorg som verdi. Hvordan kommuniseres omsorg og hvem bestemmer hva som er omsorg?.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2016)

   Reciprocal caring values in ECEC-settings.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2016)

   Omsorg som verdi. Hvordan kommuniserer de voksne i barnehagen omsorg og hvordan tar barna imot omsorgen?.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2015)

   How are caring values communicated in ECEC-settings?.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2014)

   Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter .

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2014)

   Garderoben; En arena for kommunikasjon av demokratiske verdier i barnehagen..

  • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin

   (2013)

   Hvilke verdier kommuniseres i garderoben?.

  • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Hvilke verdier kommer til utrykk i garderoben? Presentasjon av video-observasjoner fra prosjektet: Verdier i barnehagen.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2013)

   Doing research "on order." Erfaringer fra FoU-arbeid i to barnehager innen prosjektet: Verdier i barnehagen.

  • Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2013)

   Oppsummerende samtale om verdier.

  • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Norwegian Study: VAlues Education in Nordic ECEC Valued. Oweview.

  • Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna

   (2013)

   Values communicated in the locker room. Analyses of practitioner-child interactions based on video observations.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Å gi og få tilbakemeldinger fra kollegaer med utgangspunkt i observasjon.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Evaluering av utviklingsarbeid i barnehage.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Empati - knyttet til positiv selvhevdelse.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Empati knyttet opp mot humor, lek og glede.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Evaluering av utviklingsarbeid i barnehage.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2012)

   Hvordan forholde seg til barn som er utenfor leken/fellesskapet?.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Empati - knyttet opp mot selvkontroll.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Konflikthåndtering - med utgangspunkt i Kari Lamers ICPS-problemløsningsstrategi.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Empati og sympati, lek og kjønn.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Observasjon, knyttet til voksenrollen.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Empati - knyttet opp mot samarbeid.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Rollelek og voksenrollen i rollelek.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Hvordan ytrer barns empati seg?.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Den voksnes uttrykk for empati, den empatiske voksne.

  • Röthle, Monika Anna; Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Communicating values during free-play sessions in toddler groups.

  • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna

   (2011)

   Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt.Hur forska tillsammans?.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2011)

   Den voksnes rolle i barns lek og barns konflikter.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Aktiv lytting og "hørestyrke".

  • Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Etikk og forskning med barn. Samtykkeproblematikk når barnehagebarn deltar i undersøkelser og kartlegginger.

  • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Interpreting values communicated during play sessions Part of SYMPOSIUM: CARING, DISCIPLINED AND DEMOCRATIC GIRLS AND BOYS IN PRE-SCHOOL.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Begrepet empati.

  • Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin

   (2010)

   Lek og verdier. Refleksjoner over eksempler fra barnehagen.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2009)

   Etikk og forskning med barn. Samtykkeproblematikk når barnehagebarn deltar i undersøkelser og kartlegginger.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2009)

   Etikk og forskning med barn. Samtykkeproblematikk når barnehagebarn deltar i undersøkelser og kartlegginger.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E.

   (2007)

   The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Kaltvedt, Elsa

   (2006)

   Foreldresamarbeid i barnehagen; generelt, flerkulturelt og i lys av revidert rammeplan.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2006)

   Etiske sider ved bruk av dokumentasjon i barnehagen.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2005)

   Bør det foreligge samtykke fra foreldre/foresatte når førskolebarn deltar i forskning og/eller undersøkelser?.

  • Grindland, Berit; Fugelsnes, Kristin

   (2005)

   Children under the age of 6 years. A presentation of some key aspects in the Framework Plan for Day Care Institutions and of some parents rights in Norway.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2005)

   Rights when giving birth and raising children in Norway.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2005)

   Etikk i barnehagen; moralske og yrkesetiske utfordringer i barnehagehverdagen.

  • Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit

   (2005)

   The Norwegian educational system.

  • Fugelsnes, Kristin

   (2004)

   Yrkesetikk - utfordringer for nyutdannede førskolelærere.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway